3.2 (หลัง) แจ้งคะแนนหลังเรียนหน่วยที่ 3.2 อีเธอรเน็ต โทเคนริงและ FDDI
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCD
1
2
วันเวลาที่เข้าสอบ
ชื่อ-สกุลรหัส น.ศ.คะแนน
3
Sunday, 16 November 2014น.ส.ภัชนีย์ ไชยแสง551501380504220
4
Sunday, 16 November 2014นางวิภารัตน์ ชมจำปี551501380504720
5
Sunday, 16 November 2014น.ส.ธมลวรรณ สันชุมสี551501380506320
6
Sunday, 16 November 2014น.ส.สุจิตรา ดีดวงพันธ์551501380505120
7
Sunday, 16 November 2014น.ส.คนึงหา เสนาพรม551501380503320
8
Sunday, 16 November 2014น.ส.สมพิศ เดชโคบุตร551501380506120
9
Sunday, 16 November 2014น.ส.ศิริกัญญา สามารถ551501380504920
10
Sunday, 16 November 2014ธนาภรณ์ แสงเหลือง551501380503420
11
Sunday, 16 November 2014นิภาวรรณ ปัญญนาม551501380503520
12
Sunday, 16 November 2014น.ส.นีรนุช บุญเจริญ551501380503620
13
Sunday, 16 November 2014นายวุฒิชัย กุมารสิทธิ์ 551501380504820
14
Sunday, 16 November 2014นายสุรชัย แสงวงค์551501380505320
15
Sunday, 16 November 2014นุสรา ทองน้อย551501380503720
16
Sunday, 16 November 2014รุ่งฤดี อริยโกมุท551501380504520
17
Sunday, 16 November 2014น.ส.ชฏาพร วิลัยกุล551501380506720
18
Monday, 17 November 2014นางสาววราภรณ์ ศรีแจ่ม551501380504620
19
Monday, 17 November 2014นางสาว วราภรณ์ ศรีแจ่ม551501380504619
20
Monday, 17 November 2014ปิยภาพร สมนึก541501380505220
21
Monday, 17 November 2014อนุธิดา อุปัญญ์551501380505619
22
Tuesday, 18 November 2014นางสาวกมลชญา พูลสวัสดิ์551501380503220
23
Tuesday, 12 May 2015epiwat540157239
24
Sunday, 9 November 2014ธานินทร์ ธานี11111120
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu