מעקב הוצאות הכנסות אגודת הסטודנטים 2018-2019
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMAN
1
סיווגפירוטתקציבאוקטוברנובמברדצמברינוארפברוארמרץאפרילמאייונייוליאוגוסטספטמבר
2
הוצאות לחודשיתרה בסוף החודשאחוז ניצול תקציבהוצאות לחודשיתרה בסוף החודשאחוז ניצול תקציבהוצאות לחודשיתרה בסוף החודשאחוז ניצול תקציבהוצאות לחודשיתרה בסוף החודשאחוז ניצול תקציבהוצאות לחודשיתרה בסוף החודשאחוז ניצול תקציבהוצאות לחודשיתרה בסוף החודשאחוז ניצול תקציבהוצאות לחודשיתרה בסוף החודשאחוז ניצול תקציבהוצאות לחודשיתרה בסוף החודשאחוז ניצול תקציבהוצאות לחודשיתרה בסוף החודשאחוז ניצול תקציבהוצאות לחודשיתרה בסוף החודשאחוז ניצול תקציבהוצאות לחודשיתרה בסוף החודשאחוז ניצול תקציבהוצאות לחודשיתרה בסוף החודשאחוז ניצול תקציבסה״כ הוצאות
3
תקציב קיץמתנות פתיחת שנה ₪105,000 ₪105,0000.00% ₪105,0000.00% ₪105,0000.00% ₪105,0000.00% ₪105,0000.00% ₪105,0000.00% ₪105,0000.00% ₪105,0000.00% ₪105,0000.00% ₪105,0000.00% ₪105,0000.00% ₪105,0000.00% ₪0
4
משיקים שנה א ₪30,000 ₪30,0000.00% ₪30,0000.00% ₪30,0000.00% ₪30,0000.00% ₪30,0000.00% ₪30,0000.00% ₪30,0000.00% ₪30,0000.00% ₪30,0000.00% ₪30,0000.00% ₪30,0000.00% ₪30,0000.00% ₪0
5
קרנבל פתיחת שנה ₪30,000 ₪30,0000.00% ₪30,0000.00% ₪30,0000.00% ₪30,0000.00% ₪30,0000.00% ₪30,0000.00% ₪30,0000.00% ₪30,0000.00% ₪30,0000.00% ₪30,0000.00% ₪30,0000.00% ₪30,0000.00% ₪0
6
סמינר בעלי תפקידים ₪35,000 ₪35,0000.00% ₪35,0000.00% ₪35,0000.00% ₪35,0000.00% ₪35,0000.00% ₪35,0000.00% ₪35,0000.00% ₪35,0000.00% ₪35,0000.00% ₪35,0000.00% ₪35,0000.00% ₪35,0000.00% ₪0
7
שונות ותשלומים קבועיםדמי חבר להתאחדות ₪3,550 ₪3,5500.00% ₪3,5500.00% ₪3,5500.00% ₪3,5500.00% ₪3,5500.00% ₪3,5500.00% ₪3,5500.00% ₪3,5500.00% ₪3,5500.00% ₪3,5500.00% ₪3,5500.00% ₪3,5500.00% ₪0
8
דמי חבר לרשם העמותות ₪1,300 ₪1,3000.00% ₪1,3000.00% ₪1,3000.00% ₪1,3000.00% ₪1,3000.00% ₪1,3000.00% ₪1,3000.00% ₪1,3000.00% ₪1,3000.00% ₪1,3000.00% ₪1,3000.00% ₪1,3000.00% ₪0
9
רזרבה ₪50,000 ₪50,0000.00% ₪50,0000.00% ₪50,0000.00% ₪50,0000.00% ₪50,0000.00% ₪50,0000.00% ₪50,0000.00% ₪50,0000.00% ₪50,0000.00% ₪50,0000.00% ₪50,0000.00% ₪50,0000.00% ₪0
10
מתנות עובדים ₪4,000 ₪4,0000.00% ₪4,0000.00% ₪4,0000.00% ₪4,0000.00% ₪4,0000.00% ₪4,0000.00% ₪4,0000.00% ₪4,0000.00% ₪4,0000.00% ₪4,0000.00% ₪4,0000.00% ₪4,0000.00% ₪0
11
פרחים וזרי אבל ₪1,000 ₪1,0000.00% ₪1,0000.00% ₪1,0000.00% ₪1,0000.00% ₪1,0000.00% ₪1,0000.00% ₪1,0000.00% ₪1,0000.00% ₪1,0000.00% ₪1,0000.00% ₪1,0000.00% ₪1,0000.00% ₪0
12
הוצאות שכרשכר נטו יו״ר ₪78,000₪6,000 ₪72,0007.69%₪6,000 ₪66,00015.38%₪6,000 ₪60,00023.08% ₪60,00023.08% ₪60,00023.08% ₪60,00023.08% ₪60,00023.08% ₪60,00023.08% ₪60,00023.08% ₪60,00023.08% ₪60,00023.08% ₪60,00023.08% ₪18,000
13
שכר נטו סיו״ר ₪78,000₪5,572 ₪72,4287.14%₪5,572.00 ₪66,85614.29%₪5,572.00 ₪61,28421.43% ₪61,28421.43% ₪61,28421.43% ₪61,28421.43% ₪61,28421.43% ₪61,28421.43% ₪61,28421.43% ₪61,28421.43% ₪61,28421.43% ₪61,28421.43% ₪16,716
14
שכר נטו מנהלת אדמינסטרטיבית ₪96,000₪8,000 ₪88,0008.33%₪8,000 ₪80,00016.67%₪8,000 ₪72,00025.00% ₪72,00025.00% ₪72,00025.00% ₪72,00025.00% ₪72,00025.00% ₪72,00025.00% ₪72,00025.00% ₪72,00025.00% ₪72,00025.00% ₪72,00025.00% ₪24,000
15
שכר עובד אב הבית ₪49,200₪3,656 ₪45,5447.43%₪3,656.00 ₪41,88814.86%₪4,154.00 ₪37,73423.30% ₪37,73423.30% ₪37,73423.30% ₪37,73423.30% ₪37,73423.30% ₪37,73423.30% ₪37,73423.30% ₪37,73423.30% ₪37,73423.30% ₪37,73423.30% ₪11,466
16
מס הכנסה והוצאות חובה ₪151,000₪12,074.0 ₪138,9268.00%₪18,672 ₪120,25420.36%₪10,802.00 ₪109,45227.52% ₪109,45227.52% ₪109,45227.52% ₪109,45227.52% ₪109,45227.52% ₪109,45227.52% ₪109,45227.52% ₪109,45227.52% ₪109,45227.52% ₪109,45227.52% ₪41,548
17
אחזקה ומשרדציוד משרדי ₪3,500₪1,144.0 ₪2,35632.69%₪49.00 ₪2,30734.09%₪20.00 ₪2,28734.66% ₪2,28734.66% ₪2,28734.66% ₪2,28734.66% ₪2,28734.66% ₪2,28734.66% ₪2,28734.66% ₪2,28734.66% ₪2,28734.66% ₪2,28734.66% ₪1,213
18
מטבחון וכיבוד לישיבות ₪3,000₪100.0 ₪2,9003.33% ₪2,9003.33% ₪2,9003.33% ₪2,9003.33% ₪2,9003.33% ₪2,9003.33% ₪2,9003.33% ₪2,9003.33% ₪2,9003.33% ₪2,9003.33% ₪2,9003.33% ₪2,9003.33% ₪100
19
דואר, ביול ומשלוחים ₪2,000 ₪2,0000.00% ₪2,0000.00%₪1,554.00 ₪44677.70% ₪44677.70% ₪44677.70% ₪44677.70% ₪44677.70% ₪44677.70% ₪44677.70% ₪44677.70% ₪44677.70% ₪44677.70% ₪1,554
20
