ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1
STTNhómCông việcSố lượng
Đơn giá (VND)
Đơn vị
Chi phí (VND)
Tỉ lệ phần trăm
2
1Kế hoạch SEO
Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ
3 1.000.000 gói 3.000.000 1,26%
3
2Kế hoạch SEONghiên cứu từ khóa SEO2 1.000.000 gói 2.000.000 0,84%
4
3Kế hoạch SEO
Lên quy trình dự án, tính toán chi phí SEO
3 1.000.000 gói 3.000.000 1,26%
5
4ContentSEOTạo bộ KeywordMap3 1.000.000 gói 3.000.000 1,26%
6
5ContentSEOLên kế hoạch nội dung SEO 5 1.000.000 gói 5.000.000 2,10%
7
6ContentSEOViết / Outsource ContentSEO50 500.000 bài viết 25.000.000 10,50%
8
7SEO Audit
Audit TechnicalSEO, ContentSEO, BacklinkSEO
5 1.000.000 gói 5.000.000 2,10%
9
8SEO OnpageCài đặt các công cụ đo lường hiệu suất1 1.000.000 gói 1.000.000 0,42%
10
9SEO OnpageTái cấu trúc trang web 1 1.000.000 gói 1.000.000 0,42%
11
10SEO OnpageTối ưu SEO Onpage50 500.000 bài viết 25.000.000 10,50%
12
11SEO OnpageTối ưu Liên kết nội bộ50 500.000 bài viết 25.000.000 10,50%
13
12SEO Offpage
Build Entity (Google Map, Social, Schema)
2 10.000.000 gói 20.000.000 8,40%
14
13SEO OffpageBuildlink thủ công 200 500.000 backlink 100.000.000 42,02%
15
14SEO OffpageBuildlink Guest Post20 1.000.000 backlink 20.000.000 8,40%
16
17
TỔNG CỘNG
238.000.000
18
THỜI GIAN (THÁNG)
12
19
CHI PHÍ MỖI THÁNG
19.833.333
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100