BİYOLOJİ BÖLÜMÜ DERS PLANI_07092018
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
DERS LİSTESİ
2
Diploma Programının Adı: Biyoloji Bölümü (2017-2018 Kayıtlı Öğrenciler İçin Ders Programı)
3
BİRİNCİ YIL
4
I. YarıyılII. Yarıyıl
5
DersinKredi Dağılımı KrediAKTSDersinKredi DağılımıKrediAKTS
6
KoduTürü
(S/Z)
AdıTULKoduTürü
(S/Z)
AdıTUL
7
BYLJ1235ZGeneral Biology I40256BYLJ1241ZGenel Biyoloji II40256
8
FIZK1315ZCalculus I42056FIZK1314ZCalculus II42056
9
FIZK1303ZPhysics I 42056FIZK1306ZPhysics II42056
10
MOBG1092ZGenel Kimya I20023MOBG1093ZGenel Kimya II20023
11
ZGenel Kimya I Laboratuvarı00212ZGenel Kimya II Laboratuvarı00212
12
FOYD0001ZReading and Translation in Science I20022FOYD0002ZReading and Translations in Science II20022
13
ODTD0001ZTürk Dili I20022ODTD0002ZTürk Dili II20022
14
ODAI0001ZAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I20022ODAI0002ZAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II20022
15
ODGS0001SGüzel Sanatlar I10011ODGS002SGüzel Sanatlar II10011
16
FIZK0118SBilgisayar I12023BYLJ1231SComputer II12024
17
BYLJ1111SFotoğrafçılık10013BYLJ1245SDenizlerde Yapışıcı Organizmalar10013
18
BYLJ1240SHafıza Teknikleri ve Zihin Haritaları22033BYLJ1232SBees and Pollination20234
19
BYLJ1239SLatince20023BYLJ1260SKanser 20023
20
BYLJ1261S
Mikroorganizmalar ve Yaşam
20023
21
22
23
Bu Dönemde Alınması Gereken AKTS Kredisi:en az 33 Bu Dönemde Alınması Gereken AKTS Kredisi: en az 37
24
Zorunlu derslerin haricinde Güzel Sanatlar I dersi seçilmek koşulu ile en az 4 AKTS kredilik seçimlik ders alınması zorunludur.Zorunlu derslerin haricinde Güzel Sanatlar II dersi seçilmek koşulu ile en az biri İngilizce olmak koşulu ile 8 AKTS kredilik seçimlik ders alınması zorunludur.
25
Zorunlu: 29 AKTS + Seçmeli: 4 AKTS =33 Zorunlu: 29 AKTS + Seçmeli: 8 AKTS =37
26
27
FEN FAKÜLTESİ GÜZ YARIYILI HAVUZ SEÇMELİ DERSLERİFEN FAKÜLTESİ BAHAR YARIYILI HAVUZ SEÇMELİ DERSLERİ
28
KODZ/SDERS ADITULKREDİAKTSKODZ/SDERS ADITULKREDİAKTS
29
BYLJ1261S
Mikroorganizmalar ve Yaşam
20023BYLJ1260SKanser20023
30
ASUB1193SAstronomi ve Astrofizik20023ASUB1194SKozmik Biyoloji20023
31
MOBG1097SMoleküler Biyoloji ve Genetiğin Uygulamaları20023MOBG1099SYaşam Bilimlerinde Disiplinlerarası Araştırma ve Geliştirme20023
32
MATE1179SKüreselleşme Çağında Bilim20023MATE1180SMatematik Tarihi20023
33
FIZK1305SSatranç Kültürü I20023FIZK1312SSatranç Kültürü II20023
34
MOBG1098SIntroduction to Computer Science and Programming20023
35
36
Öğrenciler Fakülte Seçimlik Ders Havuzundan Güz ve Bahar dönemlerinden bir defaya mahsus 1'er ders seçebilirlerÖğrenciler Fakülte Seçimlik Ders Havuzundan Güz ve Bahar dönemlerinden bir defaya mahsus 1'er ders seçebilirler
37
38
İKİNCİ YIL
39
III. YarıyılIV. Yarıyıl
40
DersinKredi DağılımıKrediAKTSDersinKredi DağılımıKrediAKTS
41
KoduTürü
(S/Z)
AdıTULKoduTürü
(S/Z)
AdıTUL
42
BYLJ2253ZBitki Anatomisi20234BYLJ2258ZBitki Morfolojisi ve Sistematiği30244
43
BYLJ2254ZHücre Biyolojisi20234BYLJ2259ZHistoloji20234
44
BYLJ2012ZOrganic Chemistry20024BYLJ2260ZOmurgalı Hayvanlar20234
45
BYLJ2255ZGeneral Ecology20023BYLJ2261ZKarşılaştırmalı Omurgalı Anatomisi30244
46
BYLJ2256ZOmurgasız Hayvanlar20233BYLJ2262ZMolecular Phylogeny20024
47
BYLJ2117SBiyolojik Antropoloji10012BYLJ2252ZBiyoistatistik12025
48
BYLJ2118STürkiye İç Suları10012BYLJ2263SMoleküler Biyoloji20024
49
BYLJ2257SUygulamalı Deney Hayvanları10223BYLJ2264SBilim Felsefesi10012
50
FIZK2279SFizik Lab II00213BYLJ2265SBilimsel Araştırmaya Giriş10012
51
BYLJ2236SGenetic Engineering and Biotechnology30035BYLJ2266SMedicinal Aromatic Plants20023
52
BYLJ2241SBioterrorism and Microbial Agents20025BYLJ2267SPhytopathology20023
53
BYLJ2235SComputer III22035S
Hücre Patofizyolojisine Giriş
20024
54
SDoğa ve Gözlem22035Sİnsan Embriyolojisine Giriş20024
55
SMetamorphosis Regeneration and Aging20025
56
SZooterapi20024
57
Bu Dönemde Alınması Gereken AKTS Kredisi:en az 30
Bu Dönemde Alınması Gereken AKTS Kredisi: en az 30
58
Zorunlu derslerin haricinde en az iki tanesi İngilizce olmak şartı ile 12 AKTS kredilik seçimlik ders alınması zorunludur.Zorunlu derslerin haricinde en azbir tanesi İngilizce olmak şartı ile 5 AKTS kredilik seçimlik ders alınması zorunludur.
59
Zorunlu: 18 AKTS + Seçmeli: 12 AKTS =30Zorunlu: 25 AKTS + Seçmeli: 5 AKTS =30
60
61
ÜÇÜNCÜ YIL
62
V. YarıyılVI. Yarıyıl
63
DersinKredi DağılımıKrediAKTSDersinKredi DağılımıKrediAKTS
64
KoduTürü
(S/Z)
AdıTULKoduTürü
(S/Z)
AdıTUL
65
BYLJ3265ZBiyokimya30245ZGenome Biology20024
66
BYLJ3125ZMikrobiyoloji20235BYLJ3274ZBitki Fizyolojisi3034,55
67
BYLJ3266ZGenetics32045BYLJ3133ZHayvan Fizyolojisi30245
68
BYLJ3127ZGelişim Biyolojisi20235BYLJ3275ZEvolution20023
69
BYLJ3267SKüresel İklim Değişimi10013BYLJ3276ZDeniz Biyolojisi20023
70
BYLJ3268SAkvaryum ve Balık10013BYLJ3277SBiyoloji Tarihi20023
71
BYLJ3269SAdli Bilimlerde Biyoloji Uygulamaları10013BYLJ3135SBiyogüvenlik20023
72
BYLJ3245SFonksiyonel Gıdalar20024BYLJ3136SGelişim Biyolojisinde Seçme Konular20023
73
BYLJ3258SKoruma Biyolojisi20024BYLJ3278Sİnsan Sistemleri ve Fonksiyonları20023
74
BYLJ3270SMedical Entomology20024BYLJ3260Sİnsan Genetiği ve Uygulama Alanları20023
75
BYLJ3271SForensic Entomology20024BYLJ3279SPlant and Animal Conflict20024
76
BYLJ3272SOrganelle Biogenesis and Homeostatis20024BYLJ3262SThe Remarkable Scientists in Biology 20024
77
SDenizel Zoocoğrafya20025BYLJ3263SNörobiyolojiye Giriş20024
78
SBiyolüminesans20024BYLJ3264SToksikolojiye Giriş20024
79
SPopulasyon Genetiğine Giriş20024BYLJ3263SNörobiyolojiye Giriş20023
80
SBiyoetik20024SMavi Biyoteknoloji20025
81
SBiyofizik20024SPolitik Ekoloji20025
82
SArktik Biyoloji20025
83
S
Membran Biyolojisine Giriş
20024
84
STarih Öncesi Hayvanlar20024
85
86
87
Bu Dönemde Alınması Gereken AKTS Kredisi:en az 27
Bu Dönemde Alınması Gereken AKTS Kredisi: en az 27
88
Zorunlu derslerin haricinde en az bir tanesi İngilizce derslerinden olmak şartı ile 7 AKTS kredilik seçimlik ders alınması zorunludur. Zorunlu derslerin haricinde en az bir tanesi İngilizce derslerinden olmak şartı ile 7 AKTS kredilik seçimlik ders alınması zorunludur.
89
Zorunlu: 20 AKTS + Seçmeli: 7 AKTS =27Zorunlu: 20 AKTS + Seçmeli: 7 AKTS= 27
90
91
DÖRDÜNCÜ YIL
92
VII. YarıyılVIII. Yarıyıl
93
BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ KÜMESİBİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ KÜMESİ
94
DersinKredi DağılımıKrediAKTSDersinKredi DağılımıKrediAKTS
95
KoduTürü
(S/Z)
AdıTULKoduTürü
(S/Z)
AdıTUL
96
BYLJ4142ZBitki Biyoteknolojisi30245BYLJ4181ZBitki Gen Kaynakları ve Biyoürünler20025
97
BYLJ4139ZBitki Embriyolojisi10225BYLJ4182ZBitki Yetiştirme Teknikleri ve Seracılık20235
98
BYLJ4140ZBitki Hormonları20235BYLJ4184ZTohum Biyolojisi ve Dormansi20025
99
Z
Bitki Biyoteknolojileri Araştırmaları I
22035ZBitki Biyoteknolojileri Araştırmaları II22035
100
BYLJ4033SBitki Moleküler Genetiği20023BYLJ4183SEkonomik Botanik20025
Loading...
Main menu