Publieke Data inventarisatie Gelijke kansen
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
Comment only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
Reikwijdte vanuit Casus
Data eigenaarUriOmschrijving
2
PODUOhttps://duo.nl/open_onderwijsdata/images/03.-alle-vestigingen-basisonderwijs.xls03. Adressen van alle schoolvestigingen in het basisonderwijs
3
PODUOhttps://duo.nl/open_onderwijsdata/images/06.-bevoegde-gezagen-speciaal-(basis)onderwijs.xls06. Adressen van schoolbesturen speciaal basisonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs
4
PODUOhttps://duo.nl/open_onderwijsdata/images/07.-bevoegde-gezagen-basisonderwijs-en-speciaal-(basis)onderwijs.xls07. Adressen van schoolbesturen primair onderwijs
5
PODUOhttps://duo.nl/open_onderwijsdata/images/08.-samenwerkingsverbanden-passend-onderwijs-po.xls08. Adressen van samenwerkingsverbanden primair onderwijs
6
PODUOhttps://duo.nl/open_onderwijsdata/images/09.-instellingen-per-samenwerkingsverband-passend-onderwijs-po.xls09. Adressen van scholen per samenwerkingsverband primair onderwijs
7
PODUOhttps://duo.nl/open_onderwijsdata/images/10.-besturen-swv-en-passend-onderwijs.xls10. Adressen van besturen van samenwerkingsverbanden
8
WWSZWhttp://docs.minszw.nl/pdf/92/2009/92_2009_1_23552.pdfBeroep als voorspeller langdurig verzuim
9
WWAMChttps://www.beroepsziekten.nl/content/kerncijfers-2017-vaker-burn-out-overspannen-door-werkBeroep als risico vanwege beroepsziekten
10
PODUOhttps://duo.nl/open_onderwijsdata/images/11.-stichtingen-bekostigde-basisscholen-vanaf-1997.xls11. Stichtingen bekostigde basisscholen vanaf 1997
11
PODUOhttps://duo.nl/open_onderwijsdata/images/12.-opheffingen-bekostigde-basisscholen-vanaf-1997.xls12. Opheffingen van bekostigde basisscholen vanaf 1997
12
POCBShttps://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/nederland-regionaal/wijk-en-buurtstatistiekenCBS wijken
13
VODUOhttps://duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/vschoolverlaten/DUO / gemeente Vroegtijdig School Verlaters VSV
14
PODUOhttps://duo.nl/open_onderwijsdata/images/01.leerlingen-bo-gewicht%2C-leeftijd-2016-2017.csv01. Leerlingen bo naar gewicht en leeftijd
15
PODUOhttps://duo.nl/open_onderwijsdata/images/02.leerlingen-bo-swv-vestiging%2C-gewicht%2C-impulsgebied%2C-schoolgewicht-2016-2017.csv02. Leerlingen bo naar gewicht, samenwerkingsverband, impulsgebied en schoolgewicht
16
PODUOhttps://duo.nl/open_onderwijsdata/images/03.-leerlingen-bo-sbo-swv-vestiging%2C-leerjaar%2C-geslacht-2016-2017.csv03. Leerlingen bo en sbo naar leerjaar, geslacht, samenwerkingsverband
17
PODUOhttps://duo.nl/open_onderwijsdata/images/04.-schooladviezen-2016-2017.csv04. Leerlingen bo en sbo naar schooladvies
18
PODUOhttps://duo.nl/open_onderwijsdata/images/05.-gemiddelde-eindtoetsscores-2016-2017.csv05. Gemiddelde eindscores bo en sbo
19
PODUOhttps://duo.nl/open_onderwijsdata/images/06.-leerlingen-bo-sbo-swv-vestiging%2C-swv-woonachtig-2016-2017.csv06. Leerlingen bo en sbo per samenwerkingsverband vestiging en samenwerkingsverband woonachtig
20
PODUOhttps://duo.nl/open_onderwijsdata/images/07.-leerlingen-bo-en-sbo-leerlingenprognoses-2012-2036.xlsx07. Prognose aantal leerlingen (bo en sbo)
21
PODUOhttps://duo.nl/open_onderwijsdata/images/08.-leerlingen-bo-en-sbo-groei-en-krimp-aantal-leerlingen-2012-2036.xlsx08. Groei en krimp aantal leerlingen (bo en sbo)
22
PODUOhttps://duo.nl/open_onderwijsdata/images/09.-leerlingen-bo-zittenblijven-2012-2016.csv09. Leerlingen bo zittenblijven
23
PODUOhttps://duo.nl/open_onderwijsdata/images/10.-referentieniveaus-2016-2017.csv10. Leerlingen bo naar referentieniveau taal en rekenen
24
WCBShttps://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2013/07/personen-met-indicatie-vertrokken-onbekend-waarheen--vow--GBA-V, indicatie VOW
25
WUWVhttps://www.werk.nl/werk_nl/arbeidsmarktinformatie/publicaties/thematische-publicaties/rapportage_jongerenRegistratie werkzoekend, ww uitkering, werkend bij (UWV)
26
PODUOhttps://duo.nl/open_onderwijsdata/images/11.-heroverwegingen-en-bijgestelde-adviezen-2016-2017.csv11. Heroverwegingen en bijgestelde adviezen bo en sbo
27
PODUOhttps://duo.nl/open_onderwijsdata/images/02.-hoofdvestigingen-speciaal-(basis)onderwijs.xls02. Adressen van hoofdvestigingen van scholen in het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs
28
PODUOhttps://duo.nl/open_onderwijsdata/images/04.-alle-vestigingen-speciaal-(basis)onderwijs.xls04. Adressen van alle schoolvestigingen in het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs
29
PODUOhttps://duo.nl/open_onderwijsdata/images/05.-bevoegde-gezagen-basisonderwijs.xls05. Adressen van schoolbesturen basisonderwijs
30
VODUOhttps://duo.nl/open_onderwijsdata/images/01.-leerlingen-po-soort-po%2C-cluster%2C-leeftijd-2016-2017.csv01. Leerlingen po per onderwijssoort, cluster en leeftijd
31
VODUOhttps://duo.nl/open_onderwijsdata/images/02.leerlingen-so-en-vso-in-bron-2017-2018.csv02. Leerlingen po zoals geregistreerd in BRON
32
VODUOhttps://duo.nl/open_onderwijsdata/images/03.-leerlingen-po-per-gemeente-postcode-leerling%2C-leeftijd-2016-2017.zip03. Leerlingen po per gemeente, postcode leerling en leeftijd
33
VODUOhttps://duo.nl/open_onderwijsdata/images/04.-leerlingen-po-per-gemeente-schoolgaand-in-en-buiten-de-gemeente-2016-2017.csv04. Leerlingen po schoolgaand binnen en buiten de gemeente
34
VODUOhttps://duo.nl/open_onderwijsdata/images/05.-gemiddelde-afstand-tussen-woonadres-leerling-en-schoolvestiging-2016-2017.csv05. Gemiddelde afstand in meters tussen woonadres leerling en postcode van de schoolvestiging
35
POBZKhttp://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=60060nedgezinssituatie jonge kinderen (gescheiden etc., ouders immigrant, etc., binnen echtelijk kind, buitenechtelijk, betrokken ouders, bevoegd gezag)) GBA-V icm rechtspraak
36
PODUOhttps://duo.nl/open_onderwijsdata/images/01.-onderwijspersoneel-po-in-personen.xlsx01. Onderwijspersoneel in het primair onderwijs in aantal personen
37
PODUOhttps://duo.nl/open_onderwijsdata/images/02.-onderwijspersoneel-po-in-fte.xlsx02. Onderwijspersoneel in het primair onderwijs in aantal fte
38
VODUOhttps://www.duo.nl/open_onderwijsdata/publicaties/financien/Financien al het bevoegde gezag
39
VODUOhttps://www.duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/vo/onderwijspersoneel/Personeel voortgezet onderwijs
40
VODUOhttps://www.duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/mbo/onderwijspersoneel/Personeel in het mbo
41
VODUOhttps://www.duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/mbo/indicatoren-mbo/Mbo Indicatoren
42
VODUOhttps://www.duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/passendow/https://www.duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/passendow/
43
HBOVer. Hohttp://www.vereniginghogescholen.nl/kennisbank/feiten-en-cijfersHBO indicatoren op basis van data uit 2015
44
PODUOhttps://data.overheid.nl/data/dataset/gegevens-kinderopvanglocaties-lrkKinderopvang locaties
45
VO
Verening Universiteiten
http://www.vsnu.nl/nl_NL/doorstuderen-en-uitval.htmlWetenschappelijk onderwijs indicatoren
46
POUWVhttps://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/vacatures?Aanbod arbeidsmarkt (vraag dus)
47
VOOCWhttps://www.studiekeuze123.nl/selectieDUO studiekeuze
48
VOMBO Raadhttps://www.mboraad.nl/het-mbo/feiten-en-cijfersMBO indicatoren
49
WSBEhttp://roa.sbe.maastrichtuniversity.nl/?page_id=3727arbeidsmarkt cijfers ROA maastricht
50
WSBEhttp://roastatistics.maastrichtuniversity.nl/arbeidsmarkt cijfers ROA maastricht
51
WSBEhttps://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:65127arbeidsmarkt cijfers ROA maastricht in DANS EASY (detaildata)
52
PODUOhttps://duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/vo/leerlingen/leerlingen-vo-1.jspverblijfsjaren - vmbo, havo, vwo, praktijkonderwijs instelling
53
WDUOhttps://duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/mbo/crebo/beroeps opleidingen per instelling
54
WDUOhttps://duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/mbo/crebo/crebo-2.jspCombinatie beroepsopleiding en beroep
55
nvtgem Amshttps://data.amsterdam.nl/index.html#?dte=catalogus%2Fapi%2F3%2Faction%2Fpackage_show%3Fid%3Dbasisbestand-gebieden-amsterdam-bbga&dtfs=T&mpb=topografie&mpz=9&mpv=52.3719:4.9012Basisbestand Gebieden Amsterdam (BBGA) Onderwijs
56
nvtgem Amsterdamhttps://data.amsterdam.nl/index.html#?dsd=catalogus&dsp=1&dsq=BBGA&dsv=CARDS&mpb=topografie&mpz=11&mpv=52.3731081:4.8932945Overige Basisbestand Gebieden Amsterdam BBGA bestanden
57
nvtGem Amsterdamhttps://data.amsterdam.nl/City Data Index van gemeente Amsterdam
58
nvtRijksoverheidhttps://data.overheid.nl/Landelijke Data Index van de Rijksoverheid
59
MBO RAADhttp://www.mboscanner.nl/MBO Scanner
60
nvtCBSEr is diverse data bij het CBS opgevraagd
61
nvtDUOEr is diverse data bij het DUO opgevraagd
62
nvtGemeente AmsterdamEr lopen nog enkele data verzoeken bij de gemeente Amsterdam
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu