Zestawienie Usług Azure, AWS, GCP, Oracle Cloud
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJK
1
ProblemRozwiązanie Microsoft AzureRozwiązanie Amazon Web ServicesRozwiązanie Google Cloud PlatformRozwiązanie Oracle Cloud - W TRAKCIE
2
Compute
3
Mój zespół czeka tygodniami na nowe serwery i środowiska pod aplikacjeAzure Virtual MachinesAmazon Elastic Compute Cloud (EC2)Google Compute Engine
Oracle Cloud Infrastructure Virtual Machine Instances
4
Gdyby tak można było zarządzać wirtualnymi maszynami bez logowania się do nichAzure Virtual Machines - WbudowaneAmazon EC2 Systems Manager
5
Byłoby cudownie, gdyby moje środowisko mogło się skalować, wtedy gdy tego potrzebujeAzure Virtual Machines Scale SetsAWS Autoscaling
6
Potrzebuję prosty serwer pod moją aplikację. Nie zależy mi na skomplikowanej konfiguracji.Amazon Lightsail
7
Chcemy dodać procesory graficzne do mojego wirtualnego serwera, kiedy mam na to ochotę.Amazon Elastic GPU for EC2Google Cloud GPUs
8
Moje kalkulacje wymagają dużo mocy na krótki okres czasuAzure BatchAWS Batch
9
Chcę dać dostęp do aplikacji Windows z różnych urządzeńAmazon AppStream 2.0
10
Zbudowanie własnej infrastruktury serwerów wirtualnych jest zbyt drogieAmazon WorkSpaces
11
Chcemy zbudować środowisko, w którym płacimy jedynie za wywołanie funkcjiAzure FunctionsAWS LambdaGoogle Cloud Functions
12
Chciałbym z pojedynczych funkcji budować ciąg zdarzeńAWS State Functions
13
Chcę wykonywać pojedyncze funkcje na brzegu swojej sieci, najlepiej na poziomie CDNAWS Lambda@Edge
14
Budowanie i zarządzanie środowiskiem pod kontenery jest trudne
Azure Container Service (ACS) + Azure Container Service (AKS)
Amazon EC2 Container Service (ECS) + Amazon Elastic Container Service for Kubernetes (EKS)
Google Container Engine
15
Chcę trzymać w jednym miejscu swoje kontenetry i nimi zarządzaćAzure Container RegistryAmazon EC2 Container Registry (ECR)Google Container Registry
16
Chciałbym PO PROSTU uruchamiac kontenery w chmurze bez przejmowania się VMkamiAzure Container InstancesAWS Fargate
17
Chciałbym tworzyć kontenery, automatycznie bezpośrednio z chmury, a nie z mojego laptopa.Google Cloud Container Builder
18
Używamy dziesiątek systemów od różnych dostawców. Chcemy używać ich w chmurzeAzure MarketplaceAWS MarketplaceGoogle Cloud Launcher
19
Aplikacje Internetowe i Mobile
20
Chcemy skalowalne rozwiązanie dla naszych aplikacji bez martiwenia się o infrastrukturęAzure App Service + Azure Service FabricAWS Elastic BeanstalkGoogle App EngineOracle Java Cloud Service
21
Budowanie systemu dla API, uwierzytelniania, przechowywania plików dla aplikacji mobilnych jest trudne
Azure Mobile AppsAWS Mobile HubGoogle Cloud Mobile App
22
Budujemy aplikacje mobilne i chcemy w prosty sposób przenosić stan sesji pomiędzy urządzeniamiAzure Mobile AppsAmazon CognitoGoogle Firebase
23
Nasi ludzi z biznesu mają dużo pomysłów na aplikacje mobilne, nie mamy natomiast programistówMicrosoft PowerApps
24
Nasz zespół buduje dużą ilość interfejsów API. Chcemy, aby to było prostsze i bezpieczeniejszeAzure API Management + Azure API AppAmazon API GatewayGoogle Cloud Endpoints
25
Budowanie systemu do wysyłania powiadamień nie jest łatwym zadaniemAzure Notification HubsAmazon Simple Notification Service (SNS)Firebase Cloud Messaging (FCM)
26
Nie wiemy kto używa naszych aplikacji mobilnych i w jaki sposób jej używa i wysyłać targetowane powiadomienia
Azure Mobile EngagementAmazon Mobile Analytics + Amazon Pinpoint
27
Testowanie aplikacji mobilnej jest bardzo drogie. Nie chcemy kupować setek różnych modeli telefonów
Xamarin Test CloudAWS Device FarmGoogle Cloud Test Lab
28
Budowanie systemu do wysyłania setek tysięcy maili każdego dnia to BARDZO trudne zadanieAmazon Simple Email Service (SES)
29
Chciałbym ułatwić proces tworzenia certyfikatów i wdrażania ich do mojego środowiskaAWS Certificate Manager
30
Chciałbym wdrożyć grę online i nie martwić się o jej skalowanieAmazon GameLift
31
Dane i Ich Przechowywanie
32
Mamy miliony plików w naszej organizacji, a przechowywanie tych danych w Data Center jest drogieAzure StorageAmazon Simple Storage Service (S3)Google Cloud StorageOracle Cloud Infrastructure Object Storage
33
Chcemy, aby nasze wirtualne maszyny miały dyski odporne na awarie, przechowywane w wielu kopiach
Azure Storage + Azure Managed DisksAmaozn Elastic Block Storage (EBS)Google Cloud Persistent DisksOracle Cloud Infrastructure Block Volumes
34
Chcemy dzielić pliki pomiędzy pewnymi serweramiAzure File StorageAmazon Elastic File System (EFS)Oracle Cloud Infrastructure File Storage
35
Mamy dane, które musimy przechowywać przez lata. Przechowywanie musi być bardzo tanieAzure StorageAmazon GlacierGoogle Cloud Storage ColdlineOracle Cloud Infrastructure Archive Storage
36
Przesyłanie wielu terabajtów danych trwa wiele dni. Gdyby tak móc wysłać dyski do chmuryAzure Import/ExportAWS Import/Export Snowball + AWS Snowball Edge + AWS SnowmobileGoogle Cloud Storage Transfer Services
37
Chcę mieć bramę w swoim Data Center, która ułatwi mi przesyłanie danych do chmuryAzure StorSimpleAWS Storage Gateway
38
Nie mam ludzi, którzy znają się na zarządzaniu serwerami bazodanowymiAzure SQL Database + Azure DatabaseAmazon Relational Database Service (RDS) + Amazon AuroraGoogle Cloud SQL + Google Cloud Spanner
39
Przesyłanie danych z bazy danych w Data Center do chmury jest drogie i skomplikowaneAzure Database Migration ServiceAWS Database Migration Service (DMS)
40
Budowanie i utrzymywanie własnej hurtowni danych to niekończąca się mękkaAzure SQL Data WarehouseAmazon RedshiftGoogle BigQuery
41
Nie mamy ludzi, którzy znają się na zarządzaniu i skalowaniu klastra RedisAzure Redis CacheAmazon ElastiCache
42
Nie chcemy zarządzań bazami NoSQL, chcemy je po prostu używać nie martwiąc się o skaowanieAzure Storage Tables + Azure Cosmos DBAmazon DynamoDB + Amazon SimpleDB Google Cloud Datastore + Google Cloud Bigtable
43
Nasze zapytania do bazy NoSQL nie są optymalne, gdy tak je cachować w dedykowanym rozwiązaniu
Amazon DynamoDB Accelerator (DAX)
44
Budowanie własnego silnika wyszukiwania jest trudneAzure SearchAmzon CloudSearch + Amazon Elasticsearch Service (ES)Google Custom Search
45
Analityka
46
Nie mamy ludzi i zasobów, aby budować własne klastry HadoopAzure HDInsightAmazon Elastic MapReduce (EMR)Google Cloud Dataproc
47
Chcę serwis, który pozowli mi zbudować klaster Apache Spark i elastycznie w nim pracowaćAzure Databricks
48
Proces wdrażania i implementacji modeli machine learning na naszych danych jest trudnyAzure Machine Learning StudioAmazon Machine LearningGoogle Cloud Machine Learning
49
Chcę mieć narzędzie, które pozwoli mi wyczyścić dane przed wrzuceniem ich do narzędzia machine learning
Azure Machine Learning StudioGoogle Cloud DataPrep
50
Zbieramy z wielu miejsc tysiące wiadomości na sekunde, chcemy analizować te dane w czasie rzeczywistym
