ทะเบียนคุมขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง งานพัสดุและสินทรัพย์
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ว/ด/ป
เลขที่
รายการกลุ่มงาน
จำนวนเงิน
หมายเหตุ
2
7/10/25591/60
ดำเนินการปรับโรงอาหาร
บริหารทั่วไป฿76,360.00
3
10/10/25592/60ปรับปรุงห้องคณะบริิหารบุคคล฿100,000.00
4
3/60วัสดุก่อสร้างอาคารสถานที่฿70,000.00
5
4/60ชักโครกอาคารสถานที่฿5,000.00
6
11/10/25595/60น้ำมันดีเซลยานพาหนะ฿6,000.00
7
6/60น้ำมันดีเซลยานพาหนะ฿12,000.00
8
7/60น้ำมันดีเซลยานพาหนะ฿7,000.00
9
8/60น้ำมันดีเซลยานพาหนะ฿5,000.00
10
9/60เบนซินแก๊สโซฮอล์ยานพาหนะ฿500.00
11
10/60
เบนซินแก๊สโซฮอล์ยานพาหนะ฿500.00
12
11/60
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ หมึกพิมพ์
สำนักงานอำนวยการ
฿27,000.00
13
12/60
ชุดเก้าอี้พร้อมโต๊ะรับแขก
สำนักงานอำนวยการ
฿30,000.00
14
13/60
พัฒนาห้องภาษาญี่ปุ่น
ภาษาต่างประเทศ(ญี่ปุ่น)
฿287,200.00
15
14/60
จัดกิจกรรมห้องปฏิบัติ
ภาษาต่างประเทศ
฿11,600.00
16
21/10/2559
15/60
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ
พัสดุ฿2,400.00
17
16/60
จัดอบรมครูวิชาการ฿108,820.00
18
1/11/2559
17/60
ปรับปรุงห้องน้ำอาคารสถานที่฿600,000.00
19
18/60
ปรับปรุงบ้านพักครูอาคารสถานที่฿36,000.00
20
19/60
ซื้อตู้เย็น 2 ประตู 7.4 คิว
อุปถัมภ์฿9,500.00
21
2/11/2559
20/60
เครื่องแต่งกายของกลุ่มสาระศิลปะ
ศิลปะ฿24,860.00
22
21/60
วัสดุแข่งขันทักษะการงานอาชีพฯ
การงานอาชีพ฿25,000.00
23
8/11/2559
22/60
ซื้อโน๊ตบุค และซ่อมสำนักบริหาร฿28,000.00
24
23/60
ซื้อหนังสือ และวัสดุอุปกรณ์
ห้องเรียนพิเศษจีน
฿67,100.00
25
24/60
วัสดุสำนักงานคณิตศาสตร์฿18,700.00
26
25/60
ซื้อวารสารห้องสมุด฿4,500.00
27
26/60
อุปกรณ์สำหรับแข่งทักษะ
การงานอาชีพ฿5,000.00
28
27/60
วัสดุสำนักงาน
วัดผลประเมินผล
฿27,520.60
29
28/60
ค่าตอบแทนครูต่างชาติภาษาจีน
ห้องเรียนพิเศษจีน
฿320,000.00
30
29/60
กระดาษปอนด์, กระดาษถ่ายเอกสาร
วิชาการ฿24,900.00
31
30/60
น้ำมันเครื่องยานพาหนะ฿535.00
32
31/60
ซื้อมอเตอร์, ซ่อมรถยานพาหนะ฿16,690.00
33
32/60
วัสดุสำนักงานบริหารบุคคล฿71,676.09
34
33/60
ค่าดูแลระบบอัตโนมัติและเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์
ห้องสมุด฿5,000.00
35
34/60
หนังสือพิมพ์ห้องสมุด฿3,100.00
36
35/60
วัสดุสำนักงานห้องสมุด฿18,000.00
37
36/60
ซ่อมโซฟาห้องสมุด฿7,000.00
38
8/11/2559
37/60
วัสดุสำนักงาน
นิเทศการศึกษา
฿3,000.00
39
38/60
วัสดุสำนักงาน
พัฒนาหลักสูตร
฿3,000.00
40
39/60
วัสดุสำนักงานงบประมาณ฿13,340.00
41
40/60
เปลี่ยนหลอดไฟภายในห้อง
อังกฤษ-ญี่ปุ่น 1/14
฿10,000.00
42
41/60
วัสดุสำนักงาน
อังกฤษ-ญี่ปุ่น 2/11
฿6,000.00
43
42/60
แบบฝึก, แบบเรียน พจมานุกรม
อังกฤษ-ญี่ปุ่น 1/14
฿13,510.80
44
43/60
แบบฝึก, หนังสือ
อังกฤษ-ญี่ปุ่น 2/11
฿8,985.00
45
44/60
กรอบรูปอำนวยการ฿7,170.00
46
45/60
วัสดุสำนักงาน
พัสดุและสินทรัพย์
฿5,082.00
47
46/60
ชุดสำรองไฟ คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้
พัสดุและสินทรัพย์
฿37,000.00
48
47/60
วัสดุสำนักงาน
ภาษาต่างประเทศ
฿5,000.00
49
48/60
หุ่นจำลอง ลอกพวง ลอกเดี่ยว
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
฿3,445.40
50
49/60
วัสดุสำนักงานงานทะเบียน฿9,986.00
51
50/60
หมึก,วัสดุสำนักงานวิชาการ฿72,569.00
52
51/60
สมุดบันทึกความดีวิชาการ฿61,960.00
53
52/60
ป้ายอะคิลิค, ป้ายซื้อ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
฿24,717.00
54
53/60
วัสดุสำนักงาน
ภาษาต่างประเทศ
฿20,000.00
55
54/60
วัสดุสำนักงานสังคมศึกษา฿10,933.00
56
55/60
กระดาษบรู๊ฟ กระดาษปอนด์
วิชาการ฿285,000.00
57
56/60
ค่าตอบแทนวิทยากรวิชาการ฿42,000.00
58
57/60
เครื่องคอมพิวเตอร์แผนงาน฿39,460.00
59
57.1/60
จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาษาจีน
ต่างประเทศภาษาจีน
฿18,000.00
60
9/11/2559
58/60
วัสดุสำนักงาน, ยาอนามัย฿10,686.00
61
59/60
ชุดโซฟา, ม่านปรับแสง
ประชาสัมพันธ์
฿25,000.00
62
10/11/2559
60/60
อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ
วิทยาศาสตร์฿9,867.00
63
61/60
วัสดุสำนักงาน/วัสดุฝึก
ศิลปะ฿11,887.00
64
62/60
วัสดุฝึกดนตรีต่างๆศิลปะ฿11,500.00
65
63/60
วัสดุสำนักงานต่างๆสังคมศึกษา฿6,950.00
66
64/60
น้ำยาทำความสะอาดอาคารสถานที่฿29,600.00
67
65/60
ธงชาติไทยอาคารสถานที่฿9,000.00
68
66/60
เครื่องตัดหญ้า 3 ล้อ ใบมีด
อาคารสถานที่฿30,905.00
69
67/60
ดอกสว่าน, ใบพัดอาคารสถานที่฿1,145.00
70
68/60
วัสดุในการซ่อมแซมอาคาร 5
อาคารสถานที่฿55,250.00
71
69/60
นำ้มันแก๊สโซฮอล์เครื่องตัดหญ้า
อาคารสถานที่฿3,260.00
72
70/60
วัสดุวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์฿4,747.00
73
11/11/2559
71/60
ตู้เหล็ก วิทยุสื่อสาร
บริหารงานบุคคล
฿18,400.00
74
72/60
กล้องวีดีดอ ,กล้องฟูจิ
โสตฯ฿45,000.00
75
73/60
วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
โสตฯ฿15,000.00
76
14/11/2559
74/60
วัสดุสำนักงาน , ครุภัณฑ์
อำนวยการ฿35,107.00
77
75/60
วัสดุสำนักงานแนะแนว฿5,000.00
78
76/60
ค่าจ้างช่าง , ป้าย ,สี ฯลฯ
สถานศึกษาพอเพียง
฿50,000.00
79
77/60
ป้ายไวนิลนิทรรศการวิชาการ฿20,000.00
80
78/60
ซ่อมเครื่ื่องพิมพ์ (Epson รุ่น L 220)
วัดผลประเมินผล
฿1,000.00
81
79/60
พััฒนาห้องปกิบัติการเกาหลี 518
ภาษาต่างประเทศ (เกาหลี)
฿161,000.00
82
18/11/2559
80/60
จัดกิจกรรมอาหารปลอดภัย
โภชนาการ฿15,000.00
83
81/60
ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้อง
งบประมาณ฿795.99
84
82/60
ค่าเช่านำนักเรียนแข่งขัน ครั้งที่ 66
ยายพาหานะ฿21,100.00
85
83/60
กิจกรรมสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (อ.ไตรรงค์)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
฿1,800.00
86
84/60
จัดซื้อกระดาษไวท์บอร์ด
บุคคล฿900.00
87
85/60
ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
พัสดุ฿50,000.00
88
22/11/2559
86/60
จัดทำป้ายแหล่งเรียนรู้
สถานศึกษาพอเพียง
฿15,000.00
89
87/60
จัดซื้ื้อวัสดุปลูกพันธ์ุไม้
สถานศึกษาพอเพียง
฿8,390.00
90
88/60
เก้าอี้ทำงานงบประมาณ฿8,800.00
91
89/60
ซื้อพันธ์ุไม้ทำอุทยานการเรียนรู้
การงานอาชีพฯ฿49,004.00
92
90/60
ปรับปรุงบ้้านพักครู
อาคารสถานที่฿200,000.00
93
91/60
ปรับปรุงหลังคา อาคาร 4
อาคารสถานที่฿200,000.00
94
24/11/2559
92/60
ทำป้ายไวนิล ม.6 12 ห้อง
แนะแนว฿13,000.00
95
25/11/2559
93/60
ต่อกรมธรรมประกันภัย
ยานพาหนะ฿1,200.00
96
94/60
หลังคาอลูมิเนียมยานพาหนะ฿25,000.00
97
95/60
ไวนิลแนะแนว฿13,000.00
98
29/11/2559
69/60
วัสดุเหรียญรางวัล(จัดแข่งขันกีฬาคณะ)
สุขศึกษา ,พลศึกษา
฿47,000.00
99
97/60
ปรับปรุงสระว่ายน้ำ
สุขศึกษา ,พลศึกษา
฿22,309.50
100
98/60
ปูนขาว ,กระเบื้องใต้สระนำ้
สุขศึกษา ,พลศึกษา
฿2,800.00
Loading...
Main menu