CHRONOLOGY
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
SR NO. 7 MANUSPRIYAVRATASCHANDRAVANSH/ SOMVANSHAGNEYASUTTANPADASKASHYAPASSR NO.SR NO.
2
1SWAYAMBHUVA MANUSvayambhuva ManuDaksha PrajapatiSvayambhuva ManuSvayambhuva Manu11
3
2PriyavrataAgniUttanpadaRishi Kardama22
4
3SWAROCHISHA MANUAgnidhraSwarochisha ManuDHRUVAMARICHI33
5
4UTTAMA MANUNabhiSlishtiKashyapa 144
6
5TAMAS MANURishabhaUdaradhi?55
7
6RAIVATA MANUBHARATRipu?66
8
7SumatiChakshush?77
9
8CHAKSHUSHA MANUIndradyumnaChaakshush Manu?88
10
9ParameshthinUlmika?99
11
10PratiharaAnga?1010
12
11PratihartaVena?1111
13
12BhavaPRITHU?1212
14
13UdgithVijitashva?1313
15
14Prastara Atri BhaumaHavirdhana?1414
16
15Prithu???1515
17
16Nakta???1616
18
17Gaya???1717
19
18NaraSOMAPrachinbarhi?1818
20
19Virat?Prachetas ?1919
21
20Dheemat???2020
22
21Mahanta?Praachetas Daksha?2121
23
22Manasyu?Kashyapa 22222
24
23Tvashta?Vivasvan2323
25
24VAIVASVATA MANUVirajCHANDRAVAIVASVATA MANU2424
26
27
DYNASTIES ----->IKSHVAKUSKANYAKUBJASYADAVASYADAVAS (other) HAIHAYASPAURAVASNORTH PANCHALSOUTH PANCHALDVIMIDHASMAGADHACHAIDYASKASHIVIDEHAVAISHALITURVASUSEAST ANUSN-W ANUSDRUHYUS
28
24CHANDRAVaivasvat ManuVaivasvat ManuVaivasvat ManuVaivasvat ManuVaivasvat Manu24Vaivasvat ManuVaivasvat Manu24Vaivasvat ManuVaivasvat ManuVaivasvat ManuVaivasvat Manu
29
25RaajBudha & IlaIkshwakuBudha & IlaBudha & IlaBudha & IlaBudha & Ila25Budha & IlaIkshvaku25NabhinedishtaBudha & IlaBudha & IlaBudha & Ila
30
26ShatajitVikukshiPururavasPururavasPururavasPururavas26PururavasNimi26NabhagPururavasPururavasPururavas
31
27VishvagjyotishPuranjayaAmavasu/VijayaAyuAyuAyu27AyuJanak27?AyuAyuAyu
32
28ABRUPTLY ENDS..Anena?NahushNahushNahush28Nahush?28?NahushNahushNahush
33
29Pruthu?YayatiYayatiYayati29Kshatravriddha?29BhalandanYayatiYayatiYayati
34
30Vishwagashva?YaduYaduPuru30Sunahotra?30VatsapriTurvasuAnuDruhyu
35
31AardraBhimaKroshtuSahasrajitJanmajeya31KashaUdavasu31????
36
32Yuvanashva-1???Prachinvat32??32??Sabhanara?
37
33Shravasta?VrijinivanShatajitPravira33??33?Vahni?Babhru
38
34VishwadashvaKanchanprabhaShvahiHaihayManasyu34Rashtra?34??Kalanara?
39
35Kuvalayashva???Abhyada35?Nandivardhan35Pranshu???
40
36Drudhashva?RushekuDharmaSudyuma36Dirghatamas?36??SrinjayaSetu
41
37Pramod???Bahugav37??37?Garbha??
42
38Haryashva-1???Samyati38DhanvaSuketu38Prajani?Puranjaya?
43
39Nikumbh???Ahamyati39??39???Angara
44
40SanhatashvaSuhotraChitrarathKuntiRaudrashva40DhanvantariDevarata40??Mahashala?
45
41Girikshit????41??41????
46
42Krushashva???Rucheyu42??42KhanitraGobhanu??
47
43Prasenjit??Sahanja/SohanjiMatinar43Ketumant 1Brihadrath43??MahamanasMahamanasGandhara
48
44Yuvanashva-2?ShashabinduMahishmat?44??44??TitikshuUshinara?
49
45Mandhata?Prithushravas??45Bhimratha?45Chakshush??Shivi,etcDharma
50
46Purukutsa??Bhadrasenya?46?Mahavirya46?TrishanuRishadrathaKekaya, Madra?
51
47TrasadasyuJanhuAntaraDurdama?47Divodasa 1?47???NAMES ENDDhruta
52
48SambhutiSunahaSuyadnya??48AshtirathaDhrutimanta48Vinsha???
53
49AnaranyaAjakaUshana??49??49??HemaDurdama
54
50PrushadashvaBalakashvaShiteyu??50?Sudhruti50????
55
51Haryashva-2KushaRukmakavachaKanak/Dhanak?51??51Vivinsha??Prachetas
56
52VasumanasIshirathiParavritta??52?Dhrishtaketu52?Karandhama??
57
53Tridhanvan/TrivrushniKushikaJyamaghaKritavirya?53??53??SutapaSuchetas
58
54TrayyarunGadhiVidarbhaKartavirya ArjunIlina54?Haryashva54Khaninetra??NAMES END
59
55Trishanku/TatyavrataVishwamitra GathinKratha/BhimaJayadhvajaTamsu55??55KarandhamaMarutta??
60
56HarishchandraAshtakaKuntiTalajanghaDUSHYANTA56??56AvikshitMERGED WITH PURUS??
61
57RohitashvaLauhiDhrushtaVitihotra/ VitahavyaBharat57Haryashva Maru57MaruttaBali?
62
58HaritasDYNASTY ENDSNirvritti?Bharadvaj Barhaspatya58Sudeva?58NarishyantaAnga,Banga,Kalinga?
63
59ChunchuDasharha?Vitatha59Divodasa 2?59Dama??
64
60Vijaya??Bhavamanyu60PratardanaPratipa60Rashtravardhan??
65
61Ruruk??Bruhatkshatra61Vatsa?61?Dadhivahana?
66
62Pratapendra??Suhotra62Alarka?62???
67
63VrukVyom?Hasti63SannatiKrutirath63???
68
64Bahuk??Vikunthana64Sunit?64Sudhruti??
69
65SAGAR?Sagar ends the haiheyasAjamidhaAjamidhaAjamidha65DvimidhaKshema?65NaraDiviratha?
70
66Asamanjas??NilaBrihadvasu66?Ketumant 2?66Kevala??
71
67Anshuman??Sushanti?67YavinaraSuketuDevameedha67???
72
68DileepaJeemut?Purujanu / Purushanti?68?Dharmaketu?68?Dharmaratha?
73
69Bhagiratha??RikshaBrihadishu69?SatyaketuVisrut69Bandhumant??
74
70Shrut??Bharmyashva?70DhrutimantVibhu?70Vegavant??
75
71Nabhag??Mudgala?71?SuvibhuMahadhriti71Budha??
76
72Ambarish??BrahmishthaBrihadhhanu72?Sukumar?72???
77
73Sindhudweep??Vadhryashva?73SatyadhrutiDhrishtaketu?73TrunabinduChitrarath?
78
74AyutayuVikrutiRiksha 1Divodasa?74?VenuhotraKrutiraat74Vishal??
79
75RituparnaBhimrathaSamvaranMitreyuBrihatkarma75?Bharga?75???
80
76SarvakarmaNavarathKuru 1Maitreya?76DrudhanemiKuru 1Bhargabhumi?76Hemachandra??
81
77SudasDasharathParikshit 1Chyavana/Pijvana?77?Sudhanvan??77???
82
78KalmashpadaEkadasharathJanmajeya 2SUDASJayadrath78???Maharoma78Suchandra?Srinjaya?
83
79AshmakShakuni?Sahadeva?79Suvarman???79Dhumrashva??
84
80MulakKarambhi?Somaka?80????80Srunjaya??
85
81DashrathaDevarataSurathJantu?81SarvabhaumSuhotra??81???
86
82IlavilaDevakshatra??Vishvajit82???Swarnaroma82SahadevaSatyaratha?
87
83Vishwasaha????83????83Krushashva??
88
84KhatvangaDevana???84Mahant-Paurava???84Somdatta??
89
85DeerghabahuMadhuVidurath?Senajit85?Chyavana?Hrasvaroma85???
90
86RaghuPuruvash???86????86???
91
87AjaPurudvant??Ruchirashva87Rukmaratha???87Janmajeya??
92
88DashrathaAmsu/Jantu???88???Siradhvaja88Pramati/SumatiRompada?
93
89RAMASATVANTSarvabhaum??89?Krita?Bhanuman89NO MENTION AGAIN??
94
90KushBhima Saatvant???90???Shatadyumna90Chaturanga?
95
91Atithi?Andhaka???91Suparshva??Muni91??
96
92Nishabd????Pruthusena92?Uparichar VasuUparichar Vasu?Urjavaha92??
97
93NalaAndhakaKukuraJayatsena??93??Chedi?Sanadvaja93Prithulaksha?
98
94Nabhas??Avachina??94????Shakuni94??
99
95Pundareek?????95????Anja95Champa?
100
96KshemdhanvaASANGAVahniAradhina?Paar 196SumatiBrihadratha??Rutujeet96??
Loading...
 
 
 
List of Kings
List of Rishis
List of Rishis acc to Rigveda