สำเนาของ ม.3/4
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ผู้ประเมิน 1. นางสุดารัตน์ พัฒชู 2. นางสุณีรัตน์ พุฒศรี
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
นายเกียรติศักดิ์ กองมาลัย
4222223233322.50พอใช้
8
2
เด็กชายกฤษณะ พิบูลย์
4322333233322.75ดี
9
3
เด็กชายกล้าณรงค์ ยืนยาว
4322233233322.67ดี
10
4
นายกีรติ การุณย์
4322223233322.58ดี
11
5
เด็กชายเขตโสภณ สุภาษร
4212223233322.42พอใช้
12
6
เด็กชายเจษฎา ดอกดวง
4434343333333.33ดี
13
7
นายชญานนท์ ไชยบำรุง
4444443433333.58ดีมาก
14
8
นายโชติณวัฒน์ ระดาบุตร
4223223233322.58ดี
15
9นายธนา จันทป4334433433333.33ดี
16
10
เด็กชายธีรพล ชัยศรี
4334443433333.42ดี
17
11
เด็กชายนาวิกโยธิน หลักพรม
4223233333322.75ดี
18
12
เด็กชายประดิพัทธ์ จิตรสิงห์
4434343433333.42ดี
19
13
เด็กชายรัตนชัย พลอาษา
4434343433333.42ดี
20
14
นายวรัญญู สุยะทา
4222223233322.50พอใช้
21
15
เด็กชายวุฒิพงษ์ บุญเพศ
4334443433333.42ดี
22
16
เด็กชายสุภโชค จันทร์สกุล
4433443433333.42ดี
23
17
นางสาวกมลชนก ทาวงค์
4434443433333.50ดี
24
18
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กุญเกศ
4224343333333.08ดี
25
19
นางสาวกานต์พิชชา ทาทอง
4434444433333.58ดีมาก
26
20
นางสาวกิตติพร แพงสาน
4224343333333.08ดี
27
21
เด็กหญิงกุสุมา เกษมสวัสดิ์
4223333333332.92ดี
28
22
เด็กหญิงชนาพร พลตรี
4333333333333.08ดี
29
23
เด็กหญิงชนาพร ดวงสนิท
4434444433333.58ดีมาก
30
24
เด็กหญิงชิตยาภรณ์ ก้อนสิน
4444444433333.67ดีมาก
31
25
นางสาวธารทิพย์ กำศร
4434344433333.50ดี
32
26
เด็กหญิงประภาศิริ ศรีพยัคฆ์
4434344433333.50ดี
33
27
เด็กหญิงพรชิตา ประทีปทอง
4434444433333.58ดีมาก
34
28
นางสาวพาฝัน หาญอยู่คุ้ม
4434444433333.58ดีมาก
35
29
เด็กหญิงภคพร แสนทวีสุข
4434444433333.58ดีมาก
36
30
เด็กหญิงรุ่งนภา อุดมศรี
4434444433333.58ดีมาก
37
31
เด็กหญิงรุจิรา กองสุข
4334444433333.50ดี
38
32
เด็กหญิงศิราภรณ์ เฉลิมทอง
4434444433333.58ดีมาก
39
33
นางสาวสุกัญญา ข่ายทอง
4434444433333.58ดีมาก
40
34
นางสาวอนุธิดา ผิวเงินยวง
4434444433333.58ดีมาก
41
35
นางสาวจอมขวัญ หวังลาภ
4434444433333.58ดีมาก
42
36
นางสาวมลทิกา อาญาสิทธิ์
4332234333333.00ดี
43
370.00FALSE
44
380.00FALSE
45
390.00FALSE
46
400.00FALSE
47
410.00FALSE
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu