ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΕΔ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEF
1
ΠΕΔΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑΔΗΜΟΣΑΞΙΩΜΑ
2
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣΛΑΜΠΑΚΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΔΗΜΑΡΧΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣΠΡΟΕΔΡΟΣ
3
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣΤΣΑΝΑΚΑΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣΚΑΒΑΛΑΣΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
4
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
5
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣΦΙΛΛΙΠΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣΠΑΓΓΑΙΟΥΜΕΛΟΣ
6
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΔΗΜΑΡΧΟΣΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥΜΕΛΟΣ
7
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣΔΑΛΑΚΑΚΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣΔΟΞΑΤΟΥΜΕΛΟΣ
8
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣΚΑΔΗΙΣΜΕΤ ΔΗΜΑΡΧΟΣΙΑΣΜΟΥΜΕΛΟΣ
9
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣΜΑΜΣΑΚΟΣΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣΔΡΑΜΑΣΜΕΛΟΣ
10
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣΜΑΥΡΙΔΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΔΗΜΑΡΧΟΣΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣΜΕΛΟΣ
11
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΜΕΛΟΣ
12
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΑΡΧΟΣΑΒΔΗΡΩΝΜΕΛΟΣ
13
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣΝΕΣΤΟΥΜΕΛΟΣ
14
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΔΗΜΑΡΧΟΣΘΑΣΟΥΜΕΛΟΣ
15
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣΓΚΑΡΑΝΗΣΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΚΟΜΟΤΗΝΗΣΜΕΛΟΣ
16
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣΓΡΑΒΑΝΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΚΟΜΟΤΗΝΗΣΜΕΛΟΣ
17
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣΚΑΖΑΚΟΥ-ΒΡΟΥΖΟΥΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΚΟΜΟΤΗΝΗΣΜΕΛΟΣ
18
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣΠΑΥΛΟΣΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣΜΕΛΟΣ
19
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣΣΙΜΙΤΣΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΚΑΒΑΛΑΣΜΕΛΟΣ
20
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣΤΣΕΠΕΛΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΞΑΝΘΗΣΜΕΛΟΣ
21
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΑΒΔΗΡΩΝΜΕΛΟΣ
22
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣΦΙΛΟΣΟΓΛΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΚΑΒΑΛΑΣΜΕΛΟΣ
23
ΑΤΤΙΚΗΣΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΑΡΧΟΣΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΠΡΟΕΔΡΟΣ
24
ΑΤΤΙΚΗΣΣΑΡΑΝΤΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΔΗΜΑΡΧΟΣΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
25
ΑΤΤΙΚΗΣΓΚΟΤΣΗΣΗΡΑΚΛΗΣΔΗΜΑΡΧΟΣΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
26
ΑΤΤΙΚΗΣΚΑΠΛΑΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΑΡΧΟΣΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣΜΕΛΟΣ
27
ΑΤΤΙΚΗΣΚΑΣΣΑΒΟΣΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΑΡΧΟΣΑΧΑΡΝΩΝΜΕΛΟΣ
28
ΑΤΤΙΚΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣΔΗΜΑΡΧΟΣΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣΜΕΛΟΣ
29
ΑΤΤΙΚΗΣΜΟΥΡΤΖΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΔΗΜΑΡΧΟΣΑΙΓΙΝΑΣΜΕΛΟΣ
30
ΑΤΤΙΚΗΣΞΥΡΙΔΑΚΗΣΠΑΝΤΕΛΗΣΔΗΜΑΡΧΟΣΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥΜΕΛΟΣ
31
ΑΤΤΙΚΗΣΡΟΥΣΣΟΣΣΥΜΕΩΝΔΗΜΑΡΧΟΣΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥΜΕΛΟΣ
32
ΑΤΤΙΚΗΣΣΙΜΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΔΗΜΑΡΧΟΣΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣΜΕΛΟΣ
33
ΑΤΤΙΚΗΣΣΟΦΡΩΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΑΡΧΟΣΣΑΡΩΝΙΚΟΥΜΕΛΟΣ
