Νέο Πρόγραμμα ΣΠΜ - Ακαδ. έτος 2017-18
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ
2
Α/ΑΤΙΤΛΟΣΩΡΕΣ/ΕΒΔΕΞΑΜΗΝΟΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΤΟΜΕΑΣΤΥΠΟΣΟΜΑΔΑΑΡ. ΜΑΘ. ΥΠΟΟΜ.ΑΙΘΟΥΣΕΣΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ(Α) ΜΑΘΗΜΑ(ΤΑ) ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ)
ΕΞΑΜΗΝΟ (Παλιό)ΚΟΡ/ΚΑΤΚΑΘ. ΜΑΘ.ΩΡΕΣΚαταργούμενα μαθήματα παλιού προγράμματος
3
1Μηχανική του Στερεού Σώματος31ΚΜΗΥ1 από 12Τεχνική Μηχανική Ι (Στατική του Στερεού Σώματος)1013.00
4
2Μαθηματική Ανάλυση & Γραμμική Άλγεβρα61ΚΜΑΥ1 από 12Μαθηματική Ανάλυση Ι, Γραμμική Άλγεβρα1016.00
5
3Οικολογία και Χημεία για Πολιτικούς Μηχανικούς31ΚΥΔΥ1 από 12Αρχές Οικολογίας και Περιβαλλοντικής Χημείας2013.00
6
4Γενική Οικοδομική & Σχέδιο41ΚΔΟΥ1 από 12Τεχνικό Σχέδιο, Γενική Οικοδομική1,2014.00
7
5Γεωλογία Μηχανικού41ΚΓΕΥ1 από 12Γεωλογία Μηχανικού1014.00
8
6Σχεδίαση Τεχνικών Έργων με Η/Υ31ΚΔΟΕ1011 από 51Σχεδίαση Έργων Πολ.Μηχανικών με Η/Υ2010.60
9
7Παραστατική Γεωμετρία31ΚΜΑΕ1011 από 51Παραστατική Γεωμετρία100.60
10
8Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία31ΚΥΔΕ1011 από 51Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία300.60
11
9Ιστορία της Αρχιτεκτονικής31ΚΑΡΕ1011 από 51NEO00.60
12
10Ανάλυση Κύκλου Ζωής Έργων Πολιτικού Μηχανικού31ΚΠΡΕ1011 από 51ΝΕΟ00.60
13
11Μηχανική του Παραμορφώσιμου Σώματος32ΚΜΗΥ1 από 12Τεχνική Μηχανική ΙΙ (Μηχ.του Παρ.Σώματος)2013.00
Στοιχ. Φιλοσ. και Θεωρία Γνώσεων
2
14
12Λογισμός Πολλών Μεταβλητών32ΚΜΑΥ1 από 11Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ2013.00
15
13Διαφορικές Εξισώσεις52ΚΜΑΥ1 από 12Διαφορικές Εξισώσεις, Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις3,4015.00
16
14Τεχνικά Υλικά Ι42ΚΔΟΥ1 από 12Τεχνικά Υλικά2014.00
17
15Στοιχεία Αρχιτεκτονικής & Αρχιτεκτονική Σύνθεση32ΚΔΟΥ1 από 13Στοιχεία Αρχιτεκτονικής3013.00
18
16Φυσική32ΚΦΥΥ1 από 12Φυσική3013.00
19
17Αντοχή Υλικών33ΚΜΗΥ1 από 12Αντοχή των Υλικών 3013.00
Εισαγωγή στην Παραγωγή Τεχνικών Έργων $
3
20
18Δυναμική του Στερεού Σώματος 33ΚΜΗΥ1 από 11Τεχνική Μηχανική ΙΙΙ (Δυναμική του Στερεού Σώματος)3013.00
21
19Αριθμητική Ανάλυση43ΚΜΑΥ1 από 12Αριθμητική Ανάλυση3014.00Πολεοδομία-Χωροταξία3
22
20Περιβαλλοντική Τεχνολογία33ΚΥΔΥ1 από 12Περιβαλλοντική Τεχνολογία5013.00
23
21Μέθοδοι Επίλυσης με Η/Υ43ΚΠΡΥ1 από 12Μέθοδοι Επίλυσης με Η/Υ4014.00
24
22Γεωδαισία43ΚΤΟΥ1 από 12Γεωδαισία3014.00
25
23Μηχανική των Ρευστών44ΚΥΔΥ1 από 12Μηχανική των Ρευστών4014.00
Μηχανική του συνεχούς μέσου
4
26
24Στατική Ανάλυση Ισοστατικών Φορέων44ΚΔΟΥ1 από 12Στατική Ι4014.00
27
25Οργάνωση & Ασφάλεια Εργοταξίων-Δομικές Μηχανές 34ΚΠΡΥ1 από 11Δομικές Μηχανές και Κατασκευαστικές Μέθοδοι2013.00
28
26Εδαφομηχανική Ι44ΚΓΕΥ1 από 12Εδαφομηχανική Ι5014.00
29
27Πιθανότητες & Στατιστική44ΚΜΑΥ1 από 11Πιθανότητες -Στατιστική4014.00
30
28Εφαρμοσμένη Οικονομική34ΚΠΡΕ4011 από 41Εφαρμοσμένη Οικονομική2010.75
31
29Τεχνικό Δίκαιο34ΚΠΡΕ4011 από 41Στοιχεία Δικαίου & Τεχνικής Νομοθεσίας700.75
32
30Γεωδαιτικές Εφαρμογές34ΚΤΟΕ4011 από 41Γεωδαιτικές Εφαρμογές400.75
33
31Προγραμματισμός Η/Υ34ΚΠΡΕ4011 από 41Εφαρμογές Η/Υ500.75
34
32Στατική Ανάλυση Υπερστατικών Φορέων45ΚΔΟΥ1 από 12Στατική ΙΙ5014.00
Προχ. Αριθμητική Ανάλυση
5
35
33Τεχνική Υδρολογία 45ΚΥΔΥ1 από 12Τεχνική Υδρολογία5014.00
36
34Υδραυλική και Υδραυλικά Έργα55ΚΥΔΥ1 από 12Εφαρμοσμένη Υδραυλική, Αστικά Υδραυλικά Έργα5,6015.00
37
35Γεωμετρικός Σχεδιασμός Οδών45ΚΜΕΥ1 από 11Οδοποιία Ι5014.00
38
36Εδαφομηχανική ΙΙ45ΚΓΕΥ1 από 12Εδαφομηχανική ΙΙ - Το 2017-18 θα διδαχθεί μόνο στο 6ο6014.00
39
6Σχεδίαση Τεχνικών Έργων με Η/Υ35ΚΔΟΕ1011 από 5Σχεδίαση Έργων Πολ.Μηχανικών με Η/Υ2010.60
40
7Παραστατική Γεωμετρία35ΚΜΑΕ1011 από 5Παραστατική Γεωμετρία100.60
41
8Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία35ΚΥΔΕ1011 από 5Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία300.60
42
9Ιστορία της Αρχιτεκτονικής35ΚΑΡΕ1011 από 5NEO00.60
43
37Επιχειρησιακή Έρευνα & Βελτιστοποίηση35ΚΠΡΕ1011 από 51Εισαγωγή στη Βελτιστοποίηση Συστημάτων500.60
44
38Οπλισμένο Σκυρόδεμα Ι46ΚΔΟΥ1 από 12Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα7014.00
45
39Μητρωική Στατική - Πεπερασμένα Στοιχεία για Ραβδωτούς Φορείς46ΚΔΟΥ1 από 12Στατική ΙΙΙ6014.00
46
40Θεμελιώσεις46ΚΓΕΥ1 από 12Θεμελιώσεις7014.00
47
41Σιδηρές Κατασκευές Ι56ΚΔΟΥ1 από 12Σιδηρές Κατασκευές Ι7015.00
48
42Κατασκευή Οδών36ΚΜΕΥ1 από 12Οδοποιϊα ΙΙ6013.00
49
43Σχεδιασμός Μεταφορικών Συστημάτων36ΚΜΕΥ1 από 12Σχεδιασμός Μεταφορικών Συστημάτων6013.00
50
44Αντισεισμικός Σχεδιασμός I47ΚΔΟΥ1 από 12Αντισεισμική Τεχνολογία 1 (Δ) & Αντισεισμικός Σχεδιασμός (Γ) & Αντισεισμικές Κατασκευές (Υ,Σ)8,8,7014.00
Ειδικά Θέματα Οικοδομικής
7
51
45Θαλάσσια Υδραυλική και Λιμενικά Έργα37ΚΥΔΥ1 από 12Θαλάσσια Υδραυλική & Λιμ. Εργα7013.00Κτιριολογία7
52
46Διαχείριση Τεχνικών Έργων37ΚΠΡΥ1 από 12Διαχείριση Τεχνικών Εργων7013.00
53
47Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙ47ΚΔΟΥ1 από 12Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα - Το 2017-18 θα διδαχθεί μόνο στο 8ο8014.00
54
48Δυναμική των Κατασκευών47ΔΔΟΥΚ1 από 12Στατική IV7114.00
55
49Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ47ΔΔΟΥΚ7011 από 12Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ - Το 2017-18 θα διδαχθεί μόνο στο 8ο8114.00
56
50Εργαστήριο Η/Υ - Ανάλυση & Σχεδιασμός Κατασκευών37ΔΔΟΥΚ1 από 11ΝΕΟ - Δεν θα διθαδαχθεί το 2017-18 και οι φοιτητές απαλλάσσονται113.00
57
51Υδραυλική Ανοικτών Αγωγών και Ποταμών47ΥΥΔΥΚ1 από 11Υδραυλική Ανοικτών Αγωγών και Ποταμών7114.00
58
49Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ47ΥΔΟΕ7011 από 2Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ - Το 2017-18 θα διδαχθεί μόνο στο 8ο8112.00
59
52Βραχομηχανική-Σήραγγες47ΥΓΕΕ7011 από 21Βραχομηχανική-Σήραγγες912.00
60
53Κυκλοφοριακή Ροή47ΣΜΕΥΚ1 από 11Κυκλοφοριακή Ροή7114.00
61
54Σχεδιασμός Οδοστρωμάτων Οδών και Αεροδρομίων47ΣΜΕΥΚ1 από 11Οδοστρώματα8114.00
62
49Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ47ΣΔΟΕ7011 από 2Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ - Το 2017-18 θα διδαχθεί μόνο στο 8ο8112.00
63
52Βραχομηχανική-Σήραγγες47ΣΓΕΕ7011 από 2Βραχομηχανική-Σήραγγες912.00
64
49Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ47ΓΔΟΕ7011 από 2Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ - Το 2017-18 θα διδαχθεί μόνο στο 8ο8112.00
65
52Βραχομηχανική-Σήραγγες47ΓΓΕΕ7011 από 2Βραχομηχανική-Σήραγγες912.00
66
55Πειραματική Εδαφομηχανική47ΓΓΕΥΚ1 από 11Πειραματική Εδαφομηχανική7114.00
67
48Δυναμική των Κατασκευών47ΓΔΟΥΚ1 από 1Στατική IV7114.00
68
56Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙΙ48ΔΔΟΥΚ1 από 11Σύγχρονες Μέθοδοι Σχεδιασμού Εργων Οπλισμένου Σκυροδέματος - Δεν θα διδαχθεί το 2017-18 και απαλάσσονται οι φοιτητές9114.00
69
57Γεφυροποιία I48ΔΔΟΥΚ8031 από 11Σιδηρές Γέφυρες9114.00
70
58Σύμμικτες Κατασκευές48ΔΔΟΥΚ8061 από 11Σύμμικτες Κατασκευές9114.00
71
59Πλαστική Ανάλυση Φορέων48ΔΔΟΥΚ8051 από 11Στατική V8114.00
72
60Υπολογιστική Ρευστοδυναμική38ΔΥΔΕ8011 από 71ΝΕΟ110.43
73
61Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας38ΔΠΡΕ8011 από 71Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Τεχνικών Έργων Ή Ελεγχος & Διασφάλιση Ποιότητας910.43
74
62Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών38ΔΤΟΕ8011 από 71ΝΕΟ10.43
75
63Ανανεώσιμη Ενέργεια και Υδροηλεκτρικά Έργα38ΔΥΔΕ8011 από 71Υδροηλεκτρικά Έργα810.43
76
64Τεχνικά Υλικά ΙΙ38ΔΔΟΕ8011 από 71ΝΕΟ10.43
77
65Τεχνική Γεωλογία38ΔΓΕΕ8011 από 71Τεχνική Γεωλογία610.43
78
66Μιγαδική Ανάλυση38ΔΜΑΕ8011 από 71Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις & Μιγαδικές Συναρτήσεις410.43
79
67Ανάλυση Φορέων με Πεπερασμένα Στοιχεία48ΔΔΟΕ8021 από 61Ανάλυση φορέων με πεπερασμένα Στοιχεία8110.67
80
68Αξιοπιστία και Ανάλυση Διακινδύνευσης Κατασκευών38ΔΔΟΕ8021 από 61ΝΕΟ10.50
81
69Ξύλινες Κατασκευές48ΔΔΟΕ8021 από 61Ξύλινες Κατασκευές810.67
82
70Ελαφρές Μεταλλικές Κατασκευές48ΔΔΟΕ8021 από 61Ελαφρές Μεταλ. Κατασκευές910.67
83
71Τεχνική Σεισμολογία48ΔΔΟΕ8021 από 61Τεχνική Σεισμολογία910.67
84
72Σιδηρές Κατασκευές ΙΙΙ38ΔΔΟΕ8021 από 61Σιδηρές Κατασκευές ΙΙΙ810.50
85
73Υπόγεια Ύδατα38ΥΥΔΥΚ8021 από 11Υπόγεια Νερά8113.00
86
74Ακτομηχανική και Παράκτια Έργα38ΥΥΔΥΚ8051 από 11Ακτομηχανική8113.00
87
75Υγειονομική Τεχνολογία48ΥΥΔΥΚ8061 από 11Υγειονομική Τεχνολογία8114.00
Προχωρημένη Μηχανική Υλικών
8
88
60Υπολογιστική Ρευστοδυναμική38ΥΥΔΕ8011 από 71ΝΕΟ110.43Υπολογιστική Υδραυλική8
89
61Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας38ΥΠΡΕ8011 από 71Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Τεχνικών Έργων Ή Ελεγχος & Διασφάλιση Ποιότητας910.43
Ειδικά Κεφάλαια Πολεοδομίας
8
90
62Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών38ΥΤΟΕ8011 από 71ΝΕΟ10.43
91
63Ανανεώσιμη Ενέργεια και Υδροηλεκτρικά Έργα38ΥΥΔΕ8011 από 71Υδροηλεκτρικά Έργα810.43
92
64Τεχνικά Υλικά ΙΙ38ΥΔΟΕ8011 από 71ΝΕΟ10.43
93
65Τεχνική Γεωλογία38ΥΓΕΕ8011 από 71Τεχνική Γεωλογία610.43
94
66Μιγαδική Ανάλυση38ΥΜΑΕ8011 από 71Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις & Μιγαδικές Συναρτήσεις410.43
95
76Διαχείριση Πλημμυρικού Κινδύνου38ΥΥΔΕΚ8031 από 31ΝΕΟ111.00
96
57Γεφυροποιία I48ΥΔΟΥΚ8031 από 31Σιδηρές Γέφυρες911.33
97
77Ειδικά Γεωτεχνικά Έργα38ΥΓΕΥΚ8031 από 3Ειδικά Γεωτεχνικά Έργα911.00
98
78Υδραυλικές Κατασκευές & Φράγματα38ΥΥΔΕΚ8241 από 21Yδραυλικές Κατασκευές-Φράγματα9111.50
99
79Εγγειοβελτιωτικά Έργα 38ΥΥΔΕΚ8241 από 21Εγγειοβελτιωτικά Εργα911.50
100
80Αστικά Οδικά Δίκτυα48ΣΜΕΥΚ1 από 11Αστικά Οδικά Δίκτυα8114.00
Loading...