สถานะการส่งบทความ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
1
ลำดับบทความผู้แต่งReceivedRevisedAcceptedสถานะบทความ
2
1ระบบการเงินระดับฐานราก (Microfinance) : แนวทางการปฏิรูปนโยบายสาธารณะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยสุชานุช พันธนียะ 3 สิงหาคม 25616 ตุลาคม 256120 พฤศจิกายน 2561
เผยแพร่ในฉบับที่ 1-2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
3
2นาฏกรรมกับการปกครองมณิศา วศินารมณ์ 18 สิงหาคม 25613 พฤศจิกายน 256117 ธันวาคม 2561
เผยแพร่ในฉบับที่ 1-2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
4
3การมีส่วนร่วมของกลุ่มต่างๆ เพื่อสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืนในชายแดนใต้ฆายนีย์ ช.บุญพันธ์22 สิงหาคม 256117 ตุลาคม 256119 พฤศจิกายน 2561
เผยแพร่ในฉบับที่ 1-2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
5
4การประเมินการให้รางวัลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: รูปแบบการให้รางวัล และข้อเสนอการปรับใช้ในประเทศไทย
ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
ศิกานต์ อิสสระชัยยศ
9 ตุลาคม 256112 มกราคม 256213 กุมภาพันธ์ 2562
เผยแพร่ในฉบับที่ 1-2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
6
5การพัฒนาตัวแบบในการประเมินประสิทธิผลของนโยบายประชารัฐ: ศึกษากรณี การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาภาคภูมิ ฤกขะเมธ 23 ตุลาคม 256124 ธันวาคม 256131 มกราคม 2562
เผยแพร่ในฉบับที่ 1-2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
7
6ความพร้อมของบริการการศึกษาในประเทศไทยต่อการรองรับการเปิดตลาดการค้าบริการภายใต้ประชาคมอาเซียนและการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาค
จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา
20 พฤศจิกายน 256121 กุมภาพันธ์ 25626 มีนาคม 2562
เผยแพร่ในฉบับที่ 1-2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
8
7การกดปุ่มเลือกตั้งกับเครื่องลงคะแนนในการเลือกตั้งของท้องถิ่นพนารัตน์ มาศฉมาดล11 ตุลาคม 256124 ธันวาคม 256122 กุมภาพันธ์ 2562รอตีพิมพ์ฉบับที่ 2-2562
9
8การเปลี่ยนรูปจากการบริหารภาครัฐสู่การอภิบาลใหม่ในประเทศไทย
กฤษฎา ธีระโกศลพงศ์
22 มกราคม 25623 พฤษภาคม 256223 พฤษภาคม 2562รอตีพิมพ์ฉบับที่ 2-2562
10
9การวิเคราะห์เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจครัวเรือนจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหฤทัย มีนะพันธ์4 กุมภาพันธ์ 256210 มิถุนายน 2562
ดำเนินการปรับแก้ตามความเห็น Peer Review
11
10กระบวนการยุติธรรมทางปกครองต่อคำสั่งตามมาตรา 44 ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ประเสริฐ สิทธินวผล
6 มีนาคม 256210 มิถุนายน 2562
ดำเนินการปรับแก้ตามความเห็น Peer Review
12
11ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนารากฐานท้องถิ่นที่เข้มแข็งและยั่งยืนสุนทรชัย ชอบยศ22 มีนาคม 256210 มิถุนายน 2562
ดำเนินการปรับแก้ตามความเห็น Peer Review
13
12องค์กรอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบการเมือง
นิยม รัฐอมฤต
อุดม รัฐอมฤต
21 พฤษภาคม 256231 พฤษภาคม 2562
ดำเนินการปรับแก้ตามความเห็น Peer Review
Loading...