Zestawienie Usług Microsoft Azure, Amazon Web Service, Google Cloud
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNO
1
ProblemRozwiązanie Microsoft AzureRozwiązanie Amazon Web ServicesRozwiązanie IBM BluemixRozwiązanie Google Cloud Platform
2
Compute
3
Mój zespół czeka tygodniami na nowe serwery i środowiska pod aplikacje
Azure Virtual Machines + Azure Cloud Services
Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)Virtual Server, Bare Metal ServerGoogle Compute Engine
4
Potrzebuję prosty serwer pod moją aplikację. Nie zależy mi na skomplikowanej konfiguracji.Amazon LightsailVirtual Server
5
Chcemy dodać procesory graficzne do mojego wirtualnego serwera, kiedy mam na to ochotę.Amazon Elastic GPU for EC2nVidia GPUGoogle Cloud GPUs
6
Moje kalkulacje wymagają dużo mocy na krótki okres czasuAzure BatchAWS Batch
7
Chcę dać dostęp do aplikacji Windows z różnych urządzeńAzure RemoteAppAmazon AppStream
8
Zbudowanie własnej infrastruktury serwerów wirtualnych jest zbyt drogieAmazon WorkSpaces
9
Chcemy zbudować środowisko, w którym płacimy jedynie za wywołanie funkcjiAzure FunctionsAWS LambdaIBM OpenWhiskGoogle Cloud Functions
10
Chciałbym z pojedynczych funkcji budować ciąg zdarzeńAWS State Functions
11
Chcę wykonywać pojedyncze funkcje na brzegu swojej sieci, najlepiej na poziomie CDNAWS Lambda@Edge
12
Budowanie i zarządzanie środowiskiem pod kontenery jest trudneAzure Container ServiceAmazon EC2 Container Service (ECS)DockerGoogle Container Engine
13
Chcę trzymać w jednym miejscu swoje kontenetry i nimi zarządzaćAzure Container RegistryAmazon EC2 Container Registry (ECR)DockerGoogle Container Registry
14
Chciałbym tworzyć kontenery, automatycznie bezpośrednio z chmury, a nie z mojego laptopa.Google Cloud Container Builder
15
Używamy dziesiątek systemów od różnych dostawców. Chcemy używać ich w chmurzeAzure MarketplaceAWS MarketplaceBluemix CatalogGoogle Cloud Launcher
16
Aplikacje Internetowe i Mobile
17
Chcemy skalowalne rozwiązanie dla naszych aplikacji bez martiwenia się o infrastrukturęAzure App Service + Azure Service FabricAWS Elastic BeanstalkCloud FoundryGoogle App Engine
18
Budowanie systemu dla API, uwierzytelniania, przechowywania plików dla aplikacji mobilnych jest trudne
Azure Mobile AppsAWS Mobile HubMobile FoundationGoogle Cloud Mobile App
19
Budujemy aplikacje mobilne i chcemy w prosty sposób przenosić stan sesji pomiędzy urządzeniamiAzure Mobile AppsAmazon CognitoMobile FoundationGoogle Firebase
20
Nasi ludzi z biznesu mają dużo pomysłów na aplikacje mobilne, nie mamy natomiast programistówMicrosoft PowerApps
21
Nasz zespół buduje dużą ilość interfejsów API. Chcemy, aby to było prostsze i bezpieczeniejszeAzure API Management + Azure API AppAmazon API GatewayAPI ConnectGoogle Cloud Endpoints
22
Budowanie systemu do wysyłania powiadamień nie jest łatwym zadaniemAzure Notification HubsAmazon Simple Notification Service (SNS)Push NotificationsFirebase Cloud Messaging (FCM)
23
Nie wiemy kto używa naszych aplikacji mobilnych i w jaki sposób jej używa i wysyłać targetowane powiadomienia
Azure Mobile EngagementAmazon Mobile Analytics + Amazon PinpointMobile Analytics
24
Testowanie aplikacji mobilnej jest bardzo drogie. Nie chcemy kupować setek różnych modeli telefonów
Xamarin Test CloudAWS Device FarmGoogle Cloud Test Lab
25
Budowanie systemu do wysyłania setek tysięcy maili każdego dnia to BARDZO trudne zadanieAmazon Simple Email Service (SES)
26
Chciałbym ułatwić proces tworzenia certyfikatów i wdrażania ich do mojego środowiskaAWS Certificate ManagerSSL Certificates + Key Protect
27
Chciałbym wdrożyć grę online i nie martwić się o jej skalowanieAmazon GameLift
28
Dane i Ich Przechowywanie
29
Mamy miliony plików w naszej organizacji, a przechowywanie tych danych w Data Center jest drogieAzure StorageAmazon Simple Storage Service (S3)IBM Cloud Object Storage + Swift Object StorageGoogle Cloud Storage
30
Chcemy, aby nasze wirtualne maszyny miały dyski odporne na awarie, przechowywane w wielu kopiach
Azure Storage + Azure Managed DisksAmaozn Elastic Block Storage (EBS)Block StorageGoogle Cloud Persistent Disks
31
Chcemy dzielić pliki pomiędzy pewnymi serweramiAzure File StorageAmazon Elastic File System (EFS)File Storage
32
Mamy dane, które musimy przechowywać przez lata. Przechowywanie musi być bardzo tanieAmazon GlacierGoogle Cloud Storage Coldline
33
Przesyłanie wielu terabajtów danych trwa wiele dni. Gdyby tak móc wysłać dyski do chmuryAzure Import/Export
AWS Import/Export Snowball + AWS Snowball Edge + AWS Snowmobile
Google Cloud Storage Transfer Services
34
Chcę mieć bramę w swoim Data Center, która ułatwi mi przesyłanie danych do chmuryAzure StorSimpleAWS Storage Gateway
35
Nie mam ludzi, którzy znają się na zarządzaniu serwerami bazodanowymi
Azure SQL Database + Azure Database for PostgreSQL + Azure Database for MySQL
Amazon Relational Database Service (RDS)Compose for DB + IBM DB2 CLOUD + InformixGoogle Cloud SQL + Google Cloud Spanner
36
Przesyłanie danych z bazy danych w Data Center do chmury jest drogie i skomplikowaneAWS Database Migration Service (DMS)
37
Budowanie i utrzymywanie własnej hurtowni danych to niekończąca się mękkaAzure SQL Data WarehouseAmazon RedshiftdashDBGoogle BigQuery
38
Nie mamy ludzi, którzy znają się na zarządzaniu i skalowaniu klastra RedisAzure Redis CacheAmazon ElastiCacheCompose Redis
39
Nie chcemy zarządzań bazami NoSQL, chcemy je po prostu używać nie martwiąc się o skaowanieAzure Storage Tables + Azure Cosmos DB
Amazon DynamoDB + Amazon SimpleDB + Amazon DynamoDB Accelerator (DAX)
Cloudant NoSQLGoogle Cloud Datastore + Google Cloud Bigtable
40
Budowanie własnego silnika wyszukiwania jest trudneAzure SearchAmzon CloudSearch + Amazon Elasticsearch Service (ES)Compose ElasticsearchGoogle Custom Search
41
Analityka
42
Nie mamy ludzi i zasobów, aby budować własne klastry Hadoop/SparkAzure HDInsightAmazon Elastic MapReduce (EMR)Apache Spark + BigInsights for HadoopGoogle Cloud Dataproc
43
Używanie modeli machine learning bez specjalistycznej wiedzy jest niemożliweAzure Machine LearningAmazon Machine LearningIBM Watson Machine LearningGoogle Cloud Machine Learning
44
Zbieramy z wielu miejsc tysiące wiadomości na sekunde, chcemy analizować te dane w czasie rzeczywistym
Azure Stream AnalyticsAmazon Kinesis AnalyticsStreaming Analyics
45
Przechowywanie danych w chmurze jest proste, ale przekładanie tych danych między systemami nie jest
Azure Data FactoryAWS Data PipelineLiftGoogle Cloud Dataflow
46
Nie chcemy budować własnego systemu, który będzie zbierał i przekazywał miliony wiadomości dziennie
Azure Event HubsAmazon Kinesis Streams + Amazon Kinesis FirehoseIoT PlatformGoogle Cloud Pub/Sub
47
Zbudowanie własnego systemu do zarządzania milionami urządzeń IoT jest niemożliweAzure IoT Hub + Azure Time Series InsightsAWS IoT + AWS GreengrassIoT Platform
48
Nie mamy pojęcia jak współdzielić wszystkie dane z organizacji z naszymi użytkownikamiAzure Data CatalogAWS Glue
49
Czy jest możliwe przechowywanie petabajtów danych dostępnych przez narzędzia Big DataAzure Data Lake StoreAmazon Simple Storage Service (S3)IBM Cloud Object Storage + Swift Object StorageGoogle BigQuery
50
Chcemy analizować dane w łatwy sposób, bez martwienia się o technologię pod spodem, najlepiej czymś ala SQL
Azure Data Lake AnalyticsAmazon AthenaGoogle BigQuery
51
Szukam rozwiązania do modelowania danych w chmurzeAzure Analysis Services
52
Sieci
53
Chcemy mieć pełną kontrolę nad naszą siecią w chmurze, adresami IP oraz bezpieczeństwemAzure Virtual NetworkAmazon Virtual Private Cloud (VPC)Private NetworkGoogle Cloud Subnetworks
54
Gdyby tak można było podejrzeć pakiety i sesje TCP w chmurze.Azure Network WatcherAmazon Virtual Private Cloud (VPC)
55
Nie możemy pracować tylko na VPN, potrzebujemy czegoś bardziej stabilnegoAzure ExpressRouteAWS Direct ConnectDirect LinkGoogle Carrier Interconnect + Google Direct Peering
56
Potrzebujemy połączyć nasze Data Center z naszę wirtualną siecią w chmurzeAzure VPN GatewayAWS Virtual Private GatewayVyatta Gateway ApplianceGoogle Cloud VPN + Google Cloud Router
57
Zarządzanie i utrzymywanie load balancera jest skomplikowaneAzure Load BalancerAWS Elastic Load Balancing (ELB)Local Load BalancingGoogle Cloud Network Load Balancing
58
Musimy rozkładać ruch na serwery bazując na danych w nagłówkach HTTPAzure Application GatewayAWS Application Load BalancerDedicated Netscaler VPX/MPXGoogle Cloud HTTP(S) Load Balancing
59
Ruch do naszej aplikacji powinien być rozrzucany do najbliższego regionu na świecieAzure Traffic ManagerAmazon Route 53DNS + Dedicated Netscaler VPX/MPXGoogle Cloud Load Balancing
60
Nasz DNS to tylko jeden serwer, a jest to krytyczna usługa. Potrzebujemy czegoś globalnego i bezpieczenego
Azure DNSAmazon Route 53DNSGoogle Cloud DNS
61
Chcemy, aby pliki były blisko użytkowników z całego świata i wpływać pozytywnie na szybkość działanie aplikacji
Azure CDNAmazon CloudFrontContent Delivery NetworkGoogle Cloud CDN Interconnect + Google Cloud CDN
62
Video
63
Próbowaliśmy z YouTube i innymi systemami. Potrzebujemy dedykowanego środowiska dla videoAzure Media ServicesAmazon Elastic Transcoder + Amazon CloudFront
64
Hybrydowe Integracje
65
Potrzebujemy systemu, który ułatwi integrowanie aplikacji w chmrzurze z aplikacjami i innymi serwisami
Azure Logic Apps
66
Nasze aplikacje potrzebują bezpiecznego i skalowalnego systemu do wymiany wiadomości między sobą
Azure Service Bus + Azure Storage Queues
Amazon Simple Workflow Service (SWF) + Amazon Simple Queue Service (SQS)
Google Cloud Pub/Sub
67
Wszystkie systemy potrzebują backupu. Rozwiązania na rynku są drogieAzure Backup
68
Nie mamy dobrego narządzenia do migrowania maszyn do chmury i zarządzania procesem Disaster Recovery
Azure Site RecoveryAWS Server Migration Service
69
Zarządzanie Tożsamością
70
Chciałbym mieć w chmurze jedno zaufane miejsce do zarządzania tożsamością - Identity as a Service
Azure Active DirectoryAccess Trail
71
Zarządzanie użytkownikami, prawami dostępów i integracjami nie jest łatweAzure Resource ManagerAWS Identity and Access Management (IAM)Access TrailGoogle Cloud Identity and Access Management (Cloud IAM)
72
Nie chce mieć własnych serwerów Active Directory. Chce umieścić je w chmurzeAzure AD Domain ServicesAWS Directory Service + Amazon Cloud DirectorySingle Sign On
73
Potrzebuję, w bezpieczny sposób, zarządzać uwierzytelnieniami opartymi o Facebook w mojej aplikacji
Azure Active Directory B2CAmazon Cognito
74
Używanie tylko hasła nie jest bezpieczne. Dobrze by było mieć drugą opcję na uwierzytelnianieAzure Multi-Factor AuthenticationAWS Multi-Factor Authentication (MFA)Google Authenticator
75
Usługi Wspierające Programistów
76
Chcę wiedzieć wszystko co się dzieje w aplikacji, która stworzyłem: kto, gdzie, kiedy i co wolno działa
Visual Studio Application Insights + HockeyApp
AWS X-RayIBM Bluemix DevOps ServicesGoogle Cloud Trace + Google Cloud Debugger
77
Nie chcę przechowywać mojego kodu na GitHub. Chcę coś bardziej bezpiecznegoVisual Studio Team ServicesAWS CodeCommitGoogle Cloud Source Repositories
78
Mój zespół potrzebuje narzędzi, które pomogą w procesie od pisania kodu do umieszczania go na produkcji
Visual Studio Team Services
AWS CodeDeploy + AWS CodePipeline + AWS CodeBuild + AWS CodeStar
IBM Bluemix DevOps Services
79
Moi programiści i ludzie z IT potrzebują ustandaryzowanych środowisk w chmurzeAzure DevTest LabsAWS Service Catalog
80
Chciałbym w prosty sposób zbudować bota dla mojego biznesuAzure Bot ServiceAmazon LEXConversion
81
Zarządzanie
82
Chcę w sposób zautomatyzowany zarządzań rozwiązaniami w chmurze i w swoim Data CenterAzure Automation
AWS OpsWorks + AWS OpsWorks for Chef Automate + Amazon EC2 Systems Manager
Active Deploy
83
Chce w prosty sposób zbierać logi z systemów w chmurze i z Data Center i wyszkuiwać w nich danych
Azure Log AnalyticsAWS CloudTrail + Amazon Elasticsearch Service (ES)Monitoring and AnalyticsGoogle Cloud Logging
84
Tak mogę postawić własny serwer z Nagios lub PRTG, ale wolę coś wbudowanego w chmuręAzure MonitorAmazon CloudWatchAvailability MonitoringGoogle Stackdriver + Google Cloud Monitoring
85
Mogę używać Cron na moim serwerze Linux, ale potrzebuję czegoś bardziej skalowalnegoAzure SchedulerWorkload Scheduler
86
Chcę używać szablony JSON do opisywania i powielania mojej infrastruktury w chmurzeAzure Resource ManagerAWS CloudFormationIBM Bluemix DevOps Services
Google Deployment Manager + Google Cloud Resource Manager
87
Nie pamiętam co się zmieniło w mojej infrastrukturze w chmurze od wczorajAWS ConfigMonitoring and Analytics + IBM Bluemix DevOps Services
88
Buduje rozwiazania w chmurze. Najwyższy czas je zoptymalizować i zadbać o oszczędnościAzure AdvisorAWS Trusted Advisor
89
Chciałbym, aby to eksperci od dostawcy chmury wprowadzali zmiany w moich produkcyjnych aplikacjach
AWS Managed Services
90
Chciałbym, aby przed migracją do chmury jakiś system zbadał moją aplikację (nawet jeśli jest na kilku serwerach)
AWS Application Discovery Service
91
Bezpieczeństwo
92
Nie wiem czy moje aplikacje i moje rozwiązania w chmurze są bezpieczneAzure Security CenterAmazon InspectorApplication securityGoogle Cloud Security Scanner
93
Chciałbym w prosty i MEGA bezpieczny sposób tworzyć i przechowywać klucze szyfrująceAzure Key VaultAWS CloudHSM +AWS Key Management Service (KMS)Key ProtectGoogle Cloud Key Management Service
94
Muszę chronić moje systemy przez atakami aplikacyjnymiAzure Application GatewayAWS Web Application Firewall (WAF)Hardware Firewall
95
Muszę bronić swoje systemy przed różnymi rodzajami ataków DDoS, w tym wolumetrycznymiWbudowaneAWS Shield For Everyone + AWS Shield AdvancedWbudowaneWbudowane
96
Sztuczna Inteligencja as a Service
97
Chciałbym rozpoznawać co jest na zdjęciuComputer Vision APIAmazon RekognitionVisual RecognitionGoogle Cloud Vision API
98
Potrzebuję rozwiązania, które będzie zamieniało tekst na głos (najlepiej po polsku)Amazon PollyText to Speech
99
Gdyby tak mieć rozwiązanie rozumiejące mowę, zmieniające na tekst i nadające kontekst
Bing Speech API + Language Understanding Intelligent Service
Amazon LEXConversation
Google Cloud Speach API + Google Cloud Natural Language API
100
Potrzebuję serwisu tłumaczącego tekst z różnych językówTranslator APILanguage TranslatorGoogle Cloud Translate API
Loading...
 
 
 
Sheet1