11_class_2019_2020_II_print
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQAR
1
XI клас
IІ срок 2019/2020 - ІI смяна
XI клас
IІ срок 2019/2020 - ІI смяна
XI клас
IІ срок 2019/2020 - ІI смяна
XI клас
IІ срок 2019/2020 - ІI смяна
2
ХІ А - СПІ гр.ХІ А - СПІІ гр.ХІ Б - СПІ гр.ХІ Б - СПІІ гр.ХІ В - КМІ гр.ХІ В - КМІІ гр.ХІ Г - КМІ гр.ХІ Г - КМІІ гр.
3
4
пп1
13:00-13:40
КАрх-уч.пр.-неч.с.
WEBD-уч.пр.-чет.с.
9218РВ
WEBD-уч.пр.-неч.с.
КАрх-уч.пр.-чет.9205АДп
Физическа култура и спорт
Физическа култура и спорт
п1
13:00-13:40
Руски език9125Руски език9125
5
оо2
13:40-14:20
КАрх-уч.пр.-неч.с.
WEBD-уч.пр.-чет.с.
9205АД
WEBD-уч.пр.-неч.с.
КАрх-уч.пр.-чет.9218РВо
Физическа култура и спорт
ММ
Физическа култура и спорт
ММо2
13:40-14:20
Руски езикДДРуски езикДД
6
н3
14:30-15:10
КАрх-уч.пр.-неч.с.
WEBD-уч.пр.-чет.с.
9217РВ
WEBD-уч.пр.-неч.с.
КАрх-уч.пр.-чет.
9205АДн3
14:30-15:10
Обектно ориентирано прогр.
9224K1
Обектно ориентирано прогр.
9224U1н3
14:30-15:10
Руски език9113Руски език9113н3
14:30-15:10
МатематикаБълг. език9125МКрБълг. езикМатематика9125
МКр
7
е4
15:10-15:50
КАрх-уч.пр.-неч.с.
WEBD-уч.пр.-чет.с.
9205АД
WEBD-уч.пр.-неч.с.
КАрх-уч.пр.-чет.
9217РВе4
15:10-15:50
Обектно ориентирано прогр.
МБ
Обектно ориентирано прогр.
МБе4
15:10-15:50
Руски езикДДРуски езикДДе4
15:10-15:50
Ма - нечет.седм.
Бе - четна седм.
ВХрБе - неч.седм.Ма - чет.седм.ВХр
8
д5
16:10-16:50
Обектно ориентирано прогр.
9224
Обектно ориентирано прогр.
9224д5
16:10-16:50
Технология на програм.-уч.пр.
9205K3
Технология на програм.-уч.пр.
9205K3д5
16:10-16:50
МатематикаБълг. език9113
МКр
МатематикаБълг. език9113
МКр
д5
16:10-16:50
Компютърни архитектури
9125
Компютърни архитектури
9125
9
е6
16:50-17:30
Обектно ориентирано прогр.
ГА
Обектно ориентирано прогр.
ГАе6
16:50-17:30
Технология на програм.-уч.пр.
МЗ
Технология на програм.-уч.пр.
МЗе6
16:50-17:30
Ма - нечет.седм.
Бе - четна седм.ВХр
Ма - нечет.седм.
Бе - четна седм.ВХре6
16:50-17:30
Компютърни архитектури
РВ
Компютърни архитектури
РВ
10
л7
17:40-18:20
Технология на програм.-уч.пр.
9205K3
Технология на програм.-уч.пр.
9205K3ллл
11
8
18:20-19:00
Технология на програм.-уч.пр.
СтХр
Технология на програм.-уч.пр.
СтХр
12
13
14
в
Физическа култура и спорт
Физическа култура и спорт
ввв1
13:00-13:40
Електронни изм.- уч.практика
9219
Компютърна периферия-уч.пр.
9205
15
т
Физическа култура и спорт
ММ
Физическа култура и спорт
ММттт2
13:40-14:20
Електронни изм.- уч.практика
ББ
Компютърна периферия-уч.пр.
КС
16
о3
14:30-15:10
Руски език9217Руски език9217о3
14:30-15:10
МатематикаБълг. език9218
МКр
МатематикаБълг. език9218МКро3
14:30-15:10
Обектно ориентирано прогр.
9224
Обектно ориентирано прогр.
9224о3
14:30-15:10
Компютърна периферия - уч.пр.
9205
Електронни изм.- уч.практика
9219
17
р4
15:10-15:50
Руски езикДДРуски езикДДр4
15:10-15:50
Ма - нечет.седм.
Бе - четна седм.ВХр
Ма - нечет.седм.
Бе - четна седм.ВХрр4
15:10-15:50
Обектно ориентирано прогр.
ДУ
Обектно ориентирано прогр.
ДУр4
15:10-15:50
Компютърна периферия - уч.пр.
КС
Електронни изм.- уч.практика
ББ
18
н5
16:10-16:50
МатематикаБълг. език9217МКрМатематикаБълг. език9217МКрн5
16:10-16:50
Руски език9218Руски език9218н5
16:10-16:50
История9113История9113н5
16:10-17:10
Английски език
1032Английски език1032
19
и6
16:50-17:30
Ма - нечет.седм.
Бе - четна седм.
ВХр
Ма - нечет.седм.
Бе - четна седм.
ВХри6
16:50-17:30
Руски езикДДРуски езикДДи6
16:50-17:30
ИсторияАФИсторияАФи6
Английски език
Английски език
20
кк7
17:40-18:20
История9218История9218к7
17:40-18:20
Технология на програмирането
9205
Технология на програмирането
9205к7
17:20-18:20
Английски език
ИКАнглийски езикИК
21
8
18:20-19:00
ИсторияАФИсторияАФ8
18:20-19:00
Технология на програмирането
ДИ
Технология на програмирането
ДИ
22
23
1
13:00-13:40
Математика10302Математика103021
13:00-13:40
Системи за упр.на бази данни
9222К2
Системи за упр.на бази данни
9222К21
13:00-13:40
АПЕ - учебна практика
9205K3
Импулсна и цифр.техника-уч.пр.
9219
24
с2
13:40-14:20
МатематикаВХрМатематикаВХрсс2
13:40-14:20
Системи за упр.на бази данни
Системи за упр.на бази данни
с2
13:40-14:20
АПЕ - учебна практика
СС
Импулсна и цифр.техника-уч.пр.
ЙП
25
р3
14:30-15:10
ООП-уч.пр9224ООП-уч.пр9224р3
14:30-15:10
Математика9218Математика9218р3
14:30-15:10
Системи за упр.на бази данни
КрГ
Системи за упр.на бази данни
КрГр3
14:30-15:10
Импулсна и цифр.техника-уч.пр.
9219
АПЕ - учебна практика
9205K3
26
я4
15:10-15:50
ООП-уч.прГАООП-уч.прГАя4
15:10-15:50
МатематикаВХрМатематикаВХря4
15:10-15:50
Английски език9202Английски език9202я4
15:10-15:50
Импулсна и цифр.техника-уч.пр.
ЙП
АПЕ - учебна практика
СС
27
д5
16:10-16:50
Фил.-неч. седм.КАрх - чет.сед.10302ГПФил.-неч. седм.КАрх - чет.сед.10302ГПд5
16:10-16:50
ООП-уч.пр9224K1ООП-уч.пр9224д5
16:10-16:50
Английски езикАнглийски езикд5
16:10-16:50
ОС-неч. седм.Фил. - чет.сед.9205ДДОС-неч. седм.Фил. - чет.сед.9205ДД
28
а6
16:50-17:30
Фил.-неч. седм.КАрх - чет.сед.РВФил.-неч. седм.КАрх - чет.сед.РВа6
16:50-17:30
ООП-уч.прМБООП-уч.прМБа6
16:50-17:30
Английски езикИКАнглийски езикИКа6
16:50-17:30
ОС-неч. седм.Фил. - чет.сед.9125ГПОС-неч. седм.Фил. - чет.сед.9125ГП
29
7
17:40-18:20
Технология на програмирането
9205K3
Технология на програмирането
9205K37
17:40-18:20
Фил.-неч. седм.КАрх - чет.сед.9218ГПФил.-неч. седм.КАрх - чет.сед.9218ГП7
17:40-18:20
КАрх.-неч. седм.Фил. - чет.сед.9202РВКАрх.-неч. седм.Фил. - чет.сед.9202РВ
30
8
18:20-19:00
Технология на програмирането
СтХр
Технология на програмирането
СтХр
8
18:20-19:00
Фил.-неч. седм.КАрх - чет.сед.РВФил.-неч. седм.КАрх - чет.сед.РВ8
18:20-19:00
КАрх.-неч. седм.Фил. - чет.сед.ГПКАрх.-неч. седм.Фил. - чет.сед.ГП
31
32
0
12:10-13:10
Автом. на проект. в електрон.
9205
Автом. на проект. в електрон.
9205
33
ч1
13:00-13:40
История9217История9217ч1
13:00-13:40
ОС - неч.сед.ОС-уч.пр.-чет.с.9222ОС - неч.сед.ОС-уч.пр.-чет.с.9222ч1
13:00-13:40
Математика10302Математика10302ч1
Автом. на проект. в електрон.
Автом. на проект. в електрон.
34
е2
13:40-14:20
ИсторияАФИсторияАФе2
13:40-14:20
ОС - неч.сед.ОС-уч.пр.-чет.с.ВКОС - неч.сед.ОС-уч.пр.-чет.с.ВКе2
13:40-14:20
МатематикаВХрМатематикаВХре2
13:20-14:20
Автом. на проект. в електрон.
СС
Автом. на проект. в електрон.
СС
35
т3
14:30-15:10
ОС - неч.сед.
ОС-уч.пр.-чет.с.
9222ОС - неч.сед.
ОС-уч.пр.-чет.с.
9222т3
14:30-15:10
Български език и литература
9223
Български език и литература
9223т3
14:30-15:10
ООП-уч.пр9224ООП-уч.пр9224т3
14:30-15:10
История9125История9125
36
в4
15:10-15:50
ОС - неч.сед.
ОС-уч.пр.-чет.с.
НДОС - неч.сед.
ОС-уч.пр.-чет.с.
НДв4
15:10-15:50
Български език и литература
МКр
Български език и литература
МКрв4
15:10-15:50
ООП-уч.прДУООП-уч.прДУв4
15:10-15:50
ИсторияАФИсторияАФ
37
ъ5
16:10-16:50
Български език и литература
9217
Български език и литература
9217ъ5
16:10-16:50
Технология на програмирането
9205K3
Технология на програмирането
9205K3ъ5
16:10-16:50
ОС - неч.сед.ОС-уч.пр.-чет.с.9222ОС - неч.сед.ОС-уч.пр.-чет.с.9222ъ5
16:10-16:50
Математика9125Математика9125
38
р6
16:50-17:30
Български език и литература
МКр
Български език и литература
МКрр6
16:50-17:30
Технология на програмирането
МЗ
Технология на програмирането
МЗр6
16:50-17:30
ОС - неч.сед.ОС-уч.пр.-чет.с.АГОС - неч.сед.ОС-уч.пр.-чет.с.АГр6
16:50-17:30
МатематикаВХрМатематикаВХр
39
7
17:40-18:20
Технология на програм.-уч.пр.
9205
Технология на програм.-уч.пр.
9205
40
8
18:20-19:00
Технология на програм.-уч.пр.
ДИ
Технология на програм.-уч.пр.
ДИ
41
42
Физическа култура и спорт
Физическа култура и спорт
1
13:00-13:40
КАрх-уч.пр.-неч.с.
WEBD-уч.пр.-чет.с.
10302РВ
WEBD-уч.пр.-неч.с.
КАрх-уч.пр.-чет.9222ПлН
Физическа култура и спорт
Физическа култура и спорт
43
пп
Физическа култура и спорт
ММ
Физическа култура и спорт
ММп2
13:40-14:20
КАрх-уч.пр.-неч.с.
WEBD-уч.пр.-чет.с.
9222ПлН
WEBD-уч.пр.-неч.с.
КАрх-уч.пр.-чет.10302РВп
Физическа култура и спорт
ММ
Физическа култура и спорт
ММ
44
е3
14:30-15:30
Системи за упр.на бази данни
9205К3
Системи за упр.на бази данни
9205К3е3
14:30-15:30
Английски език9221Английски език9221е3
14:30-15:10
Български език и литература
10302
Български език и литература
10302е3
14:30-15:10
КАрх.-уч.пр.-неч.с.
WEBD-уч.пр-чет.с.
9125РВ
WEBD-уч.пр-неч.с.
КАрх.-уч.пр.-чет.с.
9222ПлН
45
т4
Системи за упр.на бази данни
Системи за упр.на бази данни
т4Английски езикАнглийски езикт4
15:10-15:50
Български език и литература
МКр
Български език и литература
МКр
т4
15:10-15:50
КАрх.-уч.пр.-неч.с.
WEBD-уч.пр-чет.с.
9222ПлН
WEBD-уч.пр-неч.с.
КАрх.-уч.пр.-чет.с.
9125РВ
46
ъ5
15:40-16:40
Системи за упр.на бази данни
АП
Системи за упр.на бази данни
АПъ5
15:40-16:40
Английски езикИКАнглийски езикИКъъ5
16:10-16:50
Български език и литература
9125
Български език и литература
9125
47
к6
17:00-18:00
Английски език9217Английски език9217к6
17:00-18:00
Системи за упр.на бази данни
9205К3
Системи за упр.на бази данни
9205К3кк6
16:50-17:30
Български език и литература
МКр
Български език и литература
МКр
48
7Английски езикАнглийски език7
Системи за упр.на бази данни
Системи за упр.на бази данни
49
8
18:10-19:10
Английски езикИКАнглийски езикИК8
18:10-19:10
Системи за упр.на бази данни
АП
Системи за упр.на бази данни
АП
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...