รายงานการดำเนินงานตามโครงการมอบของขวัญปีใหม่และวันเด็ก ปี2559
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAF
1
แบบรายงานการดำเนินงานตามโครงการมอบของขวัญปีใหม่และวันเด็ก ปี2559
หน่วยบริการ...ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองห้วยเหนือ...คปสอ.ขุขันธ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
2
ที่โครงการผลการดำเนินงานสะสมผลการดำเนินงานสะสมผลการดำเนินงานสะสมผลการดำเนินงานสะสมผลการดำเนินงานสะสมผลการดำเนินงานสะสมผลการดำเนินงานสะสมผลการดำเนินงานสะสมผลการดำเนินงานสะสมผลการดำเนินงานสะสม
3
ณ 15 ธันวาคม 2558ณ 15 มกราคม 2559ณ 15 กุมภาพันธ์ 2559ณ 15 มีนาคม 2559ณ 15 เมษายน 2559ณ 15 พฤษภาคม 2559ณ 15 มิถุนายน 2559ณ 15 กรกฎาคม 2559ณ 15 สิงหาคม 2559ณ 15 กันยายน 2559
4
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
5
1กวาดล้างโปลิโอ
6
1.1ฉีดวัคซีน Inactivated Polio Vaccine (IPV) เด็กอายุ 4 เดือน (เป้าหมายร้อยละ 80)
75716610066100661006610066100661006610066100
7
2Long Term Care ( LTC)
8
2.1 ดูสุขภาพผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป/ติดบ้าน ติดเตียง ได้รับการดูแล (ร้อยละ 100)
9
-ผู้สูงอายุมีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแล (คน) (ADL น้อยกว่า 4 คะแนน) ติดเตียง
7710077100771007710077100
10
-ผู้สูงอายุมีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแล (คน) (ADL น้อยกว่า 5-11 คะแนน) ติดบ้าน
10101001010100101010010101001010100
11
2.2มอบชุดของขวัญ ยาสามัญประจำบ้าน และแว่นสายตา (คน)
3030100000000000000
12
3มอบแขนขา เทียม
13
3.1จัดหาและซ่อมอุปกรณ์เครื่องช่วยผู้พิการ
14
-ผู้พิการทางแขน (คน)111001110011100111001110011100111001110011100
15
-ผู้พิการทางขา (คน)221002210022100221002210022100221002210022100
16
3.2พัฒนาทักษะบุคลากรจดทะเบียนและผู้ดูแลผู้พิการ(คน)
17
4ดูแลสุขภาพพระภิกษุ– สามเณร
18
4.1จัดทำระบบการดูแล (และหอผู้ป่วยพระสงฆ์อาพาธ)
19
4.2ตรวจคัดกรองสุขภาพและจัดทำ Temple Folder
20
-พระสงฆ์ได้รับการคัดกรองสุขภาพ (รูป)585810058581005858100585810058581005858100585810058581005858100
21
-สามเณรได้รับการคัดกรองสุขภาพ (รูป)202010020201002020100202010020201002020100202010020201002020100
22
-จำนวนวัดที่จัดทำ Temple Folder000000000000000000000000000
23
5เด็กไทยสายตาดี*
24
5.1ตรวจวัดสายตานักเรียน ป.1 (คน)304100323042006430420064
25
5.2 มอบแว่นสายตากรณีสายตาผิดปกติ (คน)000000000
26
27
ลงชื่อ...นางสมจันทร์ บัวเขียว .ผู้รายงาน
28
ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ
29
วันที่รายงาน.....16/8/2559.....................
30
Loading...
Main menu