จองคิวออนไลน์แผนไทย ธ.ค..63
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
ตารางบันทึกการจองคิวรับบริการแพทย์แผนไทย (จันทร์)
2
ประจำวันที่
23พฤศจิกายนพ.ศ.2563
3
4
เจ้าหน้าที่ในเวลาราชการนอกเวลาราชการ
5
08.30 - 10.00 น.
10.00-11.30 น.
11.30 - 13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.30 น.
16.00-17.30 น.
17.30 -19.00 น.
หมายเหตุ
6
ดวงสมร
089-656-0049
คลินิกฟื้นฟูมารดาหลังคลอด
คลินิกฟื้นฟูมารดาหลังคลอด
คลินิกฟื้นฟูมารดาหลังคลอด
พักเที่ยงPP
7
ซาฮีนา
093-742-2335
การีมะนรุฮากีหม๊ะฮายาตีนิซาลมอดอเลาะ
นวดห้องหญิง
8
นูรียะ
061-235-6504
รุสนานีรอกีเยาะอัังคณาแมะนูรซาฮีดาหมอสุ
นวดห้องชาย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  :
โทร.ภายใน
9
รุสมี
098-070-2469
คลินิกฟื้นฟูมารดาหลังคลอด
คลินิกฟื้นฟูมารดาหลังคลอด/สะปีเยาะ
อัษนีนุรียะอานีซะ แยกาจิสานะ
นวดที่แฟลต
☎️ 073299504 ต่อ 124
10
นูรมา
0937947754
รอฮานีแวนูเซ็งมาซือน๊ะรุสมี แลปนารินมะดีซอซักฟอก
☎️ 073299504 ต่อ 122
11
กรกนก
084-011-7925
คลินิกกัญชทางการแพทย์คลินิกกัญชทางการแพทย์คลินิกกัญชทางการแพทย์คลินิกกัญชทางการแพทย์/การีเยาะ14.00
12
มูฮัมหมัดซอฟี
090-209-1347
ยะเอ๊ะ/มะ ตอกเส้น
กอเซ้ง ตอกเส้น/วิภาววรณ ตอกเส้น
มะโซร์ ตอกเส้น
ผลิตยาสมุนไพร
13
ยาซีต๊ะ
080-701-0136
เจริญนูรีฮันสีตีแอเสาะฮารอกะมีรีฟอัต
14
นาอีมา
062-181-6239
คลินิกฟื้นฟูมารดาหลังคลอด
คลินิกฟื้นฟูมารดาหลังคลอด
พี่ไอซ์ 12.30อัษณีสุไลมาน
15
พารีด๊ะ
093-713-0298
วาเเม๊ะ แตอาลี 9.30
แวปากะนิต
ฟาตีเมาะ
ยารียะ
รอกีเยาะ
16
อิสมาแอ
062-209-8298
รอสลี สาเม๊าะวิลาวรรน
ซักฟอก/อับดุลเลาะ
ซักฟอก/เสรีซักฟอก/อัฟฟันอาหมัด
17
อับดุลพาตัส
062-116-8232
แบเชงมะโซร
ซักฝอก/จุฑารพ 12.00
ซักฟอก/อนิรุธซักฟอก/ดนัยซักฟอก/หะมะ
18
อาลียัส
0980817449
อานัสฟู /มะ เล๊าะแม
อับดุลอาเล็ง 10.00
/ยามีละลาหะแม
ธิติ 0937366071
19
รอซือนะ
082-265-6048
ซูไฮลาฮาซือเมาะซักฟอก/สุนิสา
ซักฟอก ครูบือยอง
กะดาคอลีเยาะ
20
รุสมี (นาริส)
093-680-9940
21
ฟารีดา
087-298-3849
นิลุบลศิรานีรอสนี
ครููบือยอง
กะกิฟสารีหะ
22
สีตีฟิตรียะ
082-462-1921
ฮาลีเมาะอามีเด๊าะอัสวา
มูหัมหมัดซากี
กีฟละห์พาสียะ
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...