สาธารณูปโภคเขต.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
ข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
3
ลำค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2560
4
ดับ
รายการพ.ศ.2559พ.ศ.2560รวม
5
ที่
กันยายนตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคมเมษายนพฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคมกันยายน
6
1ค่าไฟฟ้า0.00 61,832.68 74,099.54 56,508.72 49,534.68 50,715.71 70,625.02 58,737.83 77,355.26 70,652.31 69,997.86 0.00 0.00 640,059.61
7
2ประปา0.00 1,121.90 1,006.87 2,069.92 4,182.31 1,815.15 1,653.36 1,768.92 891.85 2,440.88 2,046.75 2,046.75 0.00 21,044.66
8
3โทรศัพท์0.00
9
1032-623780101.65 101.65 101.65 101.65 101.65 101.65 101.65 101.65 101.65 101.65 1,016.50
10
2032-623781116.90 110.80 116.90 104.70 129.10 107.75 119.95 107.75 110.80 129.10 1,153.75
11
3032-623782345.61 238.88 351.71 400.50 296.82 357.81 400.50 382.20 366.96 339.51 3,480.50
12
4
032-621807(FAX)
469.68 459.24 347.70 340.15 729.21 644.78 768.05 507.55 322.98 563.89 5,153.23
13
5
032-621445(เบอร์กลาง)
104.70 101.65 101.65 101.65 101.65 101.65 101.65 101.65 101.65 101.65 1,019.55
14
6081-0941999
(ผอ.สพป.ปข.2)
2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 8,000.00
15
7081-9416549(บุคคล)535.00 535.00 535.00 535.00 535.00 535.00 535.00 535.00 535.00 535.00 5,350.00
16
8081-9447237(แผน)535.00 535.00 535.00 535.00 535.00 535.00 535.00 535.00 535.00 535.00 535.00 5,885.00
17
9081-3788198(การเงิน)321.00 321.00 321.00 499.16 321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 3,709.16
18
10081-3786765(อำนวยการ)321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 3,531.00
19
11081-3786251(ศน.)321.00 321.00 449.00 321.00 321.00 321.00 450.47 321.00 321.00 350.43 3,496.90
20
12081-3783592(เอกชน)321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 3,210.00
21
13081-3783592 (หน่วยตรวจสอบภายใน)0.00
22
14081-3789323(ส่งเสริม)267.50 267.50 267.50 267.50 1,070.00
23
15081-3786627(หน้าห้อง)321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 3,210.00
24
รวม6,081.04 5,954.72 6,090.11 6,169.31 4,033.43 3,988.64 4,296.27 3,875.80 3,679.04 3,940.23 1,177.00 0.00 0.00 49,285.59
25
4 ค่าบริการส่ง SMS 0.00
26
5 ค่าอินเตอร์เน็ต สพป.ปข.23,745.00 3,745.00 3,745.00 3,745.00 3,745.00 3,745.00 3,745.00 3,745.00 3,745.00 845.00 845.00 0.00 35,395.00
27
6 ค่าบริการไปรษณีย์5,159.88 2,176.02 4,595.58 3,877.83 2,727.45 2,884.86 3,480.84 1,712.70 3,944.16 2,468.07 2,247.30 0.00 0.00 35,274.69
28
7 ค่า gprs 0.00
29
รวมทั้งสิ้น14,985.92 74,830.32 89,537.10 72,370.78 64,222.87 63,149.36 83,800.49 69,840.25 89,615.31 80,346.49 76,313.91 2,046.75 0.00 781,059.55
30
31
นางสาวจันทร์อำไพ คำผา ผู้ให้ข้อมูล
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
สรุป
ไฟฟ้า
ประปา
โทรศัพท์
โทรศัพท์กลุ่มฯ
ไปรษณีย์
 
 
Main menu