ทะเบียนหนังสือ_2561.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ลำดับที่ลงวันที่จากถึงเรื่องการปฏิบัติ
หมายเหตุ
2
001
ศธ04265.42/001
2 ม.ค.62ผอ.
ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5
แจ้งผลการตรวจสอบคุุณวุฒิการศึกษา
2 ม.ค.62002.00
3
002
ศธ04265.42/ว002
2 ม.ค.62ผอ
หนังสือรับรองผลการเรียน
2 ม.ค.62002.00
4
003
ศธ04265.42/ว003
2 ม.ค.62ผอ
หนังสือรับรองมาตรฐาน
2 ม.ค.62002.00
5
004
6
005
7
006
8
007
9
008
10
009
11
010
12
011
13
012
14
013
15
014
16
015
17
016
18
017
19
018
20
019
21
020
22
021
23
022
24
023
25
024
26
025
27
026
28
027
29
028
30
029
31
030
32
031
33
032
34
033
35
034
36
035
37
036
38
037
39
038
40
039
41
040
42
041
43
042
44
043
45
044
46
045
47
046
48
047
49
048
50
049
51
050
52
051
53
052
54
053
55
054
56
055
57
056
58
057
59
058
60
059
61
060
62
061
63
062
64
063
65
064
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...