กำหนดรหัสผ่าน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDF
1
ประทับเวลาระดับชั้นห้อง/ชั้นปีสถานะ
2
29/11/2018, 5:47:40ม.61เปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว
3
29/11/2018, 6:28:43ม.21เปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว
4
29/11/2018, 6:29:29ม.31เปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว
5
29/11/2018, 6:32:56ม.13เปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว
6
29/11/2018, 7:06:34ม.63เปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว
7
29/11/2018, 7:54:54ม.55เปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว
8
29/11/2018, 8:11:16ม.51เปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว
9
29/11/2018, 8:29:08ม.64เปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว
10
29/11/2018, 12:03:03ม.53เปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว
11
29/11/2018, 12:30:06ม.32เปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว
12
29/11/2018, 12:30:48ม.33เปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว
13
29/11/2018, 13:06:32ม.43เปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว
14
29/11/2018, 13:07:56ม.14เปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว
15
29/11/2018, 13:15:02ม.35อัพเดทล่าสุด
16
29/11/2018, 13:29:24ม.45อัพเดทล่าสุด
17
29/11/2018, 13:52:11ม.22เปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว
18
29/11/2018, 14:27:56ม.26อัพเดทล่าสุด
19
29/11/2018, 15:12:04ม.44เปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว
20
29/11/2018, 15:43:12ม.62อัพเดทล่าสุด
21
29/11/2018, 16:58:59ม.36เปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว
22
29/11/2018, 17:15:55ม.41เปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว
23
29/11/2018, 18:02:45ม.23เปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว
24
29/11/2018, 18:15:28ม.15เปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว
25
29/11/2018, 18:32:47ม.56อัพเดทล่าสุด
26
29/11/2018, 18:36:58ม.12เปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว
27
29/11/2018, 18:40:38ม.67อัพเดทล่าสุด
28
29/11/2018, 20:36:13ม.46เปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว
29
29/11/2018, 21:15:01ปวช.3เปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว
30
29/11/2018, 21:16:17ม.34เปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว
31
29/11/2018, 21:26:59ม.24อัพเดทล่าสุด
32
29/11/2018, 21:28:09ม.16เปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว
33
29/11/2018, 21:30:22ปวช.1เปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว
34
29/11/2018, 21:32:26ม.42เปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว
35
29/11/2018, 21:42:59ม.54เปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว
36
30/11/2018, 7:02:19ม.52เปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว
37
30/11/2018, 13:17:59ม.15อัพเดทล่าสุด
38
39
40
41
ระดับชั้นจำนวนห้องที่แจ้งเปลี่ยนรหัสผ่านห้องที่เปลี่ยนรหัสผ่านห้องที่ยังไม่เปลี่ยนผ่าน
42
ม.16ห้อง 2,3,4,5,6ห้อง 1
43
ม.25ห้อง 1,2,3,4,6ห้อง 5
44
ม.36ห้อง 1,2,3,4,5,6ครบ
45
ม.46ห้อง 1,2,3,4,5,6ครบ
46
ม.56ห้อง 1,2,3,4,5,6,7ครบ
47
ม.65ห้อง 1,2,3,4,7ห้อง 5,6
48
ปวช.2ปวช.1,3ปวช.2
49
ห้องที่ยังไม่เปลี่ยนรหัส ให้ใช้รหัสผ่านเดิม 999999999 สำหรับการบันทึกข้อมูล วันศุกร์ ที่ 30 พ.ย. 2561
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu