Vyuctovanie_zbierky_2015_2016.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Verejná zbierka: Pomoc Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne - vyúčtovanie
www.pomoc.hospicu.satmarky.sk
14
15
Finančné dary prijaté na účet36 229,69 €
Za správnosť informácii zodpovedá:
16
Použitie fin. prostriedkov prijatých z verejnej zbierky:
36 229,69 €
sestra M. Noemi H. Žilková, riaditeľka hospicu
17
Zatiaľ nepoužité dary-0,00 €
kontakt: riaditel.hospic@satmarky.sk  
18
19
DátumPopisDMS zatiaľ nepripísané na účetPríjem na účetVýdaj z účtuKonečný stav účtuFotodokumentácia
20
1.9.2015Počiatočný stav účtu0,00 €
21
30.9.2015Príjem finančných darov na účet zbierky - september 2015 (52 darcov)1 971,00 €1 971,00 €
22
16.9.2015Nákup antidekubitárnych matracov s komresorom (12 ks)900,00 €1 071,00 €
Fotodokumentácia použitia daru >>>
23
25.9.2015Nákup lavórikov k toaletám pacientov (12 ks), košov na odpadky - nášľapný systém (18 ks) 339,30 €731,70 €
Fotodokumentácia použitia daru >>>
Lavóriky >>>
24
30.9.2015Bankové poplatky9,18 €722,52 €
25
30.9.2015Dar Nadácie JM na propagáciu v Rádiu Lumen1 000,00 €1 722,52 €
26
30.9.2015Propagácia zbierky v Rádiu Lumen1 000,00 €722,52 €
27
30.9.2015Prijaté DMS - september 2015 (402 DMS)771,84 €1 494,36 €
28
31.10.2015Príjem finančných darov na účet zbierky (1.10. - 31.10.2015)4 239,00 €5 733,36 €
29
2.10.2015Nákup vozíkov na biologický odpad (2 ks)573,60 €5 159,76 €
Fotodokumentácia použitia daru >>>
30
8.10.2015Nákup infúznych stojanov (5 ks) + držiaky na infúzie (10ks)351,00 €4 808,76 €
Fotodokumentácia použitia daru >>>
31
21.10.2015Zásteny (4ks)755,00 €4 053,76 €Tovar je na ceste...
32
31.10.2015Bankové poplatky10,08 €4 043,68 €
33
31.10.2015Prijaté DMS - október 2015 (316 DMS)606,72 €4 650,40 €
34
Príjem finančných darov na účet zbierky (1.11. - 26.11.2015)2 324,00 €6 974,40 €
35
3.11.2015Stoličky na izby pacientov (20 ks)560,00 €6 414,40 €
Fotodokumentácia použitia daru >>>
36
20.11.2015Nákup liekov pre pacientov hospicu 2 857,37 €3 557,03 €
Lieky už slúžia pacientom v hospici >>>
37
23.11.2015Nákup odsávačiek Fazzini F40 (5 ks)1 035,00 €2 522,03 €
Fotodokumentácia použitia daru >>>
38
31.10.2015Prijaté DMS - november 2015 (369 DMS)708,48 €3 230,51 €
39
30.11.2015Bankové poplatky6,99 €3 223,52 €
40
Príjem finančných darov na účet zbierky (1.12. - 31.12.2015)4 365,00 €7 588,52 €
41
Príjem finančných darov na účet zbierky cez cestaplus.sk        (8.12. - 30.12.2015)390,00 €7 978,52 €Viac o pomoci cez Cesta+   >>>
42
7.12.2015Práce s úpravou kúpeľne na kúpanie imobilných pacientov780,00 €7 198,52 €
Fotodokumentácia použitia daru >>>
43
7.12.2015Práce s úpravou výdajne stravy pre pacientov180,00 €7 018,52 €
Fotodokumentácia použitia daru >>>
44
7.12.2015Maľovanie upravovaných priestorov nového oddelenia hospicu (1. časť)210,00 €6 808,52 €
Fotodokumentácia použitia daru >>>
45
9.12.2015Garniže na izby nového oddelenia (záloha)450,00 €6 358,52 €
Fotodokumentácia použitia daru >>>
46
16.12.2015Výmena podlahovej krytiny na izbách pacientov (1. časť)953,74 €5 404,78 €
Fotodokumentácia použitia daru >>>
47
Príjem vianočných darov na lieky                (21.12. - 30.12.2015)1 667,83 €7 072,61 €
48
23.12.2015Nákup chladničky na pripravované oddelenie 189,00 €6 883,61 €
Fotodokumentácia použitia daru >>>
49
28.12.2015Garniže na izby nového oddelenia (doplatok)216,64 €6 666,97 €
Fotodokumentácia použitia daru >>>
50
29.12.2015Úprava pôdláh a výmena podlahovej krytiny na izbách pacientov (2. časť)1 728,90 €4 938,07 €
Fotodokumentácia použitia daru >>>
51
29.12.2015Úpravy výdajne stravy pre pacientov518,00 €4 420,07 €
Fotodokumentácia použitia daru >>>
52
29.12.2015Maľovanie upravovaných priestorov nového oddelenia hospicu (2. časť)850,00 €3 570,07 €
Fotodokumentácia použitia daru >>>
53
29.12.2015Nákup liekov pre pacientov hospicu 2 139,75 €1 430,32 €
Lieky už slúžia pacientom v hospici >>>
54
31.12.2015Bankové poplatky20,22 €1 410,10 €
55
31.12.2015Úrok0,01 €1 410,11 €
56
Prijaté DMS - december 2015 (514 DMS)986,88 €2 396,99 €
57
Príjem finančných darov na účet zbierky cez cestaplus.sk (1.1. - 15.1.2016)30,00 €2 426,99 €Viac o pomoci cez Cesta+ >>>
58
Príjem finančných darov na účet zbierky (1.1. - 31.1.2016)4 637,12 €7 064,11 €
59
Príjem vianočných darov na lieky                 (1.1. - 20.1.2016)215,00 €7 279,11 €
60
25.1.2016Nákup liekov pre pacientov hospicu 5 701,77 €1 577,34 €
Lieky už slúžia pacientom v hospici >>>
61
31.1.2016Projekt firmy www.isso.sk na podporu hospicu - "Taška nie je zadarmo"200,00 €1 777,34 €Fotodokumentácia >>>
62
31.1.2016Bankové poplatky15,00 €1 762,34 €
63
31.1.2016Prijaté DMS - január 2016                                (cca 343 DMS)658,56 €2 420,90 €
64
Príjem finančných darov na účet zbierky (1.2. - 29.2.2016)2 315,85 €4 736,75 €
65
Príjem darov na lieky (1.2. - 2.2.2016)20,00 €4 756,75 €
66
Projekt zamestnancov Tatrabanky - zbierka pomoci na signalizáciu od lôžka pacienta v hospici2 704,00 €7 460,75 €Fotodokumentácia >>>
67
4.2.2016Úhrada signalizačného zariadenia od lôžka pacienta (1. časť faktúry)2 704,00 €4 756,75 €Fotodokumentácia >>>
68
15.2.2016Nákup liekov a zdravotníckeho materiálu pre pacientov hospicu za 1/20162 342,65 €2 414,10 €
Lieky už slúžia pacientom v hospici >>>
69
29.2.2016Bankové poplatky10,86 €2 403,24 €
70
29.2.2016Prijaté DMS - február 2016 (cca 281 DMS)539,52 €2 942,76 €
71
Príjem finančných darov na účet zbierky (1.3. - 31.3.2016)1 284,00 €4 226,76 €
72
Príjem finančných darov na účet zbierky cez cestaplus.sk (1.3. - 15.3.2016)86,00 €4 312,76 €Viac o pomoci cez Cesta+ >>>
73
9.3.2016Nákup liekov a zdravotníckeho materiálu pre pacientov hospicu za 2/20162 741,64 €1 571,12 €
Lieky už slúžia pacientom v hospici >>>
74
Príjem darov na lieky (1.3. - 17.3.2016)20,00 €1 591,12 €
75
30.3.2016Nákup zdravotníckeho materiálu pre pacientov hospicu 3/2016782,88 €808,24 €
Lieky už slúžia pacientom v hospici >>>
76
31.3.2016Bankové poplatky13,56 €794,68 €
77
Príjem finančných darov na účet zbierky (1.4. - 30.4.2016)644,00 €1 438,68 €
78
31.3.2016Prijaté DMS - marec 2016 (cca 245 DMS)470,40 €1 909,08 €
79
26.4.2016Nákup liekov a zdravotníckeho materiálu pre pacientov hospicu za 3/20161 696,36 €212,72 €
Lieky už slúžia pacientom v hospici >>>
80
30.4.2016Bankové poplatky7,00 €205,72 €
81
30.4.2014Prijaté DMS - apríl 2016          (cca 99 DMS)190,08 €395,80 €
82
Príjem finančných darov na účet zbierky (1.5. - 31.5.2016)1 741,00 €2 136,80 €
83
11.5.2016Nákup zdravotníckeho materiálu pre pacientov hospicu za 4/2016558,85 €1 577,95 €
Lieky už slúžia pacientom v hospici >>>
84
24.5.2016Nákup liekov pre pacientov hospicu za 4/2016 (časť faktúry)1 110,00 €467,95 €
Lieky už slúžia pacientom v hospici >>>
85
31.5.2016Bankové poplatky7,00 €460,95 €
86
Prijaté DMS - máj 2016 (cca 106 DMS)203,52 €664,47 €
87
Príjem finančných darov na účet zbierky (1.6. - 30.6.2016)1 069,00 €1 733,47 €
88
30.9.2016Prijaté DMS - jún 2016 (čakáme na správu z Fóra Donorov)170,88 €1 904,35 €
89
30.6.2016Bankové poplatky7,00 €1 897,35 €
90
8.7.2016Nákup liekov pre pacientov hospicu za 5/2016 (časť faktúry)1 300,00 €597,35 €
Lieky už slúžia pacientom v hospici >>>
91
15.8.2016Nákup liekov pre pacientov hospicu za 7/2016 (časť faktúry)222,95 €374,40 €
92
13.10.2016Nákup liekov pre pacientov hospicu za 9/2016 (časť faktúry)374,40 €0,00 €
93
0,00 €
94
95
Dary pre Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne prijaté na účet    SK60 1100 0000 0029 4700 5700   a ich použitie po 1. 7. 2016:
96
97
Finančné dary prijaté na účet (po ver.zbierke)
4 945,00 €
98
Použitie fin. prostriedkov:4 945,00 €
99
Zatiaľ nepoužité dary0,00 €
100
Loading...