Azure Stream AnalyticsAmazon Kinesis AnalyticsGoogle Cloud DataFlow
51
Przechowywanie danych w chmurze jest proste, ale przekładanie tych danych między systemami nie jest
Azure Data FactoryAWS Data PipelineGoogle Cloud DataFlow
52
Nie chcemy budować własnego systemu, który będzie zbierał i przekazywał miliony wiadomości dziennie
Azure Event HubsAmazon Kinesis Streams + Amazon Kinesis FirehoseGoogle Cloud Pub/Sub
53
Zbudowanie własnego systemu do zarządzania milionami urządzeń IoT jest niemożliweAzure IoT Hub + Azure Time Series InsightsAWS IoT PlatformGoogle Cloud IoT Core
54
Idealnie, jakby można było wykoływać funkcje (FaaS) na urządzeniach IoTAzure IoT EdgeAWS Greengrass
55
Nie mamy pojęcia jak współdzielić wszystkie dane z organizacji z naszymi użytkownikamiAzure Data CatalogAWS Glue
56
Czy jest możliwe przechowywanie petabajtów danych dostępnych przez narzędzia Big DataAzure Data Lake StoreAmazon Simple Storage Service (S3)Google BigQuery
57
Chcemy analizować dane w łatwy sposób, bez martwienia się o technologię pod spodem, najlepiej czymś ala SQL
Azure Data Lake AnalyticsAmazon AthenaGoogle BigQuery
58
Szukam rozwiązania do modelowania danych w chmurzeAzure Analysis Services
59
Chciałbym, aby inne usługi mogły robić X, gdy coś się wydarzy w usłudze Y, bez potrzeby odpytywania
Azure Event GridAmazon CloudWatch Events
60
Szukam serwisu, który ułati mi pracę z sekwencjonowaniem genomuMicrosoft GenomicsGoogle Genomics
61
Sieci
62
Chcemy mieć pełną kontrolę nad naszą siecią w chmurze, adresami IP oraz bezpieczeństwemAzure Virtual NetworkAmazon Virtual Private Cloud (VPC)Google Cloud SubnetworksOracle Cloud Infrastructure Virtual Cloud Network
63
Gdyby tak można było podejrzeć pakiety i sesje TCP w chmurze.Azure Network WatcherAmazon Virtual Private Cloud (VPC) Flow Logs
64
Nie możemy pracować tylko na VPN, potrzebujemy czegoś bardziej stabilnegoAzure ExpressRouteAWS Direct ConnectGoogle Carrier Interconnect + Google Direct Peering
65
Potrzebujemy połączyć nasze Data Center z naszę wirtualną siecią w chmurzeAzure VPN GatewayAWS Virtual Private GatewayGoogle Cloud VPN + Google Cloud Router
66
Zarządzanie i utrzymywanie load balancera jest skomplikowaneAzure Load BalancerAWS Elastic Load Balancing (ELB)Google Cloud Network Load Balancing
67
Musimy rozkładać ruch na serwery bazując na danych w nagłówkach HTTPAzure Application GatewayAWS Application Load BalancerGoogle Cloud HTTP(S) Load Balancing
68
Ruch do naszej aplikacji powinien być rozrzucany do najbliższego regionu na świecieAzure Traffic ManagerAmazon Route 53Google Cloud Load Balancing
69
Nasz DNS to tylko jeden serwer, a jest to krytyczna usługa. Potrzebujemy czegoś globalnego i bezpieczenego
Azure DNSAmazon Route 53Google Cloud DNSOracle Cloud Infrastructure DNS
70
Chcemy, aby pliki były blisko użytkowników z całego świata i wpływać pozytywnie na szybkość działanie aplikacji
Azure CDNAmazon CloudFrontGoogle Cloud CDN Interconnect + Google Cloud CDN
71
Video
72
Próbowaliśmy z YouTube i innymi systemami. Potrzebujemy dedykowanego środowiska dla videoAzure Media ServicesAmazon Elastic Transcoder
73
Hybrydowe Integracje
74
Potrzebujemy systemu, który ułatwi integrowanie aplikacji w chmrzurze z aplikacjami i innymi serwisami
Azure Logic Apps
75
Nasze aplikacje potrzebują bezpiecznego i skalowalnego systemu do wymiany wiadomości między sobą
Azure Service Bus + Azure Storage QueuesAmazon Simple Queue Service (SQS) + Amazon Simple Workflow Service (SWF)Google Cloud Pub/Sub
76
Wszystkie systemy potrzebują backupu. Rozwiązania na rynku są drogieAzure Backup
77
Nie mamy dobrego narządzenia do migrowania maszyn do chmury i zarządzania procesem Disaster Recovery
Azure Site RecoveryAWS Server Migration Service
78
Chcemy mieć jeden portal, z którego możemy zarządzać migracjami danych, baz i maszyn.AWS Migration Hub
79
Zarządzanie Tożsamością
80
Chciałbym mieć w chmurze jedno zaufane miejsce do zarządzania tożsamością - Identity as a Service
Azure Active Directory
81
Zarządzanie użytkownikami, prawami dostępów i integracjami nie jest łatweAzure Resource ManagerAWS Identity and Access Management (IAM) + AWS Organizations
Google Cloud Identity and Access Management (Cloud IAM)
82
Nie chce mieć własnych serwerów Active Directory. Chce umieścić je w chmurzeAzure AD Domain ServicesAWS Directory Service + Amazon Cloud Directory
83
Potrzebuję, w bezpieczny sposób, zarządzać uwierzytelnieniami opartymi o Facebook w mojej aplikacji
Azure Active Directory B2CAmazon CognitoGoogle Firebase
84
Używanie tylko hasła nie jest bezpieczne. Dobrze by było mieć drugą opcję na uwierzytelnianieAzure Multi-Factor AuthenticationAWS Multi-Factor Authentication (MFA)Google Authenticator
85
Usługi Wspierające Programistów
86
Chcę wiedzieć wszystko co się dzieje w aplikacji, która stworzyłem: kto, gdzie, kiedy i co wolno działaVisual Studio Application Insights + HockeyAppAWS X-RayGoogle Cloud Trace + Google Cloud Debugger
87
Nie chcę przechowywać mojego kodu na GitHub. Chcę coś bardziej bezpiecznegoVisual Studio Team ServicesAWS CodeCommitGoogle Cloud Source Repositories
88
Mój zespół potrzebuje narzędzi, które pomogą w procesie od pisania kodu do umieszczania go na produkcji
Visual Studio Team ServicesAWS CodeDeploy + AWS CodePipeline + AWS CodeBuild
89
Chciałbym mieć możliwość stworzenia całego procesu CI/CD w kilka kliknięćAzure DevOps ProjectAWS CodeStar
90
Moi programiści i ludzie z IT potrzebują ustandaryzowanych środowisk w chmurzeAzure DevTest Labs + Azure PolicyAWS Service Catalog
91
Chciałbym w prosty sposób zbudować bota dla mojego biznesuAzure Bot ServiceAmazon LEXAPI.AI
92
Zarządzanie
93
Chcę w sposób zautomatyzowany zarządzań rozwiązaniami w chmurze i w swoim Data CenterAzure AutomationAWS OpsWorks
94
Chce w prosty sposób zbierać logi z systemów w chmurze i z Data Center i wyszkuiwać w nich danych
Azure Log AnalyticsAmazon CloudWatch Logs + Amazon Elasticsearch Service (ES)Google Cloud Logging
95
Tak mogę postawić własny serwer z Nagios lub PRTG, ale wolę coś wbudowanego w chmuręAzure MonitorAmazon CloudWatchGoogle Stackdriver + Google Cloud Monitoring
96
Mogę używać Cron na moim serwerze Linux, ale potrzebuję czegoś bardziej skalowalnegoAzure Scheduler
97
Chcę używać szablony JSON do opisywania i powielania mojej infrastruktury w chmurzeAzure Resource ManagerAWS CloudFormation
Google Deployment Manager + Google Cloud Resource Manager
98
Nie pamiętam co się zmieniło w mojej infrastrukturze w chmurze od wczorajAWS Config
99
Buduje rozwiazania w chmurze. Najwyższy czas je zoptymalizować i zadbać o oszczędnościAzure AdvisorAWS Trusted Advisor
100
Chciałbym, aby to eksperci od dostawcy chmury wprowadzali zmiany w moich produkcyjnych aplikacjach
AWS Managed Services
Loading...
 
 
 
Sheet1
 
 
Main menu