สาธารณูปโภคเขต 62
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
ข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
3
ลำค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2560
4
ดับ
รายการพ.ศ.2561พ.ศ.2562รวม
5
ที่
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคมเมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
6
1ค่าไฟฟ้า81,981.22 79,535.49 59,615.56 56,147.29 49,773.91 49,780.62 70,888.90 69,774.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 517,497.30
7
2ประปา2,714.70 3,741.15 4,739.57 3,694.71 2,882.05 3,485.74 3,160.67 4,925.32 3,741.15 0.00 0.00 0.00 0.00 33,085.06
8
3โทรศัพท์0.00
9
1032-623780101.65 101.65 101.65 101.65 101.65 101.65 101.65 101.65 813.20
10
2032-623781107.75 101.65 113.85 101.65 107.75 119.95 126.05 101.65 880.30
11
3032-623782235.83 177.89 223.63 208.38 196.18 248.03 388.30 208.38 1,886.62
12
4
032-621807(FAX)
426.50 254.13 371.61 226.68 257.17 190.09 251.08 336.46 2,313.72
13
5
032-621445(เบอร์กลาง)
101.65 101.65 101.65 101.65 101.65 101.65 101.65 101.65 813.20
14
6081-0941999
(ผอ.สพป.ปข.2)
0.00
15
7081-9416549(บุคคล)535.00 535.00 535.00 535.00 535.00 535.00 535.00 535.00 4,280.00
16
8081-9447237(แผน)535.00 535.00 535.00 535.00 535.00 535.00 535.00 3,745.00
17
9081-3788198(การเงิน)503.44 321.00 409.00 500.00 396.00 616.00 321.00 481.00 3,547.44
18
10081-3786765(อำนวยการ)321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 2,568.00
19
11081-3786251(ศน.)321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 2,247.00
20
12081-3783592(ตรวจสอบภายใน)321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 2,568.00
21
14081-3789323(ส่งเสริม)0.00
22
15081-3786627(หน้าห้อง)321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 2,568.00
23
รวม3,830.82 3,411.97 3,675.39 3,594.01 3,514.40 3,731.37 3,643.73 2,828.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,230.48
24
4 ค่าบริการส่ง SMS 0.00
25
5 ค่าอินเตอร์เน็ต สพป.ปข.20.00
26
6 ค่าบริการไปรษณีย์3,495.69 2,308.68 7,227.00 2,351.25 6,502.32 3,072.96 1,446.39 2,434.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,838.70
27
7 ค่า gprs 0.00
28
รวมทั้งสิ้น92,022.43 88,997.29 75,257.52 65,787.26 62,672.68 60,070.69 79,139.69 79,962.83 3,741.15 0.00 0.00 0.00 0.00 607,651.54
29
30
นางสาวจันทร์อำไพ คำผา ผู้ให้ข้อมูล
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...