ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
ภาคจังหวัดหมายเลขผู้สมัครสังกัดในการสมัครสังกัดสันนิษฐาน(พรรค)ความสัมพันธ์Relationship Check
2
เหนือเชียงราย1นายมงคลชัย ดวงแสงทองอิสระเพื่อไทย
ตอนเลือกตั้งส.ว. อยู่เพื่อไทยสาย วิสาร เตชะธีระวัฒน์ อดีตรมช และสสของเพื่อไทย
เชื่อมโยงความสัมพันธ์
3
เหนือเชียงราย2นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์อิสระเพื่อไทย
ลูกสาวนายสมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์ อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย
เชื่อมโยงความสัมพันธ์
4
เหนือเชียงราย3น.ส.วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์เพื่อไทยเพื่อไทย
พรรคประกาศ/ลูกสาวนายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.พรรคเพื่อไทย
พรรคประกาศ
5
เหนือเชียงใหม่1นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศรเพื่อไทยเพื่อไทย
พรรคประกาศ/ได้รับแรงหนุนจาก นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ น้องสาว นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี
พรรคประกาศ
6
เหนือเชียงใหม่2นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรมพลังประชารัฐ
อดีต นายก อบจ เชียงใหม่ แต่ก็มีความสัมพันธ์กับพรรคพลังประชารัฐ สายทหาร
เชื่อมโยงความสัมพันธ์
7
เหนือเชียงใหม่3นายวินิจ จินใจ เชียงใหม่ก้าวใหม่พรรคก้าวไกลสมาชิกพรรคก้าวไกล เชื่อมโยงความสัมพันธ์
8
เหนือเชียงใหม่4นายบดินทร์ กินาวงศ์กลุ่มประชารัฐเชียงใหม่พลังประชารัฐอดีตผู้สมัคร สส พรรคพลังประชารัฐเชื่อมโยงความสัมพันธ์
9
เหนือเชียงใหม่5นายวสันต์ วัชวงษ์อิสระอิสระ
อดีตผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่พรรคความหวังใหม่
ไม่พบความสัมพันธ์
10
เหนือเชียงใหม่6นายเฉลิมศักดิ์ สุรนันท์อิสระอิสระ
เลขานุการ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ อดีตนายกอบจ
ไม่พบความสัมพันธ์
11
เหนือน่าน1นายพิชิต โมกศรี อิสระอิสระอดีต ปลัดเทศบาลเมืองน่านไม่พบความสัมพันธ์
12
เหนือน่าน2ดร.โสภณ ศรีมาเหล็กอิสระพลังท้องถิ่นไทย
อดีตผู้สมัคร สส พรรคพลังท้องถิ่นไทย
เชื่อมโยงความสัมพันธ์
13
เหนือน่าน3นายนพรัตน์ ถาวงศ์เพื่อไทยเพื่อไทย
พรรคประกาศ/อดีตประธานสภาจังหวัดน่าน
พรรคประกาศ
14
เหนือน่าน4นายสันติภาพ อินทรพัฒน์อิสระรักษ์ผืนป่าประเทศไทยเลขานุการพรรครักษ์ผืนป่าไทยเชื่อมโยงความสัมพันธ์
15
เหนือน่าน5นายธนโชติ ยังขนุนพงศ์อิสระอิสระไม่พบความสัมพันธ์เชื่อมโยงไม่พบความสัมพันธ์
16
เหนือพะเยา1นายชัยประพันธ์ สิงห์ชัยคณะก้าวหน้าคณะก้าวหน้าพรรคประกาศพรรคประกาศ
17
เหนือพะเยา2นายณรงค์ นามวงศ์อิสระอิสระไม่พบความสัมพันธ์เชื่อมโยงไม่พบความสัมพันธ์
18
เหนือพะเยา3นายอัครา พรหมเผ่ากลุ่มฮักพะเยาพลังประชารัฐน้องชายธรรมนัส พรหมเผ่าเชื่อมโยงความสัมพันธ์
19
เหนือพะเยา4นายสันติชัย ชุ่มมงคลอิสระอิสระไม่พบความสัมพันธ์เชื่อมโยงไม่พบความสัมพันธ์
20
เหนือแพร่1นายอนุวัธ วงศ์วรรณกลุ่มฮักเมืองแพร่เพื่อไทย
พรรคประกาศ/อดีตนายกอบจ แพร่/ลูกชายณรง วงศ์วรรณ
พรรคประกาศ
21
เหนือแพร่2นายประสงค์ ชุ่มเชยกลุ่มคนฮักเมืองแป้ประชาธิปัตย์อดีตผู้สมัคร สส พรรคประชาธิปัตย์เชื่อมโยงความสัมพันธ์
22
เหนือแพร่3นายสุภวัฒน์ ศุภศิริคณะก้าวหน้าคณะก้าวหน้าพรรคประกาศพรรคประกาศ
23
เหนือแม่ฮ่องสอน1นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์อิสระ/อดีตนายกอบจ.ชาติไทยพัฒนา
ญาติคืออดุลย์ วันไชยธนวงศ์ จากพรรคชาติไทยพัฒนา และอัครเดชเคยลงสมัคร สส ในนามพรรคชาติไทย
เชื่อมโยงความสัมพันธ์
24
เหนือแม่ฮ่องสอน2นันทิยา วงศ์วานิช
(กกต.ไม่รับสมัครเนื่องจากคุณสมบัติไม่ครบ)
25
เหนือแม่ฮ่องสอน3นายอำนาจ แสงสกายชมรมเครือข่ายม้งอิสระอดีตผู้สมัคร สส พรรคทางเลือกใหม่ไม่พบความสัมพันธ์
26
เหนือแม่ฮ่องสอน4นายสิทธิชัย บุญระชัยสวรรค์อิสระอิสระไม่พบความสัมพันธ์เชื่อมโยงไม่พบความสัมพันธ์
27
เหนือแม่ฮ่องสอน5นายพยุงศักดิ์ วงศ์วานิชย์อิสระอิสระ
กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักษามัคคี
ไม่พบความสัมพันธ์
28
เหนือลำปาง1น.ส.ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทรเพื่อไทยเพื่อไทย
พรรคประกาศ/อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย/ลูก ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร ส.ส.ลำปาง พรรคเพื่อไทย
พรรคประกาศ
29
เหนือลำปาง2นายประยูร​ แก้วเดียวอนาคตลำปางพรรคก้าวไกล
มีความสัมพันธ์กับอดีตพรรคอนาคตใหม่
เชื่อมโยงความสัมพันธ์
30
เหนือลำปาง3นายบุญประสงค์​ มิ่งเชื้ออิสระอิสระ
อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคมัชฌิมาธิปไตยที่ถูกยุบพรรคไปแล้ว
ไม่พบความสัมพันธ์
31
เหนือลำปาง4นายดาชัย​ เอกปฐพีพลังลำปางพลังประชารัฐ
อดีตแกนนำเสื้อแดงที่ย้ายไปพลังประชารัฐในการเลือกตั้งปี 62
เชื่อมโยงความสัมพันธ์
32
เหนือลำปาง5นายศุภภัทร มานะทัศน์อิสระเพื่อไทย
อดีตผู้สมัครส.ส.ลำปาง เขต 3 พรรคไทยรักษาชาติ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์
33
เหนือลำปาง6นายจินณ์ ถาคำฟูอิสระพลังประชารัฐ
อดีตผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ลำปาง เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์
34
เหนือลำปาง7นายสุนทร ใจแก้ว
(กกต.ไม่รับสมัครเนื่องจากคุณสมบัติไม่ครบ)
35
เหนือลำพูน1นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณเพื่อไทยเพื่อไทยพรรคประกาศ/อดีตพรรคพลังประชาชนพรรคประกาศ
36
เหนือลำพูน2พล.ต.ต.กริช กิติลืออิสระเพื่อไทย
เป็นคนดูแลพานทองแท้ ชินวัตรจากกรณีโดนทหารควบคุมตัว
เชื่อมโยงความสัมพันธ์
37
เหนือลำพูน3รศ.ดร.ชรินรัตน์ พุทธปวนอิสระอิสระ
เคยอยู่พรรคพลังธรรม ปชป ทรท ชาติไทย และรักษ์สันติ
ไม่พบความสัมพันธ์
38
เหนือลำพูน4นายสุวสันต์ จันทร์ตาธรรมอิสระเสรีรวมไทยอดีตผู้สมัคร สส พรรคเสรีรวมไทยเชื่อมโยงความสัมพันธ์
39
เหนือลำพูน5นายขยัน วิพรหมชัยอิสระประชาธิปัตย์อดีต สส ลำพูนพรรคประชาธิปัตย์เชื่อมโยงความสัมพันธ์
40
เหนืออุตรดิตถ์1นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา
กลุ่มรักอุตรดิตถ์บ้านเรา
เพื่อไทย
ได้รับการสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทยเมื่อการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
เชื่อมโยงความสัมพันธ์
41
เหนืออุตรดิตถ์2นายโปรย สมบัติอิสระพลังปวงชนชาวไทย
อดีตผู้สมัคร สส พรรคพลังปวงชนชาวไทย
เชื่อมโยงความสัมพันธ์
42
เหนืออุตรดิตถ์3นายเอกาพัทธ์ พุฒโตอิสระอิสระไม่พบความสัมพันธ์เชื่อมโยงไม่พบความสัมพันธ์
43
เหนืออุตรดิตถ์4นายปัณณวัฒน์ นาคมูลคณะก้าวหน้าคณะก้าวหน้าพรรคประกาศพรรคประกาศ
44
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กาฬสินธุ์1นายชานุวัฒน์ วรามิตร
กลุ่มกาฬสินธุ์ต้องดีกว่านี้
พลังประชารัฐอดีตผู้สมัคร สส พรรคพลังประชารัฐเชื่อมโยงความสัมพันธ์
45
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กาฬสินธุ์2น.ส.เฉลิมขวัญ หล่อตระกูลเพื่อไทยเพื่อไทยพรรคประกาศพรรคประกาศ
46
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กาฬสินธุ์3ดร.กิตติพร อินทะสีดาอิสระพรรคก้าวไกลอดีตผู้สมัคร สส พรรคอนาคตใหม่เชื่อมโยงความสัมพันธ์
47
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กาฬสินธุ์4นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์กลุ่มก้าวหน้ากาฬสินคณะก้าวหน้า/พรรคก้าวไกล
กลุ่มก้าวหน้ากาฬสินธุ์ให้การสนับสนุนคณะก้าวหน้า
เชื่อมโยงความสัมพันธ์
48
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอนแก่น1นายภัทรพันธุ หงษ์วัฒนาพิเชษฐอิสระอิสระไม่พบความสัมพันธ์เชื่อมโยงไม่พบความสัมพันธ์
49
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอนแก่น2น.ส.ณัฎฐณิชา สารบรรณทีมรักก้าวหน้าอิสระไม่พบความสัมพันธ์เชื่อมโยงไม่พบความสัมพันธ์
50
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอนแก่น3น.ส.กรชฎาพิชญ์ ภูมิเขตอิสระอิสระไม่พบความสัมพันธ์เชื่อมโยงไม่พบความสัมพันธ์
51
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอนแก่น4นายอัษฎางค์ แสวงการกลุ่มมหานครขอนแก่นภูมิใจไทยอดีตผู้สมัคร สส พรรคภูมิใจไทยเชื่อมโยงความสัมพันธ์
52
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอนแก่น5นายชัยอนันต์ วูดเล่ย์จูเนียร์อิสระอิสระไม่พบความสัมพันธ์เชื่อมโยงไม่พบความสัมพันธ์
53
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอนแก่น6นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์อิสระเพื่อไทย
อดีตนายก อบจ. ที่ได้รับการสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทย
เชื่อมโยงความสัมพันธ์
54
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอนแก่น7นายศรุต เบ้าจรรยาอิสระอิสระไม่พบความสัมพันธ์เชื่อมโยงไม่พบความสัมพันธ์
55
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอนแก่น8นายนิสิต แก้วประเสริฐกลุ่มมิตรภาพฅนขอนแก่นอิสระไม่พบความสัมพันธ์เชื่อมโยงไม่พบความสัมพันธ์
56
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอนแก่น9พ.อ.ดร.ชาตรี ไกรพีรพรรณ
ทีมเพื่ออนาคตขอนแก่นก้าวหน้า
อิสระไม่พบความสัมพันธ์เชื่อมโยงไม่พบความสัมพันธ์
57
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอนแก่น10นายนพดล สีดาทัน
ทีมเพื่ออนาคตขอนแก่นก้าวหน้า
อิสระไม่พบความสัมพันธ์เชื่อมโยงไม่พบความสัมพันธ์
58
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ชัยภูมิ1นายอร่ามอาชว์วัต โล่ห์วีระอิสระประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์ อดีตรมช.คมนาคมเชื่อมโยงความสัมพันธ์
59
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ชัยภูมิ2พ.ต.อ.สรวิศ มาอินทร์อิสระพรรคก้าวไกลเพจอนาคตใหม่ชัยภูมิสนับสนุนเชื่อมโยงความสัมพันธ์
60
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ชัยภูมิ3น.ส.ปาริชาติ ชาลีเครืออิสระ
พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย
พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย/น้องสาวอดีตนายก อบจ. ที่สนับสนุน พปชร
เชื่อมโยงความสัมพันธ์
61
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ชัยภูมิ4นายสุชีพ เศวตกมลเพื่อไทยเพื่อไทยพรรคประกาศพรรคประกาศ
62
ตะวันออกเฉียงเหนือ
นครพนม1นายณพจน์ศกร ทรัพยสิทธิคณะก้าวหน้าคณะก้าวหน้าพรรคประกาศพรรคประกาศ
63
ตะวันออกเฉียงเหนือ
นครพนม2น.ส.ศุภพานี โพธิ์สุทีมร่วมใจนครพนมภูมิใจไทย
ลูกสาว ศุภชัย โพธิ์สุ ส.ส.นครพนม เขต 1 พรรคภูมิใจไทย
เชื่อมโยงความสัมพันธ์
64
ตะวันออกเฉียงเหนือ
นครพนม3ดร.สมชอบ นิติพจน์กลุ่มพลังเพื่อไทยเพื่อไทยพรรคประกาศพรรคประกาศ
65
ตะวันออกเฉียงเหนือ
นครพนม4นายเฉลิมชัย ทิศแดงอิสระอิสระไม่พบความสัมพันธ์เชื่อมโยงไม่พบความสัมพันธ์
66
ตะวันออกเฉียงเหนือ
นครพนม5นายจุมพล วงค์กาฬสินธุ์อิสระอิสระไม่พบความสัมพันธ์เชื่อมโยงไม่พบความสัมพันธ์
67
ตะวันออกเฉียงเหนือ
นครราชสีมา1นายสาธิต ปีติวราคณะก้าวหน้าคณะก้าวหน้าพรรคประกาศพรรคประกาศ
68
ตะวันออกเฉียงเหนือ
นครราชสีมา2นางยลดา หวังศุภกิจโกศล
ทีมร่วมสร้างโคราชโฉมใหม่
ภูมิใจไทย
ภรรยานายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์ พรรคภูมิใจไทย
เชื่อมโยงความสัมพันธ์
69
ตะวันออกเฉียงเหนือ
นครราชสีมา3นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทกรักษ์โคราชอิสระ
อดีตผู้ช่วย รมว.สาธารณสุข (ที่โดนเท)
ไม่พบความสัมพันธ์
70
ตะวันออกเฉียงเหนือ
นครราชสีมา4นายวิฑูรย์ ชาติปฏิมาพงษ์อิสระชาติพัฒนา
มีความสัมพันธ์กับนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ พรรคชาติพัฒนา
เชื่อมโยงความสัมพันธ์
71
ตะวันออกเฉียงเหนือ
นครราชสีมา5นายตรีเพชร พรหมนิติพันธ์อิสระชาติไทยพัฒนาอดีต ส.ส.นครราชสีมา พรรคชาติไทยเชื่อมโยงความสัมพันธ์
72
ตะวันออกเฉียงเหนือ
บึงกาฬ1นายอภิเดช รักษาโสมเพื่อไทยเพื่อไทย
พรรคไม่ได้ประกาศแต่ใส่เสื้อพรรคลงสมัครชัดเจน
เชื่อมโยงความสัมพันธ์
73
ตะวันออกเฉียงเหนือ
บึงกาฬ2ว่าที่ร้อยตรีภูมิพันธ์ บุญมาตุ่นคณะก้าวหน้าคณะก้าวหน้าพรรคประกาศพรรคประกาศ
74
ตะวันออกเฉียงเหนือ
บึงกาฬ3นางแว่นฟ้า ทองศรีอิสระภูมิใจไทยอดีตผู้สมัคร สส พรรคภูมิใจไทยเชื่อมโยงความสัมพันธ์
75
ตะวันออกเฉียงเหนือ
บึงกาฬ4นายนิพนธ์ คนขยันอิสระพลังประชารัฐ
สมัครพรรคพลังประชารัฐ/อดีตนายกอบจ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์
76
ตะวันออกเฉียงเหนือ
บึงกาฬ5นายณัฐพล เนื่องชมภูอิสระอิสระอดีต สวไม่พบความสัมพันธ์
77
ตะวันออกเฉียงเหนือ
บุรีรัมย์1นายประเสริฐ เลิศยะโส
ทีมเช้งบุรีรัมย์ ฟอร์สมาร์ทซิตี้
อิสระ
อดีต ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย (ปี 2518)
ไม่พบความสัมพันธ์
78
ตะวันออกเฉียงเหนือ
บุรีรัมย์2นายณัฐกิตติ์ ล้อประสิทธิ์อิสระอิสระไม่พบความสัมพันธ์เชื่อมโยงไม่พบความสัมพันธ์
79
ตะวันออกเฉียงเหนือ
บุรีรัมย์3นายเพชร กีรติมาศอิสระอิสระไม่พบความสัมพันธ์เชื่อมโยงไม่พบความสัมพันธ์
80
ตะวันออกเฉียงเหนือ
บุรีรัมย์4นายภัทรพงศ์ ศุภักษรอิสระพรรคก้าวไกล
อดีตผู้สมัคร ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคอนาคตใหม่
เชื่อมโยงความสัมพันธ์
81
ตะวันออกเฉียงเหนือ
บุรีรัมย์5นายสาคร ปลื้มรัมย์อิสระอิสระไม่พบความสัมพันธ์เชื่อมโยงไม่พบความสัมพันธ์
82
ตะวันออกเฉียงเหนือ
บุรีรัมย์6นายชาติวุฒิ เสวยสุขกุลอิสระอิสระไม่พบความสัมพันธ์เชื่อมโยงไม่พบความสัมพันธ์
83
ตะวันออกเฉียงเหนือ
บุรีรัมย์7นายสมเพียร แก้วศรีใสอิสระอิสระไม่พบความสัมพันธ์เชื่อมโยงไม่พบความสัมพันธ์
84
ตะวันออกเฉียงเหนือ
บุรีรัมย์8นายภูษิต เล็กอุดากรอิสระภูมิใจไทย
อดีต ส.อบจ.มีศักดิ์เป็นหลานชายของ นายเนวิน ชิดชอบ/ภูมิใจไทย
เชื่อมโยงความสัมพันธ์
85
ตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาสารคาม1นายทองหล่อ พลโคตรมหาสารคามพัฒนาพลังประชารัฐ
เลือกตั้ง 62 พาทีมหาเสียงช่วย สส พรรคพลังประชารัฐ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์
86
ตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาสารคาม2นางคมคาย อุดรพิมพ์อิสระภูมิใจไทย
ภริยานาย ยิ่งยศ อุดรพิมพ์ อดีต สส พรรคภูมิใจไทย
เชื่อมโยงความสัมพันธ์
87
ตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาสารคาม3นายชยพล โบราณมูลอิสระชาติไทยพัฒนาอดีตผู้สมัคร สส พรรคชาติไทยพัฒนาเชื่อมโยงความสัมพันธ์
88
ตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาสารคาม4ดร.ศรีเมือง เจริญศิริเพื่อไทยเพื่อไทยพรรคประกาศพรรคประกาศ
89
ตะวันออกเฉียงเหนือ
มุกดาหาร1นายสุพจน์ สุอริยพงษ์คณะก้าวหน้าคณะก้าวหน้าพรรคประกาศพรรคประกาศ
90
ตะวันออกเฉียงเหนือ
มุกดาหาร2พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์เพื่อไทยเพื่อไทยพรรคประกาศพรรคประกาศ
91
ตะวันออกเฉียงเหนือ
มุกดาหาร3นายสมประดิษฐ์ ไตรยวงค์รวมพลังพัฒนามุกดาหารเพื่อไทย
ก่อน กกต. ออกกฎการเลือกตั้ง ใช้โลโก้พรรคเพื่อไทยในป้ายหาเสียง
เชื่อมโยงความสัมพันธ์
92
ตะวันออกเฉียงเหนือ
มุกดาหาร4นายวิริยะ ทองผาอิสระพลังประชารัฐสนับสนุนพรรคพลังประชารัฐเชื่อมโยงความสัมพันธ์
93
ตะวันออกเฉียงเหนือ
มุกดาหาร5นายธนโชติ โชติบุญยศักดิ์อิสระอิสระไม่พบความสัมพันธ์เชื่อมโยงไม่พบความสัมพันธ์
94
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ยโสธร1นายวิเชียร สมวงศ์เพื่อไทยเพื่อไทยพรรคประกาศพรรคประกาศ
95
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ยโสธร2นายสมหวัง จำปาหอมอิสระอิสระไม่พบความสัมพันธ์เชื่อมโยงไม่พบความสัมพันธ์
96
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ยโสธร3นายสฤษดิ์ ประดับศรีคณะก้าวหน้าคณะก้าวหน้าพรรคประกาศพรรคประกาศ
97
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ร้อยเอ็ด1นายเอกภาพ พลซื่ออิสระพลังประชารัฐ
อดีตผู้สมัคร สส เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์
98
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ร้อยเอ็ด2นายสถาพร ว่องสัธนพงษ์คณะก้าวหน้าคณะก้าวหน้าพรรคประกาศพรรคประกาศ
99
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ร้อยเอ็ด3นายมังกร ยนต์ตระกูลอิสระเพื่อไทยอดีต สส พรรคไทยรักไทยเชื่อมโยงความสัมพันธ์
100
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ร้อยเอ็ด4นายชยพล ญศมูลมณีอิสระเพื่อไทยอดีตผู้สมัคร สส พรรคไทยรักษาชาติเชื่อมโยงความสัมพันธ์