ריהוט ₪3,000 ₪3,0000.00% ₪3,0000.00% ₪3,0000.00% ₪3,0000.00% ₪3,0000.00% ₪3,0000.00% ₪3,0000.00% ₪3,0000.00% ₪3,0000.00% ₪3,0000.00% ₪3,0000.00% ₪3,0000.00% ₪0
21
כריכה ושירותים לסטודנטים ₪1,500 ₪1,5000.00% ₪1,5000.00% ₪1,5000.00% ₪1,5000.00% ₪1,5000.00% ₪1,5000.00% ₪1,5000.00% ₪1,5000.00% ₪1,5000.00% ₪1,5000.00% ₪1,5000.00% ₪1,5000.00% ₪0
22
שיפוץ האגודה ואחזקה ₪0 ₪0#DIV/0! ₪0#DIV/0! ₪0#DIV/0! ₪0#DIV/0! ₪0#DIV/0! ₪0#DIV/0! ₪0#DIV/0! ₪0#DIV/0! ₪0#DIV/0! ₪0#DIV/0! ₪0#DIV/0! ₪0#DIV/0! ₪0
23
תקשוב וסלולרסלולר ₪420 ₪4200.00% ₪4200.00% ₪4200.00% ₪4200.00% ₪4200.00% ₪4200.00% ₪4200.00% ₪4200.00% ₪4200.00% ₪4200.00% ₪4200.00% ₪4200.00% ₪0
24
טלפון, פקס ואינטרנט ₪450 ₪4500.00% ₪4500.00% ₪4500.00% ₪4500.00% ₪4500.00% ₪4500.00% ₪4500.00% ₪4500.00% ₪4500.00% ₪4500.00% ₪4500.00% ₪4500.00% ₪0
25
כוכבית האגודה/מרכזיה ₪1,000 ₪1,0000.00% ₪1,0000.00% ₪1,0000.00% ₪1,0000.00% ₪1,0000.00% ₪1,0000.00% ₪1,0000.00% ₪1,0000.00% ₪1,0000.00% ₪1,0000.00% ₪1,0000.00% ₪1,0000.00% ₪0
26
מחשוב ₪8,500 ₪8,5000.00%₪526.50 ₪7,9746.19%₪566.50 ₪7,40712.86% ₪7,40712.86% ₪7,40712.86% ₪7,40712.86% ₪7,40712.86% ₪7,40712.86% ₪7,40712.86% ₪7,40712.86% ₪7,40712.86% ₪7,40712.86% ₪1,093
27
צרכי צילום ומדפסות ₪1,500 ₪1,5000.00% ₪1,5000.00% ₪1,5000.00% ₪1,5000.00% ₪1,5000.00% ₪1,5000.00% ₪1,5000.00% ₪1,5000.00% ₪1,5000.00% ₪1,5000.00% ₪1,5000.00% ₪1,5000.00% ₪0
28
שירותים מקצועיים לאגודהייעוץ משפטי ₪43,000₪3,510.0 ₪39,4908.16%₪3,510.00 ₪35,98016.33%₪3,510.00 ₪32,47024.49% ₪32,47024.49% ₪32,47024.49% ₪32,47024.49% ₪32,47024.49% ₪32,47024.49% ₪32,47024.49% ₪32,47024.49% ₪32,47024.49% ₪32,47024.49% ₪10,530
29
רואה חשבון ₪13,800₪1,123.0 ₪12,6778.14%₪1,123.00 ₪11,55416.28%₪1,123.00 ₪10,43124.41% ₪10,43124.41% ₪10,43124.41% ₪10,43124.41% ₪10,43124.41% ₪10,43124.41% ₪10,43124.41% ₪10,43124.41% ₪10,43124.41% ₪10,43124.41% ₪3,369
30
הנהלת חשבונות ₪25,200₪2,388.0 ₪22,8129.48%₪2,388.00 ₪20,42418.95%₪2,388.00 ₪18,03628.43% ₪18,03628.43% ₪18,03628.43% ₪18,03628.43% ₪18,03628.43% ₪18,03628.43% ₪18,03628.43% ₪18,03628.43% ₪18,03628.43% ₪18,03628.43% ₪7,164
31
הוצאות מתנדביםשימור והכשרת מתנדבים ₪55,000₪3,659.34 ₪51,3416.65%₪930.00 ₪50,4118.34%₪1,428.35 ₪48,98210.94% ₪48,98210.94% ₪48,98210.94% ₪48,98210.94% ₪48,98210.94% ₪48,98210.94% ₪48,98210.94% ₪48,98210.94% ₪48,98210.94% ₪48,98210.94% ₪6,018
32
החזרי הוצאות מתנדבים ₪5,000 ₪5,0000.00%₪294.21 ₪4,7065.88%₪280.00 ₪4,42611.48% ₪4,42611.48% ₪4,42611.48% ₪4,42611.48% ₪4,42611.48% ₪4,42611.48% ₪4,42611.48% ₪4,42611.48% ₪4,42611.48% ₪4,42611.48% ₪574
33
פרויקטיםפולין ₪168,000 ₪168,0000.00%₪15,874.46 ₪152,1269.45%₪11,940.59 ₪140,18516.56% ₪140,18516.56% ₪140,18516.56% ₪140,18516.56% ₪140,18516.56% ₪140,18516.56% ₪140,18516.56% ₪140,18516.56% ₪140,18516.56% ₪140,18516.56% ₪27,815
34
המלגה החברתית ₪405,000₪41.3 ₪404,9590.01%₪378.25 ₪404,5810.10%₪380.80 ₪404,2000.20% ₪404,2000.20% ₪404,2000.20% ₪404,2000.20% ₪404,2000.20% ₪404,2000.20% ₪404,2000.20% ₪404,2000.20% ₪404,2000.20% ₪404,2000.20% ₪800
35
יום הסטודנט ₪150,000 ₪150,0000.00% ₪150,0000.00% ₪150,0000.00% ₪150,0000.00% ₪150,0000.00% ₪150,0000.00% ₪150,0000.00% ₪150,0000.00% ₪150,0000.00% ₪150,0000.00% ₪150,0000.00% ₪150,0000.00% ₪0
36
גיביט ₪10,500₪33.8 ₪10,4660.32%₪2,393.00 ₪8,07323.11% ₪8,07323.11% ₪8,07323.11% ₪8,07323.11% ₪8,07323.11% ₪8,07323.11% ₪8,07323.11% ₪8,07323.11% ₪8,07323.11% ₪8,07323.11% ₪8,07323.11% ₪2,427
37
מברוק ₪1,500 ₪1,5000.00% ₪1,5000.00% ₪1,5000.00% ₪1,5000.00% ₪1,5000.00% ₪1,5000.00% ₪1,5000.00% ₪1,5000.00% ₪1,5000.00% ₪1,5000.00% ₪1,5000.00% ₪1,5000.00% ₪0
38
מגדר ₪1,000 ₪1,0000.00% ₪1,0000.00% ₪1,0000.00% ₪1,0000.00% ₪1,0000.00% ₪1,0000.00% ₪1,0000.00% ₪1,0000.00% ₪1,0000.00% ₪1,0000.00% ₪1,0000.00% ₪1,0000.00% ₪0
39
ועדותועדת משמעת ₪1,000₪254.0 ₪74625.40% ₪74625.40%₪180.00 ₪56643.40% ₪56643.40% ₪56643.40% ₪56643.40% ₪56643.40% ₪56643.40% ₪56643.40% ₪56643.40% ₪56643.40% ₪56643.40% ₪434
40
ועדת תקנון ₪500 ₪5000.00% ₪5000.00% ₪5000.00% ₪5000.00% ₪5000.00% ₪5000.00% ₪5000.00% ₪5000.00% ₪5000.00% ₪5000.00% ₪5000.00% ₪5000.00% ₪0
41
ועדת מכרזים ₪500 ₪5000.00% ₪5000.00% ₪5000.00% ₪5000.00% ₪5000.00% ₪5000.00% ₪5000.00% ₪5000.00% ₪5000.00% ₪5000.00% ₪5000.00% ₪5000.00% ₪0
42
ועדת בחירות ₪30,000 ₪30,0000.00% ₪30,0000.00%₪2,925.00 ₪27,0759.75% ₪27,0759.75% ₪27,0759.75% ₪27,0759.75% ₪27,0759.75% ₪27,0759.75% ₪27,0759.75% ₪27,0759.75% ₪27,0759.75% ₪27,0759.75% ₪2,925
