หัวเรื่องใหม่เพื่อพิจารณา กลุ่มงานวิเคราะห์ฯ อพส.
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
หัวเรื่องที่นำเสนอวิธีตรวจสอบเลขหมู่ LCเลขหมู่ Deweyสถาบันที่เสนอวันที่เสนอ
หัวเรื่องผ่านการพิจารณา
วันที่ผ่านหมายเหตุ
2
1การขนย้ายสินค้าชั่วคราว
ขอเอกสารเพื่อพิจารณา
HF5765ม. หัวเฉียว24-พ.ค.-56-8 มิ.ย. 59
3
2
การต่อสู้เพื่อเรียกร้องอิสระภาพ
ขอเอกสารเพื่อพิจารณา
ม. หัวเฉียว24-พ.ค.-56
4
3กิจการโทรคมนาคมHE8390.55.Z5ม.รังสิต24-ม.ค.-5628 ก.ย.59
5
4ข้อเท็จจริงทางการแพทย์ม.รังสิต24-ม.ค.-56
6
5ดนตรีประชันม.รังสิต24-ม.ค.-56
7
6บริการผู้ป่วยที่บ้านม.รังสิต24-ม.ค.-5628 ก.ย.59
8
7ภูมินามวิทยาม.รังสิต24-ม.ค.-56
9
8เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นม.หอการค้าไทย11-มิ.ย.-57
10
9โพธิวิชชาลัยม.หอการค้าไทย
11
10การสื่อสารทางภาษา070.41, 808.5ม.หอการค้าไทย28 ก.ค. 59
12
11สร้างรายได้ออนไลน์HF5548.32ม.ศรีปทุม
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
8 มิ.ย. 59
13
12ทรีดีเอสแม็กซ์TR897.7ม.ศรีปทุม28 ก.ค. 59
14
13อโดบีอโครแบตT385ม.ศรีปทุม8 มิ.ย. 59
15
14โปรติอุส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)TK7867ม.ศรีปทุม8 มิ.ย. 59
16
15ทางวันเวย์ (One way street)
การเดินรถทางเดียว
15-ก.ค.-58
17
16ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ์ HD38658.477ม.กรุงเทพ3 ธ.ค. 58จุฬา
18
17ยวนDS528.2ม.กรุงเทพ22 ม.ค. 5928 ก.ย.59
19
18สุนทรียสาธก ม.กรุงเทพ16 ก.พ. 5928 ก.ค. 59
20
19การสำรวจเส้นทาง625.72ม.หอการค้าไทย16 มี.ค.5928 ก.ค. 59
21
20ค่านิยมทางเพศ306.7ม.หอการค้้าไทย
16 มี.ค.59
14 ธ.ค. 59
22
21ค่านิยมทางสังคม306.7ม.หอการค้าไทย
16 มี.ค.59
28 ก.ค. 59
23
22ค่านิยมทางการค้าม.หอการค้าไทย
16 มี.ค.59
24
23ค่าฤชาธรรมเนียมม.หอการค้าไทย
16 มี.ค.59
25
24สื่อมวลชนในศาสนาม.หอการค้าไทย16 มี.ค.59
26
25กูเกิล (บริษัท)338.761025ม.หอการค้าไทย29 มี.ค. 5928 ก.ค. 59
27
26เสริชเอ็นจิน ม.หอการค้าไทย29 มี.ค.59
28
27การโปรแกรมด้วยภาษาจิตประสาท158.1ม.หอการค้าไทย29 มี.ค.5928 ก.ค. 59
29
28
อีโก้ (จิตวิทยา) Ego (Psychology)
155.2
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
7 มิ.ย. 5928 ก.ย.59
30
29
การสื่อสารในภาวะวิกฤต (Communication in crisis management)
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
7 มิ.ย. 5914 ธ.ค. 59
31
30
การจัดการในภาวะวิกฤต (Crisis management)
658.4056
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
7 มิ.ย. 5914 ธ.ค. 59
32
31
ความยินยอม (กฎหมาย) Consent (Law)
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
7 มิ.ย. 5914 ธ.ค. 59
33
32เงินกู้นอกระบบม.เกษมบัณฑิต8 มิ.ย.5928 ก.ค. 59
34
33สถานีบริการแกสม.เกษมบัณฑิต8 มิ.ย.59
35
34แกสแอลพีจีม.เกษมบัณฑิต8 มิ.ย.59
36
35แกสเอ็นจีวีม.เกษมบัณฑิต8 มิ.ย.59
37
36บุคคลต้นแบบม.เกษมบัณฑิต8 มิ.ย.5914 ธ.ค. 59
38
37ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยพิบัติม.เกษมบัณฑิต8 มิ.ย.5914 ธ.ค. 59
39
38ภาวะผู้ตาม (Followership)
HD57.8 (การจัดการ)
HM1264 (จิตวิทยาสังคม)
ม.กรุงเทพ14 มิ.ย.5928 ก.ย.59
40
39คาร์บอนต่ำ
TD885.5.G73(ก๊าซเรือนกระจก)
ม.เอเชียอาคเนย์28 ก.ค.59
41
40สัปปุริสธรรมม.เอเชียอาคเนย์28 ก.ค.5914 ธ.ค. 59
42
41
แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ (Internet questionnaires)
301.028, 001.433ม.หอการค้าไทย
11 ม.ค.60
17 พ.ค.60จุฬา, Ohio
43
42
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ (Tax returns)
343.04, 343.052044
ม.หอการค้าไทย
11 ม.ค.60
17 พ.ค.60จุฬา, Ohio
44
43
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of things)
4.678ม.หอการค้าไทย 11 ม.ค.6017 พ.ค.60จุฬา, Ohio
45
44
อินเทอร์เน็ตแบบฝังตัว (Embedded Internet)
TK78954.678ม.หอการค้าไทย 11 ม.ค.6017 พ.ค.60จุฬา, Ohio
46
45
อินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wireless Internet)
TK5105.5384.5, 004ม.หอการค้าไทย 11 ม.ค.6017 พ.ค.60จุฬา, Ohio
47
46
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real estate)
HD1382.5333.33, 332.6324ม.หอการค้าไทย 4 เม.ย.6017 พ.ค.60จุฬา, Ohio
48
47
การลงทุุนประเภทสถาบัน (Institutional investment)
HG4521
332.67254, 332.67314
ม.หอการค้าไทย 4 เม.ย.6017 พ.ค.60จุฬา, Ohio
49
48
การสนทนาผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet Relay Chat)
TK105.8865.71376ม.หอการค้าไทย 22 พ.ค.6019 ก.ค.60จุฬา, Ohio
50
49
การค้นหาทางอินเทอร์เน็ต (Internet searching)
TK105.885
025.04, 004.678
ม.หอการค้าไทย
22 พ.ค.6019 ก.ค.60จุฬา, Ohio
51
50
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต (Internet users)
303.48, 004.678
ม.หอการค้าไทย
22 พ.ค.6019 ก.ค.60จุฬา, Ohio
52
51
ผู้้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Providers)
004.678, 621.382
ม.หอการค้าไทย
22 พ.ค.6019 ก.ค.61 จุฬา, Ohio
53
52
เศรษฐกิจตกต่ำ (Depressions)
338.542
ม.หอการค้าไทย
29 มิ.ย 6019 ก.ค.60จุุฬา, Ohio
54
53เศรษฐกิจถดถอย (Recessions)338.542
ม.หอการค้าไทย
29 มิ.ย 6019 ก.ค.60จุฬา, Ohio
55
54แกสโซฮอล (Gasoho)662.669
ม.หอการค้าไทย
29 มิ.ย 6019 ก.ค.60จุฬา, Ohio
56
55
เทคโนโลยี 4 จี (ระบบสื่อสารเคลื่อนที่)
621.38456
ม.หอการค้าไทย
29 มิ.ย 6019 ก.ค.60จุฬา, มช.
57
4 G Mobil Communication Technologies
19 ก.ค.60
58
56
เทคโนโลยี 5 จี (ระบบสื่อสารเคลื่อนที่)
621.38456
ม.หอการค้าไทย
29 มิ.ย 6019 ก.ค.60จุฬา, มช.
59
5 G Mobil Communication Technologies
19 ก.ค.60
60
57
ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ (Item response theory)
KF285150.287
ม.หอการค้าไทย
29 มิ.ย 6019 ก.ค.60จุฬา, Ohio
61
58ทุนมนุษย์ (Human capital)HD4904.7331.11, 658.3
ม.หอการค้าไทย
29 มิ.ย 6019 ก.ค.60จุฬา, Ohio
62
59
การขุดค้นทางโบราณคดี (Excavations (Archaeology)
930.1
ม.หอการค้าไทย
29 มิ.ย 6019 ก.ค.60จุฬา
63
60ชาวเขา (Hill tribes)301.4519591
ม.หอการค้าไทย
29 มิ.ย 6019 ก.ค.60จุฬา
64
61คนภูเขา (Mountain people)910.0943
ม.หอการค้าไทย
29 มิ.ย 6019 ก.ค.60จุฬา
65
62ไขมันในเลือด (Blood lipids)615.321
ม.หอการค้าไทย
29 มิ.ย 6019 ก.ค.60จุฬา
66
63แนวเต้นรำ (Line dancing)GV1768793.36
ม.หอการค้าไทย
29 มิ.ย 6019 ก.ค.60จุฬา, Ohio
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...