ผุ้สนับสนุนโครงการ ตู้ยาโรงเรียน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
Untitled Questionโครงการประเภทสถานะโรงเรียนจังหวัด
2
มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (วพย.)
ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้
กล่องยา
ส่งมอบแล้ว
ดารุลฮิกมะห์นราธิวาส
3
ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้
กล่องยา
ส่งมอบแล้ว
ตาดีกา นูรุลฮูดา บาตันยะลา
4
ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้
กล่องยา
ส่งมอบแล้ว
บากงพิทยาปัตตานี
5
ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้
กล่องยา
ส่งมอบแล้ว
บ้านสาเมาะนราธิวาส
6
ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้
กล่องยา
ส่งมอบแล้ว
วัดร่อนนราธิวาส
7
ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้
กล่องยา
ส่งมอบแล้ว
สถาบันปอเนาะฆูนุงอามานยะลา
8
ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้
กล่องยา
ส่งมอบแล้ว
อัลอิสลามิยะห์วิทยาปัตตานี
9
กองทุน BUPA giving ประเทศอังกฤษตู้ยาโรงเรียนชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
ตชด.บ้านต้นมะม่วงกาญจนบุรี
10
ตู้ยาโรงเรียนชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
ตชด.บ้านแม่น้ำน้อยกาญจนบุรี
11
ตู้ยาโรงเรียนชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
ตชด.วัดสุทธาสินีกาญจนบุรี
12
ตู้ยาโรงเรียนชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
ตชด.สหธนาคารกรุงเทพกาญจนบุรี
13
ตู้ยาโรงเรียนชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
ตชด.เฮ็งเคิลไทยกาญจนบุรี
14
ตู้ยาโรงเรียนชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
ตำหนักเพนียด
พระนครศรีอยุธยา
15
ตู้ยาโรงเรียนชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
บ้านคลองขุดพัทลุง
16
ตู้ยาโรงเรียนชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
บ้านจันเดย์กาญจนบุรี
17
ตู้ยาโรงเรียนชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
บ้านทอนตรนพัทลุง
18
ตู้ยาโรงเรียนชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
บ้านท่าดินแดงกาญจนบุรี
19
ตู้ยาโรงเรียนชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
บ้านทุ่งขุ่นน้อยหนองจานวิทยาอุบลราชธานี
20
ตู้ยาโรงเรียนชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
บ้านพูด กรป. กลางพัทลุง
21
ตู้ยาโรงเรียนชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
บ้านแหลมดินพัทลุง
22
ตู้ยาโรงเรียนชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยาอุบลราชธานี
23
ตู้ยาโรงเรียนชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
มหาวชิราวุธสงขลา
24
ตู้ยาโรงเรียนชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
วรนารีเฉลิมสงขลา
25
ตู้ยาโรงเรียนชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
วัดเกตุ (ประชาราษฎร์บำรุง)
พระนครศรีอยุธยา
26
ตู้ยาโรงเรียนชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
วัดบางแก้วพัทลุง
27
ตู้ยาโรงเรียนชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
วัดพระงาม
พระนครศรีอยุธยา
28
ตู้ยาโรงเรียนชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
วัดพุทไธศวรรย์
พระนครศรีอยุธยา
29
ตู้ยาโรงเรียนชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
วัดสะทังพัทลุง
30
ตู้ยาโรงเรียนชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
วัดห้วยโรงอ่างทอง
31
ตู้ยาโรงเรียนชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
วัดหัวตะพานอ่างทอง
32
ตู้ยาโรงเรียนชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
วัดใหม่ทางข้ามอ่างทอง
33
ตู้ยาโรงเรียนชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
ศึกษาธรรมอิสลามมูลนิธิพัทลุง
34
ตู้ยาโรงเรียนชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. ชุมชนป่าหญ้าคาอุบลราชธานี
35
ตู้ยาโรงเรียนชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
สามัคคีอนุสรณ์พัทลุง
36
ตู้ยาโรงเรียนชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
สุนทรวิทยา
พระนครศรีอยุธยา
37
ตู้ยาโรงเรียนชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
หาดใหญ่วิทยาลัยสงขลา
38
ตู้ยาโรงเรียนชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
อรุณประเสริฐ
พระนครศรีอยุธยา
39
กองทุนแพทย์หญิง สมวงศ์ โรจนวงศ์
ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้
ชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
เจริญศาสน์วิทยายะลา
40
ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้
ชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
ทุ่งยางแดงพิยาคมปัตตานี
41
ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้
ชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
นูรุลอิสลามวิทยาปัตตานี
42
ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้
ชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
บ้านตลาดนัดคลองขุดปัตตานี
43
ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้
ชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
บ้านตะโละแมะนาปัตตานี
44
ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้
ชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
บ้านบันนังกูแวยะลา
45
ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้
ชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
บ้านบาตันยะลา
46
ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้
ชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
บ้านปะกาลือสงปัตตานี
47
ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้
ชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
บ้านป่าพ้อยะลา
48
ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้
ชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
พัฒนาวิทยากรยะลา
49
ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้
ชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
วัดร่อนนราธิวาส
50
ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้
ชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตายุลอิสลามปัตตานี
51
ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้
ชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
สมบูรณ์ศาสน์ยะลา
52
ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้
ชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
อิสลามนิติวิทย์ปัตตานี
53
ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้
ชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
54
ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้
ชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
55
ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้
ชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
56
ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้
ชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
57
ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้
ชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
58
ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้
ชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
59
ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้
ชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
60
ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้
ชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
61
ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้
ชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
62
ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้
ชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
63
ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้
ชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
64
คุณ นิยดา กิตติพร้อมพันธ์ และ
คุณ ชนากานต์ วราสภานนท์
ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้
ชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
นราธิวาส
65
คุณเกียรติ เตชะพงษ์ธาดาตู้ยาโรงเรียนชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
สันหนองควายเชียงราย
66
คุณชิม เจริญขจรกุลตู้ยาโรงเรียนชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
บ้านห้วยขี้เหล็กเชียงราย
67
คุณณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล
ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้
ชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
นะห์ฎอตุลสูบานนราธิวาส
68
ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้
ชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
บ้านปากบางตาวาปัตตานี
69
ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้
ชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
นราธิวาส
70
ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้
ชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
71
ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้
ชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
72
คุณบุญชัย สุรวัติเสถียรตู้ยาโรงเรียนชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
มัสยิดอัลซาดะห์หัวฝายเชียงใหม่
73
คุณปิยะ สัจยากรตู้ยาโรงเรียนชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
บ้านปางแกน่าน
74
ตู้ยาโรงเรียนชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
บ้านสบกอนน่าน
75
คุณปิยะนุช ชินประดิษฐสุข
ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้
ชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
นราธิวาส
76
คุณพงศ์ศักดิ์ - คุณนันทนา กาญจนเสวี
ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้
ชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
ตันหยงมัสนราธิวาส
77
ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้
ชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
บ้านบากงนราธิวาส
78
ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้
ชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
บ้านลาแลนราธิวาส
79
ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้
ชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
นราธิวาส
80
ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้
ชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
นราธิวาส
81
ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้
ชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
นราธิวาส
82
ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้
ชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
นราธิวาส
83
คุณไพโรจน์ จิรชนานนท์ตู้ยาโรงเรียนชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
บ้านดอนหน่องมหาสารคาม
84
ตู้ยาโรงเรียนชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
บ้านเหล่ามหาสารคาม
85
คุณมนตรี ชยาวิวัฒน์กุลตู้ยาโรงเรียนชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
นูรุลอายึอเดนราธิวาส
86
ตู้ยาโรงเรียนชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
บ้านนิบงนราธิวาส
87
คุณยง สุขสุดประเสริฐตู้ยาโรงเรียนชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
ซินหยกฮั้วกงฮักกรุงเทพฯ
88
ตู้ยาโรงเรียนชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
บ้านปาหนันนราธิวาส
89
คุณรัฐวิไล รังษีสิงห์พิพัฒน์
ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้
ชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
นราธิวาส
90
คุณรุ่งโรจน์ -คุณมาลี รัตนวิจิตราศิลป์
ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้
ชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
บ้านกระเสาะปัตตานี
91
ตู้ยาโรงเรียนชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
บ้านสาเมาะนราธิวาส
92
ตู้ยาโรงเรียนชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
ยุวพุทธิกสมาคมปทุมธานี
93
ตู้ยาโรงเรียนชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
สิงฟ้ากรุงเทพฯ
94
คุณวโรชา สาครศิริ
ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้
ชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
บ้านรักไทยนราธิวาส
95
คุณวิชาญ คุปต์ธนโรจน์ตู้ยาโรงเรียนชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
บ้านหม้อเชียงราย
96
คุณศราวุฒิ จินต์วุฒิตู้ยาโรงเรียนชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
บ้านคันธาร์มหาสารคาม
97
คุณสงวน ชื่นพาณิชย์กุลตู้ยาโรงเรียนชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
ตชด.บ้านตืองอนราธิวาส
98
ตู้ยาโรงเรียนชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
ตชด.บ้านละโอนราธิวาส
99
ตู้ยาโรงเรียนชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
บ้านหนับเภานครศรีธรรมราช
100
คุณสมเกียรติ เหล่าทวีสุขตู้ยาโรงเรียนชุดตู้ยา
ส่งมอบแล้ว
สักพัฒนาเชียงราย
Loading...
 
 
 
All School-medicines Project
school-list
 
 
Main menu