Hoc_lai_ky3(20/6-20/7)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
TT
Cơ sở
Tên học phần
Số TC
Số SVTên lớpMã BLThời gian học
Phòng học
Ngày thiGiờ thi
Phòng thi
Mã GV/Họ tên/ Điện thoại
2
CS1Toán cao cấp 22151041625111
Tuần 1; Thứ 4 tiết BĐ:1; Số tiết 8
Tuần 1; Thứ 5 tiết BĐ: 7; số tiết 5
Tuần 1; Thứ 6; tiết BĐ 2; số tiết 5
1074/8/1713h108Nguyễn Thị Hương Giang/01131
3
CS1Xác suất thống kê29
612151
+606151
12339
11864
Tuần:53;Thứ:7;10 tiêt, tiêt BD tiet 1
Tuần:53;Thứ:CN;8 tiết, tiet BD tiet 1
C101.11/8/1715h110
01009/ Nguyen Quang Chung/
09878393888
F54+F43
4
2171TA1 - NH Pre-Intermediate (B1)26104161
Tuần:_52_;Thứ:_4_;TiếtBđ:_7_;Số tiết:_6_
Tuần:_52_;Thứ:_5_;TiếtBđ:_1_;Số tiết:_5_
Tuần:_52_;Thứ:_5_;TiếtBđ:_7_;Số tiết:_7_
B2-20629/07/177h45110Hoàng Thị Hòa
5
211CS1Toán cao cấp 127107153.113297
Tuần:53;Thứ:4;TiếtBđ:11;Số tiết:3
Tuần:53;Thứ:5;TiếtBđ:1;Số tiết:10
Tuần:53;Thứ:7;TiếtBđ:7;Số tiết:5
107153.1
1/8/1715h110
01143/Phạm Tuấn Anh/0981323628
C56
6
2101TA1 - NH Pre-Intermediate (B1)22106152
Tuần:_52_;Thứ:_3_;TiếtBđ:_1_;Số tiết:_5_
Tuần:_52_;Thứ:_3_;TiếtBđ:_7_;Số tiết:_6_
Tuần:_52_;Thứ:_4_;TiếtBđ:_1_;Số tiết:_5_
Tuần:_52_;Thứ:_4_;TiếtBđ:_7_;Số tiết:_2_
B2-20626/07/1715h110Đặng Thị Loan
7
209
Cs:2(H.Lại)
Toán cao cấp 327
101161
101162
101163
107142
13283
Tuần 52: Thứ 3: tiếtbđ 2: số tiết 4
Tuần 52: Thứ 3: tiếtbđ 8: số tiết 8
Tuần 52: Thứ 4: tiếtbđ 2: số tiết 3
Tuần 52: Thứ 4: tiết bđ 12: số tiết 3
DH31929/7/1710hĐH412
01040/Nguyễn Thị Thu Hằng
/0966167018
8
208
cs:1(H.Lại)
Phương pháp tính2911815112337
Tuần 53: Thứ 5; TiếtBđ:1; Số tiết 5
Tuần 53: Thứ 5; TiếtBđ:7; Số tiết 5
Tuần 53: Thứ 6; TiếtBđ:1; Số tiết 5
Tuần 53: Thứ 6; TiếtBđ:7; Số tiết 5
10929/7/179hA5-403Mai Văn Được/0983.316.992
9
207
Cs:1(H.Lại)
Vật lý đại cương 14110616312485
Tuần 51: Thứ 6; TiếtBđ:1; Số tiết 5
Tuần 51: Thứ 6; TiếtBđ:7; Số tiết 5
Tuần 51: Thứ 7; TiếtBđ:1; Số tiết 5
Tuần 51: Thứ 7; TiếtBđ:7; Số tiết 6
Tuần 52: Thứ 2; TiếtBđ:7; Số tiết 6
21225/7/1710h21201004/Đàm Nhân Bá/0988838157106163
10
206
Cs:1(H.Lại)
Vật lý đại cương 228
112141.1
112154.1
112143.1
101151
106151
13279
Tuần 52: Thứ 7; TiếtBđ:1; Số tiết 10
Tuần 52: Thứ CN; TiếtBđ:1; Số tiết 3
Tuần 53: Thứ 3; TiếtBđ:7; Số tiết 5
10926/7/177h4510701002/Chu Văn Tuấn/0982144886101146
11
2051TA1 - NH Pre-Intermediate (B1)212104161
Tuần:_51_;Thứ:_2_;TiếtBđ:_7_;Số tiết:_6_
Tuần:_51_;Thứ:_3_;TiếtBđ:_1_;Số tiết:_5_
Tuần:_51_;Thứ:_3_;TiếtBđ:_7_;Số tiết:_7_
B2-20520/07/177h45A7-102Hoàng Thị Hòa
12
204
Cs:1(H.Lại)
Toán cao cấp 126108151
Tuần:51;Thứ:6;TiếtBđ:2;Số tiết:9
Tuần:51;Thứ:7;TiếtBđ:2;Số tiết:9
20725/7/1710h21201150/Nguyễn Thị Mơ/0978095878
chưa đặt tên
13
2031TA2 - NH Pre-Intermediate (B1)37110151
