לוח מבחנים - שכבת י"ב
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
לוח מבחנים רבעון א'
2
יוםתאריךת.עבריי"ב 1י"ב 2י"ב 3י"ב 4לוח אירועים
3
א1.9.2019א אלולפתיחת שנה"ל
4
ב2.9.2019ב אלולהכנה לפולין: סדנת היכרות + סדנת "אמבולנס" - מונחי יסוד הקשורים בשואה+הצגה בערב
5
ג3.9.2019ג אלולהרצאה - הכנה למסע לפולין: בציר הזמן והגיאוגרפיה של פולין, הכנה רגשית, חוזה משלחת ותיאום ציפיות
6
ד4.9.2019ד אלולתדרוך בטחוני לפולין+מפגש הכנה שני עם המדריכים
7
ה5.9.2019ה אלולסמינר הכנה למסע לפולין בבית לוחמי הגטאות
8
ו6.9.2019ו אלולסמינר הכנה למסע לפולין בבית לוחמי הגטאות
9
שבת7.9.2019ז אלול
10
א8.9.2019ח אלולביקור ב"יד ושם" הכנה לפולין
11
ב9.9.2019ט אלולנצר אחרון, הכנה למפגש עם בני נוער
12
ג10.9.2019י אלול
13
ד11.9.2019י"א אלולפעילות לתלמידי מחשבים בשיעור שביעי+שמיני
14
ה12.9.2019י"ב אלולהקרנה של הפסנתרן
15
ו13.9.2019י"ג אלולהכנה רגשית: שאלות גדולות ומינהלות
16
שבת14.9.2019י"ד אלול
17
א15.9.2019ט"ו אלולמהי משלחת ביטחונית - כללי התנהגות
18
ב16.9.2019ט"ז אלולהקרנה של הסרט רשימת שינדלר ומפגש אשת עדות
19
ג17.9.2019י"ז אלולשבתון יום בחירות
20
ד18.9.2019י"ח אלולמסע לפולין
21
ה19.9.2019י"ט אלולמסע לפולין
22
ו20.9.2019כ אלולמסע לפולין
23
שבת21.9.2019כ"א אלולמסע לפולין
24
א22.9.2019כ"ב אלולמסע לפולין
25
ב23.9.2019כ"ג אלולמסע לפולין
26
ג24.9.2019כ"ד אלולמסע לפולין
27
ד25.9.2019כ"ה אלול
28
ה26.9.2019כ"ו אלולבחירות למועצת התלמידים + אירוע פתיחת שנה לקהילה בערב
29
ו27.9.2019כ"ז אלול
30
שבת28.9.2019כ"ח אלול
31
א29.9.2019כ"ט אלולע. ראש השנהע. ראש השנהע. ראש השנהע. ראש השנה
32
ב30.9.2019א תשריראש השנהראש השנהראש השנהראש השנה
33
ג1.10.2019ב תשריראש השנהראש השנהראש השנהראש השנה
34
ד2.10.2019ג תשריצום גדליהו בן אחיקם
35
ה3.10.2019ד תשרי
36
ו4.10.2019ה תשרי
37
שבת5.10.2019ו תשרי
38
א6.10.2019ז תשרימבחן בביולוגיהמבחן בביולוגיהמבחן בביולוגיהמבחן בביולוגיהסמינר מועצות תלמידים עירוני+סיור של מגמת מחשבים
39
ב7.10.2019ח תשריסמינר מועצות תלמידים עירוני
40
ג8.10.2019ט תשריע. יוה"כע. יוה"כע. יוה"כע. יוה"כ
41
ד9.10.2019י תשרייום כיפוריום כיפוריום כיפוריום כיפור
42
ה10.10.2019י"א תשרי"צעד קדימה" - מתלמיד לחייל - הרצאה - שעתיים - איך למלא מנילה
43
ו11.10.2019י"ב תשרי
44
שבת12.10.2019י"ג תשרי
45
א13.10.2019י"ד תשריע. סוכותע. סוכותע. סוכותע. סוכות
46
ב14.10.2019ט"ו תשריסוכותסוכותסוכותסוכות
47
ג15.10.2019ט"ז תשריחוהמ"סחוהמ"סחוהמ"סחוהמ"ס
48
ד16.10.2019י"ז תשריחוהמ"סחוהמ"סחוהמ"סחוהמ"ס
49
ה17.10.2019י"ח תשריחוהמ"סחוהמ"סחוהמ"סחוהמ"ס
50
ו18.10.2019י"ט תשריחוהמ"סחוהמ"סחוהמ"סחוהמ"ס
51
שבת19.10.2019כ תשריחוהמ"סחוהמ"סחוהמ"סחוהמ"ס
52
א20.10.2019כ"א תשריהושענה רבההושענה רבההושענה רבההושענה רבה
53
ב21.10.2019כ"ב תשרישמיני עצרת ושמחת תורהשמיני עצרת ושמחת תורהשמיני עצרת ושמחת תורהשמיני עצרת ושמחת תורה
54
ג22.10.2019כ"ג תשריאסרו חגאסרו חגאסרו חגאסרו חג
55
ד23.10.2019כ"ד תשרימבחן במתמטיקהמבחן במתמטיקהמבחן במתמטיקהמבחן במתמטיקהסיור מגמת אומנות להרצליה - יוצאים בשעה 11:50
56
ה24.10.2019כ"ה תשרירוני גנקין - הרצאה על הצבא
57
ו25.10.2019כ"ו תשרי
58
שבת26.10.2019כ"ז תשרי
59
א27.10.2019כ"ח תשרימבחן באנגליתמבחן באנגליתמבחן באנגליתמבחן באנגליתעיבוד וסיכום המסע לפולין+מפגש הורים בבית ראשונים 17:00
60
ב28.10.2019כ"ט תשרי
61
ג29.10.2019ל תשרייו"ז - גנדי
62
ד30.10.2019א חשוןמגמת מחשבים - ראיונות לחברת MAX, שעות 7+8+9
63
ה31.10.2019ב חשוןמבחן באזרחותמבחן באזרחותמבחן באזרחותמבחן באזרחות
64
ו1.11.2019ג חשון
65
שבת2.11.2019ד חשון
66
א3.11.2019ה חשוןאשכול אאשכול אאשכול אאשכול איום מכינות ושנות שירות - כל השכבה בבית ראשונים
67
ב4.11.2019ו חשוןאומנותאומנותאומנותאומנות
68
ג5.11.2019ז חשון
69
ד6.11.2019ח חשוןסמינר אומנות+סמינר מוסיקה
70
ה7.11.2019ט חשוןסמינר אומנות+סמינר מוסיקה
71
ו8.11.2019י חשון
72
שבת9.11.2019י"א חשון
73
א10.11.2019י"ב חשוןיום הזיכרון ליצחק רבין
74
ב11.11.2019י"ג חשוןאשכול ב': ביולוגיה/ היסטוריה מוגבר/ מערכות מומחה/ סייבר/צרפתית
75
ג12.11.2019י"ד חשוןתדריך מילוי שאלון העדפות- שני סבבים - רחלי מעבירה
76
ד13.11.2019ט"ו חשון
77
ה14.11.2019ט"ז חשוןאנגלית אנגלית אנגלית אנגלית פעילות של כיתת נחשון + סיום רבעון א'
78
ו15.11.2019י"ז חשון
79
שבת16.11.2019י"ח חשון
80
לוח מבחנים רבעון ב'
81
א17.11.2019י"ט חשון
82
ב18.11.2019כ חשוןצה"ל - כנס תיקשוב בשעות הבוקר + אסיפת הורים רבעון א'
83
ג19.11.2019כ"א חשוןמתמטיקהמתמטיקהמתמטיקהמתמטיקה
84
ד20.11.2019כ"ב חשוןערב במה קטנה - בוגרים
85
ה21.11.2019כ"ג חשון
86
ו22.11.2019כ"ד חשון
87
שבת23.11.2019כ"ה חשון
88
א24.11.2019כ"ו חשון
89
ב25.11.2019כ"ז חשוןמגמת מחשבים - סיור לחברת טלניה
90
ג26.11.2019כ"ח חשוןספרותספרותספרותספרות
91
ד27.11.2019כ"ט חשוןפעילות - בטיחות בדרכים לשתי כיתות
92
ה28.11.2019ל חשוןאזרחותאזרחותאזרחותאזרחותפעילות - בטיחות בדרכים לשתי כיתות
93
ו29.11.2019א כסלו
94
שבת30.11.2019ב כסלו
95
א1.12.2019ג כסלואנגליתשיחה שכבתית עם ראש העירייה: 10:00 - 11:00
96
ב2.12.2019ד כסלוהרצאה של רועי ב.
97
ג3.12.2019ה כסלומתמטיקה מועד ב'
98
ד4.12.2019ו כסלויו"ז - דב"ג + סיור מגמת ביולוגיה
99
ה5.12.2019ז כסלו"צעד קדימה" - סדנת חוסן - 3 שיעורים
100
ו6.12.2019ח כסלו
Loading...