Mgi_TOP_R_17-18_3_OK
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
МП „ТРУДОВА И ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ“ – РЕДОВНА ф.о.
2
ГРАФИК поправителна сесия 17/18
3
за контакт: Анна Иванова (anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg)
4
5
1 курс
6
ДисциплинаВид на дисциплината
З / И
сграда/ зала № ПреподавателДатаДен от седмицатаЧас
от / до
Форма на изпит /писмен, устен, курсова работа/
7
Ценности и трудова мотивацияЗ 200Проф. д.пс.н. Снежана Илиева31.8.2018 г.петък10:0012:00писмен + КР
8
Психология на пазараЗ205Гл. ас. д-р Дамяна Иванова07.09.2018 г. петък12:0014:00писмен
9
Индивидуални различия на работното мястоЗ200Доц. д-р Ергюл Таир30.08.2018 г.четвъртък18:0020:00писмен + КР
10
Стратегически мениджмънтЗбл.3, зала 300Проф. д.с.н. Цветан Давидков28.08.2018 г.вторник11:0013:00писмен + КР
11
Стрес, здраве и безопасност в работна средаЗ200Гл. ас. д-р Вихра Найденова26.08.2018 г. неделя16:0018:00писмен + КР
12
Изследователски методи в трудовата и организационната психологияЗРекторат, ауд 21Проф. д-р Емилия Алексиева04.09.2018 г. вторник13:0016:00устен + КР
13
Кроскултурен мениджмънт и организационна култураЗ200Проф. д.пс.н. Снежана Илиева31.8.2018 г.петък10:0012:00писмен + КР
14
Техники за социално влияниеИ200Проф. д-р Георги Карастоянов01.09.2018 г. събота9:0010:00писмен
15
Емоционална интелигентностИ200Гл. ас. д-р Валерия Витанова20.08.2018 г. понеделник17:0020:00писмен
16
Невербална комуникация и комуникативна компетентностИкаб. 126Проф. д.ф.н. Величко Руменчев04.09.2018 г. вторник10:0012:00устен + КР
17
Управление на впечатленията и бизнес етикетИ205Гл. ас. д-р Дамяна Иванова07.09.2018 г. петък12:0014:00писмен
18
Управление на човешките ресурсиЗ200гл. ас. д-р Вихра Найденова26.08.2018 г. неделя16:0018:00писмен
19
Управление и изграждане на екипиЗ200проф. дпсн Йоана Янкулова05.09.2018 г.сряда18:0019:00писмен+ КР
20
Организационно развитие и управление на промянатаЗ200проф. дпсн Снежана Илиева31.8.2018 г.петък10:0012:00писмен + КР
21
Потребителско поведениеЗ205Гл. ас. д-р Дамяна Иванова07.09.2018 г. петък12:0014:00писмен + КР
22
Лидерски стилове и компетентностиЗ205гл. ас. д-р Плама Христова07.09.2018 г. петък10:0012:00писмен
23
Психология на рекламата и връзки с общественосттаЗ205Гл. ас. д-р Дамяна Иванова07.09.2018 г. петък12:0014:00писмен + КР
24
Планиране и развитие на кариератаЗРекторат, ауд 21Проф. д-р Емилия Алексиева04.09.2018 г. вторник13:0016:00писмен + КР
25
Семинар по лидерство и организационна ефективностЗ200проф. дпсн Снежана Илиева31.8.2018 г.петък10:0012:00устен + КР
26
Управление на качеството и бизнес процеситеИна имейлпроф. дфн Нако Стефановдо 06.09.2018 г.четвъртъкКР
27
КоучингИ205хон. д-р Елена Алтимирска 03.09.2018 г.понеделник9:0011:00устен
28
* КР при д-р Иванова се изпращат на имейл най-късно 5 дни преди датата на изпита.
29
2 курс
30
ДисциплинаВид на дисциплината
З / И
сграда/ зала № ПреподавателДатаДен от седмицатаЧас
от / до
Форма на изпит /писмен, устен, курсова работа/
31
Обучение и развитие на персоналаЗ 200Гл. ас. д-р Валерия Витанова20.08.2018 г. понеделник17:0020:00устен + КР
32
Правни аспекти на управлението на човешките ресурсиЗ200Доц. д-р Невяна Кънева04.09.2018 г.вторник11:0012:00писмен /тест/
33
Статистически методи в организационните изследванияЗ530Доц. д-р Калоян Харалампиев05.09.2018 г. сряда10:0017:00КР
34
Организационно консултиранеЗ205Хон. ас. д-р Елена Алтимирска03.09.2018 г.понеделник9:0011:00устен
35
Практикум по организационно развитие и управление на човешките ресурсиЗМилена Хаджииванова и Ивайло ГърковСВЪРЗВАНЕ ЧРЕЗ ИМЕЙЛ ДО 30.08.2018 Г.устен + КР
36
Управление на таланта и планиране на приемственосттаИ200Гл. ас. д-р Вихра Найденова26.08.2018 г. неделя16:0018:00писмен + КР
37
Управление на кризи и конфликти в организациитеИ200Проф. д-р Георги Карастоянов01.09.2018 г. събота9:0010:00писмен
38
Творчество и иновации в организациитеИ200Доц. д-р Ергюл Таир30.08.2018 г.четвъртък18:0020:00КР
39
Управление на проектиИбл.3, зала 300Проф. д.с.н. Цветан Давидков28.08.2018 г.вторник11:0013:00писмен + КР
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu