DS GV coi thi tuan 43 nam 2018-2019 (27-07-2019) Lien thong
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOP
1
ThứSTTMaGVHọ tênKhoaLớp
Học phần
Ca thi
Buổi thi
Ngày thi
Thứ
Tuần
Giảng
đường
Thi lần
Hình
thức thi
Ghi chú
2
7GiaoDDPhan Thị Quỳnh Giao
Điều dưỡng
D3SBCK1Sáng27/7/2019743D.1.11
3
7LinhDDNguyễn Thị Vũ Linh
Điều dưỡng
D3SBCK1Sáng27/7/2019743D.1.21
4
7HienDDBùi Thị Hiền
Điều dưỡng
D3TBCK1Sáng27/7/2019743D.1.31
5
7DinhDDNguyễn Thị Định
Điều dưỡng
D3TBCK1Sáng27/7/2019743D.2.11
6
7NghiaHANguyễn Xuân NghĩaHình ảnhC4SCDXQ11Sáng27/7/2019743D.2.21
7
7AnhNNĐặng Thị Quỳnh AnhKHCBC4SCDXQ11Sáng27/7/2019743D.2.31
8
7LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trịC4SCDXQ11Sáng27/7/2019743D.3.11
9
7LienSanHồ Thị LiênSảnH4SCSPN1Sáng27/7/2019743C.3.21
10
7PhucSanNguyễn Thị PhúcSảnH4SCSPN1Sáng27/7/2019743C.3.31
11
7
ThuongCD
Lê Đỗ Mười ThươngYHCĐH4SCSPN1Sáng27/7/2019743C.4.11
12
7
PhuongXN
Nguyễn Thị Như Phượng
Xét Nghiệm
S4SDBCL1Sáng27/7/2019743C.1.11
13
7HungNgNguyễn Trọng HùngNgoạiS4SDBCL1Sáng27/7/2019743C.2.31
14
7PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạoX3S-X4SMDH1Sáng27/7/2019743D.4.31
15
7VanSanLê Thị Thanh VânSảnH3SNCKH1Sáng27/7/2019743D.3.31
16
7MinhCDHoàng Ngọc MinhYHCĐH3SNCKH1Sáng27/7/2019743D.4.11
17
7HienCDHuỳnh Thị Diệu HiềnYHCĐH3SNCKH1Sáng27/7/2019743D.4.21
18
7TrungCT
Trương Thị Xuân Trung
CTHSSVD4SNHI11Sáng27/7/2019743D.3.21
19
7ThoaNNTrương Thị ThoaKHCBC3SXQNC1Sáng27/7/2019743C.4.21
20
7LenhCTLương Thị LênhChính trịC3SXQNC1Sáng27/7/2019743C.4.31
21
7GiaoDDPhan Thị Quỳnh Giao
Điều dưỡng
D3SYKYH2Sáng27/7/2019743D.1.11
22
7LinhDDNguyễn Thị Vũ Linh
Điều dưỡng
D3SYKYH2Sáng27/7/2019743D.1.21
23
7HienDDBùi Thị Hiền
Điều dưỡng
D3TYKYH2Sáng27/7/2019743D.1.31
24
7DinhDDNguyễn Thị Định
Điều dưỡng
D3TYKYH2Sáng27/7/2019743D.2.11
25
7LienSanHồ Thị LiênSảnH4SDSKH2Sáng27/7/2019743C.3.21
26
7PhucSanNguyễn Thị PhúcSảnH4SDSKH2Sáng27/7/2019743C.3.31
27
7
ThuongCD
Lê Đỗ Mười ThươngYHCĐH4SDSKH2Sáng27/7/2019743C.4.11
28
7PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạoX3S-X4SVKGB2Sáng27/7/2019743D.4.31
29
7VanSanLê Thị Thanh VânSảnH3SYKYH2Sáng27/7/2019743D.3.31
30
7MinhCDHoàng Ngọc MinhYHCĐH3SYKYH2Sáng27/7/2019743D.4.11
31
7HienCDHuỳnh Thị Diệu HiềnYHCĐH3SYKYH2Sáng27/7/2019743D.4.21
32
7ThoaNNTrương Thị ThoaKHCBC3SYHHN2Sáng27/7/2019743C.4.21
33
7LenhCTLương Thị LênhChính trịC3SYHHN2Sáng27/7/2019743C.4.31
34
7HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thíS4SDLy22Sáng27/7/2019743PMT41PM
35
7NghiaHANguyễn Xuân NghĩaHình ảnhS4SDLy22Sáng27/7/2019743PMT41PM
36
7AnhNNĐặng Thị Quỳnh AnhKHCBS4SDLy22Sáng27/7/2019743PMT41PM
37
7LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trịS4SDLy22Sáng27/7/2019743PMT41PM
38
7
PhuongXN
Nguyễn Thị Như Phượng
Xét Nghiệm
D4SNG22Sáng27/7/2019743PMT41PM
39
7HungNgNguyễn Trọng HùngNgoạiD4SNG22Sáng27/7/2019743PMT41PM
40
7TrungCT
Trương Thị Xuân Trung
CTHSSVD4SNG22Sáng27/7/2019743PMT41PM
41
7HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thíS3NCKH4Chiều27/7/2019743C.1.11
42
7HienCDHuỳnh Thị Diệu HiềnYHCĐS3NCKH4Chiều27/7/2019743C.1.21
43
7MinhCDHoàng Ngọc MinhYHCĐS3NCKH4Chiều27/7/2019743C.1.31
44
7PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạoS3NCKH4Chiều27/7/2019743C.2.11
45
7SonKTLâm Hồng SơnKhảo thíS3NCKH4Chiều27/7/2019743C.2.21
46
7AnhNNĐặng Thị Quỳnh AnhKHCBS3NCKH4Chiều27/7/2019743C.2.31
47
7ThoaNNTrương Thị ThoaKHCBS3NCKH4Chiều27/7/2019743C.3.11
48
7LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trịS3NCKH4Chiều27/7/2019743C.3.21
49
7ThuDuocNguyễn Cảnh ThuDượcS3NCKH4Chiều27/7/2019743D.3.11
50
7
SuongDuoc
Nguyễn Thị Tuyết Sương
DượcS3NCKH4Chiều27/7/2019743D.3.21
51
7HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thíS3KNT5Chiều27/7/2019743PMT41PM
52
7HienCDHuỳnh Thị Diệu HiềnYHCĐS3KNT5Chiều27/7/2019743PMT41PM
53
7MinhCDHoàng Ngọc MinhYHCĐS3KNT5Chiều27/7/2019743PMT41PM
54
7PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạoS3KNT5Chiều27/7/2019743PMT41PM
55
7SonKTLâm Hồng SơnKhảo thíS3KNT5Chiều27/7/2019743PMT41PM
56
7AnhNNĐặng Thị Quỳnh AnhKHCBS3KNT5Chiều27/7/2019743PMT41PM
57
7ThoaNNTrương Thị ThoaKHCBS3KNT5Chiều27/7/2019743PMT31PM
58
7LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trịS3KNT5Chiều27/7/2019743PMT31PM
59
7ThuDuocNguyễn Cảnh ThuDượcS3KNT5Chiều27/7/2019743PMT31PM
60
7
SuongDuoc
Nguyễn Thị Tuyết Sương
DượcS3KNT5Chiều27/7/2019743PMT31PM
61
7HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thíS3KNT6Chiều27/7/2019743PMT41PM
62
7HienCDHuỳnh Thị Diệu HiềnYHCĐS3KNT6Chiều27/7/2019743PMT41PM
63
7MinhCDHoàng Ngọc MinhYHCĐS3KNT6Chiều27/7/2019743PMT41PM
64
7PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạoS3KNT6Chiều27/7/2019743PMT41PM
65
7SonKTLâm Hồng SơnKhảo thíS3KNT6Chiều27/7/2019743PMT41PM
66
7AnhNNĐặng Thị Quỳnh AnhKHCBS3KNT6Chiều27/7/2019743PMT41PM
67
7ThoaNNTrương Thị ThoaKHCBS3KNT6Chiều27/7/2019743PMT31PM
68
7LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trịS3KNT6Chiều27/7/2019743PMT31PM
69
7ThuDuocNguyễn Cảnh ThuDượcS3KNT6Chiều27/7/2019743PMT31PM
70
7
SuongDuoc
Nguyễn Thị Tuyết Sương
DượcS3KNT6Chiều27/7/2019743PMT31PM
71
CNLienSanHồ Thị LiênSảnH3SQLHS1Sáng28/7/2019CN43D.3.11
72
CNPhucSanNguyễn Thị PhúcSảnH3SQLHS1Sáng28/7/2019CN43D.3.21
73
CNVanSanLê Thị Thanh VânSảnH3SQLHS1Sáng28/7/2019CN43D.3.21
74
CNHuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thíH3SSSTS2Sáng28/7/2019CN43PMT41PM
75
CNLienSanHồ Thị LiênSảnH3SSSTS2Sáng28/7/2019CN43PMT41PM
76
CNPhucSanNguyễn Thị PhúcSảnH3SSSTS2Sáng28/7/2019CN43PMT41PM
77
CNVanSanLê Thị Thanh VânSảnH3SSSTS2Sáng28/7/2019CN43PMT41PM
Loading...