แบบรายงานกลุ่มเป้าหมายLTCบูรณาการ5กลุ่มวัย ปีงบประมาณ 2560 พี่อังคณาลักษณ์ แสวงดี
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1
ประทับเวลาชื่อ-สกุลผู้สำรวจเบอร์ผู้สำรวจหมู่วันที่สำรวจ
1.จำนวนภาชนะที่สำรวจลูกน้ำในครัวเรือนรับผิดชอบ(ภาชนะ)
3.จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมดที่สำรวจ(หลัง)
5.ชื่อโรงเรียนที่สำรวจ
5.1จำนวนภาชนะที่สำรวจในวัด โรงเรียน ศพด.(ภาชนะ)ในเขตรับผิดชอบ
5.2จำนวนภาชนะที่สำรวจแล้วพบลูกน้ำในวัด โรงเรียน ศพด.(ภาชนะ)ในเขตรับผิดชอบ ปล.ถ้าไม่พบให้ใส่เลข 0
2.จำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำในครัวเรือนรับผิดชอบ(ภาชนะ) ปล.ถ้าไม่พบให้ใส่เลข 0
4.จำนวนหลังคาเรือนที่สำรวจแล้วพบลูกน้ำ(หลัง) ปล.ถ้าไม่พบให้ใส่เลข 0
ภาพกิจกรรม
2
8/5/2019, 0:16:02น.ส.เสาวณิต กงซุยบ้านยาง ม.18/5/2019100รร.หัวหนอง ม.300
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...