สมาคมอสมขุขันธ์
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
โปรดเลือกวันที่ออกใบเสร็จและช่วงของเลขที่ใบเสร็จที่ต้องการพิมพ์
2
3
4
(ลงแค่ช่องเลขที่ใบเสร็จ เริ่มต้น)
5
พิมพ์ใบเสร็จเลขที่
11105/04/2562
6
ถึงใบเสร็จเลขที่
302205/04/2562
7
เล่มที่
25623305/04/2562
8
เลขที่ใบเสร็จสุดท้าย =
304405/04/2562
9
5505/04/2562
10
เลขที่สมาชิกรายสุดท้าย =
30176605/04/2562
11
เลขที่สมาชิกที่ว่าง =
22597705/04/2562
12
8805/04/2562
13
9905/04/2562
14
101005/04/2562
15
111105/04/2562
16
121205/04/2562
17
131305/04/2562
18
141405/04/2562
19
151505/04/2562
20
161605/04/2562
21
171705/04/2562
22
181805/04/2562
23
เลขที่ใบเสร็จยังว่าง =
No
191905/04/2562
24
202005/04/2562
25
212105/04/2562
26
222205/04/2562
27
232305/04/2562
28
242405/04/2562
29
252505/04/2562
30
262605/04/2562
31
272705/04/2562
32
282805/04/2562
33
292905/04/2562
34
303005/04/2562
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
เล่มที่
2562
เลขที่
1
46
ใบเสร็จรับเงิน
47
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขขุขันธ์
48
ที่ตั้ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ถนนไกรภักดี ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
49
50
วันที่รับเงิน
05 เมษายน 2562
51
ได้รับเงินจาก
นายบุญเฉย แก่นเกษ << สังกัด รพ.สต./หน่วย หนองคล้า>>
52
ที่อยู่
149/1 หมู่ที่ 4 ตำบล โสน อำเภอ ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ
53
ดังรายการต่อไปนี้
54
55
ที่
รายการ
จำนวนเงิน
56
บาท
สตางค์
57
1
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
58
2
ค่าบำรุงประจำปี
20-
59
3
ค่าสวัสดิการศพล่วงหน้า ศพละ 50 บาท จำนวน 15 ศพ
750-
60
61
#NAME?770-
62
63
64
(ลงชื่อ)
ผู้รับเงิน
65
66
(นางวรรณภา บุญมา)
67
เหรัญญิก
68
69
(ลงชื่อ)
ผู้ตรวจสอบ
70
71
(นายธรรมรัฐ เตียนสิงห์)
72
นายทะเบียน
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
เล่มที่
2562
เลขที่
2
86
ใบเสร็จรับเงิน
87
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขขุขันธ์
88
ที่ตั้ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ถนนไกรภักดี ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
89
90
วันที่รับเงิน
05 เมษายน 2562
91
ได้รับเงินจาก
นางสุทิ ขวัญเมือง << สังกัด รพ.สต./หน่วย หนองคล้า>>
92
ที่อยู่
132/1 หมู่ที่ 4 ตำบล โสน อำเภอ ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ
93
ดังรายการต่อไปนี้
94
95
ที่
รายการ
จำนวนเงิน
96
บาท
สตางค์
97
1
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
98
2
ค่าบำรุงประจำปี
20-
99
3
ค่าสวัสดิการศพล่วงหน้า ศพละ 50 บาท จำนวน 15 ศพ
750-
100
Loading...
Main menu