Tuần:_50_;Thứ:_6_;TiếtBđ:_7_;Số tiết:_5_
Tuần:_51_;Thứ:_2_;TiếtBđ:_1_;Số tiết:_5_
Tuần:_51_;Thứ:_2_;TiếtBđ:_7_;Số tiết:_6_
Tuần:_51_;Thứ:_3_;TiếtBđ:_1_;Số tiết:_5_
Tuần:_51_;Thứ:_3_;TiếtBđ:_7_;Số tiết:_6_
20920/07/1710h00110Đỗ Thị Oanh
14
2021TA2 - NH Pre-Intermediate (B1)38112143.1
Tuần:_51_;Thứ:_2_;TiếtBđ:10__;Số tiết:_4_
Tuần:_51_;Thứ:_3_;TiếtBđ:1__;Số tiết:_5_
Tuần:_51_;Thứ:_3_;TiếtBđ:7__;Số tiết:_7_
Tuần:_51_;Thứ:_4_;TiếtBđ:1__;Số tiết:_5_
Tuần:_51_;Thứ:_4_;TiếtBđ:7__;Số tiết:_6_
B2-20620/07/1710h00110Đặng Thị Loan
15
2011Tiếng Anh 3A - Luyện thi B1216118151
Tuần:_50_;Thứ:_CN_;TiếtBđ:_1_;Số tiết:5__
Tuần:_50_;Thứ:_CN_;TiếtBđ:_7_;Sốtiết:5__
Tuần:_51_;Thứ:_2_;TiếtBđ:_1_;Số tiết:5__
Tuần:_51_;Thứ:_2_;TiếtBđ:_7_;Số tiết:3__
B2-20620/07/177h45A7-102Đặng Thị Loan
16
2001TA1 - NH Pre-Intermediate (B1)212112151.4
Tuần:50__;Thứ:_CN_;TiếtBđ:_9_;Số tiết:_6_
Tuần:51__;Thứ:_2_;TiếtBđ:_1_;Số tiết:_5_
Tuần:51__;Thứ:_2_;TiếtBđ:_7_;Số tiết:_7_
B2-10220/07/177h45A7-102Nguyễn Thị Hà
17
1991TA1 - NH Pre-Intermediate (B1)214106162
Tuần:_50_;Thứ:_7_;TiếtBđ:_1_;Số tiết:5__
Tuần:_50_;Thứ:_7_;TiếtBđ:_7_;Số tiết:6__
Tuần:_50_;Thứ:_CN_;TiếtBđ:_1_;Số tiết:5__
Tuần:_50_;Thứ:_CN_;TiếtBđ:_7_;Số tiết:2__
B2-10220/07/177h45A7-102Nguyễn Thị Hà
18
42TA2 - NH Pre-Intermediate (B1)320107151.5
Tuần:51;Thứ:6;TiếtBđ:4;Số tiết:7
Tuần:52;Thứ:2;TiếtBđ:1;Số tiết:10
Tuần:52;Thứ:3;TiếtBđ:1;Sốtiết:10
107151.5
Wed Jul 26 2017 00:00:00 GMT+0700 (ICT)
7h45ĐH309Phạm Thị Dương
19
92TA1 - NH Pre-Intermediate (B1)29
114161 114162
Tuần:51;Thứ:3;TiếtBđ:7;Số tiết:5
Tuần:51;Thứ:5;TiếtBđ:3;Số tiết:3
Tuần:51;Thứ:6;TiếtBđ:1;Sốtiết:5
Tuần:52;Thứ:2;TiếtBđ:1;Sốtiết:5
114161 114162
25/07/1710h002ĐH315Lê Thị Duyên
20
2391Tiếng Anh 3A - Luyện thi B1212105141
Tuần:_50_;Thứ:_4_;TiếtBđ:7__;Số tiết:_5_
Tuần:_50_;Thứ:_5_;TiếtBđ:1__;Số tiết:_5_
Tuần:_50_;Thứ:_5_;TiếtBđ:7__;Số tiết:_5_
Tuần:_50_;Thứ:_6_;TiếtBđ:1__;Số tiết:_3_
A7-20317/07/1710h00A7-102Phạm Ngọc Sơn
21
2381Tiếng Anh 3A - Luyện thi B1213112152.2
Tuần:_50_;Thứ:_2_;TiếtBđ:7__;Số tiết:_5_
Tuần:_50_;Thứ:_3_;TiếtBđ:1__;Số tiết:_5_
Tuần:_50_;Thứ:_3_;TiếtBđ:7__;Số tiết:_5_
Tuần:_50_;Thứ:_4_;TiếtBđ:1__;Số tiết:_3_
A7-20317/07/1710h00A7-102Phạm Ngọc Sơn
22
2371TA1 - NH Pre-Intermediate (B1)211106161
Tuần:50;Thứ:_5_;TiếtBđ:_3_;Số tiết:_3_
Tuần:50;Thứ:_5_;TiếtBđ:_7_;Số tiết:_5_
Tuần:50;Thứ:_6_;TiếtBđ:_1_;Sốtiết:_5_
Tuần:50;Thứ:_6_;TiếtBđ:_7_;Số tiết:_5_
B2-20517/07/1710h00A7-102Nguyễn Thị Mý
23
2361TA1 - NH Pre-Intermediate (B1)213112169
Tuần:_50_;Thứ:_2_;TiếtBđ:_4_;Số tiết:_2_
Tuần:_50_;Thứ:_2_;TiếtBđ:_7_;Số tiết:_5_
Tuần:_50_;Thứ:_3_;TiếtBđ:_1_;Số tiết:_5_
Tuần:_50_;Thứ:_3_;TiếtBđ:_7_;Số tiết:_6_
B2-20517/07/1710h00A7-102Nguyễn Thị Mý
24
235
Cs:1(H.Lại)
Toán cao cấp 12140214TC12438
Tuần:50;Thứ:7;TiếtBđ:1;Số tiết:4
Tuần:50;Thứ:7;TiếtBđ:8;Số tiết:5
Tuần 50; CN; Tiết BĐ:1; Số tiết 4
Tuần 50; CN;Tiết BĐ:8; Số tiết:5
10719/7/1710hA7-202
Trần Hồng Thái/Trần Hồng Thái
0916203583
F59
25
234
CS1(HLaij)
TCC32161151616988
Tuần:50;Thứ:3;TiếtBđ:7;Số tiết:6
Tuần:50;Thứ:6;TiếtBĐ:7;Số tiết 7
Tuần:51;Thứ:2;TiếtBđ:10;Số tiết:5
10818/7/17A710210h
01131/Nguyễn Thị Hương Giang
0977 784 745
F43
26
233
Cs:2(H.C.Thiện)
Kỹ năng nghe 2310113141
Tuần:50;Thứ:5;TiếtBđ:1;Số tiết:11
Tuần:50;Thứ:7;TiếtBđ:1;Số tiết:11
Tuần:51;Thứ:8;TiếtBđ:1;Số tiết:5
ĐH40517-07-201715hĐH405Nguyễn Thị Duyên
27
232
Cs:2(H.Lại)
Tiếng Anh 3A - Luyện thi B1311107151.2
Tuần:49;Thứ:7;TiếtBđ:1;Số tiết:11
Tuần:49;Thứ:8;TiếtBđ:1;Số tiết:11
Tuần:51;Thứ:2;TiếtBđ:1;Số tiết:5
ĐH31017-07-201713hĐH310Nguyễn Thị Duyên
28
231
Cs:2(H.Lại)
TA1 - NH Pre-Intermediate (B1)315
107163
107166
Tuần:49;Thứ:7;TiếtBđ:1;Số tiết:11
Tuần:49;Thứ:8;TiếtBđ:1;Số tiết:11
Tuần:51;Thứ:2;TiếtBđ:1;Số tiết:5
ĐH31017-07-201713hĐH310Nguyễn Thị Duyên
29
230
Cs:2(H.C.Thiện)
Kỹ năng nghe 338113141
Tuần:50;Thứ:3;TiếtBđ:11;Số tiết:3
Tuần:50;Thứ:4;TiếtBđ:9;Số tiết:5
Tuần:50;Thứ:6;TiếtBđ:1;Số tiết:12
Tuần:51;Thứ:2;TiếtBđ:2;Số tiết:7
ĐH40517-07-201715hĐH405Nguyễn Thị Năm
30
229
Cs:2(H.Lại)
TA2 - NH Pre-Intermediate (B1)37
101141
116151
101151
101154
Tuần:50;Thứ:3;TiếtBđ:7;Số tiết:5
Tuần:50;Thứ:4;TiếtBđ:1;Số tiết:8
Tuần:50;Thứ:5;TiếtBđ:1;Số tiết:9
Tuần:50;Thứ:6;TiếtBđ:7;Số tiết:5
ĐH31017-07-201713hĐH310Lê Thị Minh Phương
31
228
Cs:2(H.Lại)
Kỹ năng nghe 426113151
Tuần:50;Thứ:5;TiếtBđ:8;Số tiết:4
Tuần:50;Thứ:6;TiếtBđ:1;Số tiết:10
Tuần:50;Thứ:7;TiếtBđ:1;Số tiết:4
ĐH40518-07-201715hĐH405Phạm Thị Dương
32
227
Cs:2(H.Lại)
TA1 - NH Pre-Intermediate (B1)215101163
Tuần:51;Thứ:2;TiếtBđ:1;Số tiết:10
Tuần:51;Thứ:3;TiếtBđ:1;Số tiết:8
ĐH31021-07-20178hĐH309Phạm Thị Dương
33
226
Cs:2(H.Lại)
TA1 - NH Pre-Intermediate (B1)220114162
Tuần:51;Thứ:4;TiếtBđ:1;Số tiết:9
Tuần:51;Thứ:5;TiếtBđ:1;Số tiết:9
ĐH31021-07-20178hĐH309Phạm Thị Dương
34
225
Cs:2(H.Lại)
Tiếng Trung 127113151.1
Tuần:50;Thứ:2;TiếtBđ:1;Số tiết:10
Tuần:50;Thứ:4;TiếtBđ:1;Số tiết:8
113151.1
13/7/1714h45ĐH315Nguyễn Thị Hường
35
224
CS2(H lại)
TA2 - NH Pre-Intermediate (B1)26
101141
116151
101151
101151
tuần 50: Thứ 2: tiết bđ:1,số tiết 10
tuần 50: Thứ 3: tiết bđ:1,số tiết 10
tuần 50: Thứ 4: tiết bđ:1,số tiết 7
ĐH 31012-07-201715hĐH310Lê Thị Minh Phương
36
223
CS2(H lại)
Ngôn ngữ học đối chiếu27113151
tuần 50: Thứ 3: tiết bđ:1,số tiết 10
tuần 50: Thứ 4: tiết bđ:1,số tiết 8
113151
Thu Jul 13 2017 00:00:00 GMT+0700 (ICT)
13h30ĐH315Mai Thị Phương Quỳnh
37
222
Cs:2(H.Lại)
Vật lý đại cương 1(3*1)3*1610114310314
Tuần:49;Thứ:5;TiếtBđ:1;Số tiết:5
Tuần:49;Thứ:5;TiếtBđ:7;Số tiết:6
Tuần:49;Thứ:6;TiếtBđ:1;Số tiết:5
Tuần:49;Thứ:6;TiếtBđ:7;Số tiết:6
Tuần:49;Thứ:7;TiếtBđ:1;Số tiết:5
DH20719/7/1710hĐH4151094/Đỗ Thế Anh
0985461285
C3
38
221
Cs:2(H.Lại)
Vật lý đại cương 1(3)316101161
10368
13093
Tuần:50;Thứ:3;TiếtBđ:1;Số tiết:5
Tuần:50;Thứ:3;TiếtBđ:7;Số tiết:6
Tuần:50;Thứ:4;TiếtBđ:1;Số tiết:5
Tuần:50;Thứ:4;TiếtBđ:7;Số tiết:6
Tuần:50;Thứ:5;TiếtBđ:1;Số tiết:5
DH20719/7/1710hĐH4151094/Đỗ Thế Anh
0985461285
C18+C35
39
220
Cs:2(H.Lại)
Vật lý đại cương 2219
101151
101141
101146
10331
10341
13128
10315
10378
10378
Tuần:49;Thứ:7;TiếtBđ:7;Số tiết:7
Tuần:49;CN;TiếtBđ:1;Số tiết:5
Tuần:49;CN;TiếtBđ:7;Số tiết:6
DH21719/7/1710hĐH4151094/Đỗ Thế Anh
0985461285
C11+C13+c40+C4+C21+C23
40
219CS1Toán cao cấp 2219
110151
112166
112164
112152.1
6889
12242
12247
11888
Tuần:49;Thứ:7;TiếtBđ:7;Số tiết:8
Tuần:49;Chủ nhật;TiếtBđ:1;Số tiết:5
Tuần:50;Thứ:2;TiếtBđ:10;Số tiết:5
C101.218/7/17A7-10216h
01143/Phạm Tuấn Anh
/0981323628
E6
F15
F19
E52
41
218CS1Toán cao cấp 2216
110165
112168
112167
112161
6855
12183
12194
6982
Tuần:49;Thứ:7;TiếtBđ:1;Số tiết:5
Tuần:49;Chủ nhật;TiếtBđ:7;Số tiết:8
Tuần:50;Thứ:3;TiếtBđ:10;Số tiết:5
C101.218/7/17A7-10216h
01143/Phạm Tuấn Anh
/0981323628
D49
E88
F3
E2
42
217CS1Toán cao cấp 2223
112169
116151
112154.1
106153
112164
104161
11707
6943
11785
6953
6965
11740
Tuần:50;Thứ:2;TiếtBđ:1;Số tiết:5
Tuần:50;Thứ:3;TiếtBđ:1;Số tiết:10
Tuần:50;Thứ:5;TiếtBđ:12;Số tiết:3
C101.218/7/17A7-10216h
01143/Phạm Tuấn Anh
/0981323628
E15
E2
E31
E2
E2
E22
43
216CS1Toán cao cấp 2222
106153
112152.3
112152.3
112168
105151
112142.1
11730
11850
11943
12201
12282
12274
Tuần:50;Thứ:4;TiếtBđ:7;Số tiết:8
Tuần:50;Thứ:5;TiếtBđ:1;Số tiết:5
Tuần:50;Thứ:5;TiếtBđ:7;Số tiết:5
C101.218/7/17A7-10217h15
01143/Phạm Tuấn Anh
/0981323628
E20
E45
E62
F5
F24
F23
44
215CS1Toán cao cấp 2211
612161
604161
12054
12089
Tuần:50;Thứ:6;TiếtBđ:1;Số tiết:10
Tuần:50;Thứ:7;TiếtBđ:7;Số tiết:8
C101.218/7/17A7-10217h15
01143/Phạm Tuấn Anh
/0981323628
E79
E73
45
214
Cs2(H Lại)
Phương pháp tính222106152
12002
12013
Tuần 50.Thứ CN,TiếtBđ,2,Số tiết 9
Tuần 51; Thứ 2: Tiết Bđ:1, Số tiết: 5
Tuần 51; Thứ 2; Tiết Bđ:8; Số tiết 4
20524/7/171089h
01007/Nguyễn Văn Tứ 0914880515
F35+41
46
213
Cs:1(H.Lại)
Toán cao cấp 322810616111789
Tuần 50: Thứ 4: tiếtbđ 1: số tiết 6
Tuần 50: Thứ 4: tiếtbđ 7: số tiết 6
Tuần 50: Thứ 5: tiếtbđ 1: số tiết 6
10919/7/17A710213h
01040/Nguyễn Thị Thu Hằng
/0966167018
E32
47
212
Cs:1(H.Lại)
Toán cao cấp 3222112161
11791
12392
Tuần 50: Thứ 5: tiếtbđ 7: số tiết 6
Tuần 50: Thứ 6: tiếtbđ 7: số tiết 6
Tuần 50: Thứ 6: tiếtbđ 1: số tiết 6
10919/7/17A710213h
01040/Nguyễn Thị Thu Hằng
/0966167018
E34
48
211
CS2(H lại)
phương pháp tính 219
101146
107151.5
10370
13165
tuần 49: Thứ 7: tiết bđ:2,số tiết 9
tuần 49: Thứ CN: tiết bđ:2,số tiết 9
ĐH 31824/7/17ĐH41215h01007 Nguyễn Văn Tứ 0914880515C19+C50
49
2101TA1 - NH Pre-Intermediate (B1)212112152.2
Tuần:_48_;Thứ:_7_;TiếtBđ:_1_;Số tiết:_5_
Tuần:_48_;Thứ:_7_;TiếtBđ:_7_;Số tiết:_6_
Tuần:_49_;Thứ:_2_;TiếtBđ:_7_;Số tiết:_7_
B2-10210/07/177h45A7-102Đỗ Thị Oanh
50
209
Cs1(H. Lại)
Phương pháp tính215112152
Tuần 50: CN; tiếtBđ: 1; số tiết 10
Tuần 51: Thứ 2; tiếtBđ: 1; số tiết 8
11401010 Trần Ngọc TuấnA31
E84
E69
51
2081TA1 - NH Pre-Intermediate (B1)212112165
Tuần:_49_;Thứ:CN__;TiếtBđ:_1_;Số tiết:_5_
Tuần:_49_;Thứ:CN__;TiếtBđ:_7_;Số tiết:_5_
Tuần:_50_;Thứ:3__;TiếtBđ:_1_;Số tiết:_5_
Tuần:_50_;Thứ:3__;TiếtBđ:_7_;Số tiết:_3_
B2-20714/07/1710h00A7-202Hoàng Thị Ngọc Lan
52
207
CS2(H lại)
phương pháp tính 216
107151.4
101143
107151.4
13016
13046
13089
13125
tuần 50: Thứ 3: tiết bđ:2,số tiết 4
tuần 50: Thứ 4: tiết bđ:2,số tiết 9
tuần 50: Thứ 5: tiết bđ:2,số tiết 5
ĐH 31824/7/17ĐH41215h01007 Nguyễn Văn Tứ 0914880515
C42+c39+c47+c34
53
2061TA1 - NH Pre-Intermediate (B1)212110151
Tuần:_49_;Thứ:_6_;TiếtBđ:_7_;Số tiết:_6_
Tuần:_49_;Thứ:_7_;TiếtBđ:_1_;Số tiết:_5_
Tuần:_49_;Thứ:_7_;TiếtBđ:_7_;Số tiết:_7_
B2-20714/07/1710h00A7-202Hoàng Thị Ngọc Lan
54
2051TA1 - NH Pre-Intermediate (B1)210606161
Tuần:_49_;Thứ:4__;TiếtBđ:_7_;Số tiết:_7_
Tuần:_49_;Thứ:5__;TiếtBđ:_1_;Số tiết:_5_
Tuần:_49_;Thứ:5__;TiếtBđ:_7_;Số tiết:_6_
60616110/07/177h45A7-102Hoàng Thị Hòa
55
2043TA2 - NH Pre-Intermediate (B1)38107152
Tuần:_48_;Thứ:_6_;TiếtBđ:1__;Số tiết:_5_
Tuần:_48_;Thứ:_6_;TiếtBđ:7__;Số tiết:_5_
Tuần:_48_;Thứ:_7_;TiếtBđ:1__;Số tiết:_5_
Tuần:_48_;Thứ:_7_;TiếtBđ:7__;Số tiết:_5_
Tuần:_48_;Chủ nhật_;TiếtBđ:1__;Số tiết:_5_
Tuần:_48_;Chủ nhật_;TiếtBđ:8__;Số tiết:_2_
10715212/07/1713h00HD402ANguyễn Năng Tuấn
56
2033Tiếng Anh 3A - Luyện thi B125114153
Tuần:_49_;Thứ:_5_;TiếtBđ:_7_;Số tiết:_6_
Tuần:_49_;Thứ:_6_;TiếtBđ:_1_;Số tiết:_5_
Tuần:_49_;Thứ:_6_;TiếtBđ:_7_;Số tiết:_6_
Tuần:_50_;Thứ:_3_;TiếtBđ:_3_;Số tiết:_3_
11415312/07/1713h00HD402ANguyễn Thị Duyên
57
2023TA1 - NH Pre-Intermediate (B1)322107169
Tuần:_49_;Thứ:_3_;TiếtBđ:1__;Số tiết:5__
Tuần:_49_;Thứ:_3_;TiếtBđ:7__;Số tiết:6__
Tuần:_49_;Thứ:_4_;TiếtBđ:1__;Số tiết:5__
Tuần:_49_;Thứ:_4_;TiếtBđ:7__;Số tiết:6__
Tuần:_49_;Thứ:_5_;TiếtBđ:1__;Số tiết:5__
10716912/07/1713h00HD402ANguyễn Thị Duyên
58
2011TA2 - NH Pre-Intermediate (B1)310101145
Tuần:50__;Thứ:_4_;TiếtBđ:_1_;Số tiết:_5_
Tuần:50__;Thứ:_4_;TiếtBđ:_7_;Số tiết:_5_
Tuần:50__;Thứ:_5_;TiếtBđ:_1_;Số tiết:_5_
Tuần:50__;Thứ:_5_;TiếtBđ:_7_;Số tiết:_5_
Tuần:50__;Thứ:_6_;TiếtBđ:_1_;Số tiết:_4_
Tuần:50__;Thứ:_6_;TiếtBđ:_7_;Số tiết:_3_
10114515/07/1715h00108Lưu Thị Hà
59
2001TA1 - NH Pre-Intermediate (B1)29118151
Tuần:_50_;Thứ:_2_;TiếtBđ:_1_;Số tiết:_5_
Tuần:_50_;Thứ:_2_;TiếtBđ:_7_;Số tiết:_5
Tuần:_50_;Thứ:_2_;TiếtBđ:_1_;Số tiết:_5
Tuần:_50_;Thứ:_2_;TiếtBđ:_7_;Số tiết:_3
11815115/07/1715h00108Nguyễn Thị Tình
60
1991TA2 - NH Pre-Intermediate (B1)39110161
Tuần:_49_;Thứ:_3_;TiếtBđ:_7_;Số tiết:_7_
Tuần:_49_;Thứ:_4_;TiếtBđ:_1_;Số tiết:_5_
Tuần:_49_;Thứ:_4_;TiếtBđ:_7_;Số tiết:_7_
Tuần:_49_;Thứ:_5_;TiếtBđ:_1_;Số tiết:_5_
Tuần:_49_;Thứ:_5_;TiếtBđ:_7_;Số tiết:_3_
11016110/7/177h45A7-102Đỗ Thị Oanh
61
1981TA1 - NH Pre-Intermediate (B1)211112161
Tuần:49__;Thứ:5__;TiếtBđ:10__;Số tiết:_3_
Tuần:49__;Thứ:6__;TiếtBđ:1__;Số tiết:_5_
Tuần:49__;Thứ:6__;TiếtBđ:7__;Số tiết:_7_
Tuần:50__;Thứ:2__;TiếtBđ:1__;Số tiết:_5_
11216110/07/177h45A7-102Đỗ Thị Oanh
62
197
Cs:2(H.Lại)
Toán cao cấp 3214101162
13116
13035
Tuần 49: CN; tiết bđ 1; số tiết 10
Tuần 50: Thứ 2; tiếtbđ 1; số tiết 8
ĐH31720/7/17ĐH41513h01084/Trịnh Xuân Yến/0982403845C37;C45
63
196
Cs:2(H.C.Thiện)
Kỹ năng nghe 138113141
Tuần:50;Thứ:2;TiếtBđ:1;Số tiết:11
Tuần:50;Thứ:3;TiếtBđ:1;Số tiết:11
Tuần:50;Thứ:4;TiếtBđ:1;Số tiết:5
ĐH40512-07-201713hĐH405Nguyễn Thị Năm
64
195
Cs:2(H.Lại)
Tiếng Anh 3A - Luyện thi B126101153
Tuần:49;Thứ:5;TiếtBđ:3;Số tiết:8
Tuần:49;Thứ:6;TiếtBđ:1;Số tiết:10
ĐH21712-07-201713hĐH405Nguyễn Thị Năm
65
194
Cs:2(H.Lại)
Tiếng Anh 3A - Luyện thi B1318107151.5
Tuần:50;Thứ:2;TiếtBđ:1;Số tiết:9
Tuần:50;Thứ:3;TiếtBđ:1;Số tiết:9
Tuần:50;Thứ:4;TiếtBđ:1;Số tiết:9
107151.5
Thu Jul 13 2017 00:00:00 GMT+0700 (ICT)
10hĐH310Phạm Thị Dương
66
193
Cs:2(H.Lại)
Kỹ năng đọc 4210113151
Tuần:49;Thứ:cn;TiếtBđ:3;Số tiết:9
Tuần:50;Thứ:2;TiếtBđ:1;Số tiết:9
ĐH21712-07-20177h45ĐH217Trương Thị Hường
67
192
Cs:2(H.Lại)
TA1 - NH Pre-Intermediate (B1)320107165
Tuần:49;Thứ:4;TiếtBđ:1;Số tiết:11
Tuần:49;Thứ:6;TiếtBđ:7;Số tiết:7
Tuần:50;Thứ:3;TiếtBđ:1;Số tiết:9
ĐH21712-07-20177h45ĐH217Trương Thị Hường
68
191
Cs:2(H.Lại)
TA1 - NH Pre-Intermediate (B1)211101163
Tuần:49;Thứ:6;TiếtBđ:1;Số tiết:5
Tuần:49;Thứ:7;TiếtBđ:1;Số tiết:11
Tuần:49;Thứ:cn;TiếtBđ:1;Số tiết:2
ĐH21712-07-20177h45ĐH217Trương Thị Hường
69
190
Cs:3(H.Lại)
Giáo dục quốc phòng (5+3*)119
107169+101164+113162
Tuần:50;Thứ:2;TiếtBđ:1,7;Số tiết:4,5
Tuần:50;Thứ:3;TiếtBđ:1,7;Số tiết:4,5
Tuần:50;Thứ:4;TiếtBđ:1,7;Số tiết:4,5
302B
13/7/2017
9h00S3Vũ Đình Đạo/0977197527
70
189CS1Giáo dục quốc phòng (5+3*)27
612161+612151
Tuần:49;Thứ:6;TiếtBđ:1,8;Số tiết:5,4
Tuần:49;Thứ:7;TiếtBđ:1,8;Số tiết:5,4
S119/7/20177h45107Vũ Đình Đạo/0977197527
71
188CS1Giáo dục quốc phòng (5+3*)313
604161+606161+612161
Tuần:50;Thứ:6;TiếtBđ:1,8;Số tiết:5,4
Tuần:51;Thứ:2;TiếtBđ:1,8;Số tiết:5,4
Tuần:51;Thứ:3;TiếtBđ:1,8;Số tiết:5,4
S119/7/20177h45107Vũ Đình Đạo/0977197527
72
187CS1Giáo dục quốc phòng (5+3*)326
112165+112167...
Tuần:49;Thứ:6;TiếtBđ:1,8;Số tiết:5,4
Tuần:49;Thứ:7;TiếtBđ:1,8;Số tiết:5,4
Tuần:51;Thứ:2;TiếtBđ:1,8;Số tiết:5,4
Lê Đình Thạo
73
186CS1Giáo dục quốc phòng (5+3*)214
112163+105161+...
Tuần:50;Thứ:3;TiếtBđ:1,8;Số tiết:5,4
Tuần:50;Thứ:4;TiếtBđ:1,8;Số tiết:5,4
Lê Đình Thạo
74
185CS2Giáo dục quốc phòng (5+3*)223101163+...
Tuần:50;Thứ:2;TiếtBđ:1,8;Số tiết:5,4
Tuần:50;Thứ:3;TiếtBđ:1,8;Số tiết:5,4
TV10218/7/20177h45TV101Lưu Ngọc Hoàn
75
184CS2Giáo dục quốc phòng (5+3*)360
107163+107165+...
Tuần:50;Thứ:4;TiếtBđ:1,8;Số tiết:5,4
Tuần:50;Thứ:5;TiếtBđ:1,8;Số tiết:5,4
Tuần:50;Thứ:6;TiếtBđ:1,8;Số tiết:5,4
TV10218/7/201710hTV101Lưu Ngọc Hoàn
76
183CS3Giáo dục thể chất 21K14
Tuần:50;Thứ:3;TiếtBđ:1,7;Số tiết:5,5
Tuần:50;Thứ:4;TiếtBđ:1,7;Số tiết:5,5
S312/7/1716hS3Vũ Thế Anh
77
182CS1Giáo dục thể chất 2125
Tuần 50: Thứ 2; tiếtbđ 1,7: số tiết 5,5
Tuần 50: Thứ 3; tiết bđ 1,7; số tiết 5,5
S111/7/1716h30S1Phạm Văn Toàn
78
181CS1Giáo dục thể chất 2145
Tuần 50: Thứ 2; tiếtbđ 1,7: số tiết 5,5
Tuần 50: Thứ 3; tiết bđ 1,7; số tiết 5,5
S111/7/1716h30S1Đỗ Văn Hùng
79
180CS1Giáo dục quốc phòng (5+3*)36
111151+110165+...
Tuần:50;Thứ:5;TiếtBđ:1,7;Số tiết:5,5
Tuần:50;Thứ:6;TiếtBđ:1,7;Số tiết:5,5
Tuần:50;Thứ:7;TiếtBđ:1,7;Số tiết:5,5
Tuần:52;Thứ:2;TiếtBđ:1,7;Số tiết:5,5
Tuần:52;Thứ:3;TiếtBđ:1,7;Số tiết:5,5
Tuần:52;Thứ:4;TiếtBđ:1,7;Số tiết:5,5
Lê Đình Thạo
80
179
Cs:2(H.Lại)
Xác suất thống kê211
101155
107151.2
13034
13140
Tuần 50: Thứ 2; tiếtbđ 10: số tiết 3
Tuần 50: Thứ 3; tiết bđ 7; số tiết 5
Tuần 50: Thứ 4; tiết bđ 1; số tiết 5
Tuần 50: Thứ 4; tiết bđ 7; số tiết 5
ĐH31722/7/17ĐH41510h
01132/Nguyễn Thị Hạnh/01689422749
C44
c41
81
178
Cs:2(H.Lại)
Xác suất thống kê2360715113179
Tuần 50: Thứ 3; tiếtbđ 1: số tiết 5
Tuần 50: Thứ 3; tiết bđ 7; số tiết 5
Tuần50: Thứ 4; tiết bđ 1; số tiết 5
Tuần50: Thứ 4; tiết bđ 7; số tiết 3
ĐH31722/7/17ĐH41510h
01132/Nguyễn Thị Hạnh/01689422749
82
177
Cs:3(H.Lại)
Tiếng Trung 1210113151.2
Tuần:49;Thứ:4;TiếtBđ:1;Số tiết:10
Tuần:49;Thứ:6;TiếtBđ:1;Số tiết:8
10/7/179hNguyễn Thị Hường
83
1761Nguyên lý I228
106161
106164
112165
112168
105161
12612
11938
12156
12127
12108
12101
11977
Tuần 49, thứ 2 tiết 12345789
Tuần 49, thứ 3 tiết 12345789101112
20611/7/20177h45A7-102Nguyễn Thị Quê
84
1751Nguyên lý I226112165
12003
12064
12065
11746
6999
11887
11868
Tuần 49, thứ 3 tiết 12345789101112
Tuần 49, thứ 4 tiết 78910111213
10811/7/20177h45A7-102Nguyễn Thị Toan
85
1741Tư tưởng HCM224104141
11907
12024
12042
6883
12165
12125
12084
Tuần 49, thứ 3 tiết 12345789101112
Tuần 49, thứ 5 tiết 78910111213
11011/7/201710h00A7-102Nguyễn Thị Thu Hương
86
1731Tư tưởng HCM216112153
11741
11724
Tuần 49, thứ 3 tiết1234578910111213
Tuần 49, thứ 4 tiết 12345
10811/7/201710h00'A7-102Hoàng Thị Giang
87
1721Pháp luật đại cương215112153
6939
12162
12158
Tuần 49, thứ 3 tiết 1234578910111213
Tuần 49, thứ 4 tiết 789101112
20911/7/201715h00'A7-102Lê Thị HÒa
88
1711Nguyên lý I223110165
9872
11811
6972
Tuần 49, thứ 3 tiết 12345789101112
Tuần 49, thứ 4 tiết 78910111213
10711/7/201715h00'A7-102Lê Thị Thơm
89
1702Nguyên lý I228101152
10352
10387
13018
Tuần49, thứ 5 tiết 2345789101112
Tuần 49, thứ 6 tiết 2346789101112
ĐH22010/7/20177h45ĐH501Phạm Thị Nhuần
90
1692Nguyên lý I224107165
13078
13062
13131
13196
Tuần 49, thứ 3 tiết 23457891011
Tuần 49, thứ 4 tiết 123457891011
ĐH32010/7/20177h45ĐH312Trần Thị ThanH Bình/0919181983
91
1682Nguyên lý I254107163
10397
10380
13203
13051
Tuần 49, thứ 3 tiết 23457891011
Tuần 49, thứ 4 tiết 123457891011
ĐH32010/7/20177h45ĐH312Trần An Bình
92
1672Nguyên lý II39101142
10377
13190
Tuần 49, thứ 4 tiết 23457891011
Tuần 49, thứ 5 tiết 23457891011
Tuần 49, thứ 6 tiết 123457891011
ĐH30911/7/20177h45ĐH312Trần An Bình
93
1661Pháp luật đại cương211112135.1
6987
1788
Tuần 49, thứ 4 tiết 7891011121314
Tuần 49, thứ 5 tiết 89101112
Tuần 49, thứ 6 tiết 12345
20911/7/201715h00'A5.102Nguyễn Thị Thu Hương
94
1653Nguyên lý I242109162
Tuần 49, thứ 3 tiết 12345789101112
Tuần 49, thứ 4 tiết 12345789101112
HD101A12/7/201713h00'HTRVũ Thị Thuỳ
95
1642Tư tưởng HCM211101142
Tuần 49, thứ 2 tiết 123457891011
Tuần 49, thứ 3 tiết 12345789101112
ĐH31412/7/20177h45ĐH312Nguyễn Trường Cảnh/0983855043
96
1632Pháp luật đại cương26101143
Tuần 49, thứ 6 tiết 12345891011
Tuần 49, thứ 7 tiết 1234589101112
ĐH31412/7/20177h45ĐH312Nguyễn Trường Cảnh/0983855043
97
1623Tư tưởng HCM28114153
TUần 49, thứ 4 tiết 12345891011
Tuần 49, thứ 5 tiết 1234589101112
HD30412/7/201713h00'HTRNguyễn Trường Cảnh/0983855043
98
1611Nguyên lý II317118151
12214
12175
12146
11980
12079
6983
Tuần 49, thứ 5 tiết 12345789101112
Tuần 49, thứ 6 tiết 78910111213
Tuần 50, thứ 2 tiết 123457891011
20611/7/201715h00'A5.102Nguyễn Thị Quê
99
1602Đường lối cách mạng36107141.313141
Tuần 50, thứ 3 tiết 12345789101112
Tuần 50, thứ 4 tiết 12345789101112
Tuần 50, thứ 6 tiết 12345
ĐH21717/7/201710h00'ĐH312Lê Đình Dương
100
1591Tư tưởng HCM210116141
12084
6932
Tuần 50, thứ 3 tiết 789101112
Tuần 50, thứ 4 tiết 234578910
Tuần 50, thứ 6 tiết 234578
10818/7/201710h00'107Hoàng Thị Giang
Loading...
 
 
 
Lichhoc
Trang tính4
DShocphan