ม.6
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZAAAB
1

ป้อนค่า P สำหรับ เข้าเรียน, L สำหรับ เข้าเรียนสาย, E สำหรับ ขาดเรียนโดยแจ้งครูผู้สอน, และ U สำหรับ ขาดเรียนโดยไม่แจ้งครูผู้สอน. ใช้แท็บ "คีย์การเข้าชั้นเรียน" เพื่อปรับแต่งตามต้องการ
2
ชื่อชั้นเรียนคาบคาบคาบคาบคาบคาบคาบคาบคาบคาบคาบคาบคาบคาบคาบคาบคาบคาบคาบคาบคาบคาบเข้าเรียนสายขาดเรียนโดยแจ้งครูผู้สอนขาดเรียนโดยไม่แจ้งครูผู้สอน
3
นายวัชกร บุตร์ดีวงษ์12345678910111213141516171819202122LEU
4
1
นางสาว เจษฎาภรณ์ แก้วแดง
PPP000
5
2
นางสาว อารีรัตน์ ขอร่มกลาง
PPP000
6
3
นางสาว กิติยาภรณ์ ผ่องสะอาด
PPP000
7
4นางสาว อุษา จันจันทึกPPP000
8
5
นางสาวชุดาพร สาทิพจันทร์
PPP000
9
6นายนัฐพล บุญมี PPP000
10
7 นส. จามจุรี ชูศรีPPP000
11
8สหรัตน์ แจ่มเล็กPPP000
12
9วาสนา ทองเชื้อPPP000
13
10
นางสาวกัลยรัตน์ ทิสมดา
PPP000
14
11ชลธิชา ผลบุญPPP000
15
12สุชาดา เลือดสุรินทร์PPP000
16
13นางสาว อัญชลี สวัสดีPPP000
17
14ชลลดา แช่มเมืองปักPUU002
18
15อนันต์ ศรีกุลพลPPP000
19
16นายพล ยิ้มสูงเนินPPP000
20
17สวิชญา ทองระย้าPPP000
21
18รัญชลี บุตร์ดีวงษ์PPP000
22
19กานต์ธิดา คำแย้มPPP000
23
20สุชาดา ขอห้อมกลางppp000
24
000
25
000
26
000
27
000
28
000
29
000
30
000
31
000
32
000
33
000
34
000
35
000
36
000
37
000
38
000
39
000
Loading...
 
 
 
ชั้นเรียนที่ 1
แผ่น4
คีย์การเข้าชั้นเรียน
 
 
Main menu