เผยแพร่ผลงานนักเรียน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
เลขที่เลขประจำตัวชื่อนามสกุลงานชิ้นที่ 1 (งานเดี่ยว)งานชิ้นที่ 2 (งานกลุ่ม)
ให้นักเรียนระบุกลุ่ม
2
VDO ส่วนตัวของนักเรียน 50 คะแนนหนังสั้น 50 คะแนน
3
17124นายอนุชาเข็มนาคhttp://youtu.be/5z8_8qPJ1X8
4
27278นายวิสิฐแซ่เล็ก
https://www.youtube.com/watch?v=jVOntqVxOwo&feature=youtu.be
5
37279นายโสภณบวบนาhttp://youtu.be/oJlwO8nl8RM (แก้ไข)
6
47319นายชัชพงศ์ชัยพัฒ
7
57320นายธนบรรณจันลีhttp://youtu.be/73fLMK4gCkc
8
67326นายพิษณุบัวจำ
9
77327นายรังสรรค์บุญมี
https://m.youtube.com/watch?v=e-qE5Vn73SQ&feature=youtu.be
10
87330นายสิทธิพรทองชาวนาhttp://youtu.be/X8I9EOng0ro
11
98043
นายนันทวัฒน์
อินผันhttp://youtu.be/WxaB1M4NMfA
12
107135นางสาวนฤมลทับโนนทอง
13
117138
นางสาวภาวิณี
พงษ์ชัยสิทธิ์
https://www.youtube.com/watch?v=6AS91vK605M&feature=youtu.be
14
127243
นางสาวกมลพรรณ
ขันกสิกรณ์
https://www.youtube.com/watch?v=cMUj095glOw&feature=youtu.be
15
137248
นางสาวจารุวรรณ
นุชบ้านป่า
16
147253
นางสาวนภัสวรรณ
โพธิ์ศรีhttp://youtu.be/y-Vy1gvyZO4
17
157257
นางสาวมาริสา
สินทรัพย์https://www.youtube.com/watch?v=5D1cWyKVRv0
18
167259นางสาววนิดาพุ่มเพชรสาhttp://youtu.be/U-WgfuBWI78
19
177262นางสาววัชรี
แก้วเขียวเหลือง
http://youtu.be/JubN8wTu6Vk
20
187265นางสาวสโรชาโคกทอง
https://www.youtube.com/watch?v=66UFzjPnLis&feature=youtu.be
21
197267
นางสาวสุพัตรา
ศรีสอาดhttps://www.youtube.com/watch?v=7GzdNW_2AXI
22
207284
นางสาวกาญจนาพร
ทองสุขhttp://youtu.be/09wJzxj90o8
23
217287นางสาวชฎาพรศรีสะอาด
24
227288นางสาวชนิภามาบุญมี
25
237293
นางสาวภัทรสุดา
ยอดบุตรดีhttp://youtu.be/T-9EzuICuzw
26
247294
นางสาวภัทราภรณ์
เร่ในไพรhttp://youtu.be/fZT1cyHZ0q4
27
257300
นางสาวศิริลักษณ์
ดำจ่าง
https://www.youtube.com/watch?v=pf-lCHeXkAc&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=pf-lCHeXkAc&feature=youtu.bev
28
267304
นางสาวสุกัญญา
สวาสุ
https://www.youtube.com/watch?v=pf-lCHeXkAc&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=pf-lCHeXkAc&feature=youtu.bev
29
277308
นางสาวสุภาพร
ยศเจริญhttp://youtu.be/wlOEnQlIhUE
30
287309
นางสาวสุวนันท์
เขียวแก้ว
https://www.youtube.com/watch?v=BTdsXy32_Xw&feature=youtu.be
31
297313
นางสาวอรวรรณ
สาดสี
https://www.youtube.com/watch?v=HgqAXZhvH9U&feature=youtu.be
32
307344
นางสาวปิยะมาศ
ป้อมสาหร่ายhttp://youtu.be/NsLfeIi3Ypo
33
317345
นางสาวพิมพ์ชนิดา
บุญโชติhttp://youtu.be/8G5SJKCmilo
34
327346
นางสาวมณีนุช
ใยมะเดื่อhttp://youtu.be/qexdD36iLGk
35
337348
นางสาวรุจิรา
แดงชาวนาhttp://youtu.be/-eVrkecjLbA
36
347349
นางสาววราภรณ์
แสงเกษม
https://www.youtube.com/watch?v=2NqxaHrVeDs&feature=youtu.be
37
357354
นางสาวสุมิตรา
สุขพิทักษ์
38
367356นางสาวอุษาทองรุ่ง
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=9yNKGr3eOjc
39
378044
นางสาวปาจรีย์
คุดนาค
https://www.youtube.com/watch?v=YikP26BM-EU&feature=youtu.be
40
41
42
เลขที่เลขประจำตัวชื่อนามสกุลงานชิ้นที่ 1 (งานเดี่ยว)งานชิ้นที่ 2 (งานกลุ่ม)
43
VDO ส่วนตัวของนักเรียน 50 คะแนนหนังสั้น 50 คะแนน
44
17107นายชัชวาลโคตรอ่อนhttps://www.youtube.com/watch?v=Uhfg51HTp4E
https://www.youtube.com/watch?v=UmE5msC_jmE&feature=youtu.be
45
27115นายมงคลจำปาทอง
https://www.youtube.com/watch?v=Cm_nOBDwRCU&feature=youtu.be
46
37151นายจักรีใจขันต์
https://www.youtube.com/watch?v=_TA7-DCRyJI&feature=youtu.be
47
47154นายธีรวุฒิย่วนพงษ์
https://www.youtube.com/watch?v=FLmvJ1vCapE&feature=youtu.be
48
57272นายจิรกิตต์ศรีสอาดhttp://youtu.be/XHv_PUfFxRs
https://www.youtube.com/watch?v=UmE5msC_jmE&feature=youtu.be
49
67273นายชัชนันท์น้ำวนhttps://www.youtube.com/watch?v=WHhR0kBYwvE
50
77280นายอดิเทพหงษ์หินhttps://www.youtube.com/watch?v=ghBOl5l4BdU
51
87324นายปรัชญาชิงชัยภูมิ
https://www.youtube.com/watch?v=l7J-FP3MK8k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UmE5msC_jmE&feature=youtu.be
52
97333
นายอุดมศักดิ์
โพชาวนาhttp://youtu.be/Rg1hvA7Gk44
53
107376นายวงศกรบางลี
54
116890
นางสาวเบญจวรรณ
สิทธิวรรณรัตน์
55
127125นางสาวกนกกรเลื่อนวงษ์https://www.youtube.com/watch?v=mSoGjvnUT8Y
56
137130
นางสาวเจนจิรา
แย้มเสาธงhttps://www.youtube.com/watch?v=Sk-lCg4icTE
57
147132
นางสาวณัฐฐินันท์
แสงชาวนา
https://www.youtube.com/watch?v=XkC3ydxG5uw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UmE5msC_jmE&feature=youtu.be
58
157141
นางสาวศิริวรรณ
แซ่อุ่น
https://www.youtube.com/watch?v=Ng8NNd_1fzM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UmE5msC_jmE&feature=youtu.be
59
167145นางสาวอริษาไกรสรเจริญ
https://www.youtube.com/watch?v=lhMGST2W6JQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UmE5msC_jmE&feature=youtu.be
60
177179นางสาวรัตนาฉ่ำชาวนา
https://www.youtube.com/watch?v=UmE5msC_jmE&feature=youtu.be
61
187182
นางสาวศศิวิมล
พุ่มคนสิน
https://www.youtube.com/watch?v=-hdz0jCWKxs&feature=youtu.be
62
197213
นางสาวกัญญาณี
แซ่ลี้
63
207215
นางสาวกาญจนา
ทองไสวhttps://www.youtube.com/watch?v=MAn0dFqKUso
64
217220
นางสาวนพรัตน์
ทิมหงิมhttps://www.youtube.com/watch?v=HQMJTTKDLw8
65
227225
นางสาวสิริรัตน์
แก้วบุญขุนhttps://www.youtube.com/watch?v=62k-jPIQFok
https://www.youtube.com/watch?v=UmE5msC_jmE&feature=youtu.be
66
237228
นางสาวสุพัตรา
คุ่ยชาวนา
67
247286
นางสาวขวัญเรือน
ท้วมเพ็งhttps://www.youtube.com/watch?v=dPA5ZA3udrc
68
257297นางสาวรัตนาอ่ำสำลีhttps://www.youtube.com/watch?v=WMZaLMFpgBk
https://www.youtube.com/watch?v=UmE5msC_jmE&feature=youtu.be
69
267303
นางสาวสายสุนีย์
คลี่วงษ์
https://www.youtube.com/watch?v=EtcBMhQWKf8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UmE5msC_jmE&feature=youtu.be
70
277315
นางสาวอัจฉรา
แสงหิรัญ
https://www.youtube.com/watch?v=q9AOhma9-sQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UmE5msC_jmE&feature=youtu.be
71
287336
นางสาวชลนิชา
โพธิ์เงินhttps://www.youtube.com/watch?v=SrQGd3gOarw
72
297338
นางสาวทิพยาภรณ์
กิ่งทั่งhttps://www.youtube.com/watch?v=GuuZh8dPy08
73
307340
นางสาวธัญญรัตน์
คล้ายฉิม
74
317353
นางสาวสุภาพร
ยี่คิ้ว
https://www.youtube.com/watch?v=ZLf3_ATYzt4&feature=youtu.be
75
328047
นางสาวชลธิชา
ไทยอู่
76
338048
นางสาวนวลบุปผา
คุ้มศิริ
https://www.youtube.com/watch?v=zrOzsoGiMFQ&feature=youtu.be
77
348223นางสาวชนาภาใจชื้นhttps://www.youtube.com/watch?v=aN2o30CPunc
78
358037นายพิชพงษ์รวิวงษ์
79
366967
นางสาวนงลักษณ์
แย้มเสาธง
https://www.youtube.com/results?search_query=http%3A%2F%2Fyoutu.be%2FfpV0h-g61FU
80
81
เลขที่เลขประจำตัวชื่อนามสกุลงานชิ้นที่ 1 (งานเดี่ยว)งานชิ้นที่ 2 (งานกลุ่ม)
ให้นักเรียนระบุกลุ่ม
82
VDO ส่วนตัวของนักเรียน 50 คะแนนหนังสั้น 50 คะแนน
83
17108
นายณรงค์ศักดิ์
กองกันภัย
https://www.youtube.com/watch?v=pFJi2ZZHa7M&feature=youtu.be
84
27110นายธนพลชื่นชาวนา
https://www.youtube.com/watch?v=3ajJBJagGR4&feature=youtu.be
85
37113นายปฐมพรปลื้มบัว
86
47117นายวรวิทย์บัววังโปร่ง
87
57118นายวุฒิพงศ์ยอดนุ่ม
88
67119
นายศิริพันธุ์
ถาวรวงศ์
89
77120
นายสิทธิชาติ
อุลปาทร
90
87148นายรนกฤตเกตุทะจักร์
91
97150
นายจักรกฤษณ์
ผลโภชน์
https://www.youtube.com/watch?v=P7blam66MuI&feature=youtu.be
92
107160นายเมธีไทยตรง
93
117192นายชนนาถสังข์นวล
94
127193
นายชรินรัตน์
มาโพธิ์ชัย
95
137199นายทศพรกี่เอี่ยน
96
147200นายธนาคมภู่โม้
https://www.youtube.com/watch?v=xPkDmqXBNrw&feature=youtu.be
97
157204นายประดิษฐ์จิตตตบุตร
https://www.youtube.com/watch?v=n24vE-btTPM&feature=youtu.be
98
167234นายณัฐกรขำชาวนา
https://www.youtube.com/watch?v=Du1igB2BM1s&feature=youtu.be
99
177236นายธนโชติทับชาวนา
https://www.youtube.com/watch?v=cO-XCb8SpGk&feature=youtu.be
100
187237นายธันยพงศ์แดงสีดา
https://www.youtube.com/watch?v=BU3a5Ad0VlQ&feature=youtu.be
Loading...
Main menu