ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZCACBCCCDCECFCGCHCICJCKCLCMCNCOCPCQCRCSCTCUCV
1
Timestamp
För vem fyller du i enkäten? *
ÅlderKönVar bor du?Blodgrupp
Har du några grundsjukdomar? Du kan välja flera *
Uppskatta på en skala hur ofta du varit förkyld under de fem senaste åren (1 inte alls, och 5 ofta)
Har du testats för covid-19?
Om du testats för covid-19: När togs provet och vilket resultat fick du? [Under de första tio dagarna]
Om du testats för covid-19: När togs provet och vilket resultat fick du? [Dag 11 till 30]
Om du testats för covid-19: När togs provet och vilket resultat fick du? [Under den andra månaden]
Om du testats för covid-19: När togs provet och vilket resultat fick du? [Under den tredje månaden]
Om du testats för covid-19: När togs provet och vilket resultat fick du? [Under den fjärde månaden]
Var gjordes provtagningen? Du kan välja flera alternativ om du har testats på flera platser
Varifrån togs provet? Du kan välja flera alternativ
Har du tagit antikroppsprov? Om svaret är ja, i vilket skede och vad blev resultatet? [Mindre än en månad efter insjuknandet]
Har du tagit antikroppsprov? Om svaret är ja, i vilket skede och vad blev resultatet? [1-2 mån efter insjuknandet]
Har du tagit antikroppsprov? Om svaret är ja, i vilket skede och vad blev resultatet? [2-3 mån efter insjuknandet]
Har du tagit antikroppsprov? Om svaret är ja, i vilket skede och vad blev resultatet? [4 mån efter insjuknandet]
I vilket stadium befinner sig din sjukdom vid svarstillfället (just nu)?
Har du haft en eller flera symtomfria perioder mellan sjukdomsperioderna? Hur länge dröjde det innan symtomen återkom?
Hur länge har du varit sjuk vid svarstillfället?
Något du vill tillägga? Ej obligatoriskt.
Hur skulle du beskriva dina symtom? Du kan välja flera alternativ
Vilken tid på dygnet har du/har du haft mest symtom? Du kan välja flera alternativ
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Feber (Över 37,8 C)]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Subfebrilitet (37,1 C - 37,7 C)]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Undertemperatur (lägre än 36.5)]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Frossa/värmevallningar som kommer & går]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Nysningar]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Snuva]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Låg syresättning av blodet (under 95 %)]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Rinnande näsa (återkommande)]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Törst (kraftig)]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Ögonsymtom (t ex sveda, torrhet, trötthet, blodsprängdhet, ofrivilligt rinnande)]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Ögoninflammation]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Förhöjd puls]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Hjärtrusning (takykardi)]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Högt blodtryck]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Svullna lymfkörtlar]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Trötthet (extrem, orkar inte upp ur sängen)]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Trötthet (måttlig)]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Trötthet (lindrig)]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Ständig, okontrollerad hosta]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Hostat blod]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Slemhosta]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Torrhosta]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Bara lite hosta/retad andning]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Behov av att harkla upp slem ur halsen]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Brännande känsla i halsen]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Andnöd (kraftlig)]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Andnöd (lindrig)]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Väsande andning]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Rosslande andning]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Brännande känsla i lungorna (kraftig)]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Brännande känsla i lungorna (lindrig)]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Tryckande bröstsmärta (kraftig)]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Tryckande bröstsmärta (lindrig)]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Muskelvärk (kraftig)]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Muskelvärk (lindrig)]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Ont i halsen (kraftig)]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Ont i halsen (lindrig)]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Värk i bihålorna (svår)]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Värk i bihålorna (lindrig)]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Värk i tänder/käke]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Värk/domningar i tandkött/tunga]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Nackstyvhet/värk i nacken]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Värk i skelettet (t ex i skalle, händer/fötter)]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Huvudvärk (kraftig)]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Huvudvärk (mild)]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Förstoppning]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Dålig matsmältning ]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Aptitlöshet]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Illamående (obehag)]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Kräkningar]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Kräkreflex utan uppkastning]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Brännande känsla i nedre matstrupen]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Magsmärtor]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Diarré]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Blodpropp (konstaterad)]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Torr hud]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Utslag]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Akne/vätskande utslag i ansiktet]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Känslig/kittlande/pirrande hud]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Hudförändringar (knölar/bölder/vattenblåsor)]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Ledvärk (kraftig)]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Ledvärk (lindrig)]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Inflammation i tår eller förändring av hudfärg ]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Tryck i bröstet]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Stickande smärta i sidorna]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Ont i öronmusslan]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Håravfall]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Tryck runt kinderna]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Kraftlöshet i händerna]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Svaghet i händerna (attackmässigt)]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Kraftlöshet i benen]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Stelhet i vader/ben]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Smärtor i vader/ben (tillfälliga/återkommande)]
Vilka allmänna symtom och andningssymtom har du haft och i vilket skede har de inträffat? Akut sjukdomsstadium: Den tid som en patient känner sig sjuk, är sängliggande eller i övrigt i mycket försvagat tillstånd. Följdsymtom: Symtom efter den akuta fasen. Detta skede varar vanligen i veckor eller upp till månader. [Stickningar i halsen/näsan]
2
5/26/2020 13:39:35För min egen del50-59KvinnaStockholms länVet ejInga grundsjukdomar2
Har inte fått göra test, fastän jag velat
Inte testad men fått diagnosen (misstänkt) covid-19 av läkare
Har inte testatsJag är fortfarande sjukMindre än en veckaMer än 60 dagar
Nya symtom uppkom(mer) vid olika tidpunkter, Symtomens styrka och frekvens varierar, Symtomen återkommer/blev kraftigare vid fysisk aktivitet, Symtomen utvecklades långsamt, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
På eftermiddagen (12:00 - 17:00), På kvällen (17:00 - 21:00)
Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjukFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Akut sjuk, FöljdsymtomAkut sjukAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjukFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
FöljdsymtomAkut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Akut sjukAkut sjukFöljdsymtomAkut sjukFöljdsymtomAkut sjukAkut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Akut sjukFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtom
3
5/26/2020 13:45:15För min egen del40-49KvinnaStockholms länA Rh+Migrän3
Har inte fått göra test, fastän jag velat
Inte testad men fått diagnosen (misstänkt) covid-19 av läkare
Har inte testats
Jag är klart bättre men vissa symtom kommer fortfarande tillbaka då och då
Olika länge, beroende på vilken dag i sjukdomsförloppet vi pratar om
Mer än 70 dagar
Nya symtom uppkom(mer) vid olika tidpunkter, Symtomens styrka och frekvens varierar, Alla/de flesta symtom upphörde (i en vecka eller längre tid) men återkom sedan igen, Symtomen återkommer/blev kraftigare vid fysisk aktivitet, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
På kvällen (17:00 - 21:00), Det har varit olika under olika faser av sjukdomen
Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Akut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Akut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjukFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Akut sjukAkut sjukFöljdsymtomAkut sjukAkut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
FöljdsymtomAkut sjukAkut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Akut sjukAkut sjukAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk
4
5/26/2020 21:02:16För min egen del50-59KvinnaStockholms länVet ejInga grundsjukdomar2
Har inte fått göra test, fastän jag velat
Inte testad men fått diagnosen (misstänkt) covid-19 av läkare
Har inte testats
Jag är klart bättre men vissa symtom kommer fortfarande tillbaka då och då
Mindre än en veckaMer än 10 dagar
Jag har (haft) mycket lindriga symtom, Nya symtom uppkom(mer) vid olika tidpunkter, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
Det har varit olika under olika faser av sjukdomen
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Akut sjukFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtom
5
5/26/2020 21:02:51För min egen del40-49KvinnaDalslandVet ejTandsjukdom, Migrän3
Har inte fått göra test, fastän jag velat
Inte testad men fått diagnosen (misstänkt) covid-19 av läkare
Har inte testats
Jag är klart bättre men vissa symtom kommer fortfarande tillbaka då och då
Endast en del symtom återkom efter en viss tid
Mer än 30 dagar
Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
Det har varit olika under olika faser av sjukdomen, Det är ingen skillnad
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
6
5/26/2020 21:03:02För min egen del60-69ManStockholms länVet ej
Inga grundsjukdomar, Förhöjd kolesterol, dyslipidemi
3Skall försöka bli testad
Jag är klart bättre men vissa symtom kommer fortfarande tillbaka då och då
Mindre än en veckaMer än 50 dagar
Jag har (haft) mycket lindriga symtom
Det är ingen skillnad
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
7
5/26/2020 21:03:14För min egen del40-49ManStockholms länB Rh+Inga grundsjukdomar1
Har inte fått göra test, fastän jag velat
Jag är klart bättre men vissa symtom kommer fortfarande tillbaka då och då
Mina symtom fortgick oavbrutet under hela sjukdomsperioden
Mer än 70 dagar
Symtomens styrka och frekvens varierar, Jag har (haft) samma symtom hela tiden, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
På kvällen (17:00 - 21:00)
Akut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjukAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjuk, Följdsymtom
8
5/26/2020 21:03:23För min egen del60-69ManVästergötlandVet ejHögt blodtryck4
Har inte fått göra test, fastän jag velat
Jag är fortfarande sjukMer än 10 dagar
Symtomens styrka och frekvens varierar
På kvällen (17:00 - 21:00)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
9
5/26/2020 21:03:32För min egen del30-39KvinnaJämtlandVet ejInga grundsjukdomar4
Har testats för covid-19
NegativNegativVårdcentralen, SjukhusNäsan
Jag är klart bättre men vissa symtom kommer fortfarande tillbaka då och då
Mina symtom fortgick oavbrutet under hela sjukdomsperioden
Mer än 30 dagar
Nya symtom uppkom(mer) vid olika tidpunkter, Symtomens styrka och frekvens varierar, Jag har (haft) samma symtom hela tiden, Symtomen återkommer/blev kraftigare vid fysisk aktivitet, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
På morgonen (05:00 - 12:00), På kvällen (17:00 - 21:00)
Akut sjukFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Följdsymtom
10
5/26/2020 21:04:58För min egen del30-39KvinnaVärmlandO Rh-Inga grundsjukdomar3
Har inte fått göra test, fastän jag velat
NegativtJag är fortfarande sjukMindre än en veckaMer än 50 dagar
Symtomens styrka och frekvens varierar, Symtomen återkommer/blev kraftigare vid fysisk aktivitet, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
Det har varit olika under olika faser av sjukdomen
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
11
5/26/2020 21:05:43För min egen del50-59KvinnaStockholms länAB Rh-Inga grundsjukdomar3
Har inte fått göra test, fastän jag velat
Svaret har inte kommit ännu
Jag är klart bättre men vissa symtom kommer fortfarande tillbaka då och då
Fyra veckorMer än 70 dagar
Nya symtom uppkom(mer) vid olika tidpunkter, Symtomens styrka och frekvens varierar, Symtomen återkommer/blev kraftigare vid fysisk aktivitet, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
Det är ingen skillnadAkut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Akut sjukAkut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Akut sjukAkut sjukAkut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Akut sjukAkut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Akut sjukAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, Följdsymtom
12
5/26/2020 21:06:25För min egen del40-49KvinnaStockholms länVet ejInga grundsjukdomar2
Har testats för covid-19
PositivVårdcentralenNäsan
Jag har varit symtomfri mindre än 10 dagar
Mindre än en veckaMer än 50 dagar
Symtomens styrka och frekvens varierar, Alla/de flesta symtom upphörde (i en vecka eller längre tid) men återkom sedan igen, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
På morgonen (05:00 - 12:00), På eftermiddagen (12:00 - 17:00)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Akut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjukFöljdsymtomAkut sjukAkut sjuk, Följdsymtom
13
5/26/2020 21:07:05För min egen del40-49KvinnaStockholms länVet ejHögt blodtryck2
Har testats för covid-19
NegativSjukhusBlodetJag är fortfarande sjukMindre än en veckaMer än 60 dagar
Nya symtom uppkom(mer) vid olika tidpunkter, Symtomens styrka och frekvens varierar, Alla/de flesta symtom upphörde (i en vecka eller längre tid) men återkom sedan igen, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
På eftermiddagen (12:00 - 17:00)
Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna)
Akut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjuk
14
5/26/2020 21:07:06För min egen del50-59KvinnaStockholms länA Rh+
Astma, Högt blodtryck, Autoimmun sjukdom, Migrän
3
Har inte fått göra test, fastän jag velat
Jag är fortfarande sjukMindre än en veckaMer än 50 dagar
Nya symtom uppkom(mer) vid olika tidpunkter, Symtomens styrka och frekvens varierar, Symtomen återkommer/blev kraftigare vid fysisk aktivitet, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
På eftermiddagen (12:00 - 17:00), På natten (21:00 - 05:00)
Första symtom (de första 3 dagarna)
FöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjukFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjukFöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjukFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
15
5/26/2020 21:07:11För min egen del40-49KvinnaStockholms länVet ej
Astma, Övervikt / fetma
2
har inte testats och inte efterfrågat test
Jag är fortfarande sjukMindre än en veckaMer än 70 dagar
Nya symtom uppkom(mer) vid olika tidpunkter, Symtomens styrka och frekvens varierar, Symtomen återkommer/blev kraftigare vid fysisk aktivitet, Symtomen utvecklades långsamt, En del av symtomen förekom(mer) enbart på ena sidan av kroppen, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
Det har varit olika under olika faser av sjukdomen
Akut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjukAkut sjukAkut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Akut sjukFöljdsymtomAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Akut sjukAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjukAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjukFöljdsymtomAkut sjukAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjukFöljdsymtomAkut sjuk, Följdsymtom
16
5/26/2020 21:07:52För min egen del50-59KvinnaSmålandA Rh+Högt blodtryck1
Har testats för covid-19
PositivVårdcentralenNäsan
Jag är klart bättre men vissa symtom kommer fortfarande tillbaka då och då
En veckaMer än 40 dagar
Nya symtom uppkom(mer) vid olika tidpunkter, Alla/de flesta symtom upphörde (i en vecka eller längre tid) men återkom sedan igen, Symtomen återkommer/blev kraftigare vid fysisk aktivitet, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
På kvällen (17:00 - 21:00), Det har varit olika under olika faser av sjukdomen
Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna)
Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Akut sjukFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Akut sjukFöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Akut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjuk
17
5/26/2020 21:08:15För min egen del40-49ManStockholms länVet ejInga grundsjukdomar2
Har inte fått göra test, fastän jag velat
Jag är klart bättre men vissa symtom kommer fortfarande tillbaka då och då
Mindre än en veckaMer än 50 dagar
Jag har (haft) mycket lindriga symtom, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
På natten (21:00 - 05:00)
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
FöljdsymtomAkut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna)
Akut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Följdsymtom
18
5/26/2020 21:08:22För min egen del40-49KvinnaVästergötlandVet ejAutoimmun sjukdom1
Har testats för covid-19
PositivVårdcentralenNäsan
Jag är klart bättre men vissa symtom kommer fortfarande tillbaka då och då
Mindre än en veckaMer än 20 dagar
Nya symtom uppkom(mer) vid olika tidpunkter
På eftermiddagen (12:00 - 17:00)
Akut sjukFöljdsymtomAkut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Akut sjukAkut sjukAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjukAkut sjukFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Akut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjukAkut sjukFöljdsymtomAkut sjukFöljdsymtomAkut sjukFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Akut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjuk
19
5/26/2020 21:08:31För min egen del40-49KvinnaSkåneVet ejÖvervikt / fetma3Ej testats
Inte testad men fått diagnosen (misstänkt) covid-19 av läkare
Jag är klart bättre men vissa symtom kommer fortfarande tillbaka då och då
Mer än 40 dagar
Jag har (haft) mycket lindriga symtom, Jag har (haft) samma symtom hela tiden
Det är ingen skillnad
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Akut sjukAkut sjukAkut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna)
Akut sjukAkut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Akut sjukAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
20
5/26/2020 21:08:48För min egen del40-49KvinnaStockholms länVet ejAstma2
Har inte fått göra test, fastän jag velat
Jag är fortfarande sjukMindre än en veckaMer än 40 dagar
Nya symtom uppkom(mer) vid olika tidpunkter, Symtomens styrka och frekvens varierar, Jag har (haft) samma symtom hela tiden, Symtomen återkommer/blev kraftigare vid fysisk aktivitet, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
Det har varit olika under olika faser av sjukdomen
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Akut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Akut sjuk, Följdsymtom
21
5/26/2020 21:09:16För min egen del20-29KvinnaStockholms länVet ejInga grundsjukdomar2
Har inte fått göra test, fastän jag velat
Jag är klart bättre men vissa symtom kommer fortfarande tillbaka då och då
Endast en del symtom återkom efter en viss tid
Mer än 40 dagar
Jag har (haft) mycket lindriga symtom, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
Det har varit olika under olika faser av sjukdomen
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
22
5/26/2020 21:10:18För min egen del40-49ManUpplandO Rh+
Högt blodtryck, Övervikt / fetma, Hypotyreos, brist på sköldkörtelhormon
2
Har testats för covid-19
NegativSjukhusNäsan, SvalgetJag är fortfarande sjukEn veckaMer än 70 dagar
Nya symtom uppkom(mer) vid olika tidpunkter, Symtomens styrka och frekvens varierar, Alla/de flesta symtom upphörde (i en vecka eller längre tid) men återkom sedan igen, Symtomen återkommer/blev kraftigare vid fysisk aktivitet, Symtomen utvecklades långsamt, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
Det har varit olika under olika faser av sjukdomen
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjukFöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
FöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
FöljdsymtomAkut sjukAkut sjukFöljdsymtomAkut sjukFöljdsymtomFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
FöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Akut sjukAkut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, Följdsymtom
23
5/26/2020 21:10:29För min egen del50-59KvinnaÅngermanlandVet ejÖvervikt / fetma2
Har testats för covid-19
NegativSjukhusNäsanJag är fortfarande sjukMindre än en veckaMer än 60 dagar
Nya symtom uppkom(mer) vid olika tidpunkter, Symtomens styrka och frekvens varierar, Symtomen återkommer/blev kraftigare vid fysisk aktivitet, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
Det har varit olika under olika faser av sjukdomen
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Akut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjukFöljdsymtomAkut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Akut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjukAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjukAkut sjukAkut sjukFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Akut sjuk, FöljdsymtomAkut sjukAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, Följdsymtom
24
5/26/2020 21:10:46För min egen del40-49KvinnaHälsinglandVet ej
Övervikt / fetma, Migrän
4
Har testats för covid-19
PositivVårdcentralenNäsan, SvalgetJag är fortfarande sjukMindre än 10 dagar
Symtomens styrka och frekvens varierar, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
Det har varit olika under olika faser av sjukdomen
Första symtom (de första 3 dagarna)
FöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtom
25
5/26/2020 21:10:56För min egen del20-29KvinnaBohuslänA Rh+Inga grundsjukdomar5
Har testats för covid-19
PositivPositivPositivSjukhusNäsan, SvalgetJag är fortfarande sjukMindre än en veckaMer än 50 dagarTestad via arbete
Jag har (haft) mycket lindriga symtom, Symtomens styrka och frekvens varierar, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
På eftermiddagen (12:00 - 17:00), Det har varit olika under olika faser av sjukdomen
Första symtom (de första 3 dagarna)
Akut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna)
Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Akut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjuk
26
5/26/2020 21:11:31För min egen del50-59KvinnaStockholms länVet ejÖvrig sjukdom2
Har testats för covid-19
NegativSjukhusNäsanJag är fortfarande sjuk
Mina symtom fortgick oavbrutet under hela sjukdomsperioden
Mer än 40 dagar
Nya symtom uppkom(mer) vid olika tidpunkter, Symtomens styrka och frekvens varierar, Jag har (haft) samma symtom hela tiden, Symtomen återkommer/blev kraftigare vid fysisk aktivitet, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
Det har varit olika under olika faser av sjukdomen
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
27
5/26/2020 21:11:43För min egen del40-49KvinnaStockholms länAB Rh-Övervikt / fetma3
Har testats för covid-19
PositivEgenprovtagningNäsan, Svalget
Jag är klart bättre men vissa symtom kommer fortfarande tillbaka då och då
Mindre än en veckaMer än 40 dagar
Symtomens styrka och frekvens varierar, Symtomen återkommer/blev kraftigare vid fysisk aktivitet, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
På morgonen (05:00 - 12:00), På kvällen (17:00 - 21:00), Det har varit olika under olika faser av sjukdomen
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
28
5/26/2020 21:13:22För min egen del40-49KvinnaStockholms länB Rh+Inga grundsjukdomar2
Har inte fått göra test, fastän jag velat
Jag är klart bättre men vissa symtom kommer fortfarande tillbaka då och då
Mindre än en veckaMer än 50 dagar
Nya symtom uppkom(mer) vid olika tidpunkter, Symtomens styrka och frekvens varierar, Jag har (haft) samma symtom hela tiden, Symtomen återkommer/blev kraftigare vid fysisk aktivitet, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
Det har varit olika under olika faser av sjukdomen
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
FöljdsymtomFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
FöljdsymtomFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
FöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Akut sjukAkut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
FöljdsymtomFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Följdsymtom
29
5/26/2020 21:13:35För min egen del40-49KvinnaStockholms länVet ejInga grundsjukdomar2
Har inte fått göra test, fastän jag velat
Jag är klart bättre men vissa symtom kommer fortfarande tillbaka då och då
Mindre än en veckaMer än 70 dagar
Nya symtom uppkom(mer) vid olika tidpunkter, Symtomens styrka och frekvens varierar, Symtomen återkommer/blev kraftigare vid fysisk aktivitet, En del av symtomen förekom(mer) enbart på ena sidan av kroppen, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
På morgonen (05:00 - 12:00), På eftermiddagen (12:00 - 17:00), På kvällen (17:00 - 21:00), På natten (21:00 - 05:00)
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Akut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjukAkut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna)
Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna)
Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna)
Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna)
Akut sjukAkut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjukFöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjukAkut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Akut sjukAkut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Akut sjukAkut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna)
Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
30
5/26/2020 21:13:37För min egen del30-39ManStockholms länO Rh-Inga grundsjukdomar2
Har testats för covid-19
NegativPrivat läkarmottagningNäsan, SvalgetNegativtJag är fortfarande sjukMindre än en veckaMer än 70 dagar
Nya symtom uppkom(mer) vid olika tidpunkter, Symtomens styrka och frekvens varierar, En del av symtomen förekom(mer) enbart på ena sidan av kroppen
Det har varit olika under olika faser av sjukdomen
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Akut sjuk, FöljdsymtomAkut sjukAkut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Akut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Akut sjukAkut sjukFöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
FöljdsymtomAkut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
FöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjukFöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjukFöljdsymtomAkut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna)
FöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Akut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtom
31
5/26/2020 21:14:05För min egen del40-49KvinnaVästergötlandVet ejInga grundsjukdomar3
Har testats för covid-19
PositivProvtagningstältNäsan, Svalget
Jag är klart bättre men vissa symtom kommer fortfarande tillbaka då och då
Två veckorMer än 30 dagar
Jag har (haft) mycket lindriga symtom, Symtomens styrka och frekvens varierar, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
Det är ingen skillnadAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
FöljdsymtomAkut sjukAkut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Akut sjukAkut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Akut sjukAkut sjuk
32
5/26/2020 21:14:13För min egen del40-49KvinnaStockholms länO Rh-Astma3
Har inte fått göra test, fastän jag velat
Jag är fortfarande sjukMindre än en veckaMer än 20 dagar
Jag har (haft) mycket lindriga symtom, Nya symtom uppkom(mer) vid olika tidpunkter
Det är ingen skillnad
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
33
5/26/2020 21:14:17För min egen del40-49KvinnaBlekingeA Rh+
Högt blodtryck, Övervikt / fetma
3
Har inte fått göra test, fastän jag velat
Har inte testats
Jag är klart bättre men vissa symtom kommer fortfarande tillbaka då och då
Mina symtom fortgick oavbrutet under hela sjukdomsperioden
Mer än 40 dagar
Jag har (haft) samma symtom hela tiden
På kvällen (17:00 - 21:00)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
34
5/26/2020 21:15:07För min egen del40-49KvinnaSkåneO Rh+
Hypotyreos, brist på sköldkörtelhormon, Migrän
3
Har inte fått göra test, fastän jag velat
Jag är klart bättre men vissa symtom kommer fortfarande tillbaka då och då
Två veckorMer än 60 dagar
Nya symtom uppkom(mer) vid olika tidpunkter, Symtomens styrka och frekvens varierar, Alla/de flesta symtom upphörde (i en vecka eller längre tid) men återkom sedan igen, Symtomen återkommer/blev kraftigare vid fysisk aktivitet, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
Det har varit olika under olika faser av sjukdomen
Akut sjukFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjukAkut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna)
Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Akut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Akut sjukAkut sjukFöljdsymtomAkut sjukAkut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
35
5/26/2020 21:15:24För min egen del30-39KvinnaStockholms länVet ejAstma, Migrän4
Testat antikroppar på Hedda care v.5. Neg.
Negativt
Jag har varit symtomfri mindre än 10 dagar
Mindre än en veckaMer än 70 dagar
Nya symtom uppkom(mer) vid olika tidpunkter, Symtomens styrka och frekvens varierar, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
Det har varit olika under olika faser av sjukdomen
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Akut sjukFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Akut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna)
FöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Akut sjuk, FöljdsymtomAkut sjukAkut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Akut sjukAkut sjukFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Akut sjukFöljdsymtomFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
FöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtom
36
5/26/2020 21:16:02För min egen del40-49KvinnaStockholms länO Rh+Celiaki2
Har inte fått göra test, fastän jag velat
NegativtNegativtJag är fortfarande sjukMindre än en veckaMer än 60 dagar
Nya symtom uppkom(mer) vid olika tidpunkter, Symtomens styrka och frekvens varierar, Alla/de flesta symtom upphörde (i en vecka eller längre tid) men återkom sedan igen, Symtomen återkommer/blev kraftigare vid fysisk aktivitet
På kvällen (17:00 - 21:00), På natten (21:00 - 05:00)
Första symtom (de första 3 dagarna)
FöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
FöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtom
37
5/26/2020 21:16:20För min egen del40-49KvinnaSmålandVet ejInga grundsjukdomar2
Har inte fått göra test, fastän jag velat
Jag är fortfarande sjuk
Mina symtom fortgick oavbrutet under hela sjukdomsperioden
Mer än 20 dagar
Nya symtom uppkom(mer) vid olika tidpunkter, Symtomens styrka och frekvens varierar, En del av symtomen förekom(mer) enbart på ena sidan av kroppen, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning, Totalt 34 olika symptom
Det har varit olika under olika faser av sjukdomen
FöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Akut sjukAkut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Akut sjukAkut sjukFöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
FöljdsymtomAkut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Akut sjuk, FöljdsymtomAkut sjukAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjukAkut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
38
5/26/2020 21:16:21För min egen del50-59KvinnaStockholms länA Rh+
Högt blodtryck, Blodkoagulationsstörning, Migrän, Övrig sjukdom
4
Har inte fått göra test, fastän jag velat
Inte testad men fått diagnosen (misstänkt) covid-19 av läkare
Har inte testatsJag är fortfarande sjukMindre än en veckaMer än 70 dagar
Nya symtom uppkom(mer) vid olika tidpunkter, Symtomens styrka och frekvens varierar, Symtomen återkommer/blev kraftigare vid fysisk aktivitet, En del av symtomen förekom(mer) enbart på ena sidan av kroppen, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
Det har varit olika under olika faser av sjukdomen
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Akut sjuk, FöljdsymtomAkut sjukAkut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Akut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
39
5/26/2020 21:16:31
För mitt barn med hans/hennes samtycke
10-19ManUpplandO Rh-Inga grundsjukdomar2
Har inte fått göra test, fastän jag velat
Jag har varit symtomfri över en månad
En veckaMer än 20 dagar
Jag har (haft) mycket lindriga symtom, Nya symtom uppkom(mer) vid olika tidpunkter, Symtomens styrka och frekvens varierar, Symtomen utvecklades långsamt, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
Det har varit olika under olika faser av sjukdomen
Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Akut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjukAkut sjukFöljdsymtomAkut sjukFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtom
40
5/26/2020 21:17:04För min egen del50-59KvinnaHallandAB Rh+Autoimmun sjukdom2
Har testats för covid-19
PositivPositivSjukhusNäsan, Svalget, Blodet
Jag är klart bättre men vissa symtom kommer fortfarande tillbaka då och då
Mindre än en veckaMer än 70 dagar
Nya symtom uppkom(mer) vid olika tidpunkter, Symtomens styrka och frekvens varierar, Symtomen återkommer/blev kraftigare vid fysisk aktivitet, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
På eftermiddagen (12:00 - 17:00), På kvällen (17:00 - 21:00), På natten (21:00 - 05:00), Det har varit olika under olika faser av sjukdomen
41
5/26/2020 21:18:11För min egen del30-39KvinnaSkåneVet ejMatsmältningsrubbning2
Har inte fått göra test, fastän jag velat
Jag är fortfarande sjukMindre än en veckaMer än 60 dagar
Jag har (haft) samma symtom hela tiden, Symtomen återkommer/blev kraftigare vid fysisk aktivitet, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
På eftermiddagen (12:00 - 17:00), På kvällen (17:00 - 21:00)
Första symtom (de första 3 dagarna)
FöljdsymtomFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Akut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Akut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjukAkut sjuk, Följdsymtom
42
5/26/2020 21:18:25För min egen del40-49KvinnaStockholms länVet ejInga grundsjukdomar2
Inte testad, känner inte att det är viktigt, fått diagnos av läkare pga av symptom.
Jag är klart bättre men vissa symtom kommer fortfarande tillbaka då och då
Mina symtom fortgick oavbrutet under hela sjukdomsperioden
Mer än 70 dagar
Nya symtom uppkom(mer) vid olika tidpunkter, Symtomens styrka och frekvens varierar, Symtomen återkommer/blev kraftigare vid fysisk aktivitet, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
Det har varit olika under olika faser av sjukdomen
Akut sjukAkut sjukFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjukFöljdsymtomAkut sjuk, Följdsymtom
43
5/26/2020 21:18:36För min egen del40-49KvinnaDalarnaB Rh+
Hypotyreos, brist på sköldkörtelhormon
1
Har inte fått göra test, fastän jag velat
Inte testad och ingen diagnos av läkare
Jag har varit symtomfri mindre än 10 dagar
Mindre än en veckaMer än 50 dagar
Alla/de flesta symtom upphörde (i en vecka eller längre tid) men återkom sedan igen, Symtomen återkommer/blev kraftigare vid fysisk aktivitet, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
Det har varit olika under olika faser av sjukdomen
Akut sjukFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjukAkut sjukAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjukAkut sjukAkut sjukFöljdsymtomAkut sjukFöljdsymtomAkut sjukFöljdsymtomAkut sjukFöljdsymtomAkut sjukAkut sjukFöljdsymtomAkut sjukFöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtom
44
5/26/2020 21:19:02För min egen del40-49KvinnaHallandVet ejInga grundsjukdomar2
Har testats för covid-19
Resultatet är ännu inte klart
Resultatet är ännu inte klart
VårdcentralenNäsanJag är fortfarande sjuk
Mina symtom fortgick oavbrutet under hela sjukdomsperioden
Mer än 50 dagar
Nya symtom uppkom(mer) vid olika tidpunkter, Symtomens styrka och frekvens varierar, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
Det är ingen skillnad
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Akut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjukFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Akut sjukFöljdsymtomAkut sjukFöljdsymtomAkut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
FöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Akut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjuk, Följdsymtom
45
5/26/2020 21:19:35För min egen del40-49KvinnaStockholms länA Rh+Astma, Migrän3
Har testats för covid-19
NegativSjukhusNäsan
Jag är klart bättre men vissa symtom kommer fortfarande tillbaka då och då
Symptomen hörsvann inte helt, men har periodvis blivit bättre undrr 1-2 veckor.
Mer än 120 dagar
Symtomens styrka och frekvens varierar, Jag har (haft) samma symtom hela tiden, En del av symtomen förekom(mer) enbart på ena sidan av kroppen, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
Det är ingen skillnad, Hosta och andningssvårihgeter har varit svårtast på kvällen, kl 21-24. Andra symptom har inte följt den dygnsrytmen.
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
46
5/26/2020 21:20:35För min egen del40-49KvinnaVästergötlandB Rh+
Flimmer, hjärtsjukdomar
4
Har inte fått göra test, fastän jag velat
Jag är fortfarande sjukMindre än en veckaMer än 40 dagar
Nya symtom uppkom(mer) vid olika tidpunkter, Symtomen återkommer/blev kraftigare vid fysisk aktivitet, Symtomen utvecklades långsamt, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning, Lindrigt sjuk i 2 veckor sen mkt sjuk med andnöd i 4 veckor.
Lindrigt sjuk i 2 v sen mkt sjuk med andnöd i 3-4 v.
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
FöljdsymtomAkut sjukAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Akut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjukFöljdsymtomAkut sjukAkut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjuk, Följdsymtom
47
5/26/2020 21:21:31För min egen del50-59KvinnaVärmlandO Rh+Inga grundsjukdomar2
Har inte fått göra test, fastän jag velat
Jag är klart bättre men vissa symtom kommer fortfarande tillbaka då och då
Mina symtom fortgick oavbrutet under hela sjukdomsperioden
Mer än 70 dagar
Nya symtom uppkom(mer) vid olika tidpunkter, Symtomens styrka och frekvens varierar, Symtomen återkommer/blev kraftigare vid fysisk aktivitet, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
På morgonen (05:00 - 12:00), På eftermiddagen (12:00 - 17:00), På natten (21:00 - 05:00)
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
FöljdsymtomAkut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Akut sjukAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, Följdsymtom
48
5/26/2020 21:21:37För min egen del40-49KvinnaVästergötlandVet ejInga grundsjukdomar4
Har inte fått göra test, fastän jag velat
Inte testad och ingen diagnos av läkare
Jag har varit symtomfri över en månad
Mer än 50 dagar
Symtomens styrka och frekvens varierar
På eftermiddagen (12:00 - 17:00)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
49
5/26/2020 21:21:41För min egen del60-69KvinnaStockholms länVet ejÖvervikt / fetma5
Har inte fått göra test, fastän jag velat
Inte testad men fått diagnosen (misstänkt) covid-19 av läkare
Har inte testats
Jag är klart bättre men vissa symtom kommer fortfarande tillbaka då och då
Mina symtom fortgick oavbrutet under hela sjukdomsperioden
Mer än 30 dagar
Jag har (haft) mycket lindriga symtom, Nya symtom uppkom(mer) vid olika tidpunkter, Symtomens styrka och frekvens varierar
På kvällen (17:00 - 21:00), Det har varit olika under olika faser av sjukdomen
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
50
5/26/2020 21:21:53För min egen del50-59KvinnaStockholms länVet ej
Astma, Övervikt / fetma
4
Har inte fått göra test, fastän jag velat
Inte testad men fått diagnosen (misstänkt) covid-19 av läkare
Har inte testatsJag är fortfarande sjuk
Mina symtom fortgick oavbrutet under hela sjukdomsperioden
Mer än 20 dagar
Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
Det har varit olika under olika faser av sjukdomen
FöljdsymtomFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
FöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtom
51
5/26/2020 21:23:34För min egen del50-59KvinnaSkåneAB Rh+
Högt blodtryck, Övervikt / fetma
3
Har inte fått göra test, fastän jag velat
Jag är klart bättre men vissa symtom kommer fortfarande tillbaka då och då
Mina symtom fortgick oavbrutet under hela sjukdomsperioden
Mer än 30 dagar
Symtomens styrka och frekvens varierar, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
Det har varit olika under olika faser av sjukdomen
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
FöljdsymtomFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
FöljdsymtomFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
FöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
FöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtom
52
5/26/2020 21:24:48För min egen del30-39KvinnaStockholms länO Rh-Inga grundsjukdomar2
Har inte fått göra test, fastän jag velat
Oklart resultatNegativt
Jag är klart bättre men vissa symtom kommer fortfarande tillbaka då och då
Mindre än en veckaMer än 50 dagar
Symtomens styrka och frekvens varierar, Symtomen återkommer/blev kraftigare vid fysisk aktivitet, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
Det har varit olika under olika faser av sjukdomen
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
53
5/26/2020 21:25:55För min egen del30-39KvinnaVästerbottenA Rh+Astma3
Har inte fått göra test, fastän jag velat
Jag är fortfarande sjukMindre än en veckaMer än 30 dagar
Nya symtom uppkom(mer) vid olika tidpunkter, Symtomens styrka och frekvens varierar, Symtomen återkommer/blev kraftigare vid fysisk aktivitet, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
På eftermiddagen (12:00 - 17:00), På kvällen (17:00 - 21:00), På natten (21:00 - 05:00), Det har varit olika under olika faser av sjukdomen
Första symtom (de första 3 dagarna)
Akut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
FöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjukAkut sjukFöljdsymtomFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
FöljdsymtomFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
FöljdsymtomAkut sjukAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Akut sjuk, Följdsymtom
54
5/26/2020 21:27:13För min egen del50-59ManStockholms länVet ejInga grundsjukdomar1
Har inte fått göra test, fastän jag velat
Inte testad men fått diagnosen (misstänkt) covid-19 av läkare
Jag är fortfarande sjukMindre än en veckaMer än 70 dagar
Nya symtom uppkom(mer) vid olika tidpunkter
Det är ingen skillnadFöljdsymtomFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
FöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtom
55
5/26/2020 21:28:01För min egen del50-59KvinnaDalarnaVet ej
Neurologiska sjukdomar, Migrän, Övrig sjukdom
2
Har testats för covid-19
NegativNegativProvtagningstältNäsan, SvalgetJag är fortfarande sjuk
Mina symtom fortgick oavbrutet under hela sjukdomsperioden
Mer än 60 dagar
Nya symtom uppkom(mer) vid olika tidpunkter, Symtomens styrka och frekvens varierar, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
Det har varit olika under olika faser av sjukdomen, Det är ingen skillnad
Akut sjuk, FöljdsymtomAkut sjukAkut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna)
Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
FöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna)
FöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjukAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjukAkut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Akut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, Följdsymtom
56
5/26/2020 21:29:33För min egen del30-39ManUpplandVet ejInga grundsjukdomar1
Har inte fått göra test, fastän jag velat
Jag är fortfarande sjukMer än 70 dagar
Nya symtom uppkom(mer) vid olika tidpunkter, Symtomens styrka och frekvens varierar, Alla/de flesta symtom upphörde (i en vecka eller längre tid) men återkom sedan igen, Symtomen återkommer/blev kraftigare vid fysisk aktivitet, Symtomen utvecklades långsamt, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
På eftermiddagen (12:00 - 17:00)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
57
5/26/2020 21:29:42För min egen del50-59KvinnaVästerbottenO Rh+Inga grundsjukdomar2
Har testats för covid-19
NegativProvtagningstältNäsanJag är fortfarande sjuk
Mina symtom fortgick oavbrutet under hela sjukdomsperioden
Mer än 70 dagar
Nya symtom uppkom(mer) vid olika tidpunkter, Symtomens styrka och frekvens varierar, Jag har (haft) samma symtom hela tiden, Symtomen återkommer/blev kraftigare vid fysisk aktivitet, Symtomen utvecklades långsamt, En del av symtomen förekom(mer) enbart på ena sidan av kroppen, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
På morgonen (05:00 - 12:00), På eftermiddagen (12:00 - 17:00), På kvällen (17:00 - 21:00), Det har varit olika under olika faser av sjukdomen
Akut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjukAkut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjukAkut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Akut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjukAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjukAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjukFöljdsymtomAkut sjukFöljdsymtomAkut sjukAkut sjukAkut sjukFöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjukAkut sjukAkut sjukFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjukAkut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjuk, Följdsymtom
58
5/26/2020 21:29:59För min egen del40-49KvinnaNorrbottenVet ejInga grundsjukdomar2
Fått ta antikropps test vilket visar att jag haft Corona
VårdcentralenBlodetPositivt
Jag är klart bättre men vissa symtom kommer fortfarande tillbaka då och då
Mindre än en veckaMer än 50 dagar
Nya symtom uppkom(mer) vid olika tidpunkter, Symtomens styrka och frekvens varierar, Symtomen återkommer/blev kraftigare vid fysisk aktivitet, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
På eftermiddagen (12:00 - 17:00)
Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Akut sjuk, FöljdsymtomAkut sjukAkut sjukAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjukAkut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Akut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
FöljdsymtomAkut sjukAkut sjukAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk
59
5/26/2020 21:30:23För min egen del30-39KvinnaSkåneB Rh-Inga grundsjukdomar3
Har inte fått göra test, fastän jag velat
Jag är fortfarande sjuk
Fast symtomen blev mildare under en period efter ca en månad.
Mer än 60 dagar
Jag har (haft) samma symtom hela tiden, Symtomen återkommer/blev kraftigare vid fysisk aktivitet, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
Mer trött på förmiddagarna och sämre med andningen senare på dagen.
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
60
5/26/2020 21:30:59För min egen del50-59KvinnaSmålandO Rh+Inga grundsjukdomar2
Har inte fått göra test, fastän jag velat
Inte testad och ingen diagnos av läkare
Har inte testatsJag är fortfarande sjuk
Det har gått upp och ner. Men ingen helt bra period.
Mer än 40 dagar
Stor matthet och orkeslöshet, men lindriga förkylningssymtom.
På morgonen (05:00 - 12:00), På eftermiddagen (12:00 - 17:00), På kvällen (17:00 - 21:00)
Akut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjuk, Följdsymtom
61
5/26/2020 21:31:21För min egen del50-59KvinnaUpplandVet ejInga grundsjukdomar5
Har inte fått göra test, fastän jag velat
Jag är fortfarande sjukEn veckaMer än 20 dagar
Nya symtom uppkom(mer) vid olika tidpunkter, Symtomens styrka och frekvens varierar, Symtomen återkommer/blev kraftigare vid fysisk aktivitet, En del av symtomen förekom(mer) enbart på ena sidan av kroppen, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
På kvällen (17:00 - 21:00), På natten (21:00 - 05:00)
Första symtom (de första 3 dagarna)
FöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
FöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
FöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtom
62
5/26/2020 21:32:53För min egen del50-59KvinnavästernorrlandO Rh+
Astma, Högt blodtryck, Sömnapné, Neurologiska sjukdomar, Övervikt / fetma, Förhöjd kolesterol, dyslipidemi
3
Har avvakttat då jag haft väldigt lindriga diffusa symtom
Jag är klart bättre men vissa symtom kommer fortfarande tillbaka då och då
Endast en del symtom återkom efter en viss tid
Mer än 30 dagar
Jag har (haft) mycket lindriga symtom, HAft mycket problem med svajjigt blodtryck samt haft ökade centrala apneer med trolig underventilering
På morgonen (05:00 - 12:00)
FöljdsymtomFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Akut sjukFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
FöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtom
63
5/26/2020 21:32:54För min egen del30-39KvinnaStockholms länVet ejAstma5
Har testats för covid-19
NegativFöretagshälsovårdSvalgetNegativtJag är fortfarande sjukTvå veckorMer än 70 dagar
Symtomens styrka och frekvens varierar, Alla/de flesta symtom upphörde (i en vecka eller längre tid) men återkom sedan igen, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
På kvällen (17:00 - 21:00), Det har varit olika under olika faser av sjukdomen
Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjukFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Akut sjukFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Akut sjukFöljdsymtomAkut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Akut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjukFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjuk
64
5/26/2020 21:32:55För min egen del70-79KvinnaSkåneA Rh+Inga grundsjukdomar2
Har inte fått göra test, fastän jag velat
Jag är klart bättre men vissa symtom kommer fortfarande tillbaka då och då
Mindre än en veckaMer än 70 dagar
Nya symtom uppkom(mer) vid olika tidpunkter, Jag har (haft) samma symtom hela tiden, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
På eftermiddagen (12:00 - 17:00), På kvällen (17:00 - 21:00), Det har varit olika under olika faser av sjukdomen
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
65
5/26/2020 21:33:06För min egen del40-49KvinnaStockholms länVet ej
Blodkoagulationsstörning
2
Har inte fått göra test, fastän jag velat
Jag är klart bättre men vissa symtom kommer fortfarande tillbaka då och då
Mindre än en veckaMer än 50 dagar
Nya symtom uppkom(mer) vid olika tidpunkter, Symtomen återkommer/blev kraftigare vid fysisk aktivitet, En del av symtomen förekom(mer) enbart på ena sidan av kroppen, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
Det har varit olika under olika faser av sjukdomen
Första symtom (de första 3 dagarna)
Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Akut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjukFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
FöljdsymtomFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
FöljdsymtomFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
FöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtom
66
5/26/2020 21:33:11För min egen del40-49KvinnaSkåneVet ejInga grundsjukdomar2
Har testats för covid-19
NegativSjukhusNäsan
Jag är klart bättre men vissa symtom kommer fortfarande tillbaka då och då
Inget symtomfrittMer än 70 dagar
Nya symtom uppkom(mer) vid olika tidpunkter, Symtomens styrka och frekvens varierar, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning, Olika symtom kommer och går i olika intensitet
Det är ingen skillnadAkut sjukAkut sjukFöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Akut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtom
67
5/26/2020 21:33:15För min egen del50-59KvinnaStockholms länVet ejInga grundsjukdomar3
Har inte fått göra test, fastän jag velat
Jag är fortfarande sjuk
Endast en del symtom återkom efter en viss tid
Mer än 50 dagar
Nya symtom uppkom(mer) vid olika tidpunkter, Symtomens styrka och frekvens varierar, Symtomen återkommer/blev kraftigare vid fysisk aktivitet, En del av symtomen förekom(mer) enbart på ena sidan av kroppen, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
På eftermiddagen (12:00 - 17:00), På kvällen (17:00 - 21:00), På natten (21:00 - 05:00), Det har varit olika under olika faser av sjukdomen
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Akut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Akut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Akut sjuk
68
5/26/2020 21:34:03För min egen del40-49KvinnaSörmlandO Rh+Inga grundsjukdomar2Diagnos på övriga fynd.
Inte testad men fått diagnosen (misstänkt) covid-19 av läkare
Har inte testatsJag är fortfarande sjuk
Mina symtom fortgick oavbrutet under hela sjukdomsperioden
Mer än 70 dagar
Jag har (haft) mycket lindriga symtom, Symtomens styrka och frekvens varierar, Jag har (haft) samma symtom hela tiden, Symtomen återkommer/blev kraftigare vid fysisk aktivitet, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
På eftermiddagen (12:00 - 17:00), På kvällen (17:00 - 21:00)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
FöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtom
69
5/26/2020 21:34:09För min egen del50-59KvinnaNärkeVet ejAstma2
Har inte fått göra test, fastän jag velat
Jag är klart bättre men vissa symtom kommer fortfarande tillbaka då och då
Mina symtom fortgick oavbrutet under hela sjukdomsperioden
Mer än 60 dagar
Symtomens styrka och frekvens varierar, Jag har (haft) samma symtom hela tiden, Symtomen återkommer/blev kraftigare vid fysisk aktivitet, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
På kvällen (17:00 - 21:00), På natten (21:00 - 05:00)
Första symtom (de första 3 dagarna)
FöljdsymtomFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Akut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjukAkut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
FöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjuk, Följdsymtom
70
5/26/2020 21:34:26För min egen del30-39KvinnaÖstergötlandVet ejAstma2
Har testats för covid-19
PositivSjukhusNäsanJag är fortfarande sjukMindre än en veckaMer än 50 dagar
Nya symtom uppkom(mer) vid olika tidpunkter, Symtomens styrka och frekvens varierar, Alla/de flesta symtom upphörde (i en vecka eller längre tid) men återkom sedan igen, Jag har (haft) samma symtom hela tiden, Symtomen återkommer/blev kraftigare vid fysisk aktivitet, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
På morgonen (05:00 - 12:00), På eftermiddagen (12:00 - 17:00), På natten (21:00 - 05:00), Det har varit olika under olika faser av sjukdomen
Första symtom (de första 3 dagarna)
Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
FöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Akut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Akut sjukAkut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
FöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Akut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Akut sjukAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, Följdsymtom
71
5/26/2020 21:34:35För min egen del50-59KvinnaSkåneVet ej
Astma, Övervikt / fetma
2
Har inte fått göra test, fastän jag velat
Inte testad och ingen diagnos av läkare
Har inte testatsJag är fortfarande sjukTre veckorMer än 20 dagar
Nya symtom uppkom(mer) vid olika tidpunkter, Symtomens styrka och frekvens varierar, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
På morgonen (05:00 - 12:00), På eftermiddagen (12:00 - 17:00), Det har varit olika under olika faser av sjukdomen
Akut sjukAkut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Akut sjukFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
72
5/26/2020 21:34:38För min egen del40-49KvinnaHallandVet ejÖvrig sjukdom4
Har inte fått göra test, fastän jag velat
Jag är fortfarande sjukMindre än en veckaMer än 70 dagar
Nya symtom uppkom(mer) vid olika tidpunkter, Symtomens styrka och frekvens varierar, Symtomen återkommer/blev kraftigare vid fysisk aktivitet, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
På eftermiddagen (12:00 - 17:00)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
73
5/26/2020 21:34:59För min egen del40-49ManStockholms länVet ejÖvervikt / fetma2
Har inte fått göra test, fastän jag velat
Jag är klart bättre men vissa symtom kommer fortfarande tillbaka då och då
Två veckorMer än 60 dagar
Nya symtom uppkom(mer) vid olika tidpunkter, Symtomens styrka och frekvens varierar, Alla/de flesta symtom upphörde (i en vecka eller längre tid) men återkom sedan igen, Symtomen återkommer/blev kraftigare vid fysisk aktivitet, Symtomen utvecklades långsamt, En del av symtomen förekom(mer) enbart på ena sidan av kroppen, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
På kvällen (17:00 - 21:00), Det har varit olika under olika faser av sjukdomen
Första symtom (de första 3 dagarna)
FöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
FöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtom
74
5/26/2020 21:35:13För min egen del40-49KvinnaVästergötlandO Rh-Inga grundsjukdomar3
Har inte fått göra test, fastän jag velat
Jag är klart bättre men vissa symtom kommer fortfarande tillbaka då och då
En veckaMer än 40 dagar
Symtomen återkommer/blev kraftigare vid fysisk aktivitet, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
På kvällen (17:00 - 21:00), På natten (21:00 - 05:00)
Akut sjukAkut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna)
Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Akut sjukAkut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
FöljdsymtomAkut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
FöljdsymtomAkut sjukAkut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Akut sjuk, Följdsymtom
75
5/26/2020 21:35:42För min egen del50-59KvinnaSkåneVet ejInga grundsjukdomar3
Har inte fått göra test, fastän jag velat
Inte testad och ingen diagnos av läkare
Har inte testats
Jag är klart bättre men vissa symtom kommer fortfarande tillbaka då och då
Mindre än en veckaMer än 40 dagar
Ej sjukskriven. Arbetat hemifrån, av och på. Styr min egen tid så det har funkat rimligt, förutom under första 2 v (start påskveckan) då det blev halvfart men fortfarande en sjukskriven.
Nya symtom uppkom(mer) vid olika tidpunkter, Symtomens styrka och frekvens varierar, Symtomen återkommer/blev kraftigare vid fysisk aktivitet, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
På morgonen (05:00 - 12:00), På kvällen (17:00 - 21:00), Det har varit olika under olika faser av sjukdomen
Första symtom (de första 3 dagarna)
Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
FöljdsymtomFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
FöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
76
5/26/2020 21:35:52För min egen del60-69KvinnaStockholms länA Rh+Inga grundsjukdomar2
Har inte fått göra test, fastän jag velat
Privat läkarmottagning, Inte testad men fått diagnosen (misstänkt) covid-19 av läkare
Har inte testats
Jag är klart bättre men vissa symtom kommer fortfarande tillbaka då och då
Mindre än en veckaMer än 80 dagar
Jag har (haft) samma symtom hela tiden
På natten (21:00 - 05:00)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Följdsymtom
77
5/26/2020 21:36:02För min egen del40-49KvinnaSkåneO Rh+
Gastroesofageal refluxsjukdom, Migrän
5
Har inte fått göra test, fastän jag velat
Inte testad men fått diagnosen (misstänkt) covid-19 av läkare
Har inte testatsJag är fortfarande sjukMer än 20 dagar
Symtomens styrka och frekvens varierar, Jag har (haft) samma symtom hela tiden, En del av symtomen förekom(mer) enbart på ena sidan av kroppen, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
På kvällen (17:00 - 21:00), På natten (21:00 - 05:00)
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Akut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna)
Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna)
Akut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Akut sjukAkut sjukAkut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Akut sjukAkut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
78
5/26/2020 21:36:19För min egen del30-39KvinnaBlekingeVet ejInga grundsjukdomar3
Har inte fått göra test, fastän jag velat
Jag är fortfarande sjukMindre än en veckaMer än 20 dagar
Jag har (haft) samma symtom hela tiden
På eftermiddagen (12:00 - 17:00), På kvällen (17:00 - 21:00)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
79
5/26/2020 21:36:32För min egen del40-49KvinnaSmålandVet ej
Hypotyreos, brist på sköldkörtelhormon
3
Har inte fått göra test, fastän jag velat
Inte testad men fått diagnosen (misstänkt) covid-19 av läkare
Jag är fortfarande sjuk
Mina symtom fortgick oavbrutet under hela sjukdomsperioden
Mer än 20 dagar
Nya symtom uppkom(mer) vid olika tidpunkter, Symtomens styrka och frekvens varierar, Symtomen återkommer/blev kraftigare vid fysisk aktivitet, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
På morgonen (05:00 - 12:00), På eftermiddagen (12:00 - 17:00), På kvällen (17:00 - 21:00)
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Akut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Akut sjukAkut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna)
Akut sjuk
80
5/26/2020 21:36:47För min egen del30-39KvinnaÖstergötlandVet ej
Diagnostiserad psykisk sjukdom
3
Har inte fått göra test, fastän jag velat
Jag är klart bättre men vissa symtom kommer fortfarande tillbaka då och då
Mindre än en veckaMer än 80 dagar
Gick i cykler, loopade, symtom kom och gick. Började vända efter vecka 10
Nya symtom uppkom(mer) vid olika tidpunkter, Symtomens styrka och frekvens varierar, Symtomen utvecklades långsamt, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning, Cykliska symtom som börjar om med samma följd
På kvällen (17:00 - 21:00)
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
FöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjukAkut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Akut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, Följdsymtom
81
5/26/2020 21:36:57För min egen del40-49KvinnaSkåneVet ejInga grundsjukdomar2
Har inte fått göra test, fastän jag velat
Jag är klart bättre men vissa symtom kommer fortfarande tillbaka då och då
Mindre än en veckaMer än 40 dagar
Nya symtom uppkom(mer) vid olika tidpunkter, Symtomens styrka och frekvens varierar, Symtomen återkommer/blev kraftigare vid fysisk aktivitet, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
På morgonen (05:00 - 12:00), På kvällen (17:00 - 21:00)
Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Akut sjukAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjukAkut sjukAkut sjukFöljdsymtomAkut sjukAkut sjukFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
FöljdsymtomAkut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
FöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna)
82
5/26/2020 21:39:15För min egen del50-59KvinnaVästergötlandA Rh+Högt blodtryck2
Har inte fått göra test, fastän jag velat
Jag är klart bättre men vissa symtom kommer fortfarande tillbaka då och då
Mindre än en veckaMer än 50 dagar
Jag har (haft) mycket lindriga symtom, Nya symtom uppkom(mer) vid olika tidpunkter, Symtomens styrka och frekvens varierar, Symtomen återkommer/blev kraftigare vid fysisk aktivitet, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
Det har varit olika under olika faser av sjukdomen
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
83
5/26/2020 21:39:16För min egen del50-59KvinnaUpplandVet ejAstma4
Har inte fått göra test, fastän jag velat
Jag är fortfarande sjuk
Mina symtom fortgick oavbrutet under hela sjukdomsperioden
Mer än 50 dagar
Jag har (haft) samma symtom hela tiden, Symtomen återkommer/blev kraftigare vid fysisk aktivitet
Det har varit olika under olika faser av sjukdomen
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
84
5/26/2020 21:39:19För min egen del30-39ManVästergötlandVet ejAstma2
Har inte fått göra test, fastän jag velat
Inte testad men fått diagnosen (misstänkt) covid-19 av läkare
Har inte testatsJag är fortfarande sjuk
Mina symtom fortgick oavbrutet under hela sjukdomsperioden
Mer än 30 dagar
Nya symtom uppkom(mer) vid olika tidpunkter, Symtomens styrka och frekvens varierar, Symtomen återkommer/blev kraftigare vid fysisk aktivitet, En del av symtomen förekom(mer) enbart på ena sidan av kroppen, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
På morgonen (05:00 - 12:00), Det har varit olika under olika faser av sjukdomen
Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Akut sjukFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Akut sjukAkut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna)
Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Akut sjukFöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjukFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
FöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Akut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
85
5/26/2020 21:39:41För min egen del20-29KvinnaÖstergötlandA Rh-
Sömnapné, Diagnostiserad psykisk sjukdom
2
Har inte fått göra test, fastän jag velat
Jag har varit symtomfri mindre än 20 dagar
Tre veckorMer än 60 dagar
Nya symtom uppkom(mer) vid olika tidpunkter, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
Det är ingen skillnad
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
86
5/26/2020 21:39:44För min egen del10-19KvinnaVästergötlandAB Rh+Anemi, Astma3
Har inte fått göra test, fastän jag velat
Inte testad och ingen diagnos av läkare
Har inte testats
Jag är klart bättre men vissa symtom kommer fortfarande tillbaka då och då
Mindre än en veckaMer än 30 dagar
Nya symtom uppkom(mer) vid olika tidpunkter, Symtomens styrka och frekvens varierar, Alla/de flesta symtom upphörde (i en vecka eller längre tid) men återkom sedan igen, Jag har (haft) samma symtom hela tiden, Symtomen återkommer/blev kraftigare vid fysisk aktivitet, En del av symtomen förekom(mer) enbart på ena sidan av kroppen, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
På eftermiddagen (12:00 - 17:00), På kvällen (17:00 - 21:00), På natten (21:00 - 05:00), Det har varit olika under olika faser av sjukdomen
Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Akut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Akut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Akut sjukFöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjukAkut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
FöljdsymtomAkut sjukAkut sjukAkut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
FöljdsymtomFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
FöljdsymtomAkut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Akut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjuk
87
5/26/2020 21:40:20För min egen del50-59KvinnaDalarnaVet ejInga grundsjukdomar2
Har inte fått göra test, fastän jag velat
Jag är fortfarande sjuk
Känt mig bättre 1-2 dagar och sen blivit sämre igen
Mer än 50 dagar
Nya symtom uppkom(mer) vid olika tidpunkter, Symtomens styrka och frekvens varierar, Symtomen återkommer/blev kraftigare vid fysisk aktivitet
Det har varit olika under olika faser av sjukdomen
Första symtom (de första 3 dagarna)
FöljdsymtomFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
FöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtom
88
5/26/2020 21:40:40För min egen del50-59KvinnaVästergötlandB Rh+
Astma, Migrän, Övrig sjukdom
5
Har inte fått göra test, fastän jag velat
Negativt
Jag är klart bättre men vissa symtom kommer fortfarande tillbaka då och då
Endast en del symtom återkom efter en viss tid
Mer än 90 dagar
Nya symtom uppkom(mer) vid olika tidpunkter, Symtomens styrka och frekvens varierar, Symtomen återkommer/blev kraftigare vid fysisk aktivitet, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
På kvällen (17:00 - 21:00), På natten (21:00 - 05:00)
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Akut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
FöljdsymtomFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
FöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjukFöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjukFöljdsymtomAkut sjukFöljdsymtomAkut sjukFöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjukFöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtom
89
5/26/2020 21:40:49För min egen del40-49KvinnaStockholms länO Rh-Inga grundsjukdomar2
Har inte fått göra test, fastän jag velat
Inte testad och ingen diagnos av läkare
Har inte testats
Jag är klart bättre men vissa symtom kommer fortfarande tillbaka då och då
En veckaMer än 70 dagar
Nya symtom uppkom(mer) vid olika tidpunkter, Symtomens styrka och frekvens varierar, Alla/de flesta symtom upphörde (i en vecka eller längre tid) men återkom sedan igen, Symtomen återkommer/blev kraftigare vid fysisk aktivitet, En del av symtomen förekom(mer) enbart på ena sidan av kroppen, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
På kvällen (17:00 - 21:00)
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Akut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
FöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Akut sjukAkut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Akut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna)
Akut sjukAkut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
FöljdsymtomFöljdsymtom
90
5/26/2020 21:41:00För min egen del70-79KvinnaStockholms länVet ej
Flimmer, hjärtsjukdomar
3Inte försökt bli testad
Jag är klart bättre men vissa symtom kommer fortfarande tillbaka då och då
Mindre än en veckaMer än 60 dagar
Jag har (haft) mycket lindriga symtom, Nya symtom uppkom(mer) vid olika tidpunkter
Det är ingen skillnadFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
FöljdsymtomFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
91
5/26/2020 21:41:23För min egen del40-49KvinnaVärmlandVet ejÖvrig sjukdom2
Har testats för covid-19
NegativVårdcentralenNäsan, SvalgetJag är fortfarande sjukMindre än en veckaMer än 40 dagar
Symtomens styrka och frekvens varierar, Jag har (haft) samma symtom hela tiden, Symtomen återkommer/blev kraftigare vid fysisk aktivitet, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
På morgonen (05:00 - 12:00)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
92
5/26/2020 21:41:25För min egen del50-59KvinnaVästergötlandB Rh-D-vitaminbrist2
Har inte fått göra test, fastän jag velat
Inte testad men fått diagnosen (misstänkt) covid-19 av läkare
Har inte testatsJag är fortfarande sjuk
Mina symtom fortgick oavbrutet under hela sjukdomsperioden
Mer än 30 dagar
Nya symtom uppkom(mer) vid olika tidpunkter, Symtomens styrka och frekvens varierar, Symtomen återkommer/blev kraftigare vid fysisk aktivitet, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
På eftermiddagen (12:00 - 17:00), På kvällen (17:00 - 21:00), Det har varit olika under olika faser av sjukdomen
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
93
5/26/2020 21:41:51För min egen del40-49KvinnaStockholms länO Rh+
Celiaki, Hypotyreos, brist på sköldkörtelhormon
3
Har testats för covid-19
NegativFöretagshälsovårdBlodetNegativt
Jag är klart bättre men vissa symtom kommer fortfarande tillbaka då och då
En veckaMer än 80 dagar
Nya symtom uppkom(mer) vid olika tidpunkter, Symtomens styrka och frekvens varierar, Symtomen återkommer/blev kraftigare vid fysisk aktivitet, En del av symtomen förekom(mer) enbart på ena sidan av kroppen, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
På eftermiddagen (12:00 - 17:00)
Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Akut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjukAkut sjukAkut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjukAkut sjukFöljdsymtomAkut sjukAkut sjukFöljdsymtomAkut sjukFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjukFöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjukAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna)
Akut sjukAkut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjukAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjukAkut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk
94
5/26/2020 21:42:38För min egen del60-69KvinnaVästergötlandA Rh+Inga grundsjukdomar2
Har testats för covid-19
Resultatet är ännu inte klart
VårdcentralenNäsan, SvalgetJag är fortfarande sjukMindre än en veckaMer än 60 dagar
Symtomens styrka och frekvens varierar, Jag har (haft) samma symtom hela tiden, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
Det är ingen skillnadFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Akut sjukFöljdsymtomFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
FöljdsymtomAkut sjukAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Följdsymtom
FöljdsymtomFöljdsymtom
95
5/26/2020 21:42:52För min egen del60-69KvinnaStockholms länVet ejInga grundsjukdomar3
Har inte fått göra test, fastän jag velat
Jag är klart bättre men vissa symtom kommer fortfarande tillbaka då och då
Mer än 80 dagar
Nya symtom uppkom(mer) vid olika tidpunkter, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
På kvällen (17:00 - 21:00)
Första symtom (de första 3 dagarna)
FöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtom
96
5/26/2020 21:42:54För min egen del50-59KvinnaStockholms länO Rh-Inga grundsjukdomar3
Har testats för covid-19
NegativEgenprovtagningNäsan, SvalgetPositivtJag är fortfarande sjukEn veckaMer än 70 dagar
Symtomens styrka och frekvens varierar, Alla/de flesta symtom upphörde (i en vecka eller längre tid) men återkom sedan igen, Symtomen återkommer/blev kraftigare vid fysisk aktivitet, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
Det har varit olika under olika faser av sjukdomen
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Akut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Akut sjukAkut sjukAkut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna)
Akut sjukAkut sjukAkut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna)
Akut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Akut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjukAkut sjuk
97
5/26/2020 21:43:12För min egen del40-49KvinnaStockholms länVet ejAstma, Migrän2
Har testats för covid-19
NegativDrive-in teststationNäsan, SvalgetJag är fortfarande sjuk
Bättre under 3 veckor, men inte helt symtomfri
Mer än 40 dagar
Nya symtom uppkom(mer) vid olika tidpunkter, Symtomens styrka och frekvens varierar, Symtomen återkommer/blev kraftigare vid fysisk aktivitet, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
På eftermiddagen (12:00 - 17:00), På kvällen (17:00 - 21:00)
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Akut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjukFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjukFöljdsymtomAkut sjukFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Akut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjukAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjukAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjukAkut sjuk, Följdsymtom
98
5/26/2020 21:43:27För min egen del30-39KvinnaStockholms länVet ej
Gastroesofageal refluxsjukdom, Astma
3
Har testats för covid-19
Resultatet är ännu inte klart
FöretagshälsovårdSvalgetJag är fortfarande sjukMer än 20 dagar
Nya symtom uppkom(mer) vid olika tidpunkter, Symtomens styrka och frekvens varierar, Symtomen återkommer/blev kraftigare vid fysisk aktivitet, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
På morgonen (05:00 - 12:00), På kvällen (17:00 - 21:00), På natten (21:00 - 05:00), Det har varit olika under olika faser av sjukdomen
Första symtom (de första 3 dagarna)
Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Akut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
FöljdsymtomFöljdsymtomAkut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Akut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Akut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna), Akut sjuk, Följdsymtom
Akut sjuk, FöljdsymtomFöljdsymtomFöljdsymtom
99
5/26/2020 21:43:43För min egen del50-59ManStockholms länO Rh+Inga grundsjukdomar1
Har inte fått göra test, fastän jag velat
Jag är fortfarande sjuk
Mina symtom fortgick oavbrutet under hela sjukdomsperioden
Mer än 70 dagar
Nya symtom uppkom(mer) vid olika tidpunkter, Symtomens styrka och frekvens varierar, Jag har (haft) samma symtom hela tiden, Symtomen återkommer/blev kraftigare vid fysisk aktivitet, Symtomen utvecklades långsamt, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
På eftermiddagen (12:00 - 17:00), Det har varit olika under olika faser av sjukdomen
Akut sjukAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjukFöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Akut sjukAkut sjuk, Följdsymtom
Första symtom (de första 3 dagarna)
Akut sjuk
Första symtom (de första 3 dagarna)
Akut sjukAkut sjukAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjuk, FöljdsymtomAkut sjukAkut sjuk, Följdsymtom
100
5/26/2020 21:43:48För min egen del50-59KvinnaVästergötlandVet ejInga grundsjukdomar2
Har testats för covid-19
NegativSjukhusNäsan
Jag är klart bättre men vissa symtom kommer fortfarande tillbaka då och då
Mindre än en veckaMer än 40 dagar
Konstaterat hjärtflimmer i vecka 5
Nya symtom uppkom(mer) vid olika tidpunkter, Symtomens styrka och frekvens varierar, Symtomen återkommer/blev kraftigare vid fysisk aktivitet, Jag har (haft) symtom som jag aldrig tidigare upplevt i samband med influensa eller förkylning
På kvällen (17:00 - 21:00), Det har varit olika under olika faser av sjukdomen
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)
Första symtom (de första 3 dagarna)