Zestawienie Usług Microsoft Azure, Amazon Web Service, Google Cloud
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNO
1
ProblemRozwiązanie Microsoft AzureRozwiązanie Amazon Web ServicesRozwiązanie Google Cloud Platform
2
Compute
3
Mój zespół czeka tygodniami na nowe serwery i środowiska pod aplikacje
Azure Virtual Machines + Azure Cloud Services
Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)Google Compute Engine
4
Potrzebuję prosty serwer pod moją aplikację. Nie zależy mi na skomplikowanej konfiguracji.
Amazon Lightsail
5
Chcemy dodać procesory graficzne do mojego wirtualnego serwera, kiedy mam na to ochotę.
Amazon Elastic GPU for EC2Google Cloud GPUs
6
Moje kalkulacje wymagają dużo mocy na krótki okres czasuAzure BatchAWS Batch
7
Chcę dać dostęp do aplikacji Windows z różnych urządzeńAzure RemoteAppAmazon AppStream
8
Zbudowanie własnej infrastruktury serwerów wirtualnych jest zbyt drogieAmazon WorkSpaces
9
Chcemy zbudować środowisko, w którym płacimy jedynie za wywołanie funkcjiAzure FunctionsAWS LambdaGoogle Cloud Functions
10
Chciałbym z pojedynczych funkcji budować ciąg zdarzeńAWS State Functions
11
Chcę wykonywać pojedyncze funkcje na brzegu swojej sieci, najlepiej na poziomie CDN
AWS Lambda@Edge
12
Budowanie i zarządzanie środowiskiem pod kontenery jest trudneAzure Container ServiceAmazon EC2 Container Service (ECS)Google Container Engine
13
Chcę trzymać w jednym miejscu swoje kontenetry i nimi zarządzaćAzure Container RegistryAmazon EC2 Container Registry (ECR)Google Container Registry
14
Chciałbym tworzyć kontenery, automatycznie bezpośrednio z chmury, a nie z mojego laptopa.
Google Cloud Container Builder
15
Używamy dziesiątek systemów od różnych dostawców. Chcemy używać ich w chmurze
Azure MarketplaceAWS MarketplaceGoogle Cloud Launcher
16
Aplikacje Internetowe i Mobile
17
Chcemy skalowalne rozwiązanie dla naszych aplikacji bez martiwenia się o infrastrukturę
Azure App Service + Azure Service FabricAWS Elastic Beanstalk Google App Engine
18
Budowanie systemu dla API, uwierzytelniania, przechowywania plików dla aplikacji mobilnych jest trudne
Azure Mobile AppsAWS Mobile HubGoogle Cloud Mobile App
19
Budujemy aplikacje mobilne i chcemy w prosty sposób przenosić stan sesji pomiędzy urządzeniami
Azure Mobile AppsAmazon CognitoGoogle Firebase
20
Nasi ludzi z biznesu mają dużo pomysłów na aplikacje mobilne, nie mamy natomiast programistów
Microsoft PowerApps
21
Nasz zespół buduje dużą ilość interfejsów API. Chcemy, aby to było prostsze i bezpieczeniejsze
Azure API Management + Azure API AppAmazon API Gateway Google Cloud Endpoints
22
Budowanie systemu do wysyłania powiadamień nie jest łatwym zadaniemAzure Notification HubsAmazon Simple Notification Service (SNS)Firebase Cloud Messaging (FCM)
23
Nie wiemy kto używa naszych aplikacji mobilnych i w jaki sposób jej używa i wysyłać targetowane powiadomienia
Azure Mobile EngagementAmazon Mobile Analytics + Amazon Pinpoint
24
Testowanie aplikacji mobilnej jest bardzo drogie. Nie chcemy kupować setek różnych modeli telefonów
Xamarin Test CloudAWS Device FarmGoogle Cloud Test Lab
25
Budowanie systemu do wysyłania setek tysięcy maili każdego dnia to BARDZO trudne zadanie
Amazon Simple Email Service (SES)
26
