สถิติเข้าสอบ-ขาดสอบปลายภาคเรียน 1-62
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบสรุปจำนวนนักศึกษาเข้าสอบ-ขาดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
3
สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
4
5
ที่ชื่อ-สกุล
กศน.อำเภอ
กศน.ตำบล
สรุปสถิติการเข้าสอบ-ขาดสอบของ น.ศ.ภาคเรียนที่ 1/2562
รวมร้อยละ
หมายเหตุ
6
ระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผู้เข้าสอบ
จน.นศ.
7
ผู้มีสิทธิ์
ผู้เข้า
ผู้ขาด
ร้อยละ
ร้อยละ
ผู้มีสิทธิ์
ผู้เข้า
ผู้ขาด
ร้อยละ
ร้อยละ
ผู้มีสิทธิ์
ผู้เข้า
ผู้ขาด
ร้อยละ
ร้อยละ
ทั้ง 3 ระดับ
ทั้งหมด
8
สอบสอบสอบ
ผู้เข้าสอบ
ผู้ขาดสอบ
สอบสอบสอบ
ผู้เข้าสอบ
ผู้ขาดสอบ
สอบสอบสอบ
ผู้เข้าสอบ
ผู้ขาดสอบ
9
1
นางสายทอง พรมอารักษ์
บุ่งคล้า
โคกกว้าง
55010003126583.8716.132120195.234.7689.4757
10
2
นายวรพงษ์ พรหมพิมพ์
บุ่งคล้า
บุ่งคล้า
110100100108280.002075271.4228.5788.8818
11
3
นายสมชัย ศรีวะสุทธิ์
บุ่งคล้า
โคกกว้าง
000002521484.00164840883.3316.6683.5673
12
4
นางสาวพัชรจิรา หนึ่งคำมี
บุ่งคล้า
หนองเดิ่น
41325753027390.0010.003527877.1422.8579.7169
13
5
นางสาวกนกอร สาสอน
บุ่งคล้า
บุุ่งคล้า
000003427779.4120.5842291369.0430.9573.6476
14
6
นางพวงเพชร พรหมอารักษ์
บุ่งคล้า
หนองเดิ่น
000002819967.8532.4240281267.5032.5067.6468
15
7
นางสาวนภาพร โพนชัยยา
บุ่งคล้า
โคกกว้าง
1661037.562.531171454.8345.1633211260.639.3953.7580
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รวมทั้งหมด26131350501891454467.7123.282261705675.2224.7774.37441
32
33
34
หมายเหตุ
35
1. ให้ครูผู้สอนทุกประเภทที่มีนักศึกษากรอกข้อมูลการเข้าสอบ-ขาดสอบตามตาราง (หากไม่มีนักศึกษาให้กรอกข้อมูลเป็น เลข 0 ทุกช่อง พร้อมคิดผลรวมร้อยละทั้งหมดให้ถูกต้อง)
36
2. กรณีครูผู้สอนคนพิการให้กรอกข้อมูลจำนวนนักศึกษาพิการที่มีสิทธิ์สอบก่อนและหากได้รับผิดชอบนักศึกษาปกติให้กรอกข้อมูลใหม่พร้อมใส่หมายเหตุระบุว่านักศึกษาปกติ
37
หากสงสัยในการกรอกข้อมูลให้ติดต่อที่ 094-6355647 อ.จรรยมณฑน์/อ.มาโนช/อ.ทิพาพรรณ/อ.พรไพลิน
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...