הפעלות וחומרים בנושא השמיטה והרב ישראלי
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
מידע יתווסף ויעודכן עם קבלתו במערכתתשע"הבקשה אישית: נא לא להדביק את הקישור לטבלה הזאת בדפי אינטרנט, אלא להכניס את הקישור לעמוד האינטרנט באתר רבני בתי הספר. הטבלה תופיע שם בראש העמוד. תודה! http://halachayomit.com/rabasshemita.html
2
הגדרההסבר קצרקהל יעדאיש קשרטלפוןמיילאתר
3
אתר רבני בתי ספרעמוד אינטרנט מרכז שמיטהאוסף חומרים בנושא השמיטה. משהו לכל גיל. חומרים עיוניים, משחקים, מצגות, הלכות ועוד ועוד. חומרים עבור מורים לכל הכיתות + מבוגריםצבי האריסנא לפנות אלי במיילtzvi@halachayomit.comhttp://halachayomit.com/rabasshemita.html
4
אתר רבני בתי ספרעמוד אינטרנט מרכז הרב ישראליאוסף חומרים בנושא הרב ישראלי. נשמח גם לקבל חומרים לשתף. הפניות לספרי הרב, ביבליוגרפיות מפורטות ועוד ועוד. כנ"לכנ"לכנ"לכנ"לhttp://halachayomit.com/rabasdmuyotRSY.html
5
גיליון משותף: אוסף רעיונות להוראת השמיטהעמוד פתוח לעצות, טיפים בנושא השמיטהתוכלו לרשום בעצמכם רעיונות, עצות וכדומה.צבי האריסכנ"לכנ"לhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1B-LFlYijiqWSjOXSZY_uD8vQJZ1bZqYFhVaDdkTUeFs/edit?usp=sharing
6
אתר החמ"ד - הרב ישראליעמוד אינטרנט מרכז הרב ישראליהרב אביה אלבהhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Hemed/Rabanim/hyisraeli.htm
7
שמיטה מתוך אמונהחוברת לימוד לצעיריםחוברת עבודה על מחשבת השמיטה ערכים ומושגיםב'-ה'אדיר רענן052-5858660adirr4@gmail.comwww.chiyuch.co.il
8
מרכז למידהכנ"לכנ"לכנ"ל
9
מוזיאון פעילכנ"לכנ"לכנ"ל
10
תערוכה משולבת שמיטה והרב ישראליתערוכת כרזות28 כרזות בגודל 35X50 והחוברת הפעלותהרב צבי שינובר 039331479mofet1@gmail.com
11
תערוכה שמיטה לצעיריםתערוכת כרזות6 כרזות צבעוניותא'-ג'כנ"לכנ"לכנ"ל
12
חידון שמיטהחידון שנתיעל בסיס ספר השמיטה לאור המקורות, ספר בצבע מלא בנוסף 50 דפי פעילות לתלמידכנ"לכנ"לכנ"ל
13
ספר חידודין לשעת השמיטהספרמשחקים, חידות ותשבציםכנ"לכנ"לכנ"ל
14
תקליטור השמיטהתקליטורסיפור על קבוצת ילדים הלומדת את נושא השמיטה בצורה חוויתיתכנ"לכנ"לכנ"ל
15
כרזת אמנת השמיטהכרזהמבליטה את ערכי השמיטה, אפשר לקיים טכס חתימה על האמנה. מצורף חינם למזמיני התערוכהכנ"לכנ"לכנ"ל
16
כרזות שמיטהכרזותמחשבת בצלאל5791123 -03http://www.mbb.co.il/webPro/mallfree/index.asp?kodcategory=1136&topLevel=Level1ID1117&codeClient=1506&codeSubWeb=0
17
ואהבת לפרשת השבועדפי פרשת שבוע, חידון, מרכז למידהואהבת לשנת תשע"ה יוצא לדרך בתנופה. ואהבת לפרשת השבוע. יסודיהרב משה עמיאל0509113532veahavta10@gmail.com
18
ואהבת חידוןחידון שנתיחידון ואהבת ארצי.יסודיכנ"לכנ"לכנ"ל
19
ואהבת מרכז למידהמרכז למידהמצגת וכרטיסי מידע למרכז למידה בדגש על הלכות שמיטה והמצוות התלויות בארץ ונפלאות הרב ישראלי זצ"ליסודיכנ"לכנ"לכנ"ל
20
הרב שמואל כץ - הרצאותהרצאההרצאה מלווה במצגת תמונות ומסמכים בנושא: השמיטה טעמיה וערכיה. לחדרי מורים הורים תלמידיםהרב שמואל כץ0586522072shmu54@gmail.com
21
הרב שמואל כץ - הרצאותכנ"להרצאה מלווה במצגת תמונות ומסמכים בנושא: תולדות חייו משנתו ופעלו של הרב ישראלי כנ"לכנ"לכנ"לכנ"ל
22
הרב שמואל כץ - הרצאותכנ"להרצאה מלווה במצגת תמונות ומסמכיםבנושא: שילוב בין השניים. הכל .כנ"לכנ"לכנ"לכנ"ל
23
הרב שמואל כץ - הרצאותכנ"להרצאה מלווה במצגת תמונות ומסמכים על 'פולמוס השמיטה' - היתר המכירה מאז שנת תרמ"ט, ופעילותה של הרבנות הראשית לדורותיה בנושא השמיטה.כנ"לכנ"לכנ"לכנ"ל
24
תיאטרון מופתהצגותהצגות "תפוזי ולימוני מגלים את השמיטה" א'-ג'הרב שרגא שינובר0544207687sinobar@gmail.com
25
כנ"להצגותהצגה "גאון בתורה ובמידות" על הרב ישראליד'-ו' חטיבות בינייםכנ"לכנ"לכנ"ל
26
חווה חקלאיתיציאה מבית הספרמרכז מבקרים ומרכז הדרכה בנושא שמיטה בחווה החקלאית בית שמש. בשיתוף הרב יוסף צבי רימון ומכון "הוראה והלכה"למורים ולתלמידיםזהבה0526056962merav.zadok@gmail.com מירב צדוק מנהלת החווה
27
שנת אדמה מרכז מבקרים בגן הבוטנייציאה מבית הספרמכון להוראה והלכה הרב יוסף צבי רימון02-5474544office@shnatadama.org
28
הטיסה הפלאית לשנה השביעיתספר ילדיםhttps://stores.cashcow.co.il/3889/p/%D7%94%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%94-%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%AA
29
רב ארצישראליסרטאולפני אתרוג - פרטים יופיעו כשיגיעו09-7928054.seret@etrog.tvhttp://www.etrog.tv/%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9C-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99.html
30
איש התורה ההולך בשדותסיורסיור חקלאי חוויתי של תורה ועבודה בעקבות הרב ישראלי בכפר הרואהלכל הגילאיםהדס פישמן0553-3313142fihadas@bezeqint.net
31
יום עיון יום עיון - גאון בתורה ובמידותמדרשת עמיעדתהילה052-3858453 02-6228040
32
מסע ישראליהצגהההצגה תשתף ילדים מהקהל (בתאום מראש) כשותפים פעילים להצגה.
33
הרב ישראלי זצ"להצגהתאטרון אספקלריא ילדיםתאטרון אספקלריא 0546567751 02-6511936info@aspaklaria.orgwww.aspaklaria.org
34
שמיטה בסכנהכנ"לכנ"לא'-ו'כנ"לכנ"לכנ"ל
35
שמיטת אחיםכנ"לכנ"לנוער ומבוגריםכנ"לכנ"לכנ"ל
36
שמיטףכנ"לכנ"ללגני הילדיםכנ"לכנ"לכנ"ל
37
הרב ישראלי בשדההצגה תאטרון קסם של סיפור. אודות הרב ישראלי והמצוות התלויות בארץ. בשילוב בובות, ובחלקה השני הילדים מקבלים אביזרים ותחפושות ומעלים במשחק וזמר את הסוגיות המרכזיות. גנים, א'-ו'גלית שמר528813053g_shemer@netvision.net.il
38
תאטרון אביטלהצגההתמודדות ילד עם דילמה ופומה לרב ישראלי. מכירים את הרב ומצוות התלויות בארץ. שרה בלוך0547775966sarablo77@gmail.com
39
מסע אל עמוד הימניספר ילדיםבהוצאת אור עציון ספרי איכות. ג'-ו'הרב יקהת רוזן08-8502822machon@oretzion.com
40
השמיטה הראשונה שלי עלון שמיטה לילדיםמכון הורה והארץhttp://shmita.toraland.org.il/%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%9F
41
עניין שמיטהפעילות חינוכית של מדרשת התורה והארץפעילות חווייתית ללימוד והמחשה של ענייני השמיטה.הפעילות כוללת הצגות, משחקים, תחרויות וסרטונים.גן- כיתה ו'. תכנית מותאמת לכל גיל.יסכה שדרופי- מדרשת התורה והארץנייד : 050-6441870 משרד: 08-6847088yisca@toraland.org.ilmidrasha.toraland.org.il
42
דבר השמיטההרצאות לנועררבני מכון התורה והארץ בסדרת הרצאות לבני נוער, המשולבות בסרטונים, מצגות ואפשרות לסיורים לימודיים להבנה ולהמחשה של פרטי ההלכות והרעיונות העומדים מאחורי שנת השמיטה.תלמידי תיכון, אולפנות וישיבותכנ"לכנ"לכנ"לכנ"ל
43
ושבתה הארץחוברות לימוד לחמ"דחוברות לימוד לשמיטה המותאמות לכיתות השונות, בהוצאת מכון התורה והארץ ובשיתוף הרב עמוס מימון, מחבר הסדרות "פרקי הלכה" ו"הלכה לתלמיד".כיתות א'-ט', חוברות נפרדות ומותאמות לכל שכבת גיל.מכון התורה והארץ08-6847325Machon@toraland.org.ilwww.toraland.org.il
44
חוויה בשמיטה- מרכז מבקריםמרכז מבקרים פעילחווה חקלאית בכפר הירוק המשמשת מרכז מבקרים אתגרי בנושא השמיטהא-ו' וז'-י"ב בתכניות שונות.כנ"לשגיא בר נוי -5737777- 050כנ"לכנ"ל
45
אתר שמיטת הארץאתר אינטרנט לימודי-חוויתי לילדיםאתר לימודי-חוויתי לילדים המכיל משחקים ושיעורים אינטראקטיביים בנושא שנת השמיטה. האתר כולל גם חומרי עזר למורים. כניסה חופשית. ניתן לרכוש גם דיסק המכיל את המשחקים.א'-ח'כנ"לכנ"לכנ"לhttp://shmita.toraland.org.il/
46
משבע עד שבעים ושבעדיסק שמע עם סיפור לשמיטהסיפור לשמיטה בהפקת מכון התורה והארץ- הסיפור שוזר בתוכו את ערכי השמיטה ומצוותיה בדרך חווייתית ומרתקת, וממחיש את קדושת הארץ דרך שנת השמיטה.גן-ו'כנ"לכנ"לכנ"לכנ"ל
47
סוף הדרךהצגהתאטרון פסיפס. בנושא זהות ציונות דתיתא'-ו'עמיחי 050-7843273 דובי 050-5781731pesifas11@gmail.comhttp://www.youtube.com/watch?v=Wpkwq37UBE0 www.pesifas.co.il
48
שביל ישראליהצגהשמיטה והרב ישראליכנ"לכנ"לכנ"לכנ"ל
49
סדרת לימוד דיני שמיטהדפי מקורות ללימוד מודרךכולל ארץ חמדהhttp://eretzhemdah.org/content.asp?PageId=823&lang=he
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Sheet1
 
 
Main menu