Chciałbym ułatwić proces tworzenia certyfikatów i wdrażania ich do mojego środowiska
AWS Certificate Manager
27
Chciałbym wdrożyć grę online i nie martwić się o jej skalowanieAmazon GameLift
28
Dane i Ich Przechowywanie
29
Mamy miliony plików w naszej organizacji, a przechowywanie tych danych w Data Center jest drogie
Azure StorageAmazon Simple Storage Service (S3)Google Cloud Storage
30
Chcemy, aby nasze wirtualne maszyny miały dyski odporne na awarie, przechowywane w wielu kopiach
Azure Storage + Azure Managed DisksAmaozn Elastic Block Storage (EBS)Google Cloud Persistent Disks
31
Chcemy dzielić pliki pomiędzy pewnymi serweramiAzure File StorageAmazon Elastic File System (EFS)
32
Mamy dane, które musimy przechowywać przez lata. Przechowywanie musi być bardzo tanie
Amazon GlacierGoogle Cloud Storage Coldline
33
Przesyłanie wielu terabajtów danych trwa wiele dni. Gdyby tak móc wysłać dyski do chmury
Azure Import/Export
AWS Import/Export Snowball + AWS Snowball Edge + AWS Snowmobile
Google Cloud Storage Transfer Service
34
Chcę mieć bramę w swoim Data Center, która ułatwi mi przesyłanie danych do chmury
Azure StorSimpleAWS Storage Gateway
35
Nie mam ludzi, którzy znają się na zarządzaniu serwerami bazodanowymiAzure SQL DatabaseAmazon Relational Database Service (RDS)
Google Cloud SQL + Google Cloud Spanner
36
Przesyłanie danych z bazy danych w Data Center do chmury jest drogie i skomplikowane
AWS Database Migration Service (DMS)
37
Budowanie i utrzymywanie własnej hurtowni danych to niekończąca się mękkaAzure SQL Data WarehouseAmazon RedshiftGoogle BigQuery
38
Nie mamy ludzi, którzy znają się na zarządzaniu i skalowaniu klastra RedisAzure Redis CacheAmazon ElastiCache
39
Nie chcemy zarządzań bazami NoSQL, chcemy je po prostu używać nie martwiąc się o skaowanie
Azure DocumentDB + Azure Storage Tables
Amazon DynamoDB + Amazon SimpleDB
Google Cloud Datastore + Google Cloud Bigtable
40
Budowanie własnego silnika wyszukiwania jest trudneAzure Search
Amzon CloudSearch + Amazon Elasticsearch Service (ES)
Google Custom Search
41
Analityka
42
Nie mamy ludzi i zasobów, aby budować własne klastry Hadoop/SparkAzure HDInsightAmazon Elastic MapReduce (EMR)Google Cloud Dataproc
43
Używanie modeli machine learning bez specjalistycznej wiedzy jest niemożliweAzure Machine LearningAmazon Machine Learning Google Cloud Machine Learning
44
Zbieramy z wielu miejsc tysiące wiadomości na sekunde, chcemy analizować te dane w czasie rzeczywistym
Azure Stream AnalyticsAmazon Kinesis Analytics
45
Przechowywanie danych w chmurze jest proste, ale przekładanie tych danych między systemami nie jest
Azure Data FactoryAWS Data PipelineGoogle Cloud Dataflow
46
Nie chcemy budować własnego systemu, który będzie zbierał i przekazywał miliony wiadomości dziennie
Azure Event HubsAmazon Kinesis Streams + Amazon Kinesis FirehoseGoogle Cloud Pub/Sub
47
Zbudowanie własnego systemu do zarządzania milionami urządzeń IoT jest niemożliwe
Azure IoT HubAWS IoT + AWS Greengrass
48
Nie mamy pojęcia jak współdzielić wszystkie dane z organizacji z naszymi użytkownikami
Azure Data CatalogAWS Glue
49
Czy jest możliwe przechowywanie petabajtów danych dostępnych przez narzędzia Big Data
Azure Data Lake StoreAmazon Simple Storage Service (S3)Google BigQuery
50
Chcemy analizować dane w łatwy sposób, bez martwienia się o technologię pod spodem, najlepiej czymś ala SQL
Azure Data Lake AnalyticsAmazon AthenaGoogle BigQuery
51
Szukam rozwiązania do modelowania danych w chmurzeAzure Analysis Services
52
Sieci
53
Chcemy mieć pełną kontrolę nad naszą siecią w chmurze, adresami IP oraz bezpieczeństwem
Azure Virtual NetworkAmazon Virtual Private Cloud (VPC) Google Cloud Subnetworks
54
Nie możemy pracować tylko na VPN, potrzebujemy czegoś bardziej stabilnegoAzure ExpressRouteAWS Direct Connect
Google Carrier Interconnect + Google Direct Peering
55
Potrzebujemy połączyć nasze Data Center z naszę wirtualną siecią w chmurzeAzure VPN GatewayAWS Virtual Private GatewayGoogle Cloud VPN + Google Cloud Router
56
Zarządzanie i utrzymywanie load balancera jest skomplikowaneAzure Load BalancerAWS Elastic Load Balancing (ELB)Google Cloud Network Load Balancing
57
Musimy rozkładać ruch na serwery bazując na danych w nagłówkach HTTPAzure Application GatewayAWS Application Load BalancerGoogle Cloud HTTP(S) Load Balancing
58
Ruch do naszej aplikacji powinien być rozrzucany do najbliższego regionu na świecieAzure Traffic ManagerAmazon Route 53
59
Nasz DNS to tylko jeden serwer, a jest to krytyczna usługa. Potrzebujemy czegoś globalnego i bezpieczenego
Azure DNSAmazon Route 53Google Cloud DNS
60
Chcemy, aby pliki były blisko użytkowników z całego świata i wpływać pozytywnie na szybkość działanie aplikacji
Azure CDNAmazon CloudFront
Google Cloud CDN Interconnect + Google Cloud CDN
61
Video
62
Próbowaliśmy z YouTube i innymi systemami. Potrzebujemy dedykowanego środowiska dla video
Azure Media ServicesAmazon Elastic Transcoder + Amazon CloudFront
63
Hybrydowe Integracje
64
Potrzebujemy systemu, który ułatwi integrowanie aplikacji w chmrzurze z aplikacjami i innymi serwisami
Azure Logic Apps
65
Nasze aplikacje potrzebują bezpiecznego i skalowalnego systemu do wymiany wiadomości między sobą
Azure Service Bus + Azure Storage Queues
Amazon Simple Workflow Service (SWF) + Amazon Simple Queue Service (SQS)
Google Cloud Pub/Sub
66
Wszystkie systemy potrzebują backupu. Rozwiązania na rynku są drogieAzure Backup
67
Nie mamy dobrego narządzenia do migrowania maszyn do chmury i zarządzania procesem Disaster Recovery
Azure Site RecoveryAWS Server Migration Service
68
Zarządzanie Tożsamością
69
Chciałbym mieć w chmurze jedno zaufane miejsce do zarządzania tożsamością - Identity as a Service
Azure Active Directory
70
Zarządzanie użytkownikami, prawami dostępów i integracjami nie jest łatweAzure Resource ManagerAWS Identity and Access Management (IAM)
Google Cloud Identity and Access Management (Cloud IAM)
71
Nie chce mieć własnych serwerów Active Directory. Chce umieścić je w chmurzeAzure AD Domain Services AWS Directory Service + Amazon Cloud Directory
72
Potrzebuję, w bezpieczny sposób, zarządzać uwierzytelnieniami opartymi o Facebook w mojej aplikacji
Azure Active Directory B2CAmazon Cognito
73
Używanie tylko hasła nie jest bezpieczne. Dobrze by było mieć drugą opcję na uwierzytelnianie
Azure Multi-Factor AuthenticationAWS Multi-Factor Authentication (MFA)Google Authenticator
74
Usługi Wspierające Programistów
75
Chcę wiedzieć wszystko co się dzieje w aplikacji, która stworzyłem: kto, gdzie, kiedy i co wolno działa
Visual Studio Application Insights AWS X-Ray
Google Cloud Trace + Google Cloud Debugger
76
Nie chcę przechowywać mojego kodu na GitHub. Chcę coś bardziej bezpiecznegoVisual Studio Team ServicesAWS CodeCommitGoogle Cloud Source Repositories
77
Mój zespół potrzebuje narzędzi, które pomogą w procesie od pisania kodu do umieszczania go na produkcji
Visual Studio Team Services
AWS CodeDeploy + AWS CodePipeline + AWS CodeBuild
78
Moi programiści i ludzie z IT potrzebują ustandaryzowanych środowisk w chmurzeAzure DevTest LabsAWS Service Catalog
79
Chciałbym w prosty sposób zbudować bota dla mojego biznesuAzure Bot Service Amazon LEX
80
Zarządzanie
81
Chcę w sposób zautomatyzowany zarządzań rozwiązaniami w chmurze i w swoim Data Center
Azure Automation
AWS OpsWorks + AWS OpsWorks for Chef Automate + Amazon EC2 Systems Manager
82
Chce w prosty sposób zbierać logi z systemów w chmurze i z Data Center i wyszkuiwać w nich danych
Azure Log AnalyticsAWS CloudTrail + Amazon Elasticsearch Service (ES)Google Cloud Logging
83
Tak mogę postawić własny serwer z Nagios lub PRTG, ale wolę coś wbudowanego w chmurę
Azure MonitorAmazon CloudWatch
Google Stackdriver + Google Cloud Monitoring
84
Mogę używać Cron na moim serwerze Linux, ale potrzebuję czegoś bardziej skalowalnego
Azure Scheduler
85
Chcę używać szablony JSON do opisywania i powielania mojej infrastruktury w chmurze
Azure Resource ManagerAWS CloudFormation
Google Deployment Manager + Google Cloud Resource Manager
86
Nie pamiętam co się zmieniło w mojej infrastrukturze w chmurze od wczorajAWS Config
87
Buduje rozwiazania w chmurze. Najwyższy czas je zoptymalizować i zadbać o oszczędności
Azure AdvisorAWS Trusted Advisor
88
Chciałbym, aby to eksperci od dostawcy chmury wprowadzali zmiany w moich produkcyjnych aplikacjach
AWS Managed Services
89
Chciałbym, aby przed migracją do chmury jakiś system zbadał moją aplikację (nawet jeśli jest na kilku serwerach)
AWS Application Discovery Service
90
Bezpieczeństwo
91
Nie wiem czy moje aplikacje i moje rozwiązania w chmurze są bezpieczneAzure Security CenterAmazon Inspector Google Cloud Security Scanner
92
Chciałbym w prosty i MEGA bezpieczny sposób tworzyć i przechowywać klucze szyfrujące
Azure Key Vault
AWS CloudHSM +AWS Key Management Service (KMS)
Google Cloud Key Management Service
93
Muszę chronić moje systemy przez atakami aplikacyjnymiAzure Application GatewayAWS Web Application Firewall (WAF)
94
Muszę bronić swoje systemy przed różnymi rodzajami ataków DDoS, w tym wolumetrycznymi
WbudowaneAWS Shield For Everyone + AWS Shield AdvancedWbudowane
95
96
Sztuczna Inteligencja as a Service
97
Chciałbym rozpoznawać co jest na zdjęciuComputer Vision APIAmazon RekognitionGoogle Cloud Vision API
98
Potrzebuję rozwiązania, które będzie zamieniało tekst na głos (najlepiej po polsku)Amazon Polly
99
Gdyby tak mieć rozwiązanie rozumiejące mowę, zmieniające na tekst i nadające kontekst
Bing Speech API + Language Understanding Intelligent Service
Amazon LEX
Google Cloud Speach API + Google Cloud Natural Language API
100
Potrzebuję serwisu tłumaczącego tekst z różnych językówTranslator APIGoogle Cloud Translate API
Loading...
 
 
 
Sheet1