34
ΑΤΤΙΚΗΣΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣΜΙΧΑΗΛΔΗΜΑΡΧΟΣΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥΜΕΛΟΣ
35
ΑΤΤΙΚΗΣΣΤΕΡΓΙΟΥκΚΑΨΑΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΔΗΜΑΡΧΟΣΠΕΝΤΕΛΗΣΜΕΛΟΣ
36
ΑΤΤΙΚΗΣΤΖΟΥΛΑΚΗΣΣΤΑΥΡΟΣΔΗΜΑΡΧΟΣΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣΜΕΛΟΣ
37
ΑΤΤΙΚΗΣΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣΔΗΜΑΡΧΟΣΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥΜΕΛΟΣ
38
ΑΤΤΙΚΗΣΒΑΡΕΛΑΣΑΝΔΡΕΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΑΘΗΝΑΙΩΝΜΕΛΟΣ
39
ΑΤΤΙΚΗΣΚΟΚΟΤΙΝΗΣΧΡΗΣΤΟΣΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣΜΕΛΟΣ
40
ΑΤΤΙΚΗΣΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣΜΕΛΟΣ
41
ΑΤΤΙΚΗΣΜΙΧΑΛΕΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΠΕΝΤΕΛΗΣΜΕΛΟΣ
42
ΑΤΤΙΚΗΣΜΠΡΟΥΛΙΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΑΘΗΝΑΙΩΝΜΕΛΟΣ
43
ΑΤΤΙΚΗΣΝΤΟΥΡΟΣΣΩΤΗΡΙΟΣΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΑΧΑΡΝΩΝΜΕΛΟΣ
44
ΑΤΤΙΚΗΣΣΑΚΚΟΥΤΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣΜΕΛΟΣ
45
ΑΤΤΙΚΗΣΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣΖΑΧΑΡΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΖΩΓΡΑΦΟΥΜΕΛΟΣ
46
ΑΤΤΙΚΗΣΤΙΓΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥΜΕΛΟΣ
47
ΑΤΤΙΚΗΣΤΣΟΥΚΑΛΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣΜΕΛΟΣ
48
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΓAΛΗΝΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝΔΗΜΑΡΧΟΣΛΕΣΒΟΥΠΡΟΕΔΡΟΣ
49
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΤΖΙΜΗΣΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΛΕΣΒΟΥΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
50
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΧΙΟΥΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
51
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣΜΙΧΑΗΛΔΗΜΑΡΧΟΣΣΑΜΟΥΜΕΛΟΣ
52
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΒΟΓΙΑΤΖΗΣΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣΟΙΝΟΥΣΣΩΝΜΕΛΟΣ
53
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΒΟΥΡΝΟΥΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΔΗΜΑΡΧΟΣΧΙΟΥΜΕΛΟΣ
54
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΒΡΑΤΣΑΝΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣΨΑΡΩΝΜΕΛΟΣ
55
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΚΑΚΑΛΗΜΑΡΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥΜΕΛΟΣ
56
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΜΑΡΙΝΑΚΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΔΗΜΑΡΧΟΣΛΗΜΝΟΥΜΕΛΟΣ
57
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΜΑΡΟΥΣΗΣΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΑΡΧΟΣΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝΜΕΛΟΣ
58
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΣΤΑΜΟΥΛΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΔΗΜΑΡΧΟΣΙΚΑΡΙΑΣΜΕΛΟΣ
59
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΑΜΥΓΔΑΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΧΙΟΥΜΕΛΟΣ
60
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΒΟΓΙΑΤΖΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΣΑΜΟΥΜΕΛΟΣ
61
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΛΕΣΒΟΥΜΕΛΟΣ
62
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΤΣΙΡΙΓΩΤΗΝΙΚΗΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΛΕΣΒΟΥΜΕΛΟΣ
63
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΑΡΧΟΣΑΓΡΙΝΙΟΥΠΡΟΕΔΡΟΣ
64
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΛΙΑΤΣΗΣΓΑΒΡΙΗΛΔΗΜΑΡΧΟΣΠΥΡΓΟΥΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
65
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΚΑΡΑΠΑΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΔΗΜΑΡΧΟΣΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
66
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΓΑΛΟΥΝΗΣΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣΔΗΜΑΡΧΟΣΞΗΡΟΜΕΡΟΥΜΕΛΟΣ
67
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΚΑΡΠΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΔΗΜΑΡΧΟΣΕΡΥΜΑΝΘΟΥΜΕΛΟΣ
68
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣΔΗΜΑΡΧΟΣΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝΜΕΛΟΣ
69
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΝΙΚΟΛΑΟΥΧΡΗΣΤΟΣΔΗΜΑΡΧΟΣΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣΜΕΛΟΣ
70
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΛΕΤΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΔΗΜΑΡΧΟΣΠΑΤΡΕΩΝΜΕΛΟΣ
71
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΠΥΡΓΟΥΜΕΛΟΣ
72
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗκΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΠΑΤΡΕΩΝΜΕΛΟΣ
73
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΠΗΝΕΙΟΥΜΕΛΟΣ
74
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΜΕΛΟΣ
75
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΜΠΙΡΛΗΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΠΑΤΡΕΩΝΜΕΛΟΣ
76
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΜΠΙΡΜΠΑΟΥΡΑΝΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΠΑΤΡΕΩΝΜΕΛΟΣ
77
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΟΡΛΩΦΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣΜΕΛΟΣ
78
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΤΙΜΟΛΕΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΑΓΡΙΝΙΟΥΜΕΛΟΣ
79
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣΜΕΛΟΣ
80
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΡΟΥΣΗ-ΝΤΖΙΜΑΝΗΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΑΓΡΙΝΙΟΥΜΕΛΟΣ
81
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΤΖΑΝΑΚΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΠΑΤΡΕΩΝΜΕΛΟΣ
82
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΑΓΡΙΝΙΟΥΜΕΛΟΣ
83
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΠΑΤΡΕΩΝΜΕΛΟΣ
84
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΑΡΧΟΣΦΛΩΡΙΝΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣ
85
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΒΡΥΖΙΔΟΥΠΑΡΑΣΚΕΥΗΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΕΟΡΔΑΙΑΣΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
86
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΙΩΑΝΝΙΔΗΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΔΗΜΑΡΧΟΣΚΟΖΑΝΗΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
87
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΑΓΓΕΛΗΣΑΝΕΣΤΗΣΔΗΜΑΡΧΟΣΚΑΣΤΟΡΙΑΣΜΕΛΟΣ
88
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΓΚΕΤΣΙΟΣΠΑΣΧΑΛΗΣΔΗΜΑΡΧΟΣΝΕΣΤΟΡΙΟΥΜΕΛΟΣ
89
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔΑΣΤΑΜΑΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΑΡΧΟΣΓΡΕΒΕΝΩΝΜΕΛΟΣ
90
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΖΑΜΑΝΙΔΗΣΣΑΒΒΑΣΔΗΜΑΡΧΟΣΕΟΡΔΑΙΑΣΜΕΛΟΣ
91
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΔΗΜΑΡΧΟΣΑΜΥΝΤΑΙΟΥΜΕΛΟΣ
92
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΔΗΜΑΡΧΟΣΔΕΣΚΑΤΗΣΜΕΛΟΣ
93
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΕΠΑΠΤΣΟΓΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔΗΜΑΡΧΟΣΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΜΕΛΟΣ
94
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΔΗΜΑΡΧΟΣΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥΜΕΛΟΣ
95
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΔΗΜΑΡΧΟΣΒΟΪΟΥΜΕΛΟΣ
96
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔΗΜΑΡΧΟΣΠΡΕΣΠΩΝΜΕΛΟΣ
97
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΚΑΣΤΟΡΙΑΣΜΕΛΟΣ
98
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔΙΝΟΠΟΥΛΟΥΒΑΪΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΚΟΖΑΝΗΣΜΕΛΟΣ
99
ΗΠΕΙΡΟΥΛΩΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΑΡΧΟΣΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣ
100
ΗΠΕΙΡΟΥΓΚΙΚΑΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΙΤΩΝΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Loading...