43
רווחהרווחה שוטפת ₪12,500 ₪12,5000.00%₪86.25 ₪12,4140.69%₪5,267.00 ₪7,14742.83% ₪7,14742.83% ₪7,14742.83% ₪7,14742.83% ₪7,14742.83% ₪7,14742.83% ₪7,14742.83% ₪7,14742.83% ₪7,14742.83% ₪7,14742.83% ₪5,353
44
תחבורה ₪5,800₪216.8 ₪5,5833.74%₪273.75 ₪5,3108.46%₪273.75 ₪5,03613.18% ₪5,03613.18% ₪5,03613.18% ₪5,03613.18% ₪5,03613.18% ₪5,03613.18% ₪5,03613.18% ₪5,03613.18% ₪5,03613.18% ₪5,03613.18% ₪764
45
תחבורה - שירותי הסעות ₪18,000 ₪18,0000.00%₪2,400.00 ₪15,60013.33% ₪15,60013.33% ₪15,60013.33% ₪15,60013.33% ₪15,60013.33% ₪15,60013.33% ₪15,60013.33% ₪15,60013.33% ₪15,60013.33% ₪15,60013.33% ₪15,60013.33% ₪2,400
46
מילואים ₪92,000₪130.5 ₪91,8700.14%₪17,049.25 ₪74,82018.67%₪138.75 ₪74,68218.82% ₪74,68218.82% ₪74,68218.82% ₪74,68218.82% ₪74,68218.82% ₪74,68218.82% ₪74,68218.82% ₪74,68218.82% ₪74,68218.82% ₪74,68218.82% ₪17,319
47
קורסי עזר ותרגולים ₪3,000 ₪3,0000.00%₪127.50 ₪2,8734.25%₪474.00 ₪2,39920.05% ₪2,39920.05% ₪2,39920.05% ₪2,39920.05% ₪2,39920.05% ₪2,39920.05% ₪2,39920.05% ₪2,39920.05% ₪2,39920.05% ₪2,39920.05% ₪602
48
צרכנות ₪2,500 ₪2,5000.00%100.00% ₪0100.00% ₪0100.00% ₪0100.00% ₪0100.00% ₪0100.00% ₪0100.00% ₪0100.00% ₪0100.00% ₪0100.00% ₪0100.00% ₪0
49
קפה בשנקל ₪50,000₪14,927.7 ₪35,07229.86%₪13,449.00 ₪21,62356.75%₪18,948.00 ₪2,67594.65% ₪2,67594.65% ₪2,67594.65% ₪2,67594.65% ₪2,67594.65% ₪2,67594.65% ₪2,67594.65% ₪2,67594.65% ₪2,67594.65% ₪2,67594.65% ₪47,325
50
RRIS WELFARE ₪4,000 ₪4,0000.00% ₪4,0000.00% ₪4,0000.00% ₪4,0000.00% ₪4,0000.00% ₪4,0000.00% ₪4,0000.00% ₪4,0000.00% ₪4,0000.00% ₪4,0000.00% ₪4,0000.00% ₪4,0000.00% ₪0
51
אדמינסטרציהאירועים ₪100,000₪7,956.0 ₪92,0447.96%₪63,050.00 ₪28,99471.01%₪961.25 ₪28,03371.97% ₪28,03371.97% ₪28,03371.97% ₪28,03371.97% ₪28,03371.97% ₪28,03371.97% ₪28,03371.97% ₪28,03371.97% ₪28,03371.97% ₪28,03371.97% ₪71,967
52
תרבותקיימות ₪7,000 ₪7,0000.00% ₪7,0000.00% ₪7,0000.00% ₪7,0000.00% ₪7,0000.00% ₪7,0000.00% ₪7,0000.00% ₪7,0000.00% ₪7,0000.00% ₪7,0000.00% ₪7,0000.00% ₪7,0000.00% ₪0
53
מעורבות חברתית ₪12,000₪2,576.3 ₪9,42421.47%₪3,039.00 ₪6,38546.79%₪1,562.00 ₪4,82359.81% ₪4,82359.81% ₪4,82359.81% ₪4,82359.81% ₪4,82359.81% ₪4,82359.81% ₪4,82359.81% ₪4,82359.81% ₪4,82359.81% ₪4,82359.81% ₪7,177
54
ספורט ₪5,500 ₪5,5000.00% ₪5,5000.00%₪75.00 ₪5,4251.36% ₪5,4251.36% ₪5,4251.36% ₪5,4251.36% ₪5,4251.36% ₪5,4251.36%100.00%₪0.00100.00%₪0.00100.00%₪0.00100.00% ₪75
55
אוכלוסיות יחודיות ₪7,000₪90.0 ₪6,9101.29%₪6,256.00 ₪65490.66%₪245.00 ₪40994.16% ₪40994.16% ₪40994.16% ₪40994.16% ₪40994.16% ₪40994.16% ₪40994.16% ₪40994.16% ₪40994.16% ₪40994.16% ₪6,591
56
קשרי חוץ ₪8,650 ₪8,6500.00%₪20.00 ₪8,6300.23% ₪8,6300.23% ₪8,6300.23% ₪8,6300.23% ₪8,6300.23% ₪8,6300.23% ₪8,6300.23% ₪8,6300.23% ₪8,6300.23% ₪8,6300.23% ₪8,6300.23% ₪20
57
תרבות כללי ₪6,000 ₪6,0000.00%₪155.00 ₪5,8452.58%₪5,989.70- ₪145102.41%- ₪145102.41%- ₪145102.41%- ₪145102.41%- ₪145102.41%- ₪145102.41%- ₪145102.41%- ₪145102.41%- ₪145102.41%- ₪145102.41% ₪6,145
58
RRIS CULTURE ₪5,500 ₪5,5000.00%₪5,352.20 ₪14897.31%₪634.00- ₪486108.84%- ₪486108.84%- ₪486108.84%- ₪486108.84%- ₪486108.84%- ₪486108.84%- ₪486108.84%- ₪486108.84%- ₪486108.84%- ₪486108.84% ₪5,986
59
פורום אקדמימשפטים ₪10,000 ₪10,0000.00% ₪10,0000.00% ₪10,0000.00% ₪10,0000.00% ₪10,0000.00% ₪10,0000.00% ₪10,0000.00% ₪10,0000.00% ₪10,0000.00% ₪10,0000.00% ₪10,0000.00% ₪10,0000.00% ₪0
60
מנהל עסקים ₪10,000 ₪10,0000.00% ₪10,0000.00% ₪10,0000.00% ₪10,0000.00% ₪10,0000.00% ₪10,0000.00% ₪10,0000.00% ₪10,0000.00% ₪10,0000.00% ₪10,0000.00% ₪10,0000.00% ₪10,0000.00% ₪0
61
פסיכולוגיה ₪2,000 ₪2,0000.00% ₪2,0000.00%₪191.50 ₪1,8099.58% ₪1,8099.58% ₪1,8099.58% ₪1,8099.58% ₪1,8099.58% ₪1,8099.58% ₪1,8099.58% ₪1,8099.58% ₪1,8099.58% ₪1,8099.58% ₪192
62
ממשל ₪8,000 ₪8,0000.00% ₪8,0000.00%₪500.00 ₪7,5006.25% ₪7,5006.25% ₪7,5006.25% ₪7,5006.25% ₪7,5006.25% ₪7,5006.25% ₪7,5006.25% ₪7,5006.25% ₪7,5006.25% ₪7,5006.25% ₪500
63
קיימות ₪7,500 ₪7,5000.00% ₪7,5000.00% ₪7,5000.00% ₪7,5000.00% ₪7,5000.00% ₪7,5000.00% ₪7,5000.00% ₪7,5000.00% ₪7,5000.00% ₪7,5000.00% ₪7,5000.00% ₪7,5000.00% ₪0
64
תקשורת ₪8,000 ₪8,0000.00% ₪8,0000.00% ₪8,0000.00% ₪8,0000.00% ₪8,0000.00% ₪8,0000.00% ₪8,0000.00% ₪8,0000.00% ₪8,0000.00% ₪8,0000.00% ₪8,0000.00% ₪8,0000.00% ₪0
65
מדעי המחשב ₪2,000 ₪2,0000.00% ₪2,0000.00% ₪2,0000.00% ₪2,0000.00% ₪2,0000.00% ₪2,0000.00% ₪2,0000.00% ₪2,0000.00% ₪2,0000.00% ₪2,0000.00% ₪2,0000.00% ₪2,0000.00% ₪0
66
יזמות ₪1,500 ₪1,5000.00% ₪1,5000.00% ₪1,5000.00% ₪1,5000.00% ₪1,5000.00% ₪1,5000.00% ₪1,5000.00% ₪1,5000.00% ₪1,5000.00% ₪1,5000.00% ₪1,5000.00% ₪1,5000.00% ₪0
67
כלכלה ₪1,000 ₪1,0000.00% ₪1,0000.00% ₪1,0000.00% ₪1,0000.00% ₪1,0000.00% ₪1,0000.00% ₪1,0000.00% ₪1,0000.00% ₪1,0000.00% ₪1,0000.00% ₪1,0000.00% ₪1,0000.00% ₪0
68
חשבונאות ₪18,000₪75.0 ₪17,9250.42%₪63.75 ₪17,8610.77%₪11,242.50 ₪6,61963.23% ₪6,61963.23% ₪6,61963.23% ₪6,61963.23% ₪6,61963.23% ₪6,61963.23% ₪6,61963.23% ₪6,61963.23% ₪6,61963.23% ₪6,61963.23% ₪11,381
69
תואר שני ₪1,500 ₪1,5000.00% ₪1,5000.00% ₪1,5000.00% ₪1,5000.00% ₪1,5000.00% ₪1,5000.00% ₪1,5000.00% ₪1,5000.00% ₪1,5000.00% ₪1,5000.00% ₪1,5000.00% ₪1,5000.00% ₪0
70
יוזמות אקדמיות (לשעבר חדשנות) ₪9,000₪375.0 ₪8,6254.17% ₪8,6254.17%₪1,594.46 ₪7,03121.88% ₪7,03121.88% ₪7,03121.88% ₪7,03121.88% ₪7,03121.88% ₪7,03121.88% ₪7,03121.88% ₪7,03121.88% ₪7,03121.88% ₪7,03121.88% ₪1,969
71
מזכירת מועצה ₪2,400₪730.5 ₪1,67030.44%₪650.00 ₪1,02057.52% ₪1,02057.52% ₪1,02057.52% ₪1,02057.52% ₪1,02057.52% ₪1,02057.52% ₪1,02057.52% ₪1,02057.52% ₪1,02057.52% ₪1,02057.52% ₪1,02057.52% ₪1,381
72
תקציב רוחבי ₪20,000₪90.0 ₪19,9100.45%₪800.00 ₪19,1104.45%₪2,717.80 ₪16,39218.04% ₪16,39218.04% ₪16,39218.04% ₪16,39218.04% ₪16,39218.04% ₪16,39218.04% ₪16,39218.04% ₪16,39218.04% ₪16,39218.04% ₪16,39218.04% ₪3,608
73
האקתון ₪185,000 ₪185,0000.00%₪759.00 ₪184,2410.41%₪5,260.00 ₪178,9813.25% ₪178,9813.25% ₪178,9813.25% ₪178,9813.25% ₪178,9813.25% ₪178,9813.25% ₪178,9813.25% ₪178,9813.25% ₪178,9813.25% ₪178,9813.25% ₪6,019
74
פורום RRISפורום RRIS ₪5,000₪42.8 ₪4,9570.85% ₪4,9570.85%₪466.70 ₪4,49110.19% ₪4,49110.19% ₪4,49110.19% ₪4,49110.19% ₪4,49110.19% ₪4,49110.19% ₪4,49110.19% ₪4,49110.19% ₪4,49110.19% ₪4,49110.19% ₪509
75
שיווקניו מדיה ₪5,000₪146.3 ₪4,8542.93%₪540.00 ₪4,31413.73%₪495.00 ₪3,81923.63% ₪3,81923.63% ₪3,81923.63% ₪3,81923.63% ₪3,81923.63% ₪3,81923.63% ₪3,81923.63% ₪3,81923.63% ₪3,81923.63% ₪3,81923.63% ₪1,181
76
אינטרנט וניוזלטר ₪2,500 ₪2,5000.00%₪160.00 ₪2,3406.40%₪202.50 ₪2,13814.50% ₪2,13814.50% ₪2,13814.50% ₪2,13814.50% ₪2,13814.50% ₪2,13814.50% ₪2,13814.50% ₪2,13814.50% ₪2,13814.50% ₪2,13814.50% ₪363
77
קריאייטיב ₪5,000 ₪5,0000.00%₪2,800.00 ₪2,20056.00%₪419.00 ₪1,78164.38% ₪1,78164.38% ₪1,78164.38% ₪1,78164.38% ₪1,78164.38% ₪1,78164.38% ₪1,78164.38% ₪1,78164.38% ₪1,78164.38% ₪1,78164.38% ₪3,219
78
RRIS PR ₪3,000 ₪3,0000.00%₪515.00 ₪2,48517.17% ₪2,48517.17% ₪2,48517.17% ₪2,48517.17% ₪2,48517.17% ₪2,48517.17% ₪2,48517.17% ₪2,48517.17% ₪2,48517.17% ₪2,48517.17% ₪2,48517.17% ₪515
79
מיתוג אגודהמיתוג אגודה ₪8,000₪117.0 ₪7,8831.46%₪612.00 ₪7,2719.11%₪356.40 ₪6,91513.57% ₪6,91513.57% ₪6,91513.57% ₪6,91513.57% ₪6,91513.57% ₪6,91513.57% ₪6,91513.57% ₪6,91513.57% ₪6,91513.57% ₪6,91513.57% ₪1,085
80
דוברותדוברות פנים ₪4,000 ₪1,50062.50% ₪1,50062.50% ₪1,50062.50% ₪1,50062.50% ₪1,50062.50% ₪1,50062.50% ₪1,50062.50% ₪1,50062.50% ₪1,50062.50% ₪1,50062.50% ₪1,50062.50% ₪1,50062.50% ₪0
81
מועדוניםהוצאות מחלקה ₪3,600₪2,861.0 ₪73979.47%₪858.00- ₪119103.31%- ₪119103.31%- ₪119103.31%- ₪119103.31%- ₪119103.31%- ₪119103.31%- ₪119103.31%- ₪119103.31%- ₪119103.31%- ₪119103.31%- ₪119103.31% ₪3,719
82
מועדונים מקצועיים ₪18,500₪1,175.5 ₪17,3256.35%₪4,641.91 ₪12,68331.45%₪7,109.10 ₪5,57369.87% ₪5,57369.87% ₪5,57369.87% ₪5,57369.87% ₪5,57369.87% ₪5,57369.87% ₪5,57369.87% ₪5,57369.87% ₪5,57369.87% ₪5,57369.87% ₪12,927
83
מועדונים חברתיים ₪17,000₪101.3 ₪16,8990.60%₪5,150.00 ₪11,74930.89%₪2,954.18 ₪8,79548.27% ₪8,79548.27% ₪8,79548.27% ₪8,79548.27% ₪8,79548.27% ₪8,79548.27% ₪8,79548.27% ₪8,79548.27% ₪8,79548.27% ₪8,79548.27% ₪8,205
84
מועדונים חיצוניים ₪500₪45.0 ₪4559.00% ₪4559.00% ₪4559.00% ₪4559.00% ₪4559.00% ₪4559.00% ₪4559.00% ₪4559.00% ₪4559.00% ₪4559.00% ₪4559.00% ₪4559.00% ₪45
85
יוזמות ₪6,000₪112.5 ₪5,8881.88% ₪5,8881.88%₪210.00 ₪5,6785.38% ₪5,6785.38% ₪5,6785.38% ₪5,6785.38% ₪5,6785.38% ₪5,6785.38% ₪5,6785.38% ₪5,6785.38% ₪5,6785.38% ₪5,6785.38% ₪323
86
87
88
סה״כ הוצאות אגודה ₪381,392
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu