R_GI-2_LETEN
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGH
1
СУ "Св.Климент Охридски" - Философски факултет - Специалност Политология
2
магистърска програма
ПОЛИТИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ (ПМ), ПОЛИТИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ (ПК)

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ
3
РЕДОВНА ф.о. | учебна година: 2017-2018 | семестър: ЛЕТЕН | редовна сесия: 11.06. - 06.07.2018 | поправителна сесия: 20.08. - 07.09.2017
4
дисциплинапреподавателдатаденнач.часкраен часзаладр.условия
5
АНАТОМИЯ НА КОРУПЦИЯТАпроф. Николай Найденов12.06.2018 г.вторник18:00331 к., 4 бл.курсова работа: представяне в деня на изпита
6
БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ СЛЕД 1989 Г.доц. Борис Попиванов13.06.2018 г.сряда18:00301 к., 4 бл.курсова работа: до 12.06.2018 на ел.поща на преподавателя (boris.popivanov@gmail.com)
7
ДЕМОКРАЦИЯ И МЕДИИдоц. Иво Инджов11.06.2018 г.понеделник17:3019:00227 з., 4 бл.устен
8
ЕКСПЕРТНО КОНСУЛТИРАНЕ ПО ГЕОПОЛИТИКАдоц. Горан Горанов02.07.2018 г.понеделник17:3020:00326 з., 4 бл.курсова работа: до 25.06.2018 - разпечатка в приемното на 323 к. или при портиерите на 4 блок
9
КАК СЕ ПРАВИ ПОЛИТИКАд-р Иван Начев03.07.2018 г.вторник17:30329 к., 4 бл.курсова работа: до 02.07.2018 на ел.поща на преподавателя (ivan_evro@abv.bg)
10
КОМУНИКАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТд-р Илия Вълков02.07.2018 г.понеделник18:0019:00319 з. 4 бл.курсова работа: до 29.06.2018 на ел.поща на преподавателя (valkovilia@gmail.com)
11
КОНФЛИКТНИ СИТУАЦИИ И МОДЕЛИ НА ПОВЕДЕНИЕдоц. Светла Страшимирова30.06.2018 г.събота10:0013:00308 з., 4 бл.курсова работа: разпечатка в деня на изпита
12
МЕТОДИ ЗА ПРОГНОЗИРАНЕдоц. Антоний Тодоров17.07.2018 г.вторниккраен срок за предаване на курсова работа на ел.поща на преподавателя (antony.todorov@gmail.com)
13
ОРГАНИЗАЦИОНАНЕН МЕНИДЖМЪНТ В ПОЛИТИКАТАпроф. С.Каребельова09.06.2018 г.събота10:00232 к., 4 бл.
14
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДИЗБОРНИ КАМПАНИИПърван Симеонов04.07.2018 г.сряда12:0014:00326 з., 4 бл.курсова работа: до 30.06.2018 на ел.поща на преподавателя (parvan.simeonov@gmail.com)
15
ПОЛИТИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИас. Страхил Делийски28.06.2018 г.четвъртък17:30327 к., 4 бл.курсова работа: до 26.06.2018 на ел.поща на преподавателя (delijski@phls.uni-sofia.bg)
16
ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЧИ И ДЕБАТИдоц. Добрин Канев12.06.2018 г.вторник17:3019:30304 з., 4 бл.курсова работа: до 7.06.2018 на ел.поща на преподавателя (dobrinkanev@hotmail.com)
17
ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ИМИДЖ / УПРАВЛЕНИЕ НА ПУБЛИЧЕН ОБРАЗдоц. Татяна Буруджиева25.06.2018 г.понеделник17:30327 к., 4 бл.курсова работа: до 24.06.2018 на ел.поща на преподавателя (tburudjieva@gmail.com)
18
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ МОДЕЛИ И ТИПОВЕдоц. Иван Бардов18.06.2018 г.понеделник17:0020:00326 з., 4 бл.
19
СОЦИАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ В ОБЩУВАНЕТОдоц. Бистра Мизова21.06.2018 г.четвъртък16:0018:0057к., Ректорат, Южно крилокурсова работа: до 18.06.2018 на ел.поща на преподавателя (bistra.mizova@gmail.com)
20
ТЕХНОЛОГИИ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ РЕШЕНИЯдоц. Мария Пиргова19.06.2018 г.вторник17:0020:00326 з., 4 бл.курсоваработа: до 15.06.2018 на ел.поща на преподавателя (pirgovam@gmail.com)
21
ЦЕННОСТИ И ПОЛИТИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕд-р Боян Балев25.06.2018 г.понеделник12:0013:00326 з., 4 бл.курсова работа: до 20.06.2018 на ел.поща на преподавателя (balev_bvb@abv.bg)
Loading...
 
 
 
Редовно, Летен
 
 
Main menu