Docházka poslanců na hlasování od voleb do vyslovení důvěry vládě : Data