ใบสมัครแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ประทับเวลาชื่อทีมชื่อ-สกุล (คนที่ 1)ชื่อ-สกุล (คนที่ 2)
ระดับชั้น / ห้อง
กิจกรรมที่ต้องการสมัครแข่งขัน
2
15/8/2016, 10:48:11Dead By Daylihhtนายชยพล รัตนะวันนายธวัชชัย ทองท่อม.4/2การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
3
15/8/2016, 10:49:35V.D.O.นายธีรภัทร พรหมศร
นางสาวปวันรัตน์ สมคะเน
ม.4/2การตัดต่อวีดีโอ
4
15/8/2016, 10:50:58ROM
นางสาวประกายเกษ บุญอยู่
นางสาวณัฐรินีย์ บุญมานัส
ม.6/1การสร้าง Web Page (Web editor)
5
15/8/2016, 10:51:53RAM
นายบุรินทร์ อรรคบุตร
นางสาวมัลนิกา ทองดี
ม.6/1
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
6
15/8/2016, 10:53:48Hopbitนางสาวชลธิชา อำนวย
นางสาวณัฐธยาน์ พุทธกุล
ม.6/1
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
7
15/8/2016, 13:21:20Friend Club
นายจตุพร สุจริตภักดี
นายพูนทรัพย์ ดวงมาลา
ม.4/4การตัดต่อวีดีโอ
8
15/8/2016, 13:22:59จุด จุด จุดนายกฤษฎา พลเรือง
นายศักดิ์สิทธิ์ โพธิวัฒน์
ม.4/4
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
9
15/8/2016, 13:24:26M401-1
นายธรรพ์ณธร บุญอินทร์
นายยุทธภูมิ บุญมากม.4/1การตัดต่อวีดีโอ
10
15/8/2016, 13:25:47M401-2
นางสาวสุธาริณี พรหมเลิศ
นางสาวจิราวรรณ โพธิวัฒน์
ม.4/1
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
11
15/8/2016, 15:35:43Phmriuck
นายจิรภัทร สุตะพันธ์
นางสาวกัญญารัตน์ สุตะพันธ์
ม.5/2การสร้าง Web Page (Web editor)
12
15/8/2016, 15:36:34INDYนายเจษฎา อรรคบุตร
นายชูเกียรติ สุตะพันธ์
ม.5/2การตัดต่อวีดีโอ
13
15/8/2016, 15:38:27M501-1
นายพลวัต แก้วศรีจันทร์
นางสาวอินทิราพร นามวงษ์
ม.5/1
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
14
15/8/2016, 15:39:42M501-2
นางสาวอินทร์ทิรา มีพันธ์
นางสาวสุภาวัลย์ ชัยมงคล
ม.5/1การสร้าง Web Page (Web editor)
15
15/8/2016, 16:28:33M403นายนพดล ดวงมาลานางสาววีรยา บ่อทองม.4/3
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
16
15/8/2016, 16:29:47M403-2
นางสาวกันติยาภรณ์ การะเกษ
นางสาวอรอุมา ทองกลม
ม.4/3
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
17
15/8/2016, 16:45:53M503-1
นายศักดิ์ศรี ประสาน
นายภานุพงศ์ แพ่งพนม
ม.5/3การสร้าง Web Page (Web editor)
18
15/8/2016, 16:46:54M503-2
นางสาวจิรนันท์ เถระพันธ์
นายพงสิทธิ์ รัตนวัน
ม.5/3การสร้าง Web Page (Web editor)
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu