ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
TimestampScore
तुमचे संपूर्ण नाव लिहा
तुमची इयत्ता लिहा
तुमचा हजेरी नंबर लिहा
१) लाळेमध्ये........नावाचे विकर असते
२)............हि शरीरातील सर्वात मोठी ग्रंथी आहे
३) सूक्ष्मदर्शक हे उपकरण सर्वप्रथम कोणी तयार केले?
४) .............हे पेशींचे सर्वात महत्वाचे अंगक आहे
५) आतापर्यंत किती मूलद्रव्यांचा शोध लागला आहे?
६) सिलिकॉन कोणत्या प्रकारचे मूलद्रव्य आहे
७) दुधाचे दही होणे हा कोणत्या प्रकारचा बदल आहे?
८) हायड्रोजन हा ज्वलनशील आहे
९) खालीलपैकी कोणता पदार्थ निसर्गनिर्मित अपमार्जक म्हणून वापरला जातो?
१०) ...............हे अल्युमिनियम चे प्रमुख धातुक आहे
११) सूर्यग्रहण फक्त पौर्णिमेलाच दिसते
१२) नैसर्गिक वायूमध्ये............हा मुख्य घटक असतो
13) ध्वनी पातळी ही .............एककात मोजतात.
१४) समुद्राचे तळ व जहाजाची स्थिती ओळखण्यासाठी...........ही पद्धत वापरतात
१५) प्रतिकर्षण ही चुंबक ओळखण्याची खरी कसोटी आहे
तुम्हाला ही चाचणी कशी वाटली आपला अभिप्राय नोंदवा
2
4/1/2020 23:35:074 / 15फड86पित्तरसयकृतरॉबर्ट हुकपेशीपटल118धातूनैसर्गिक बदलचुकरिठाअभ्रकबरोबरप्रोपेनडेसीबलRADARचूक2
3
4/1/2020 23:41:595 / 15Rah43पित्तरसस्वादुपिंडथिओडोर स्वानपेशीपटल118धातूनैसर्गिक बदलचुकरिठाअभ्रकचुकब्युटेनडेसीबलRADARबरोबर5
4
4/2/2020 0:52:189 / 15
Himesh raosaheb patil
732पित्तरसजठर
अँनटॉयन ल्युवेव्हाक
केंद्रक118धातूसदृशनैसर्गिक बदलबरोबररिठामॅगनिजचुकब्युटेनकिलोवॉटSONARबरोबर5
5
4/2/2020 0:55:2713 / 15
Himesh raosaheb patil
723टायलीनयकृत
अँनटॉयन ल्युवेव्हाक
केंद्रक118धातूसदृशउपयुक्त बदलबरोबररिठामॅगनिजचुकमिथेनकिलोवॉटSONARबरोबर5
6
4/2/2020 1:22:357 / 15Rohit पवार727स्वादुरसजठर
अँनटॉयन ल्युवेव्हाक
पेशीपटल118धातूसदृशउपयुक्त बदलबरोबर
कपडे धुण्याची पावडर
मॅगनिजचुकइथेंनकिलोवॉटALTRA SOUNDबरोबर5
7
4/2/2020 1:29:3615 / 15Rohit पवार728टायलीनयकृत
अँनटॉयन ल्युवेव्हाक
केंद्रक118धातूसदृशउपयुक्त बदलबरोबररिठाबॉक्सइटचुकमिथेनडेसीबलSONARबरोबर5
8
4/2/2020 1:32:5515 / 15
Rohit ज्ञानेश्वर पवार
728टायलीनयकृत
अँनटॉयन ल्युवेव्हाक
केंद्रक118धातूसदृशउपयुक्त बदलबरोबररिठाबॉक्सइटचुकमिथेनडेसीबलSONARबरोबर5
9
4/2/2020 1:39:5915 / 15राज पाटील7राेल नंबर 25टायलीनयकृत
अँनटॉयन ल्युवेव्हाक
केंद्रक118धातूसदृशउपयुक्त बदलबरोबररिठाबॉक्सइटचुकमिथेनडेसीबलSONARबरोबर5
10
4/2/2020 1:41:4115 / 15Madhuri चौधरी73टायलीनयकृत
अँनटॉयन ल्युवेव्हाक
केंद्रक118धातूसदृशउपयुक्त बदलबरोबररिठाबॉक्सइटचुकमिथेनडेसीबलSONARबरोबर5
11
4/2/2020 1:48:1915 / 15Kirti चौधरी72टायलीनयकृत
अँनटॉयन ल्युवेव्हाक
केंद्रक118धातूसदृशउपयुक्त बदलबरोबररिठाबॉक्सइटचुकमिथेनडेसीबलSONARबरोबर5
12
4/2/2020 1:50:4415 / 15करिश्मा पाटील76टायलीनयकृत
अँनटॉयन ल्युवेव्हाक
केंद्रक118धातूसदृशउपयुक्त बदलबरोबररिठाबॉक्सइटचुकमिथेनडेसीबलSONARबरोबर5
13
4/2/2020 1:54:0015 / 15Digvijay mahale729टायलीनयकृत
अँनटॉयन ल्युवेव्हाक
केंद्रक118धातूसदृशउपयुक्त बदलबरोबररिठाबॉक्सइटचुकमिथेनडेसीबलSONARबरोबर5
14
4/2/2020 1:54:0015 / 15Digvijay mahale729टायलीनयकृत
अँनटॉयन ल्युवेव्हाक
केंद्रक118धातूसदृशउपयुक्त बदलबरोबररिठाबॉक्सइटचुकमिथेनडेसीबलSONARबरोबर5
15
4/2/2020 2:15:213 / 15B p patil744म्युकसस्वादुपिंडएम. जे.श्रलायडेनरिक्तिका11यापैकी नाहीउपयुक्त बदलबरोबर
कपडे धुण्याची पावडर
बॉक्सइटबरोबरब्युटेनकिलोवॉटALTRA SOUNDचूक4
16
4/2/2020 2:20:1814 / 15Rohir chaudhari719टायलीनयकृत
अँनटॉयन ल्युवेव्हाक
केंद्रक118धातूसदृशउपयुक्त बदलबरोबररिठाबॉक्सइटबरोबरमिथेनडेसीबलSONARबरोबर5
17
4/2/2020 2:28:4612 / 15Durgesh patil720टायलीनयकृत
अँनटॉयन ल्युवेव्हाक
केंद्रक118धातूसदृशउपयुक्त बदलबरोबरसिमेंटबॉक्सइटचुकमिथेनज्यूलSONARचूक5
18
4/2/2020 7:02:199 / 15Nitin patil 724टायलीनयकृतएम. जे.श्रलायडेनकेंद्रक118धातूउपयुक्त बदलबरोबर
कपडे धुण्याची पावडर
मॅगनिजचुकमिथेनकिलोवॉटSONARचूक5
19
4/2/2020 7:07:138 / 15Nitin patil 724टायलीनजठर
अँनटॉयन ल्युवेव्हाक
केंद्रक118अधातुनैसर्गिक बदलबरोबर
कपडे धुण्याची पावडर
मॅगनिजचुकमिथेनकिलोवॉटSONARचूक5
20
4/2/2020 7:11:5815 / 15Nitin patil 724टायलीनयकृत
अँनटॉयन ल्युवेव्हाक
केंद्रक118धातूसदृशउपयुक्त बदलबरोबररिठाबॉक्सइटचुकमिथेनडेसीबलSONARबरोबर5
21
4/2/2020 7:30:1515 / 15Mahesh magar(D2:F20)30टायलीनयकृत
अँनटॉयन ल्युवेव्हाक
केंद्रक118धातूसदृशउपयुक्त बदलबरोबररिठाबॉक्सइटचुकमिथेनSONARबरोबर5
22
4/2/2020 7:47:1515 / 15Abhinav Patil732टायलीनयकृत
अँनटॉयन ल्युवेव्हाक
केंद्रक118धातूसदृशउपयुक्त बदलबरोबररिठाबॉक्सइटचुकमिथेनडेसीबलSONARबरोबर5
23
4/2/2020 9:12:017 / 15तुषार पाटील 1022म्युकसयकृतरॉबर्ट हुकपेशीपटल118अधातुआवर्ती बदलचुकरिठाअभ्रकचुकमिथेनडेसीबलSONARचूक5
24
4/3/2020 7:59:565 / 15Fjgwj475स्वादुरसयकृतथिओडोर स्वानकेंद्रक118अधातुनैसर्गिक बदलबरोबरसाबणअभ्रकबरोबरइथेंनकिलोवॉटRADARबरोबर5
25
4/17/2020 18:36:074 / 15Bhushan51टायलीनजठर
अँनटॉयन ल्युवेव्हाक
रिक्तिका115धातूसदृशहानिकारक बदलचुकसाबणअभ्रकबरोबरइथेंनडेसीबलALTRA SOUNDचूक5
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100