กรอกนักเรียนขาดลงพื้นที่รับผิดชอบ ชั้น ม.2/1 ภาคเรียนที่ 1/2562 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJ
1
ประทับเวลาชื่อ-นามสกุลผู้กรอกคลิกหน้าชื่อนักเรียนที่ขาดหมายเหตุ
2
27/8/2019, 10:55:47นายคชสีห์ รักพวก
ด.ช.จิรภัทร พระสุรัตน์, ด.ช.ณัฐวุฒิ รักเพื่อน, ด.ช.ธันยธรณ์ ต้นคำ, ด.ญ.ลลิดา ปัดภัย, ด.ญ.ชนาพร ศิริบูรณ์
3
28/8/2019, 10:43:47
นางสาวแพรทองธาร กลมเกลียว
ด.ช.ภูวนัย จำปาแดง, ด.ญ.ชลิตา คุชิตา, ด.ญ.ชนาพร ศิริบูรณ์
ด.ญ. ชนาพร ศิริบุญ ลาป่วย
4
9/9/2019, 9:39:55
นางสาวกวินธิดา กลมเกลียว
ด.ช.จิรภัทร พระสุรัตน์, ด.ญ.จรรยา ขวัญทอง, ด.ญ.ชนาพร ศิริบูรณ์
5
12/9/2019, 9:53:58
นางสาวแพรทองธาร กลมเกลียว
ด.ช.จิรภัทร พระสุรัตน์, ด.ช.ณัฐวุฒิ รักเพื่อน, ด.ช.ธนธรณ์ ทองที, ด.ช.ธนบดี ถาวรพัฒน์, ด.ช.ธนวัฒน์ กัลยา, ด.ช.ธันยธรณ์ ต้นคำ, ด.ช.อภิรัตน์ เสียงใส, ด.ญ.วราภรณ์ ธรรมราช, ด.ญ.ลลิดา ปัดภัย
6
13/9/2019, 9:55:26
นางสาวแพรทองธาร กลมเกลียว
ด.ช.จิรภัทร พระสุรัตน์, ด.ช.ภูวนัย จำปาแดง, ด.ญ.พรชิตา พวงศรี, ด.ญ.เยาวลักษณ์ ธุระหาย, ด.ญ.วราภรณ์ ธรรมราช, ด.ญ.สุภารัตน์ เวียงนนท์
7
16/9/2019, 10:16:01
นางสาวแพรทองธาร กลมเกลียว
ด.ช.จิรภัทร พระสุรัตน์, ด.ญ.จรรยา ขวัญทอง
8
17/9/2019, 9:23:32
นางสาวแพรทองธาร กลมเกลียว
ด.ช.ภูวนัย จำปาแดง, ด.ญ.วราภรณ์ ธรรมราช
9
19/9/2019, 14:04:15นายจิรวัฒน์ ขวานทองด.ช.จิรภัทร พระสุรัตน์, ด.ช.ณัฐวุฒิ รักเพื่อน, ด.ญ.ชนาพร ศิริบูรณ์
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...