ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
No.Ask Date Feature Screen Name
Screen Number
Question_VN Answer_VN Priority Asked by
Answer Date
Status Answer by
Question_JP
Answer_JP
Memo
2
12019-12-20AllHiện tại app cần test trên những version bao nhiêu của hệ điều hành IOS và trên những thiết bị iphone nào ?HighNguyen Văn A 2019-12-20New
3
22019-12-20
My page
Change Password
QA_002Password mới có được phép trùng với Password cũ hay không?Không được phép trùng Normal Nguyen Văn B2019-12-20AnsweredMs. A
4
32019-12-20
My page
Forgot PWQA_003Khi gửi email để lấy link cấp lại PW, Link reset PW này có time expired trong vòng bao nhiêu lâu? 1hHighNguyen Văn C2019-12-20ClosedMs. A
5
42019-12-20
My page
Forgot PWQA_003Khi gửi cùng 1 email nhiều lần thì chỉ link mới nhất mới Active có đúng không?Đúng vậy Normal Nguyen Văn A 2019-12-20ClosedMs. A
6
52019-12-20AllHiện tại bên chúng tôi đang có những thiết bị test như sau, đề nghị bên bạn confirm test trên những môi trường nào:
- Iphone 6, 12.2
- Iphone X 11.2
- Samsung 5.0
Test trên IP X11.2 và Samsung 5.0
HighNguyen Văn A 2019-12-20AnsweredMs. A
7
6
8
7
9
8
10
9
11
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100