taotleja-kontserniskeem_vorm.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
NB! Palun ärge siin täitke, laadige fail alla!
Taotleja kontserni liikmete skeem (nn kontsernipuu)
2
3
Palun tooge välja kontserni, millesse Taotleja kuulub, liikmete nimekiri (hetkel olemas olevate kontserni liikmete loetelu).

Emaettevõtja koos tütarettevõtjatega moodustab kontserni. Kui üks äriühing on teises äriühingus osanik või aktsionär ning omab seal häälteenamust (vähemalt üle 50% osalusest), nimetatakse osalevat ühingut emaettevõtjaks ja ühingut, kus ta osaleb, tütarettevõtjaks. Emaettevõtja tütarettevõtjaks on ka ühing, kus häälteenamus on teisel tütarettevõtjal või tütarettevõtjatel üksinda või koos emaettevõtjaga. Tütarettevõtjaks on ka ühing, kus teine ühing (emaettevõtja) omab selle osaniku või aktsionärina lepingu alusel või ilma selleta valitsevat mõju.

Valitsev mõju on võimalus ühe või mitme ettevõtja poolt ühiselt või ühe või mitme füüsilise isiku poolt ühiselt teise ettevõtja aktsiate või osade omamise kaudu, tehingu või põhikirja alusel või muul viisil otseselt või kaudselt mõjutada teist ettevõtjat, mis võib seisneda õiguses:
1) oluliselt mõjutada teise ettevõtja juhtorganite koosseisu, hääletamist või otsuseid või
2) kasutada või käsutada teise ettevõtja kogu vara või olulist osa sellest.
4
5
6
7
8
9
Taotleleja nimiRegistrikood
10
11
1. Taotleja emaettevõtja
12
13
Äriühingu nimiRegistrikoodEnamusosaluse %Enamusosaluse omanik(ud)
14
15
2. Taotleja tütarettevõtjad
16
17
Äriühingu nimiRegistrikoodEnamusosaluse %Enamusosaluse omanik(ud)
18
19
20
21
Vajadusel lisada täiendavaid ridu
22
3. Taotleja teised kontserni liikmed
23
24
Äriühingu nimiRegistrikoodEnamusosaluse %Enamusosaluse omanik(ud)
25
26
27
28
Vajadusel lisada täiendavaid ridu
29
4. Lepingute või muudel alustel taotleja üle valitsevat mõju omavad ettevõtjad
30
31
Äriühingu nimiRegistrikoodValitseva mõju alus
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu