ความครอบคลุมเด็ก1ปี vac2.1และ3.1รอบ3เดือนแรกปี59.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAG
1
VAC 2.1
2
ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในเด็กอายุครบ 1 ปี และในแม่ที่มีลูกอายุ < 1 เดือน ( รอบ 6 เดือน) (ต.ค.58 - มีนาคม 59) ปีงบประมาณ 2559
3
รพ.สต.จานลาน. อำเภอ พนา จังหวัดอำนาจเจริญ
4
วันที่รายงาน ……………………………………………...
5
ตำบล/
พื้นที่รับผิดชอบ
หมู่ที่
จำนวนเด็ก
ได้รับ BCG
ได้รับ HB3
ได้รับ DTP3
ได้รับ OPV3ได้รับMMRได้รับครบ 5 ชนิด
ได้รับ (dT)
จำนวนแม่ในพื้นที่ที่ได้รับวัคซีนบาดทะยักครบชุด
6
/เทศบาลบ้าน/ชุมชน
(อายุครบ 1 ปี)
คน%คน%คน%คน%คน%คน%
จำนวนแม่
แม่ที่ได้รับ
%(dT2)(dT3)กระตุ้น
อยู่ในระยะ
7
ในพื้นที่
ในพื้นที่
วัคซีน
ทุก 10 ปี
คุ้มครอง
8
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
ครบชุด
(กระตุ้น)
9
(1)(2)(3)(4)(6)(7)(8)(10)(11)(11)(12)(13)(14)
10
จานลาน13310031003100310031003100#DIV/0!
11
โนนหวาง23310031003100310031003100#DIV/0!
12
สร้อย31110011001100110011001100#DIV/0!
13
ผึ้ง42210021002100210021002100#DIV/0!
14
จานลาน91110011001100110011001100#DIV/0!
15
สร้อย104410041004100410041004100#DIV/0!
16
จานลาน125510051005100510051005100#DIV/0!
17
โนนกุง1400#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!
18
น้อยหม้อทอง
161110011001100110011001100#DIV/0!
19
หนองศาลา1700#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!
20
สร้อย1800#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!
21
รวม2020100201002010020100201002010000#DIV/0!0000
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu