ข้อมูลสารสนเทศ กศน. ร้อยเอ็ด (1).xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAG
1
ตารางจำนวนลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษาจำแนกตามวุฒิการศึกษา และเพศ
2
ลำดับรหัสโรงเรียนโรงเรียน / หน่วยงานลูกจ้่างประจำพนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราว
3
ต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีป.บัณฑิตปริญญาโทปริญญาเอกต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีป.บัณฑิตปริญญาโทปริญญาเอกต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีป.บัณฑิตปริญญาโทปริญญาเอก
4
ชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิง
5
1
1245010001
กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
6
2
1245020000
กศน.อำเภอเกษตรวิสัย
7
3
1245030000
กศน.อำเภอปทุมรัตต์
8
4
1245040000
กศน.อำเภอจตุรพักตรพิมาน
9
5
1245050000
กศน.อำเภอธวัชบุรี
10
6
1245060000
กศน.อำเภอพนมไพร
11
7
1245070000
กศน.อำเภอโพนทอง
12
8
1245080000
กศน.อำเภอโพธิ์ชัย
13
9
1245090000
กศน.อำเภอหนองพอก
14
10
1245100000
กศน.อำเภอเสลภูมิ
15
11
1245110000
กศน.อำเภอสุวรรณภูมิ
16
12
1245120000
กศน.อำเภอเมืองสรวง
17
13
1245130000
กศน.อำเภอโพนทราย
18
14
1245140000
กศน.อำเภออาจสามารถ
19
15
1245150000
กศน.อำเภอเมยวดี
20
16
1245160000
กศน.อำเภอศรีสมเด็จ
21
17
1245170000
กศน.อำเภอจังหาร
22
18
1245180000
กศน.อำเภอเชียงขวัญ
23
19
1245190000
กศน.อำเภอหนองฮี
24
20
1245200000
กศน.อำเภอทุ่งเขาหลวง
25
21
26
22
27
23
28
24
29
25
30
26
31
27
32
28
33
29
34
30
35
31
36
32
37
33
38
34
39
35
40
36
41
37
42
38
43
39
44
40
45
41
46
42
47
43
48
44
49
45
50
46
51
47
52
48
53
49
54
50
55
51
56
52
57
53
58
54
59
55
60
56
61
57
62
58
63
59
64
60
65
รวม000000000000000000000000000000
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...