Individuālais darbs 2016./2017.
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
1
Iecavas internātpamatskola
2016./2017.mācību gads
2
Individuālā darba konsultāciju grafiks mācību priekšmetos
3
DIENAPIRMDIENAOTRDIENATREŠDIENACETURTDIENAPiezīmes
4
Nr.PEDAGOGSLaiksTelpaPriekšmetiKlašu grupaLaiksTelpaPriekšmetiKlašu grupaLaiksTelpaPriekšmetiKlašu grupaLaiksTelpaPriekšmetiKlašu grupa
5
1
AFANASJEVA, VALENTĪNA
8.20-8.544.a klase
sākumskolas
4.a
6
2
BAUFALE-GILUČA, RENĀTE
14:00-15:20
7.c klase
dabasz., soc.zin.*
5.ac, 6.ac
*Katru otro nedēļu, sākot ar 22.09.2016.
7
3VĀLODZE, AGNESE
14.00-15.40
3.c,5.a,3.stāva k.
angļu val.1.-5.kl.
8
4BUŠA, AGAFIJA
14.00-14.30
7.c klaseMatemātika7.c14.45-15.308.c klaseMatemātika8.c
9
14.30-15.00
6.c klaseMatemātika6.c15.30-16.028.a klaseMatemātika8.a
10
5ČIPENA, INGA14.00-14.30
Inform.kab.
Informātika5.-7.
11
6DEMENTJEVA, AIJA
15.00-15.47
9.a klase
Latv.v., lit., vēst.
9.a, 6.a
12
7DRUČKA, SANTA
16.00 - 16.49
Viz.m. kab.
Viz. māksla5. - 9.
13
8GRIŠKA, LINDA
14.00 - 14.41
5. c klaseDabaszinības
5.ac, 6.ac
14
9
IGNATJEVA, SARMĪTE
13.20 - 14.14
3.c klasesākumskolas3.c
13.20 - 14.20
3.c klase
sākumskolas
3.c
13.20 -14.20
3.c klasesākumskolas3.c
15
10JAKUŠENOKA, IRINA
14.40-15.54
9.c klasekrievu val.6.-9.
16
11JIRGENA, INESE
13.20-14.28
1.c klasesākumskolas1.c13.20-14.281.c klasesākumskolas1.c
17
12
KALDERAUSKA, SANITA
13.20-15.03
2.c klasesākumskola2.c
18
13KAPUSTO, TATJANA    
14.00-15.00
dabaszin.kab.
biol.,ķīm.,fiz.7.-9.
14.45- 15.56
dabasz.kab.
biol.,ķīm.,fiz.7.-9.
19
14KOPEIKA, GINTA
14.00-15.30
4.c klasesākumskolas4.c
13.20-14.23
4.c klase
sākumskolas
4.c
20
15KOZLOVA, SANITA
14.00-14.20
7.c klasevēsture7.ac
21
16KOZLOVS, KRISTS
14.00 -14.48
zāle, stad.sports*2.a
*Reizi divos mēnešos, saskaņojot ar izglītojamiem un klases audzinātāju
22
17KRAUKLE, DZINTRA15.30-16.13bibliotēkakrievu valoda8.c, 9.a
23
18KREIERE, DAINA14.00-14.502.a klasesākumskolas2.a
24
19KREZEVSKA, LIĀNA
14.50-15.40
3.a klasesākumskolas3.a
25
20KUDŽS, ALFRĒDS
14.00-14.57
Kokapstr. kab.
Mājt. zēn.7.-9.
26
21LASMANE, MADARA
14.40-15.20
mūz.kab.intern.
latv.val.,lit.
4.a, 5.a
27
22LUKSTIŅA, VALIJA
14.00-15.03
mājt.kabmājturība 25.-9.
28
23OŠKALNE, DALE
14.00-15.35
6.c klase
Latv.v., lit., vēst.
6.ac, 9.c
29
24PITKEVIČA, MARUTA
15.00- 16.30
Mūz. kab.mūzika 1.-9.kl
15.30-16.11
Mūz.kab.Mūzika1.-9.
30
25PLĒSUMA, IEVA
13 20 -14 14
5.c klase
latv. val., liter.
14 50 -15 45
8.c klaselatv. v., lit.
8.a, 8. c
31
26PUTNIŅA, IVETA
13:20-14:15
mājt.kab/virt
mat/mājt2/ mūz.
5.,6.a,7.c, 2,3.a
32
27PUTNIŅA, LIGITA14.00-14.359.c klaseĢeogrāfija*9.ac*Katru otro nedēļu, sākot ar 14.09.
33
28
RUČEVSKIS, ROBERTS
14.05-14.36
Kokapstr. kab.
Mājturība 15.-6.
34
29RŪSIŅA, ANDA
15.15-17.01
sporta zālesports1.-9.kl.
35
30SAFRONOVA, ZANE
15.25 - 16.05
6.a kl, sp. zāle
matem., sports
6.a
36
31SEMJONOVA, AIJA
14.10-14.30
7.a klase
sociālās zinības
6.-7.klases
37
32SIUGALIS, JĀNIS
16.40-17-10
zāle,stadionssports
2c,8.c,6.c,9a
38
33SŪNA, SANDRA
15.00-16.32
7.a klase
vēst., soc.zin.
7.-9.
39
34ŠALTE, TATJANA
14.45-15.45
3.st.kab.angļu val.
5.,6.,7.kl.
14.00-15.343.st.kab.angļu val.5.-9.
40
35ZEPA, SARMA
14.45-15.45
matem.kab.matemātika
7.a,9.a,9c.
12.30-13.04
matem.kab.matemātika5.c
41
36ŽŪRIŅA, BAIBA
15.00 -15.30
matem. lab.ģeogrāfija
8.a,8.c kl.
15.10 - 16.30
7.c klase
latv.val., lit., ģeogr.
7.a, 7.c
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu