لیست مفسران ترتیبی/موضوعی و میزبانان جلسه قرآن
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGH
1
Dates؛میزبان تفسیر ترتیبی آیات به تفکیک موضوعتفسیر موضوعی
2
4/29/2016گلناز بهلوليgbohlouli@gmail.comمتین جلالیانrazjalalian@gmail.com
3
5/6/2016فاطمه اربابarbab.fatemeh@yahoo.comطاهره ثقفی نیاsaghafinia@gmail.com
4
5/13/2016طاهره ثقفی نیاsaghafinia@gmail.comطاهره ثقفی نیاsaghafinia@gmail.com
5
5/20/2016مریم سادات میرکمالیms.mirkamali1400@gmail.comسعیده داوریsaeidehdavari@yahoo.com
6
5/27/2016حانيه سادات فردhanie.fard@gmail.comزهرا فرهادیelham.farhadi.2008@gmail.comحانيه سادات فرد / توبه
7
6/3/2016 مریم محمودخانیm.mahmoodkhani3@gmail.comزهرا فرهادیelham.farhadi.2008@gmail.com
8
6/10/2016میزبانی مشترکماه مبارک رمضان انسیه ملازادهmz_ensieh@yahoo.com
9
6/17/2016میزبانی مشترکماه مبارک رمضان لیلا محمدنیاlmohamadnia@gmail.com
10
6/24/2016میزبانی مشترکماه مبارک رمضان متین جلالیانrazjalalian@gmail.com
11
7/1/2016میزبانی مشترکماه مبارک رمضان محیا حاجی ولی زادهmahya.valizade@yahoo.com
12
7/8/2016نفیسه مقیمی naf.mog@gmail.comهاجر الویریhjr_alviri@yahoo.comسعیده داوری "گامی به سوی شناختِ مهدویت"
13
7/15/2016زهرا اشرفیz.ashrafi1367@gmail.comفاطمه جلالیjalali.mahour@gmail.com
14
7/22/2016فریبا چغندcfariba@gmail.comمریم صالحیmaryam.s2192@gmail.com
15
7/29/2016زهره محمدخانیzohrehmkh@yahoo.comهدی معرفتhodamarefat@yahoo.com
16
8/5/2016نازی پازکی زادهnpazokizadeh@gmail.comحمیده وثوق پورhamide@gmail.com
17
8/12/2016مریم محدث اردبیلی mohades997@yahoo.comفریبا چغندcfariba@gmail.com
18
8/19/2016 مریم صالحیmaryam.s2192@gmail.comبحرینیمهمان
19
8/26/2016 فائزه فروزانforouzan,faezeh@gmai.comبحرینیمهمان
20
9/2/2016هانیه مسجدیانhmasjedian@yahoo.comمریم شکیباshakiba.m@gmail.com
21
9/9/2016سپيده افشار/فاطمه قاسملو se.afshar63@gmail.comمریم شکیباshakiba.m@gmail.com
22
9/16/2016حمیده وثوق پور hamide@gmail.comسعیده لهراسبیsaeedeh.lohrasbi@gmail.com
23
9/23/2016 شیماشاهدی shima.shahedi@gmail.comحمیده التجایی h.eltejaei@gmail.comفاطمه قاسملو
24
9/30/2016مریم شکیبافاطمه اربابarbab.fatemeh@yahoo.comفاطمه قاسملو
25
10/7/2016ميزباني مشتركمراسم دهه اول محرممحیا حاجی ولی زادهmahya.valizade@yahoo.com
26
10/14/2016زهرا اشرفیz.ashrafi1367@gmail.comفرشته سادات جهانیfereshtehsadat.jahani@gmail.com
27
10/21/2016الهه آسياييasiaee.elaheh@gmail.com حمیرا حقیقیhomi.haghighi@gmail.com
28
10/28/2016 عاطفه زرآبادىA.s.zarabadi@gmail.comزهره محمدخانیzohrehmkh@yahoo.com
29
11/4/2016شیوا فخری نژادsh_fakhrinejad@yahoo.comنعیمه غفاریانnaime.ghafarian@gmail.com
30
11/11/2016غزال مرشدی, اشرف قربانیghazaalmorshedi@gmail.com gorbaniashraf@yahoo.comسپیده افشار(فاطمه قاسم لو)se.afshar63@gmail.com
31
11/18/2016طاهره صابر razjalalian@gmail.comفاطمه قاسم لوse.afshar63@gmail.com
32
11/25/2016فاطمه سادات حسینیfshal89@gmail.comفاطمه قاسم لوse.afshar63@gmail.com
33
12/2/2016ازهار نجفيAzhar.najafi@gmail.comمریم محمودخانیm.mahmoodkhani3@gmail.com
34
12/9/2016ماریه چهره سازmaryyeh.1984@gmail.comمریم باریدهmaryam_barideh@yahoo.com
35
12/16/2016متین جلالیانrazjalalian@gmail.com
36
12/23/2016آمنه برومند a.boroomand@gmail.comمتین جلالیانrazjalalian@gmail.com
37
12/30/2016هدی معرفت hodamarefat@yahoo.com
38
1/6/2017حميده التجاييh.eltejaei@gmail.comطاهره صابرtahereh.saber@gmail.com
39
1/13/2017حميرا حقيقيHomi.haghighi@gmail.comالهه ترکاشوندtorkashvand.e@gmail.com
40
1/20/2017فرشته سادات جهانیfereshtehsadat.jahani@gmail.comزهره محمدخانيzohrehmkh@gmail.com
41
1/27/2017مریم باریدهmaryam_barideh@yahoo.comنعیمه غفاریانnaime.ghafarian@gmail.com
42
2/3/2017سعیده داوریsaeidehdavari@yahoo.comفرشته سادات جهانیjahani.fereshtehsadat@gmail.com
43
2/10/2017لیلا محمدنیاlmohamadnia@gmail.comعاطفه سادات زرابادیA.s.zarabadi@gmail.com
44
2/17/2017ساعده عراقي Saaraghi@gmail.comحمیرا حقیقیhomi.haghighi@gmail.com
45
2/24/2017الهه بشیریelahebashiri.it.87@gmail.comپرنیا رحیمیان homi.haghighi@gmail.com
46
3/3/2017انسیه ملازادهmz_ensieh@yahoo.comگلناز بهلولیgbohlouli@gmail.com
47
3/10/2017زهرا فرهادیelham.farhadi.2008@gmail.comمحیا حاجی ولی زادهmahya.valizade@yahoo.com
48
3/17/2017هاجر الویریhjr_alviri@yahoo.comمحیا حاجی ولی زادهmahya.valizade@yahoo.com
49
3/24/2017فاطمه جلالیjalali.mahour@gmail.comفرشته سادات جهانیjahani.fereshtehsadat@gmail.com
50
3/31/2017سمانه شادمهرshadmehr@uwaterloo.caنفیسه شهبازیnafiseh.shahbazi@gmail.com
51
4/7/2017نعیمه غفاریانnaime.ghafarian@gmail.comطاهره صابرtahereh.saber@gmail.com
52
4/14/2017سعیده لهراسبیsaeedeh.lohrasbi@gmail.comالهه آسیاییasiaee.elaheh@gmail.com
53
4/21/2017ماه زر عيسي پورm.eisapour88@gmail.comمریم محدث اردبیلیmohades997@yahoo.com
54
4/28/2017نیلوفر حامیnhami1344@gmail.comندا محمدی زادهNeda.mohamadiz@ Gmail.com
55
5/5/2017روجا نیکزادr.niayesh@gmail.comالهام فرهادیelham.farhadi.2008@gmail.com
56
5/12/2017فائزه جلاليfaeze.jalali@gmail.comالهام فرهادیelham.farhadi.2008@gmail.com
57
5/19/2017راحله محمدیrahil.mg@gmail.comآمنه برومندa.boroomand@gmail.com
58
5/26/2017ندا محمدي زادهNeda.mohamadiz@ Gmail.comنفیسه مقیمیnaf.mog@gmail.com
59
6/2/2017ميزباني مشتركماه مبارك رمضاننعیمه غفاریانnaime.ghafarian@gmail.com
60
6/9/2017ميزباني مشتركماه مبارك رمضانسپیده سمندریssamandari@hotmail.com
61
6/16/2017ميزباني مشتركماه مبارك رمضانفاطمه كيوانيfateme.keivani@gmail.com
62
6/23/2017ميزباني مشتركماه مبارك رمضانسعيده داوريsaeidehdavari@yahoo.com
63
6/30/2017مریم محمودخانيm.mahmoodkhani3@gmail.comنفیسه شهبازیnafiseh.shahbazi@gmail.com
64
7/7/2017مژگان ناظمیانmozhgan.nazemian@yahoo.comفرشته سادات جهانیfereshtehsadat.jahani@gmail.com
65
7/14/2017طاهره ثقفی نیاsaghafinia@gmail.comراضيه سعيديRazieh.91@gmail.com
66
7/21/2017زهره محمدخانیzohrehmkh@yahoo.comهاجر الويريhjr_alviri@yahoo.com
67
7/28/2017نفیسه شهبازیnafiseh.shahbazi@gmail.com
68
8/4/2017مریم محدث اردبیلی mohades997@yahoo.comسعیده لهراسبیsaeedeh.lohrasbi@gmail.com
69
8/11/2017بهاره ابراهیمیEbrahimi.sadr@gmail.comطاهره ثقفي نياsaghafinia@gmail.com
70
8/18/2017مریم سادات میرکمالیms.mirkamali1400@gmail.comشيما كاميابshima.kamyab@gmail.com
71
8/25/2017مريم معلمانZ.moaleman@Gmail.comمائده صفي خانيM.safikhani.60@gmail.com
72
9/1/2017شیما کامیابm.eisapour88@gmail.comنرگس نفيسيnarges.nafissi77@gmail.com
73
9/8/2017زهرا اشرفیz.ashrafi1367@gmail.comمطهره سادات خاتميmoti.khatami@gmail.com
74
9/15/2017ماه زر عيسي پورm.eisapour88@gmail.comفرشته سادات جهانیjahani.fereshtehsadat@gmail.com
75
9/22/2017حمیرا حقیقیhomi.haghighi@gmail.comسودا پايگانهSpayganeh@gmail.com
76
9/29/2017برنامه شب تاسوعابرنامه شب تاسوعا
77
10/6/2017فاطمه اربابarbab.fatemeh@yahoo.comدلارام سادات قدريdghadri91@gmail.com
78
10/13/2017فریبا چغندcfariba@gmail.comمريم معلمانz.moaleman@gmail.com
79
10/20/2017الهه اسیاییasiaee.elaheh@gmail.comساجده طاهريsj.taherii@gmail.com
80
10/27/2017دلارام سادات قدريdghadri91@gmail.comبهاره ابراهيميEbrahimi.sadr@gmail.com
81
11/3/2017فاطمه سادات عظیمی فربهاره ابراهيميEbrahimi.sadr@gmail.com
82
11/10/2017سپیده سمندریفرشته سادات جهانی
83
11/17/2017مشترکمشترک
84
11/24/2017محیا ولی زادهطاهره صابر
85
12/1/2017مائده صفی خانیM.safikhani.60@gmail.comمتین جلالیان
86
12/8/2017متین جلالیانمریم محمودخانی
87
12/15/2017حمیده التجاییفاطمه ارباب
88
12/22/2017ندا محمدي زادهمریم محدث اردبیلی
89
12/29/2017الهام فرهادیمریم محدث،حمیده وثوق پور
90
1/5/2018طاهره صابرحمیده وثوق پور،فاطمه عظیمی فر84-95 هود (حضرت شعیب)
91
1/12/2018فاطمه کیوانی*حمیده التجایی*96-100(حضرت موسی)/101-113 کلیت عذاب
92
1/19/2018سودا پايگانه*هنگامه حاجی پور*hengameh.hajipour@gmail.com
113-123 (آخر سوره ی هود)
93
1/26/2018الهه بشیری*فریبا چغند*1-8 یوسف (رؤیای حضرت یوسف)
94
2/2/2018شهلا علی اکبریShahlaaa@gmail.com نفیسه نیازی*nafise.niazi@gmail.com9-18 یوسف (نقشه ی شوم برادران)
95
2/9/2018صدیقه اخوانسیما بهزادی*19-24 یوسف (از چاه تا قصر عزیز مصر)
96
2/16/2018حمیرا حقیقیhomi.haghighi@gmail.comمریم سادات میرکمالی*25-34 (توطئه و به زندان افتادن)
97
2/23/2018فاطمه جلالیمحیا حاجی ولی زاده*35-40 یوسف (زندان و تعبیر خواب)
98
3/2/2018شیما شاهدی*متین جلالیان*41-5341-57
99
3/9/2018روجا نیکزاد*الهام فرهادی*آیات مربوط به حضرت زهرا (س)58- 82 (ملاقات حضرت یوسف با برادران)
100
3/16/2018فرشته سادات جهانی*ندا محمدی زاده*83-111 (پیراهن یوسف) انتها
Loading...
Main menu