Adoracija laukiant popiežiaus Pranciškaus
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčioje adoracija laukiant popiežiaus Pranciškaus
3
Datalaikasintencijarekomenduojama maldaatsakingas asmuo, vardas pavardė, organizacijatel.nr. el.p.
4
5
2018-09-2120.00-21.00Šv. MišiosŠv. MišiosŠv. MišiosŠv. MišiosŠv. Mišios
6
2018-09-2121.00-22.00Meldžiamės, kad Dievo ir Tautos susitikimas pažadintų džiaugsmą ir atnaujintų viltį. Šlovinimas“Šviesos vaikai” (Rasa), Kauno jėzuitų b.‭+370 (614) 09 501‬
7
2018-09-2122.00-23.00Meldžiame maldos uolumo ir kuklumo malonės kasdienybėje.ŠlovinimasMarijos Radijas, transliacija, Ramunė
8
2018-09-2123.00-00.00Meldžiame gebėjimo liudyti neaprėpiamą Dievo meilės grožį. ŠlovinimasKauno arkivyskupijos Caritas, Arūnas Kučikas
9
10
2018-09-2200.00 - 01.00Meldžiame malonės keisti netinkamą gyvenimo, gamybos ir vartojimo stilių. I dalis rožančiaus. Džiaugsmo slėpiniai. (galima su giesme)Kauno arkivyskupijos Caritas, Arūnas Kučikas
11
2018-09-2201.00 - 02.00Meldžiamės, kad vienuolynai būtų ypatinga ramybės ir tikro džiaugsmo vieta.Šv. Rašto ištraukos/ Mąstymas/ Pop. Pranciškaus tekstaiMarijos Radijas, transliacija, Ramunė
12
2018-09-2202.00 - 03.00Meldžiamės už karines struktūras, kad savo tarnavimu neštų taikos vaisius pasauliui.II dalis rožančiaus. Šviesos slėpiniai.Marijos Radijas, transliacija, Ramunė
13
2018-09-2203.00 - 04.00Meldžiamės už šeimas, patiriančias sunkumų dėl nedarbo ar persekiojamas dėl tikėjimo. Gailestingumo vainikėlisGR Kaišiadodys
14
2018-09-2204.00 - 05.00Meldžiamės, kad krikščionys suvoktų pareigas gamtai ir Kūrėjui, kaip esminę tikėjimo dalį.III dalis rožančiaus. Kančios slėpiniaiGR Kaišiadodys
15
2018-09-2205.00 - 06.00Meldžiame, kad trokštume išsivaduoti iš laisvę varžančių schemų ir siektume šventumo. Šv. Rašto ištraukos/ Mąstymas/Pop. Pranciškaus tekstaiŠv. Damijono maldos grupė, Domas867666388
16
2018-09-2206.00 - 07.00Meldžiamės už darbo pasaulį, kad būtų paisoma visų dirbančiųjų teisių ir jos būtų saugomos. Viešpaties Angelo malda/IV dalis rožančiaus. Garbės slėpiniaiAteitininkų federacija, Julija Ladigaitė861400245julijalad@gmail.com
17
2018-09-2207.00 - 08.00Melžiamės už katalikiškas bendruomenes, kad jos liudytų Jėzų ir Jo teikiamą viltį.Tylos malda/Šv. Rašto ištraukosI dekanato Caritas, Onutė
18
2018-09-2208.00 - 09.00Meldžiamės, kad tinkamai suvoktume artimo meilės įsakymą, pareigą padėti kenčiančiam, būti jam artimi, niekada neapleisti. Tylos malda/Šv. Rašto ištraukosI dekanato Caritas, Onutė
19
2018-09-2209.00 - 10.00Meldžiame kūrybingos iš Evangelijos sklindančios vilties.Šv. Rašto ištraukos/ Mąstymas/Pop. Pranciškaus tekstaiKatechetikos c. Inga Rakauskienė
20
2018-09-2210.00 - 11.00Meldžiamės, kad Bažnyčia, nors ir sužeista nuodėmės, vykdytų pranašišką misiją. Tylos maldaKatechetikos c. Inga Rakauskienė
21
2018-09-2211.00 - 12.00Meldžiame, kad pasauliečiai vykdytų krikštu gautą ypatingą misiją - kūrybingai atsiliepti į dabarties pasaulio iššūkius.
Tylos malda/Šv. Rašto ištraukos
Šeimos centras, Jūratė861430385
22
2018-09-2212.00 - 13.00Meldžiamės už kunigus, kad jie būtų pranašai žmonių širdyse žadinantys Dievo troškimą. Viešpaties Angelo maldaŠeimos centras, Jūratė861430385
23
2018-09-2213.00 - 14.00Meldžiama, kad širdys taptų jautrios, veidai - nenusiminę, rankos - pasirengusios kurti nauja. Šv. Rašto ištraukos/ Mąstymas/Pop. Pranciškaus tekstaiKauno Arka, Gedas Malinauskas
24
2018-09-2214.00 - 15.00Meldžiamės, kad Evangelijos skelbimas būtų gyvas ir perkeičiantis širdis. I dalis rožančiaus. Džiaugsmo slėpiniaiBasųjų Karmelitų pasauliečių bendruomenė,Sigita
25
2018-09-2215.00 - 16.00Meldžiamės už parapijas, kad jose būtų skleidžiamas tikėjimas ir liudijama artimo meilė. Gailestingumo vainikėlisGailestingumo versmė, Arūnas Jančiauskas861547758
26
2018-09-2216.00 - 17.00Meldžiame, kad Bažnyčia būtų Tėvo namai, kur yra vietos kiekvienam. Šv. Rašto ištraukos/ Mąstymas/Pop. Pranciškaus tekstaiGailestingumo versmė, Arūnas Jančiauskas861547758
27
2018-09-2217.00 - 18.00Šv. MišiosŠv. Mišios
28
2018-09-2218.00 - 19.00Meldžiame šventosios Dvasios, galinčios pripildyti mūsų vienatvę ir paskatinti tarnavimą kitiems. ŠlovinimasGyvieji akmenys, Martynas
29
2018-09-2219.00 - 20.00Meldžiamės, kad tikri Dievo vaikai būtų atpažįstami iš gailestingumo. ŠlovinimasGyvieji akmenys, Martynas
30
2018-09-2220.00 - 21.00Meldžiamės, kad meilė būtų kupina rūpinimosi vienų kitais ženklų. ŠlovinimasGyvieji akmenys, Martynas
31
2018-09-2221.00 - 22.00Meldžiamės už jaunimą, kad dosniai atsilieptų į savo pašaukimą kurti geresnį pasaulį.ŠlovinimasMarijos Radijas, transliacija, Ramunė
32
2018-09-2222.00 - 23.00Meldžiamės, kad būtume neabejingi viskam, kas atsitinka pasaulyje. ŠlovinimasMarijos Radijas, transliacija, Ramunė
33
2018-09-2223.00 - 00.00Meldžiamės, kad Jėzus suvienytų skirtingų tautų, rasių ir kalbų žmones. ŠlovinimasMarijos Radijas, transliacija, Ramunė
34
35
2018-09-2300.00 - 01.00Meldžiamės, kad teisėsaugos ir teisėtvarkos darbuotojai būtų tiesos ir gailestingumo liudytojai. II dalis rožančiaus. Šviesos slėpiniai.Marijos Radijas, transliacija, Ramunė
36
2018-09-2301.00 - 02.00Meldžiamės už ligonius ir jais besirūpinančiuosius, kad ypatingu būdu atpažintų Jėzų kiekviename žmoguje. Šv. Rašto ištraukos/Mąstymas/Pop. Pranciškaus tekstaiMarijos Radijas, transliacija, Ramunė
37
2018-09-2302.00 - 03.00Meldžiamės už Lietuvą ir jos žmones, kad priėmę laisvę, kaip dovaną rinktumės teisingą kelią. III dalis rožančiaus. Kančios slėpiniai.Marijos Radijas, transliacija, Ramunė
38
2018-09-2303.00 - 04.00Meldžiamės, kad siekdami išgyvenimo nepamirštume malonės ir užsidegimo sekti Jėzumi. Gailestingumo vainikėlisMarijos Radijas, transliacija, Ramunė
39
2018-09-2304.00 - 04.30Meldžiame, kad Popiežiaus Pranciškaus atvežama žinia mus artintų prie Gyvojo Dievo ir uždegtų širdis dovanoti save.IV dalis rožančiaus. Garbės slėpiniai.Marijos Radijas, transliacija, Ramunė
40
41
42
Kilus klausimams prašome kreiptis į Militą, tel. nr. 8 - 646 - 47157
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu