R_GI-2_LETEN
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHI
1
ПОЛИТИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ (ПМ)
ПОЛИТИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ (ПК)
2
факултет: ФИЛОСОФСКИ | ОКС: Магистър | форма на обучение: РЕДОВНА+ЗАДОЧНА
3
учебна година: 2018-2019 | семестър: ЛЕТЕН | сесия: ЮНИ (10.06 - 05.07.2019)
4
ГРАФИК на изпитите
5
(публикуван: 18.03.2019 | последна актуализация: 25.06.2019 | моля, проверявайте за промени, графикът се актуализира текущо)
6
дисциплинапреподавателдатаденнач.час
краен час
заладр.условиягрупи
7
БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ СЛЕД 1989 Г.доц. Борис Попиванов10.06.2019 г.понеделник18:00к.301, бл.4курсова работа: до 29.05.2019 на ел.поща на преподавателя (boris.popivanov@gmail.com)ПК (1к.сп. + 1к.нсп.)
8
ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЧИ И ДЕБАТИдоц. Добрин Канев11.06.2019 г.вторник17:3019:00326, бл.4курсова работа: до 05.06.2019 на ел.поща на преподавателя (dobrinkanev@hotmail.com)ПМ (1к.сп. + 1к.нсп. + 2к.нсп)
ПК (1к.сп. + 1к.нсп.)
9
РЕЛИГИЯ И ПОЛИТИКАд-р Искрен Иванов12.06.2019 г.сряда17:3018:30к.322, бл.4курсова работа: до 12.06.2019 (до началния час на изпита) на ел.поща на преподавателя (iskrenivanov333@gmail.com )ПМ (1к.сп. + 1к.нсп.)
10
КАК СЕ ПРАВИ ПОЛИТИКАд-р Иван Начев15.06.2019 г.събота10:00к.329, бл.4курсова работа: до 14.06.2019 на ел.поща на преподавателя (ivannachevbg@gmail.com)ПМ (1к.сп. + 1к.нсп. + 2к.нсп.)
11
ЦЕННОСТИ И ПОЛИТИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕд-р Боян Балев17.06.2019 г.понеделник12:0013:00227, бл.4курсова работа: до 09.06.2019 на ел.поща на преподавателя (balev_bvb@abv.bg)ПК (1к.сп. + 1к.нсп. + 2к.нсп.)
12
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДИЗБОРНИ КАМПАНИИ (ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МЕТОДИ)Първан Симеонов17.06.2019 г.понеделник18:0020:00326, бл.4курсова работа: до 13.06.2019 на ел.поща на преподавателя (parvan.simeonov@gmail.com)ПМ (1к.сп. + 1к.нсп. + 2к.нсп.)
ПК (1к.сп. + 1к.нсп. + 2к.нсп.)
13
ЕКСПЕРТНО КОНСУЛТИРАНЕ ПО ГЕОПОЛИТИКАдоц. Горан Горанов20.06.2019 г.четвъртък17:0019:00326, бл.4курсова работа: до 12.06.2019 - разпечатка в 323 к. или при портиерите на 4 блокПК (1к.сп. + 1к.нсп.)
14
МЕТОДИ ЗА ПРОГНОЗИРАНЕдоц. Антоний Тодоров21.06.2019 г.петък10:00227, бл.4курсова работа: до 20.06.2019 на ел.поща на преподавателя (antony.todorov@gmail.com)ПМ (1к.сп. + 1к.нсп. + 2к.нсп.)
15
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ МОДЕЛИ И ТИПОВЕдоц. Иван Бардов22.06.2019 г.събота10:0014:00526, бл.4курсова работа: до 20.06.2019 на ел.поща на преподавателя (ivanbardov@gmail.com)ПМ (1к.сп. + 1к.нсп.)
16
ТЕХНОЛОГИИ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ РЕШЕНИЯдоц. Мария Пиргова24.06.2019 г.понеделник18:0020:00326, бл.4курсоваработа: до 17.06.2019 на ел.поща на преподавателя (pirgovam@gmail.com)ПМ (1к.сп. + 1к.нсп.)
ПК (1к.сп. + 1к.нсп. + 2к.нсп.)
17
ОРГАНИЗАЦИОНАНЕН МЕНИДЖМЪНТ В ПОЛИТИКАТАпроф. С.Каребельова26.06.2019 г.сряда14:00232 к., бл.4курсова работа: до 15.06.2019 на ел.поща на преподавателя (sonyakarabeliova@gmail.com)ПМ (1к.сп. + 1к.нсп.)
ПК (1к.сп. + 1к.нсп. + 2к.нсп.)
18
КОМУНИКАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТдоц. Татяна Буруджиева / ас. Страхил Делийски01.07.2019 г.понеделник17:00327 к., бл.4курсова работа: до 26.06.2019 на ел.поща на преподавателя (tburudjieva@gmail.com)ПК (1к.сп. + 1к.нсп.)
19
очакват се нови дати
20
УПРАВЛЕНИЕ НА ПУБЛИЧЕН ОБРАЗдоц. Татяна Буруджиева01.07.2019 г.понеделник17:00327 к., бл.4курсова работа: до 26.06.2019 на ел.поща на преподавателя (tburudjieva@gmail.com)ПМ (1к.сп. + 1к.нсп. + 2к.нсп.)
ПК (1к.сп. + 1к.нсп. + 2к.нсп.)
21
очакват се нови дати
22
ПОЛИТИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИас. Страхил Делийскикурсова работа: до 27.06.2019 на ел.поща на преподавателя (deliyski@gmail.com)ПМ (1к.сп. + 1к.нсп. + 2к.нсп.)
Loading...