สถานะการส่งบทความ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDE
1
ลำดับที่
ชื่อบทความชื่อผู้แต่ง
วันที่ได้รับบทความครั้งแรก
สถานะบทความ
2
1ความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดพะเยาที่มีต่อเหตุการณ์รัฐประหาร พ.ศ. 2557
ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์
29 มีนาคม 2560
ปรับแก้แล้ว รอตีพิมพ์ฉบับที่ 3-2560
3
2การละเลย “สหายพื้นฐาน” ในการศึกษาขบวนการคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยนายปฐมพร ศรีมันตะ20 เมษายน 2560
ปรับแก้แล้ว รอตีพิมพ์ฉบับที่ 3-2560
4
3การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมกับการวิจัยด้านสื่อสารองค์การผศ.มานา ปัจฉิมนันท์
16 พฤษภาคม 2560
ปรับแก้แล้ว รอตีพิมพ์ฉบับที่ 3-2560
5
4ความสัมพันธ์ทางการเมืองท้องถิ่นที่นำไปสู่การดำเนินความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและจัดทำบริการสาธารณะ
สุทธิเกียรติ อังกาบูรณะ
22 พฤษภาคม 2560
ปรับแก้แล้ว รอตีพิมพ์ฉบับที่ 3-2560
6
5การจัดทำกติกาเพื่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมเพื่อความยั่งยืน : ศึกษากรณีเครือข่ายโครงการรักษ์ป่าโคกหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่นพนารัตน์ มาศฉมาดล1 สิงหาคม 2560
ปรับแก้แล้ว รอตีพิมพ์ฉบับที่ 3-2560
7
6การนำการเสวนาเพื่อหาทางออกมาใช้ในการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ: การทบทวนสำหรับแนวทางในเชิงปฏิบัติ
ผศ.ดร.ภาคภูมิ ฤกขะเมธ
15 สิงหาคม 2560
ปรับแก้แล้ว รอตีพิมพ์ฉบับที่ 3-2560
8
7การวางเครือข่ายทางการเมืองและการคัดสรรผู้สมัครรับเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง: การสำรวจเบื้องต้น
ผศ.อโณทัย วัฒนาพร และ
พินสุดา วงศ์อนันต์
1 สิงหาคม 2560
ปรับแก้แล้ว รอตีพิมพ์ฉบับที่ 1-2561
9
8สมเด็จพระนเรศวรกับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและการจัดการความขัดแย้งก่อนยุคโลกาภิวัตน์สมัยใหม่พนิดา จงสุขสมสกุล26 กรกฎาคม 2560
อยู่ระหว่างการปรับแก้ตามความเห็นจาก Peer Review
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1