Орон нутгийн хөгжлийн сангийн нэгдсэн төлөвлөгөө » Улаанбаатар » Багануур дүүрэг