Lich hoc ky I- 2018-2019
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
Nên tải xuống máy tính để xem
3
Nếu xem trên điện thoại di động nên dùng app Google Sheets
4
Sinh viên có thể truy cập Internet tại thư viện (tầng 3)
5
6
File này gồm có các sheet
7
Lich chi tiet: lịch từng buổi học- Lớp SH: Lớp sinh hoạt, Lớp HP: có thể là lớp SH nhưng cũng có thể ghép từ nhiều lớp SH khác nhau
8
Ten hoc phan: Giải thích tên tắt của các học phần trong lịch chi tiết
9
Lich tong quat: Lich tổng quát cả năm học
10
Thong ke: Thống kê
11
12
Xem hướng dẫn xem lịch tại đây
13
https://youtu.be/nXeF83v2jbA
14
15
Ghi chú: các môn chính trị Mác Lê, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối Đảng dành cho năm 2 và năm 3 (lớp HP: CD-N2-N3). Vào buổi học đầu tiên
16
các em chưa hoàn thành các môn này đến đúng giảng đường để được xếp lớp
17
18
HẾT TUẦN THỨ 3, SAU KHI CHỈNH SỬA (NẾU CÓ) LỊCH SẼ LÀ LỊCH CHÍNH THỨC
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu