ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
ตารางบันทึกการจองคิวรับบริการแพทย์แผนไทย (จันทร์)
2
ประจำวันที่
22มีนาคมพ.ศ.2564
3
4
เจ้าหน้าที่ในเวลาราชการนอกเวลาราชการ
5
08.30 - 10.00 น.
10.00-11.30 น.
11.30 - 13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.30 น.
16.00-17.30 น.
17.30 -19.00 น.
หมายเหตุ
6
ดวงสมร
089-656-0049
คลินิกฟื้นฟูมารดาหลังคลอด
คลินิกฟื้นฟูมารดาหลังคลอด
คลินิกฟื้นฟูมารดาหลังคลอด
พักเที่ยง/มี้แลป
7
ซาฮีนา
093-742-2335

บริการห้องVIP
คัดกรองโรสมาลินการีมะกะปะ กรุงไทยทิ่นนวดห้องหญิง
8
นูรียะ
061-235-6504
คลินิกฟื้นฟูมารดาหลังคลอด
ซีตีซอโปคัดกรองมาเรีย15.00สะปินะแมะนวดห้องชาย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  :
โทร.ภายใน
9
รุสมี
098-070-2469
สมพร ดำสงค์แม่นงรุสนาณีคัดกรองรอสีดา ดาโอะ15.30นวดที่แฟลต
☎️ 073299504 ต่อ 124
10
นูรมา
0937947754
ลากิจลากิจลากิจลากิจลากิจลากิจ
☎️ 073299504 ต่อ 122
11
กรกนก
084-011-7925

บริการห้องVIP

บริการห้องVIP

บริการห้องVIP
คลินิกกัญชาทางการแพทย์/มีหน๊ะ ยีกะเซ็ง 14.00
12
มูฮัมหมัดซอฟี
090-209-1347
ไปงานราชการไปงานราชการไปงานราชการไปงานราชการ
13
ยาซีต๊ะ
080-701-0136
กะพ้อแม่นงอัสนี อาสาบาโงฮาแวปาปะจูคัดกรองเนื่องจากสถานการณ์โควิด ผู้ให้บริการนวดมีการหมุนเวียนหน้าที่ เพื่อความสะดวกโปรดจองคิวทางโทรศัพท์และทางไลน์นะคะ
14
นาอีมา
062-181-6239
มากรือซง9.00มะยาซิมาซือนีะรอกีเย๊าะ ฟาตีเมาะฮาปืิอเสาะ
15
พารีด๊ะ
093-713-0298

บริการห้องVIP

บริการห้องVIP

บริการห้องVIP/มี่ เลป
ซักฟอก/วันทนาซักฟอก/มัสตุราซักฟอก/แอเสาะ
16
อิสมาแอ
062-209-8298
ตำรวจกะพ้อแม่นงอาสิ ดาโอ๊ะคัดกรองแบเล๊าะ
17
อับดุลพาตัส 062-116-8232
อภิชัยแม่นงมะ เลาะแมประเสริฐแบกิมจุทารพ
18
อาลียัส
0980817449
คัดกรอง
บริการห้องVIP

บริการห้องVIP/การัตร์
พรรณพัรชซักฟอก
19
รอซือนะ
082-265-6048
พาตีเมาะพี่ี่วีรศักกะปะรอสือนะคัดกรองกะยะ
20
รุสมี (นาริส)
093-680-9940
ธนภัทรอรุนตั่วคัดกรองนาซีบะรอฮานี
21
ฟารีดา
087-298-3849
สกลพี่พีกะนะอำเภอพี่พชรแมะตีคัดกรอง
22
สีตีฟิตรียะ
082-462-1921
จ่าวีฟารีดาคัดกรองพี่ปามนัถพลอาอีเสาะ
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100