ประมวลผลวิทยาศาสตร์ ป.4
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZCACBCCCDCECFCGCHCICJCKCLCMCNCOCPCQCRCSCTCUCV
1
2
ส่วนที่ 1 รหัสข้อมูลพื้นฐานนักเรียน
ส่วนที่ 2 บันทึกคำตอบนักเรียน
ส่วนที่ 3 ตรวจให้คะแนนและแปลผล
3
เขตพื้นที่การศึกษาขนาดโรงเรียนรหัสโรงเรียนชื่อโรงเรียนเลขประจำตัวประชาชนเพศข้อที่
ตรวจคะแนนข้อที่
4
ชื่อ - สกุล12467912151618202223242627293.13.23.33.48.18.28.38.410.110.210.310.413.113.213.313.417.117.217.317.419.119.219.319.425.125.225.325.428.128.228.328.451121301412467912151618202223242627293.13.23.33.48.18.28.38.410.110.210.310.413.113.213.313.417.117.217.317.419.119.2
5
(ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ)
332214123241442432122221222111221221212111212211233335333333333333333331111111111111111111111
6
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธรณินทร์ อังกาบ
1399000064614132244423311441232121122111111221121112111122221122333033303033003330031110010000111111011011
7
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธนกฤต สีทา1104301150690133124124441432322122211111212121222121111121122111212030003330033303001111101000010011110000
8
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
พุฒิเมธ ทุมมา
1399000061054133124124441432322122211111211212222121111211111211212030003330033303001111101000011100110000
9
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธีรวัฒน์ อนุอินทร์
1399900348741432124224241442322122111212212121212121211112212221000033003030333333001111001101010011100000
10
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ทิวากร ไพรเขต
1399000065190332214223241333212122212121112121212112112112211212113333333033333000001111100010110011100011
11
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
เอกรินทร์ บุญธรรม
1738700076505341214223241433241222212121112121121212112112211212212300333033333300000011100010110011011111
12
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
จักรพงษ์ สุวรรณท้าว
1839902011277313144424113424131211212112222111221222212221211212220300003030000300030000100001000001111101
13
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
สุรศักดิ์ เพ็งจอหอ
1409903686867341214424441133412122211112222121222112221222211212212300333030033000301111101001000011110011
14
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
อารีฟ สุภาพล
1409903730751142121432143434431222221121111122112211111212111100000003000000030300330011111010111010000110
15
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
กรรตพัฒน์ นาปาน
1399900334952342132213244233232112122122122221111212212212112112232303000003330000031101010011100111001111
16
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
วิศรุตน์ ศรีแพง
1480701307247312214141241141411211212122211222121222221122111111123303333300333030300000100011011110011101
17
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ปรเมธ ดอกไม้เงิน
1399000066951442134223241333222122211112112121122211122112112212111003003033333000001111101001110011010110
18
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ณัฐวุฒิ สวยลี
1399000071211344133424342134431221211211222212122121122211122112212000000030030000330010101100000100010000
19
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ไพโรจน์ ปิ่นสกุล
1399900327221332133413244233212221221211211121121111121222111222113333000003330000001010111100011011011010
20
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
อชิระ ป้านภูมิ
1399000063359324441414441141412221222122211222122222212221222112223300000000033030301010110011011110010101
21
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
โกสินทร์ คำเพราะ
1399900348074341242231341322312112211112111121221111121221212222213300300000033003001101101001111011111010
22
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
แสงพระจันทร์ รณเรืองฤทธิ์
1399000068661123434231431424422221121211121221212111212211122111000100003000003300301010011100101111100010
23
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
นนทพัทธ์ ศุภนิกร
1348500104550124144141414314412112121221211212121221212121122112112000003300000000301101011110011100011100
24
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
นัฐรัตนพร เชื้ออุ่น
1399900331490444333132143214122121122111211212211212121211212122213000000300030000001110010000011100101111
25
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ณัฐธิดา โคตรเมือง
1399000063570422444213442321412122111221212121222112211211122212313003003003030000301111001110010011110011
26
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
สวิชญา อากานิตย์
1399000063448122143413441431412121212121112121222122111212121211313003000003033300301110100010110011110001
27
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ณันภัทร เหง้าประสิทธิ์
1399000068725422444213242441412122111221212121212121111222211222313003003003330330301111001110010011100000
28
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
กัญญาพัชร สิทธิบุตร์
1399000062794442133422312434341212221111212221212112111211211221113003000030000300000001111000010111100011
29
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
เพชรนภา แฝงเมืองคุก
1399900329894423132424124132232122221211222211212122111221112111110000000030000003031111111100000101100001
30
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
กัญญพัชร โรจน์จรุง
1399900348759132214123241433242122221221112121212112112112211222335033333333333300001111111110110011100011
31
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
กุลณัฐ ภูธะวัฒน์
1399900345032432214312341343232122221221112121122122122121221212334033333000033030031111111110110011010001
32
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
อริสา สังกะสี
1399000060716422233422242244411212121111112221212121111222211211313003300030330030300001011000110111100000
33
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
สุพัชตา ผาสุก
1399000065874133124124442441412122211111212121222121111122211112333030003330030330301111101000010011110000
34
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
อันธิกา แก้วลอด
1399900326097332324124444412311122221111112221222121111122211122132333003330030303000111111000110111110000
35
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
พิยดา ถมคำ1119902408882432214422341433422111211122212122222212111212212222213033333030033300301100101011010010110111
36
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
จิรัชญา หาญคำแพง
1399900352951123213413241332342212211211112121122122122112112222334000330003333003001001101100110011010001
37
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
หฤทัย ลาดบัวขาว
1399900346349344233243444232221212111211122221111121111222211221133300300003030003000001001100100111001000
38
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
สุดารัตน์ เต่าคำ
1749400095815342132213244233232112122121222212121121112121212212334303000003330000031101010010000100011000
39
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
สุภาพร สร้อยสูงเนิน
1419902558636134331424444412311122221111112221222112221122211112332030000030030303000111111000110111110011
40
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
วันวิสา เพ็ชรขันต์
1399000070878332324124444412311122221111112221222121111122211122132333003330030303000111111000110111110000
41
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
วรรษวดี ศรีบุญเรือง
1399000068253132244123241443231222112211222122222111121112221122333033303333333330030011000100000010110010
42
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
อภิชญา คงดอนหัน
1399000062531343134223244233212122221121222212111221221122211112113300003033330000001111111010000100001100
43
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
กชกร ทวีพรม1659600027393332134223244233231222112122122221211122122122211122113333003033330000030011000011100111101001
44
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธิมาพร วันนา
1399000060481123431232432423322121221112112111212111112121121222130000000000000300001110111001110001100010
45
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
นันทิตา สวดสม
1399900333271132234123241443231222122121212122222111121112121223334033303333333330030011010010010010110010
46
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ณัฐณิชา ช่วยสุข
1102170121541132323133131114242121111212211222122111212112112221212033000303003000001110001101011110010010
47
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธนากร วงษ์การดี
1409903743411231214232441243421222211222212122212221122212112111232030333000033030300011101111010010100100
48
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
รังสิมันต์ สวนโสกเชือก
1399000060392424141332312434212112212122212122122221212112121222223000000000000300001101100011010010010100
49
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธนภัทร อินทรสิทธิ์
1399000062522332213421244333241121111212121221111211122112211122112333330030330000000110001101101111001110
50
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธนาวุฒิ เขตบุญไส
1399000064452342141423241444432121111221121121212112111122211212112303000033333330331110001110101011100011
51
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
กอบยศ ปุยแก้ว
1103400147904141432112342442312122212212222212222121222122122211232000000300030333001111100101000100110000
52
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ทักษิณัตว์ ศรีพันยอม
1399000061925424211123341412431211112221211112121111211121212122122000330333033303330000000110011000011010
53
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธนพล โคตรวงษา
1399000061305
332214323142421412221122212211211212112212212112212111333333033030300301010010101011101100011
54
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ภูวนาท เจ็กรัก
1399000061682
132224221343314432121221221122211222112121122211211203033303030030000331110111110100101110011
55
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ภาคภูมิ ธิวา
1399000060775
344323113142333241221122121111122211221122112212222213300000303030000000010010010111010101100
56
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ศักรินทร์ ปัญญาใส
1399000066498
422314323341323241211221121212221211221122112122132323003033033033000000000111010010111101100
57
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
จักรี ลินทอง
1399900348031
144144333244413431121212111122221222111111122211222233000003003330300330110100000100111110010
58
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ศุภวิชญ์ อินทรเพชร
1399900349526
431113421244412431212122122212112211112122221212112132030030030330303330001010011010000101011
59
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ณัฐพัฒน์ ขามเปี้ย
1399000067222
222233212241144141211121211121211121111111112212112113003300000333030000000011100101101011010
60
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
รพีพัทธ์ พลเยี่ยม
1399000075594
132341142332122142112112222111212211211222122211221112033000300000003001101000111111100101110
61
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ประวิทย์ จันนา
131121122143411242111211211211211212121121112112221113030000330030300001100101100011101100000
62
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
พรศิริ ศรีพันยอม
1399000063111
342411313241444432211111221221122111212111121211222112303030003333330331000001110001010001111
63
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
กัญญาณัฐ เทพประเสริฐ
1209000430581
144334213343231331211212111221121122111221212212211012000003003030000030000100000001011010010
64
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ณัฐพร แลบุตร
1399000061356
133241412244432232211211222112211211111221112112222233030300000330303031000101111110101101010
65
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
รัชดาพร สาระรัตน์
1399000066854
342141423241444432121111221121121212112111121211221113303000033333330331110001110101011100011
66
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
รัศมี เกตุสอนจิตร
1467800040679
431113431444132321211221111222221112122122211212122032030030000030003000000111000000111000001
67
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
พัทธีรา บุญมีวิเศษ
1399000062182
332244123241344411121212111122221222111111112212122233333303333333030300110100000100111110010
68
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ณัฐวดี สียุยาง
1399900340464
142244413343231321121212111221121122111221212122221122003303003030000000110100000001011010010
69
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ชญานุช ทอนหยี
1399900346721
122311124341412432211121211222211212122111122112222234003030330033303331000011100000101100001
70
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ปาริตา แสนหนองจอก
1399000064649
323234342341441442211212211111212212112111112211222134300303000033330301000100100111100100011
71
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ปิ่นสุดา สินทรโก
1399000066927
123241424244431432211211221111221221112121212212122233000300030330300331000101110111111111011
72
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
จุฑาลักษณ์ ใยแก้ว
1399000066129
331234344223433122122221121122111211111222212112212032330303000300300001111111010100001101010
73
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ชฎารัตน์ ผุสิมมา
1209702426436
322111421244413432221111222211221211112112122212123234303030030330300331010001111011111101011
74
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
กัลยรัตน์ แก้วนิล
1402400059777
334143123241141141211211211121221112222111121112121112330000333333030000000101100101111000101
75
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธนิษฐา อ่อนบ้านแดง
1399000066358
332334344223433122122221121122111211111222212112222132333003000300300001111111010100001101010
76
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ทิฆัมพร ขุนภักดี
1399000066544
132332122341323241212211121122111211111221222112222214033000330033000000001101010100001101010
77
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
สุภาวรรณ คำดี
1399000061534
142431123241141411121211212112221121121111212212112213003000333333030300110101101110111011000
78
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
นฤมล เอมประโคน
1399000065564
421124233114444222221121211121122212122121111112211233000003003000330001010011100101010100001
79
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
คุณิตา สร้อยคำ
1399000066811
143212423341441431211221122112221212112121122212121212000330033033330330000111011110111100011
80
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ศศิธร ผาแดง1399000070592124421423342333442121212121211221121121121112122122233000000033030000301110100010011111011000
81
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
นาราดา ฤทธิศักดิ์
1399900371971342134322342313242121211121122211212111221222112221112303003030030000001110101010100101100010
82
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
บุษรารัตน์ ศรีสันต์
1399900336823332414224341442422122112122212221222121121212122233034333033030033333301111000011010111110000
83
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
สุชานันท์ อิ่มสุวรรณฤทัย
1399900345181131244142242331122112211211212221112121121212212222213030303300330000001101101100010111000000
84
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ศิริวรรณ ตุตะเวช
1408600053964344233234243233321122221111122211221221221122122121233300300000330000000111111000100101111100
85
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
พิลาวัลย์ ยางศรี
1399900339091331314313341343132121112121222212222112112211211222013330033003033030031110000010000100110011
86
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
สุดารัตน์ เจริญยิ่ง
1309801580840432112212132143441122122111221111121222112112112221012033030000000030300111010000001001011101
87
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
พรรณิภา ศรีสุริยงค์
1390401141361434133234144414232121122111221122212111221221122121012030000000030300031110010000001010100010
88
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
รัฐภูมิ สิงห์หนา
1399000066935134144423444441432112111112121211111112112211212313132030003033030330331101001001101101001011
89
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
เจตสิก ลุนคนชม
1399000061968132232132444441431211211111112121111111122112211222212033300300030330330000101000110011001010
90
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ภูศิลป์ สีเหมิก
1399900333395142144423444441432112212211111111212122211112211222313003003033030330331101100100111001100001
91
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
วิทยา โคตะมี
1101000215617134333241233232131211122121112212121112211212221111223030000000300003030000010010110100011011
92
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
จตุรพร พืชสิงห์
1399000061020142314234134213421121122112121121122121211121221121221003033000000000300110010001101011010000
93
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ฐิติกร เจาะใจดี
141990256253614132442324444143212122111211121112112112211221121232000003033330330331110111001111101011000
94
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
อธิบดี โสณมิตร
1104301130796443211231212243121212112112222122211222111222121212010000330000300030000001000001000010101101
95
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ฐิติโชติ ผลบุญ
1129701436196134144423444441432112212211112121222111122112211212212030003033030330331101100100110011110010
96
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
สันติ บุญประคม
1399000063201131114111443341422122221111222112121222122212122122334030033300030030301111111000000000011101
97
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
กอบชล ปุยแก้ว
1103400147921131114111443341422122221111222112121222122212122122334030033300030030301111111000000000011101
98
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธันวา คำพิละ
1399000068504432112244242232131122212211212112122112121122212122122033030000330003030111100100010000010011
99
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธนดล เฮงเจริญตระกูล
1659902443322113123242132213431122212211222112122111212111111221212000000000000000330111100100000000010010
100
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ณัฐพัฒน์ พันสนิท
1399000068512334311422244443422121221222111222211111121122222112232330030030330330301110111111111110101010
Loading...