จองคิวออนไลน์แผนไทย
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ตารางบันทึกการจองคิวรับบริการแพทย์แผนไทย (พุธ)
2
ประจำวันที่3เดือนมกราคมพ.ศ. 2561
3
4
เจ้าหน้าที่
08.30 - 09.30. น.
10.00- 11.30น.
11.30-13.00น.
13.00-14.00น.
14.00-15.30 น.
15.30-16.30 น.
นอกเวลา 16.30-17.30น.
5
ซาฮีนา
รอปีซะ ดอเลาะ 5283
เอกราชธนาเทพ 19961พักเที่ยงณรงค์หมอริซกี
อับดุลเราะห์มาน เจ๊ะมะ
6
ฮามีด๊ะมาซีล๊ะ
แวดอเล๊าะ เดงจิ
ราเฮ มะทาฮีดายาตีริฟอัตมาซีฮ๊ะ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  : โทร.ภายใน
7
รอมือล๊ะ
สน๊ะ บอเห็ง
11.00 พอตีเมาะ สะยะคะ
นุรฮากีหม๊ะมากรือซง
อามีนะห์ อุซะมิ
ทพ.นวพร☎️ 073299504 ต่อ 124
8
อาลียัสสะมะแอ ไซลามุพรรณพัชรยามีละ สาแลแม12
4042 ดอเล๊าะแม สิมะยอ
มะดาเร์ง☎️ 073299504 ต่อ 122
9
อาดือนัน
ดอเลาะแม ยูโซ๊ะ 27469
หารง มะสะ
วีรนันท์ ปุโรง
อัษณีร์
10
อาบีดะห์
หลังคลอดหลังคลอดหลังคลอดหลังคลอดหลังคลอด
หมายเหตุ : สีแดง คือ สถานะจองแล้ว
11
อัลนูรหลังคลอดหลังคลอดหลังคลอดหลังคลอดหลังคลอด
12
ซาลายา
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
3ม.ค.
4 ม.ค.
5 ม.ค.
8ม.ค.
9 ม.ค.
10 ม.ค.
11 ม.ค.
12 ม.ค.
15 ม.ค.
16 ม.ค.
17ม.ค.
18 ม.ค.
19 ม.ค.
22 ม.ค.
23 ม.ค.
แผ่น16
24 ม.ค.
25 ม.ค.
26 ม.ค.
29 ม.ค.
30 ม.ค.
31 ม.ค.
1 ก.พ.
2 ก.พ.